Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

MESTNA OBČINA CELJE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1BRANKO VERDEV, 24.05.1955, ŠKOFJA VAS, ZADOBROVA 37 A, 3211 Škofja vasOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
2MATJAŽ ŽELEZNIK, 24.06.1957, CELJE, POLULE 68 E, 3000 CeljeMO SDS CELJE
3BOJAN ŠROT, 09.02.1960, CELJE, ZAGRAD 56, 3000 CeljeCELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE
4MATEJA ŽVIŽEJ, 30.03.1976, CELJE, DRAPŠINOVA ULICA 11, 3000 CeljeLEVICA, LO CELJE
5SANDI SENDELBAH, 20.07.1960, CELJE, BRODARJEVA 29, 3000 CeljeFRANC PUSAR IN SKUPINA VOLIVCEV ZA "ODPRTO CELJE"
6MAG. MARKO ZIDANŠEK, 11.11.1968, LJUBEČNA, ZAČRET 16, 3202 LjubečnaIO MO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA CELJE
7MATEVŽ VUGA, 13.11.1986, CELJE, MIKLOŠIČEVA ULICA 11 B, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC CELJE

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1mag. Marko Zidanšek, 11.11.1968, Ljubečna, Začret 16, 3202 Ljubečna
2Jelka Čuk, 07.10.1965, Celje, Gorica pri Šmartnem 32, 3000 Celje
3Peter Pišek, 16.09.1967, Celje, Lopata 17, 3000 Celje
4Melita Šendlinger, 27.04.1967, Celje, Jeretinova 10, 3000 Celje
5Boštjan Strnad, 22.09.1972, Celje, Poštna pot 27, 3000 Celje
6Andreja Snedič Jurak, 08.03.1960, Celje, Lopata 19 e, 3000 Celje
7Iztok Vukovič, 17.09.1964, Teharje, Teharje 56, 3221 Teharje
8Vlasta Majcen, 11.08.1965, Celje, Ulica Frankolovskih žrtev 15, 3000 Celje
9Gregor Ivič, 22.08.1977, Škofja vas, Prekorje 81, 3000 Celje
10Jožefa Kač, 22.03.1945, Teharje, Bukovžlak 3, 3221 Teharje
11Maksimiljan Naglič, 01.09.1938, Ljubečna, Rožna ulica 7, 3202 Ljubečna
2ZELENI SLOVENIJE
1Ines Deželak, 20.09.1986, Celje, Lopata 20 e, 3000 Celje
2Jure Brecl, 02.06.1975, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 15, 3000 Celje
3Vladka Deželak, 05.05.1967, Celje, Lopata 20 e, 3000 Celje
4Matevž Podbreznik, 28.02.1988, Celje, Cvetlična ulica 5, 3000 Celje
5Olga Kunst, 17.06.1950, Škofja vas, Zadobrova 39, 3211 Škofja vas
6Vitodrag Poznić, 26.05.1961, Celje, Pucova ulica 5, 3000 Celje
7Karmen Platovšek, 02.12.1990, Ljubečna, Glinsko 4, 3202 Ljubečna
8Vincenc Sentočnik, 13.12.1942, Škofja vas, Škofja vas 8, 3211 Škofja vas
9Nika Koštomaj, 17.08.1995, Ljubečna, Žepina 9, 3202 Ljubečna
10Matjaž Deželak, 13.03.1991, Celje, Lopata 20 e, 3000 Celje
11Sandra Vrečko Kotnik, 26.06.1995, Ljubečna, Začret 7, 3202 Ljubečna
4CELJSKA ŽUPANOVA LISTA
1Janko Požežnik, 02.08.1960, Celje, Ulica Frankolovskih žrtev 15, 3000 Celje
2Breda Arnšek, 19.06.1978, Celje, Gorica pri Šmartnem 38, 3000 Celje
3Matej Lednik, 17.12.1984, Ljubečna, Začret 60 a, 3202 Ljubečna
4Dušanka Safran, 28.11.1962, Celje, Valvasorjeva ulica 32 c, 3000 Celje
5Ivan Škorjanc, 22.04.1972, Šmartno v Rožni dolini, Rožni vrh 25, 3201 Šmartno v Rožni dolini
6Maja Voglar, 26.06.1975, Ljubečna, Na travniku 7, 3202 Ljubečna
7Darko Krušič, 30.10.1957, Škofja vas, Zadobrova 132, 3211 Škofja vas
8Maja Vaš, 03.05.1979, Celje, Ulica heroja Šarha 20, 3000 Celje
9Harald Flis, 03.05.1943, Celje, Ulica Milke Kerinove 3, 3000 Celje
10Marjetka Črepinšek, 02.03.1984, Celje, Zadobrova 66 a, 3211 Škofja vas
11Roman Kramer, 10.09.1958, Celje, Ob koprivnici 53, 3000 Celje
5STRANKA ZA DELOVNA MESTA
1Vasja Krenker, 10.07.1985, Celje, Cesta na Ostrožno 132, 3000 Celje
2Barbara Dežnak Vidmar, 13.09.1961, Celje, Žagarjeva 1, 3000 Celje
3Matjaž Žagar, 01.04.1973, Teharje, Teharje 17, 3221 Teharje
4Darja Prevoršek, 25.01.1972, Šmartno v Rožni dolini, Šentjungert 40, 3201 Šmartno v Rožni dolini
5Damjan Žnidarčič, 11.02.1957, Celje, Prvomajska 50, 3000 Celje
6Zvonka Cocej, 11.01.1968, Celje, Lokrovec 14, 3000 Celje
7Marjan Kekec, 17.08.1959, Šmartno v Rožni dolini, Rožni vrh 27 b, 3201 Šmartno v Rožni dolini
8Vanesa Krenker, 03.11.1992, Celje, Cesta na Ostrožno 132, 3000 Celje
9Dorotej Čuček, 05.10.1953, Celje, Ulica bratov Frecetov 8, 3000 Celje
10Tina Turnšek, 02.10.1985, Celje, Dobrova 32, 3000 Celje
11Danijel Vidmar, 17.10.1962, Celje, Žagarjeva 1, 3000 Celje
6DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Brigita Čokl, 08.10.1954, Celje, Cvetlična ulica 13, 3000 Celje
2Ivan Koštomaj, 04.05.1964, Ljubečna, Kocbekova cesta 22, 3202 Ljubečna
3Irena Vanovšek Šmerc, 04.03.1954, Škofja vas, Mariborska cesta 214 c, 3211 Škofja vas
4Milan Kroflič, 16.04.1948, Celje, Efenkova ulica 30, 3000 Celje
5Brigita Volmut, 04.06.1950, Trnovlje pri Celju, Ločje 2, 3000 Celje
6Ivan Bratanič, 25.02.1941, Celje, Mencingerjeva ulica 14, 3000 Celje
7Darinka Kolenc, 04.04.1949, Celje, Ulica heroja Rojška 13, 3000 Celje
8Emil Kolenc, 09.04.1937, Celje, Ulica heroja Rojška 13, 3000 Celje
9Cvetka Bugarin, 13.04.1952, Celje, Ulica Dušana Kvedra 47, 3000 Celje
10Stanislav Seničar, 01.04.1942, Škofja vas, Tumova ulica 33, 3211 Škofja vas
11Vesna Luc, 05.02.1955, Celje, Ulica heroja Lacka 3, 3000 Celje
7LEVICA
1Nuša Komplet Peperko, 23.12.1983, Celje, Ulica Zofke Kvedrove 14, 3000 Celje
2Lovro Kvas, 30.04.1980, Celje, Lopata 30 d, 3000 Celje
3Jagoda Tkalec, 16.02.1997, Šmarjeta pri Celju, Šmarjeta pri Celju 3, 3000 Celje
8SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Anita Ovčar, 16.02.1976, Celje, Lokrovec 55 a, 3000 Celje
2mag. Dejan Žohar, 08.12.1970, Celje, Prvomajska ulica 52, 3000 Celje
3Tatjana Dremelj, 29.08.1952, Celje, Zadobrova 33 c, 3000 Celje
4Marijan Krajnc, 08.04.1946, Celje, Ulica Heroja Rojška 28, 3000 Celje
5Daša Kovačič Beković, 15.12.1980, Celje, Ob Koprivnici 21, 3000 Celje
6Sandi Ivančič, 07.08.1982, Celje, Dobrova 28, 3000 Celje
7Simona Pompe, 03.07.1970, Celje, Cesta na Ostrožno 110, 3000 Celje
8Danilo Peserl, 27.12.1960, Ljubečna, Začret 14, 3000 Celje
9Miljana Žitko Mastnak, 11.03.1956, Celje, Ob Koprivnici 11, 3000 Celje
10Zvonka Blatnik, 19.03.1961, Celje, Cvetlična ulica 8, 3000 Celje
9NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Miha Lokovšek, 26.02.1986, Celje, Lokrovec 49, 3000 Celje
2Helena Turnšek, 22.08.1972, Gorica pri Šmartnem, Gorica pri Šmartnem 36, 3000 Celje
3Federico-Victor Potočnik, 13.12.1987, Celje, Dobrova 9, 3000 Celje
4Nataša Brežnik, 05.10.1976, Celje, Lopata 16 d, 3000 Celje
5mag. Roman Krajnc, 14.11.1965, Celje, Meškova ulica 5, 3000 Celje
6Štefanija Senica, 25.04.1954, Celje, Lopata 32 b, 3000 Celje
7Damijan Senica, 29.04.1953, Celje, Lopata 32 b, 3000 Celje
10SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
1Tomaž Krajnc, 20.02.1970, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem 13/a, 3000 Celje
2Marica Jurkovšek, 16.08.1956, Celje, Ozka pot 6, 3000 Celje
3Boštjan Grzinčič, 16.09.1967, Celje, Ulica Frankolovskih žrtev 11/a, 3000 Celje
4Suzana Gajšek, 26.04.1982, Šmartno v Rožni dolini, Šmartno 25/a, 3201 Šmartno v Rožni dolini
5Marko Rojc, 19.09.1974, Celje, Opekarniška cesta 15/b, 3000 Celje
11CELJSKA NEODVISNA LISTA
1Darko Jojić, 23.10.1986, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 17 b, 3000 Celje
2Alenka Golež, 01.01.1958, Trnovlje pri Celju, Gaji 11, 3000 Celje
3Ivan Ferme, 08.09.1935, Celje, Valvasorjeva 24, 3000 Celje
4Olga Žužek, 17.05.1958, Škofja vas, Zadobrova 35 d, 3211 Škofja vas
5mag. Željko Vrankić, 25.07.1951, Celje, Dobojska 27, 3000 Celje
6mag. Katja Plesnik, 08.03.1992, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem 27 d, 3201 Šmartno v Rožni dolini
7Ignac Trobiš, 20.12.1951, Ljubečna, Na gmajni 5, 3202 Ljubečna
8mag. Vesna Domadenik, 22.10.1976, Šmartno v Rožni dolini, Brezova 16 a, 3201 Šmartno v Rožni dolini
9Ladislav Gobec, 18.04.1946, Celje, Erjavčeva 29, 3000 Celje
10Petra Železnik, 24.03.1977, Škofja vas, Prekorje 56, 3211 Škofja vas
11Sebastjan Domadenik, 04.07.1982, Šmartno v Rožni dolini, Brezova 16 a, 3201 Šmartno v Rožni dolini
13SOCIALNI DEMOKRATI
1Branko Verdev, 24.05.1955, Škofja vas, Zadobrova 37 A, 3211 Škofja vas
2mag. Marijana Kolenko, 22.09.1961, Celje, Levčeva ulica 10, 3000 Celje
3mag. Filip Koželnik, 04.08.1992, Celje, Ulica Frankolovskih žrtev 15, 3000 Celje
4mag. Tatjana Budja, 27.10.1967, Škofja vas, Škofja vas 50 a, 3211 Škofja vas
5Stanislav Mele, 16.05.1945, Celje, Prvomajska ulica 28 b, 3000 Celje
6Martina Strniša, 01.11.1981, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 3, 3000 Celje
7Srečko Čater, 31.03.1949, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 8, 3000 Celje
8Žaklina Sećić, 14.01.1994, Trnovlje pri Celju, Gaji 9, 3000 Celje
9Franci Vok, 10.10.1973, Trnovlje pri Celju, Nadvozna cesta 11, 3000 Celje
10Metka Hojnik Verdev, 10.01.1959, Škofja vas, Zadobrova 37 a, 3211 Škofja vas
11Bojan Leskovšek, 31.10.1977, Celje, Iršičeva ulica 14, 3000 Celje
14SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1Leon Podlinšek, 22.05.1946, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 26 a, 3000 Celje
2mag. Jelena Konda, 29.06.1970, Celje, Dobrova 19 a, 3000 Celje
3Leon Leber, 16.02.1969, Škofja vas, Mariborska cesta 179 a, 3211 Škofja vas
4Ivana Gajšek, 12.12.1949, Trnovlje, Trnoveljska cesta 14, 3000 Celje
5Domen Držek, 05.12.1996, Škofja vas, Škofja vas 9, 3211 Škofja vas
6Ana Marija Zadel, 21.07.1988, Celje, Goriška ulica 1, 3000 Celje
7mag. Marjan Ferjanc, 15.06.1956, Celje, Ulica bratov Vedenikov 3, 3000 Celje
8Viktorija Planinšec, 07.05.1954, Celje, Mariborska cesta 153, 3000 Celje
9Ivan Golec, 11.07.1946, Trnovlje, Obrtna c. 25, 3000 Celje
10Maja Pilko, 19.12.1981, Celje, Goriška 6, 3000 Celje
11Edvard Krajnc, 11.11.1940, Celje, Janševa ulica 17, 3000 Celje
15DOBRA DRŽAVA
1Danijel Šumej, 12.08.1965, Škofja vas, Ilirska 19, 3211 Škofja vas

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1mag. Darja Turk, 10.09.1979, Celje, Stanetova ulica 12, 3000 Celje
2Branko Nezman, 26.04.1961, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje
3dr. Alenka Sajovic, 30.09.1980, Celje, Plečnikova ulica 12 b, 3000 Celje
4Slaviša Golinac, 12.07.1983, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 6, 3000 Celje
5mag. Sabina Lamut, 04.06.1973, Celje, Cankarjeva ulica 8, 3000 Celje
6Darko Radiković, 15.05.1980, Celje, Muzejski trg 3, 3000 Celje
7Doroteja Štruc, 03.03.1981, Celje, Grčarjeva ulica 15, 3000 Celje
8Dejan Rašević, 29.08.1988, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 6, 3000 Celje
9Damjana Karner Sevčnikar, 19.01.1965, Celje, Cankarjeva ulica 7, 3000 Celje
10Boštjan Vidmar, 25.12.1981, Celje, Opekarniška cesta 10 b, 3000 Celje
11Martina Gobec, 27.10.1985, Celje, Podjavorškova ulica 11, 3000 Celje
2ZELENI SLOVENIJE
1Sebastijan Kamenik, 19.01.1979, Celje, Razlagova ulica 21, 3000 Celje
2Andreja Urh, 28.12.1976, Celje, Gosposka ulica 13, 3000 Celje
3Milan Ropert, 25.06.1964, Celje, Aškerčeva ulica 1, 3000 Celje
4Monika Vodopivc, 05.04.1950, Celje, Razlagova ulica 3, 3000 Celje
5Pavel Krajnc, 21.06.1946, Celje, Prešernova ulica 25, 3000 Celje
6Jolanda Thaler, 17.05.1954, Celje, Aškerčeva ulica 15, 3000 Celje
7Jožef Urbancl, 16.03.1950, Celje, Zagajškova ulica 5, 3000 Celje
8Miroslava Pavić, 10.09.1962, Celje, Razlagova ulica 11 b, 3000 Celje
9Boro Bizumović, 25.06.1955, Celje, Vodnikova ulica 9, 3000 Celje
10Danica Galuf, 05.06.1956, Celje, Pod kostanji 22, 3000 Celje
4CELJSKA ŽUPANOVA LISTA
1Nataša Milohnoja, 14.04.1969, Celje, Pod gabri 31, 3000 Celje
2Sandi Sever, 25.05.1963, Celje, Pod gabri 21, 3000 Celje
3mag. Simona Oset-Hliš, 10.05.1979, Celje, Pod lipami 4, 3000 Celje
4Dejan Obrez, 05.11.1975, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje
5Saša Kundih, 24.07.1975, Celje, Linhartova ulica 22, 3000 Celje
6mag. Franjo Dolenc, 22.09.1971, Celje, Stanetova ulica 17, 3000 Celje
7Vesna Golner, 28.07.1974, Celje, Razlagova ulica 7, 3000 Celje
8Roman Gracer, 08.02.1950, Celje, Okrogarjeva ulica 4, 3000 Celje
9Vesna Čanžek Čoklc, 31.05.1982, Celje, Cesta na Grad 52 a, 3000 Celje
10Nikolaj Blažun, 04.08.1958, Celje, Drapšinova ulica 15, 3000 Celje
11Hana Fideršek, 06.08.1991, Celje, Kraigherjeva ulica 7, 3000 Celje
5STRANKA ZA DELOVNA MESTA
1Benjamin Krobat, 04.08.1970, Celje, Glavni trg 5, 3000 Celje
2Zlatka Šošterič, 01.01.1961, Celje, Zagata 1 a, 3000 Celje
3Danijel Kampuš, 04.04.1959, Celje, Pod kostanji 10, 3000 Celje
4Darinka Prevolnik, 04.02.1966, Celje, Janežičeva pot 5, 3000 Celje
5Urh Esih, 20.10.1982, Celje, Plečnikova 19 a, 3000 Celje
6Helena Praznik, 29.06.1960, Celje, Krekov trg 5, 3000 Celje
7Vlasto Skale, 23.03.1953, Celje, Milčinskega 4, 3000 Celje
8Lea Pratneker, 15.04.1979, Celje, Hribarjeva 14, 3000 Celje
9Marjan Gril, 20.07.1949, Celje, Glavni trg 7, 3000 Celje
10Urška Podvršnik, 11.02.1980, Celje, Škapinova 4, 3000 Celje
11Lora Meggy Legvart Buzeti, 15.03.1998, Celje, Friderikova 8, 3000 Celje
6DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Jožef Zimšek, 11.03.1944, Celje, Celovška ulica 9, 3000 Celje
2mag. Jožica Tamše, 31.10.1951, Celje, Cesta na Dobrovo 100, 3000 Celje
3Marijan Snedič, 21.02.1934, Celje, Grunova ulica 13, 3000 Celje
4Verica Pristovnik, 22.04.1958, Celje, Šaranovičeva ulica 6, 3000 Celje
5Karl Stokavnik, 31.07.1944, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje
6Frančiška Krajnc, 05.03.1938, Celje, Celestinova ulica 7, 3000 Celje
7Emil Pepelnjak, 15.04.1930, Celje, Celestinova ulica 13, 3000 Celje
8Ana Marija Justin, 23.06.1937, Celje, Cesta na Dobrovo 90, 3000 Celje
9Bogomir Košir, 02.07.1949, Celje, Grunova ulica 2, 3000 Celje
10Majda Bužan, 04.07.1939, Celje, Dečkova cesta 56, 3000 Celje
11Meho Samardžić, 07.11.1958, Celje, Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje
7LEVICA
1Mateja Žvižej, 30.03.1976, Celje, Drapšinova ulica 11, 3000 Celje
2Matija Kovač, 20.08.1989, Celje, Strma pot 6, 3000 Celje
8SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Gregor Gregorin, 03.11.1977, Celje, Škapinova ulica 13, 3000 Celje
2mag. Margareta Guček Zakošek, 21.08.1970, Celje, Kocbekova ulica 5, 3000 Celje
3Primož Posinek, 02.05.1965, Celje, Pod gabri 21, 3000 Celje
4Aleksandra Saša Kosmatin, 16.12.1994, Celje, Robova ulica 7, 3000 Celje
5Matevž Vuga, 13.11.1986, Celje, Miklošičeva ulica 11 b, 3000 Celje
6Andreja Paulič, 12.07.1969, Celje, Pod gabri 25, 3000 Celje
7Vladimir Lipovšek, 12.05.1957, Celje, Mirna pot 6 a, 3000 Celje
8Daša Gregorin Štifter, 29.09.1955, Celje, Hribarjeva ulica 1, 3000 Celje
9Vladimir Šunjevarić, 07.09.1971, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3, 3000 Celje
10Ksenija Podpečan, 15.12.1966, Celje, Škapinova ulica 14, 3000 Celje
11Marko Kužner, 18.11.1983, Celje, Grčarjeva ulica 12, 3000 Celje
9NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Dragan Marić, 07.11.1985, Celje, Pod kostanji 12, 3000 Celje
2Špela Založnik, 19.03.1985, Celje, Mariborska cesta 76/a, 3000 Celje
3Daniel Đumić, 23.05.1985, Celje, Grunova ulica 1, 3000 Celje
4Alenka Legvart, 01.05.1963, Celje, Friderikova ulica 8, 3000 Celje
5Ivan Jurjevčič, 17.10.1960, Celje, Na rebri 10, 3000 Celje
6Irena Božnik Recko, 18.05.1963, Celje, Pod gabri 17, 3000 Celje
10SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
1Teodor Goznikar, 03.06.1979, Celje, Miklošičeva ulica 7, 3000 Celje
2Milanka Močnik, 03.06.1975, Celje, Slomškov trg 1, 3000 Celje
3Han Lukačevič, 03.01.1987, Celje, Stanetova ulica 34, 3000 Celje
4Tina Quéchon, 29.05.1989, Celje, Kraigherjeva 11, 3000 Celje
5Igor Dragosavac, 30.08.1985, Celje, Razlagova ulica 2, 3000 Celje
11CELJSKA NEODVISNA LISTA
1Miran Gracer ml., 25.06.1983, Celje, Okrogarjeva 2, 3000 Celje
2Sibila Senica, 27.12.1982, Celje, Razlagova 9, 3000 Celje
3Matija Golner, 28.09.1970, Celje, Razlagova 7, 3000 Celje
4mag. Katarina Aškerc Veniger, 12.04.1984, Celje, Drapšinova 9, 3000 Celje
5Simon Dvoršak, 08.01.1978, Celje, Razlagova 9, 3000 Celje
6Alma Majković, 30.10.1978, Celje, Novi trg 8, 3000 Celje
7Primož Golež, 11.05.1980, Celje, Glavni trg 6, 3000 Celje
8Ana Cvikl, 14.07.1986, Celje, Na okopih 13, 3000 Celje
9Miran Gracer st., 29.03.1956, Celje, Okrogarjeva 2, 3000 Celje
10dr. Tanja Sedej, 18.09.1978, Celje, Novi trg 12, 3000 Celje
11Nada Savić, 15.03.1987, Celje, Okrogarjeva 7, 3000 Celje
12Robert Čater in skupina volivcev
1Robert Čater, 08.07.1970, Celje, Prešernova 2, 3000 Celje
13SOCIALNI DEMOKRATI
1Stane Rozman, 04.01.1960, Celje, Mirna pot 4, 3000 Celje
2mag. Olga Bezenšek Lalić, 06.03.1958, Celje, Jamova ulica 8, 3000 Celje
3mag. Primož Brvar, 11.12.1975, Celje, Kraigherjeva ulica 7, 3000 Celje
4Andreja Kovačić, 26.02.1985, Celje, Pod gabri 31, 3000 Celje
5Maksimiljan Klemen, 23.09.1944, Celje, Škapinova ulica 2, 3000 Celje
6Tamara Vrtačnik, 17.12.1993, Celje, Novi trg 9, 3000 Celje
7dr. Branko Gabrovec, 29.08.1976, Celje, Zvodno 48 a, 3000 Celje
8Metka Vanček, 06.10.1977, Celje, Škapinova ulica 2, 3000 Celje
9Ludvik Stepančič, 03.07.1954, Celje, Cesta na Dobrovo 51 a, 3000 Celje
10Ivana Rašević, 05.09.1985, Celje, Pod gabri 9, 3000 Celje
11Sandi Šarman, 28.10.1972, Celje, Stanetova ulica 24, 3000 Celje
14SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1Karmen Kozmus, 24.02.1985, Celje, Delavska ulica 16, 3000 Celje
2Gvido Krušič, 21.02.1953, Celje, Travniška ulica 19, 3000 Celje
3Brigita Tratnik, 01.08.1972, Celje, Novi trg 9, 3000 Celje
4dr. Aljoša Košak, 11.06.1973, Celje, Pod gabri 3, 3000 Celje
5Ika Plevnik, 21.01.1944, Celje, Škapinova ulica 10, 3000 Celje
6Astrit Jashari, 29.10.1996, Celje, Cankarjeva ulica 13, 3000 Celje
7Silva Kozmus, 20.07.1963, Celje, Delavska ulica 16, 3000 Celje
8Janez Senegačnik, 01.10.1976, Celje, Smrekarjeva ulica 2, 3000 Celje
9Sonja Kosaber, 06.06.1953, Celje, Seliškarjeva 6, 3000 Celje
10Janko Koštomaj, 17.09.1952, Celje, Mariborska ulica 28, 3000 Celje
11Zdravko Logar, 27.02.1957, Celje, Sketova ulica 8, 3000 Celje
15DOBRA DRŽAVA
1Branko Feldin, 11.05.1957, Celje, Razlagova 3, 3000 Celje

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Maja Papič Lindič, 05.02.1983, Celje, Ljubljanska cesta 20 a, 3000 Celje
2Danilo Krajnc, 28.11.1970, Celje, Ljubljanska cesta 78, 3000 Celje
3Dubravka Milovanović, 02.07.1976, Celje, Vojkova ulica 6, 3000 Celje
4Peter Čanji, 05.09.1970, Celje, Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje
5Biserka Povše Tašić, 27.01.1966, Celje, Trubarjeva 59 a, 3000 Celje
6Edvard Jazbinšek, 08.09.1977, Celje, Malgajeva ulica 4, 3000 Celje
7Jana Selič, 03.12.1979, Celje, Trubarjeva ulica 40, 3000 Celje
8Borislav Jagodič, 05.03.1944, Celje, Kopitarjeva ulica 5, 3000 Celje
9Natalija Teržan, 31.10.1975, Celje, Zagrad 128, 3000 Celje
10Alojz Ocvirk, 14.09.1953, Celje, Japljeva ulica 21, 3000 Celje
11Jerneja Pišek, 08.10.1985, Celje, Medlog 67, 3000 Celje
2ZELENI SLOVENIJE
1Marko Žnidarič, 14.02.1982, Celje, Vojkova ulica 1, 3000 Celje
2Ivanka Jaušovec, 15.06.1946, Celje, Čopova ulica 25, 3000 Celje
3Tomaž Marovt, 11.09.1954, Celje, Trubarjeva ulica 45, 3000 Celje
4Ana Žnidarič, 11.07.1944, Celje, Vojkova ulica 1, 3000 Celje
5Franc Bosina, 17.10.1951, Celje, Ljubljanska cesta 29, 3000 Celje
6Ivana Kundih, 04.06.1944, Celje, Brodarjeva ulica 11, 3000 Celje
7Jana Marovt, 04.03.1954, Celje, Trubarjeva ulica 45, 3000 Celje
8Štefan Kaurin, 08.03.1939, Celje, Stara dečkova 14, 3000 Celje
4CELJSKA ŽUPANOVA LISTA
1Bojan Šrot, 09.02.1960, Celje, Zagrad 56, 3000 Celje
2Marjana Volf, 01.09.1959, Celje, Ljubljanska cesta 18 b, 3000 Celje
3Srečko Erjavec, 09.01.1960, Celje, Hrašovčeva ulica 4, 3000 Celje
4Vesna Roger, 11.10.1976, Celje, Nušičeva ulica 6, 3000 Celje
5Vladimir Ljubek, 23.06.1953, Celje, Lisce 23 e, 3000 Celje
6Jolanda Batagelj, 12.09.1976, Celje, Zagrad 60, 3000 Celje
7Jure Cvetko, 09.01.1975, Celje, Ljubljanska cesta 29, 3000 Celje
8Andreja Erjavec, 25.06.1969, Celje, Ložnica pri Celju 4, 3000 Celje
9Marko Ščurek, 15.07.1990, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 17, 3000 Celje
10Nada Bračun, 27.06.1955, Celje, Medlog 25, 3000 Celje
11Boštjan Plevnik, 01.12.1978, Celje, Ložnica pri Celju 30, 3000 Celje
5STRANKA ZA DELOVNA MESTA
1Sašo Farčnik, 17.07.1987, Celje, Pečovnik 13, 3000 Celje
2Katja Kunstič, 13.08.1982, Celje, Polule 74, 3000 Celje
3Viki Ašič, 19.04.1966, Celje, Zagrad 12 b, 3000 Celje
4Bernardina Krajnc, 24.04.1967, Celje, Vegova 7, 3000 Celje
5Janez Sivka, 19.01.1966, Celje, Osenca 3, 3000 Celje
6Darja Špiljak, 10.07.1962, Celje, Lisce 29 a, 3000 Celje
7Danijel Kmetec, 11.12.1961, Celje, Zagrad 140 a, 3000 Celje
8Irena Novak, 07.09.1969, Celje, Ložnica 12, 3000 Celje
9Aleš Farčnik, 24.08.1982, Celje, Tkalska ulica 5, 3000 Celje
10Anja Farčnik, 19.06.1989, Celje, Pečovnik 13, 3000 Celje
11Aleksander Štorek, 29.01.1965, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 12, 3000 Celje
6DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Štefanija Presker, 21.12.1948, Celje, Čopova ulica 23, 3000 Celje
2Jožef Prevolšek, 09.04.1952, Celje, Čopova 23, 3000 Celje
3Judita Zdovc, 11.03.1956, Celje, Trubarjeva ulica 87, 3000 Celje
4Marjan Korošec, 26.08.1953, Celje, Trubarjeva ulica 18, 3000 Celje
5Štefanija Bevc, 04.12.1945, Celje, Vojkova ulica 12, 3000 Celje
6Jožef Bučer, 20.03.1935, Celje, Vegova ulica 12 b, 3000 Celje
7Branka Komerički, 07.05.1951, Celje, Vrunčeva ulica 11 b, 3000 Celje
8Milan Flis, 12.08.1938, Celje, Vojkova ulica 4, 3000 Celje
9Ana Melavc, 02.06.1945, Celje, Škvarčeva ulica 6, 3000 Celje
10Zdenko Zelič, 11.07.1957, Celje, Vrunčeva ulica 11 b, 3000 Celje
11Berta Emeršič, 15.12.1944, Celje, Trubarjeva ulica 26, 3000 Celje
7LEVICA
1Andreja Banič Zebec, 21.08.1957, Celje, Škvarčeva 9, 3000 Celje
2Samo Seničar, 27.07.1976, Celje, Na zelenici 11, 3000 Celje
3Antonija Todić, 29.02.1992, Celje, Ljubljanska cesta 28, 3000 Celje
8SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Matevž Jug, 23.09.1981, Celje, Na zelenici 13, 3000 Celje
2mag. Maša Cigale, 10.10.1982, Celje, Trubarjeva ulica 9, 3000 Celje
3Igor Topole, 17.01.1958, Celje, Šercerjeva ulica 4, 3000 Celje
4mag. Metka Čobec, 27.05.1971, Celje, Na zelenici 6, 3000 Celje
5Janez Habjan, 08.04.1955, Celje, Trubarjeva ulica 9, 3000 Celje
6Suzi Kvas, 22.04.1971, Celje, Zvodno 25 b, 3000 Celje
7dr. Miloš Beković, 05.07.1980, Celje, Ljubljanska cesta 18 a, 3000 Celje
8Suzana Blagojević, 25.11.1981, Celje, Badovinčeva ulica 6, 3000 Celje
9Simon Jevšinek, 29.06.1983, Celje, Nušičeva ulica 14, 3000 Celje
10Senada Zukić, 31.10.1972, Celje, Na zelenici 10, 3000 Celje
11Dalibor Trbojević, 30.06.1979, Celje, Trubarjeva ulica 55 a, 3000 Celje
9NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Sandi Krivec, 07.05.1972, Celje, Zagrad 131 b, 3000 Celje
2mag. Ksenija Senegačnik, 17.06.1972, Celje, Na otoku 15, 3000 Celje
3Dominik Ocvirk, 18.05.1977, Celje, Japlejva ulica 21, 3000 Celje
4mag. Saša Brečko, 29.12.1976, Tremerje, Tremerje 3, 3000 Celje
5Robert Vodušek, 23.03.1976, Celje, Vegova 5, 3000 Celje
6Lucija Bratina-Pešec, 10.09.1972, Celje, Zagrad 67, 3000 Celje
7mag. Gojko Vrenko, 03.05.1961, Celje, Maistrova ulica 2, 3000 Celje
8Majda Kamplet, 18.12.1964, Celje, Zagrad 27 a, 3000 Celje
9Tomaž Raznožnik, 28.12.1965, Celje, Zoisova ulica 1, 3000 Celje
10Zofija Slamnik, 16.04.1949, Celje, Zagrad 34 c, 3000 Celje
11Karlina Praprotnik, 04.11.1957, Celje, Oblakova ulica 28, 3000 Celje
10SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
1Mirjana Bubnjar, 01.11.1983, Celje, Na zelenici 2, 3000 Celje
11CELJSKA NEODVISNA LISTA
1Mihael Zver, 14.08.1952, Celje, Ljubljanska 32, 3000 Celje
2Barbara Vučenović Ivezić, 15.12.1984, Celje, Ljubljanska 26, 3000 Celje
3Tomaž Fludernik, 16.12.1973, Celje, Kersnikova 5 a, 3000 Celje
13SOCIALNI DEMOKRATI
1Damir Ivančić, 03.12.1980, Celje, Ulica V. Prekomorske brigade 6, 3000 Celje
2Katja Rudolf, 22.06.1981, Celje, Čopova ulica 17, 3000 Celje
3Rikard Majcen, 07.08.1953, Celje, Japljeva ulica 3, 3000 Celje
4Aleksandra Grofelnik, 12.06.1980, Celje, Zagrad 132, 3000 Celje
5Luka Goršek, 08.02.1993, Celje, Tkalska ulica 14, 3000 Celje
6Damjana Lovrenčič, 24.01.1957, Celje, Nušičeva ulica 12, 3000 Celje
7Ivan Domitrovič, 23.06.1946, Celje, Kosovelova ulica 5, 3000 Celje
8Iris Torova, 24.07.1994, Celje, Babno 31 a, 3000 Celje
9Dušan Žbogar, 30.12.1953, Celje, Ob železnici 5, 3000 Celje
10Marija Cankar, 27.07.1947, Celje, Maistrova ulica 32 a, 3000 Celje
11Svetozar Miljević, 02.07.1948, Celje, Čopova ulica 25, 3000 Celje
14SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1Matjaž Železnik, 24.06.1957, Celje, Polule 68 e, 3000 Celje
2Darja Kaučič, 17.06.1959, Celje, Košnica pri Celju 51 h, 3000 Celje
3Matej Verdnik, 16.04.1976, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 6, 3000 Celje
4Metka Kovačič, 07.04.1980, Celje, Medlog 6, 3000 Celje
5Ivan Kaučič, 24.01.1958, Celje, Košnica pri Celju 51 h, 3000 Celje
6Majda Kovačič, 29.09.1953, Celje, Medlog 6, 3000 Celje
7Branko Sluga, 03.11.1985, Celje, Brodarjeva ulica 31, 3000 Celje
8Ana Kolar, 08.10.1990, Celje, Brodarjeva ulica 31, 3000 Celje
9Jožef Bovha, 06.02.1945, Celje, Vojkova ulica 4, 3000 Celje
10Silva Borlak, 21.12.1945, Tremerje, Tremerje 25, 3000 Celje
11Karl Borlak, 02.12.1955, Tremerje, Tremerje 25, 3000 Celje
15DOBRA DRŽAVA
1Mitja Jazbec, 24.08.1975, Celje, Na otoku 7, 3000 Celje
2Elizabeta Logar, 19.07.1941, Celje, Kajuhova 9, 3000 Celje
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.