Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA BOROVNICA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MATJAŽ OCEPEK, 22.10.1965, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 2, 1353 BorovnicaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2MARKO KUPLJEN, 05.04.1975, BOROVNICA, DEMŠARJEVA ULICA 1, 1353 BorovnicaLEVICA
3BOJAN ČEBELA, 28.03.1955, ZABOČEVO, ZABOČEVO 11, 1353 BorovnicaULA ČEBELA IN SKUPINA VOLIVCEV
4IGOR TRČEK, 17.02.1974, Borovnica, Laze pri Borovnici 1, 1353 BorovnicaBOŠTJAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1mag. TINE PALČIČ, 07.12.1984, BOROVNICA, POT V JELE 5, 1353 Borovnica
2KATARINA SMREKAR, 19.01.1982, BOROVNICA, OB BOROVNIŠČICI 29, 1353 Borovnica
3EDVARD BEŠLAGIČ, 15.01.1952, BOROVNICA, RIMSKA CESTA 26a, 1353 Borovnica
4MARIJA PENKO, 03.02.1956, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 8, 1353 Borovnica
5ANTON PALČIČ, 21.12.1957, BOROVNICA, POT V JELE 5, 1353 Borovnica
6MARIJA ZORC, 09.04.1942, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 7, 1353 Borovnica
7VALTER PENKO, 27.11.1962, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 8, 1353 Borovnica
3GIBANJE DOBRE VOLJE
1NINA SCORTEGAGNA KAVČNIK, 23.11.1981, BOROVNICA, OB BOROVNIŠČICI 23, 1353 Borovnica
2ANDREJ ERČULJ, 08.06.1981, BOROVNICA, OB BOROVNIŠČICI 27, 1353 Borovnica
3IVA ČANŽEK, 24.11.1961, BOROVNICA, POT V JELE 7, 1353 Borovnica
4JANEZ STRAŽIŠAR, 17.09.1972, BOROVNICA, POT NA MALENCE 6, 1353 Borovnica
5ANJA PIRC, 03.01.1992, BOROVNICA, CESTA NA GRIČ 48, 1353 Borovnica
6MATEJ STIPANČEVIĆ, 09.09.1974, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 52A, 1353 Borovnica
7ALEKSANDAR MARINKOVIĆ, 14.03.1981, BOROVNICA, OB BOROVNIŠČICI 29, 1353 Borovnica
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1CIRIL CERK, 02.07.1953, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 41, 1353 Borovnica
2BOJANA ROT, 11.01.1964, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 56, 1353 Borovnica
3MATEVŽ ŠIVIC, 20.01.1988, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 39, 1353 Borovnica
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1SINIŠA PEZELJ, 16.09.1970, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 8, 1353 Borovnica
2TEJA NIKOLAVČIČ, 11.11.1986, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 14, 1353 Borovnica
3BOJAN KOVAČEVIĆ, 23.07.1984, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 8, 1353 Borovnica
6LEVICA
1MARKO KUPLJEN, 05.04.1975, BOROVNICA, DEMŠARJEVA ULICA 1, 1353 Borovnica
2MONIKA JONČESKI ANTALAŠIĆ, 14.12.1981, BOROVNICA, OB BOROVNIŠČICI 17, 1353 Borovnica
3DANIMIR KOVAČIČ, 09.03.1935, BOROVNICA, CESTA POD GORO 41, 1353 Borovnica
7NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1ANDREJ ČAMPA, 06.01.1981, BOROVNICA, CESTA NA GRIČ 2, 1353 Borovnica
2ANA SMOLIČ, 19.07.1954, BOROVNICA, DEMŠARJEVA ULICA 9, 1353 Borovnica
3ANDRIJA STIPANČEVIĆ, 17.10.1950, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 52A, 1353 Borovnica
4ANTONIJA BREZNIK, 07.03.1959, BOROVNICA, OB BOROVNIŠČICI 19, 1353 Borovnica
8LISTA ZA NAŠO BOROVNICO
1PETER ČRNILOGAR, 02.10.1967, BOROVNICA, RIMSKA CESTA 51, 1353 Borovnica
2ANA PRISTAVEC, 29.05.1995, BOROVNICA, CESTA POD GORO 44, 1353 Borovnica
3ALJOŠA ŽERJAV, 04.03.1980, BOROVNICA, RIMSKA CESTA 58, 1353 Borovnica
4URŠA OCEPEK, 16.01.1976, BOROVNICA, CERKOVA ULICA 9, 1353 Borovnica
5VIKTOR DRAŠLER, 17.10.1956, BOROVNICA, UL. BRATOV MIVŠEK 32, 1353 Borovnica
6MARIJA GABROVŠEK, 19.08.1963, BOROVNICA, RIMSKA CESTA 41, 1353 Borovnica
7SLAVKO GABROVŠEK, 10.03.1965, BOROVNICA, RIMSKA CESTA 41, 1353 Borovnica
9SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1MATJAŽ OCEPEK, 22.10.1965, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 2, 1353 Borovnica
2POLONCA MIKUŠ, 20.02.1974, BOROVNICA, DEMŠARJEVA ULICA 5, 1353 Borovnica
3SAMO MUŠIČ, 19.10.1989, BOROVNICA, LJUBLJANSKA CESTA 19A, 1353 Borovnica
4TANJA JUSTIN, 03.10.1989, BOROVNICA, RIMSKA CESTA 46, 1353 Borovnica
5ANDREJ OCEPEK, 28.11.1942, BOROVNICA, GRADIŠNIKOVA ULICA 2, 1353 Borovnica
6DAMJANA KARLO, 02.04.1975, BOROVNICA, MEJAČEVA ULICA 11A, 1353 Borovnica
7DARKO MRŠIĆ, 08.04.1987, BOROVNICA, MIKLAVIČEVA CESTA 2, 1353 Borovnica
10DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1STANISLAVA BRLOGAR, 09.08.1946, BOROVNICA, MIKLAVIČEVA CESTA 20, 1353 Borovnica
2MARJAN OGRINC, 23.02.1947, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 13, 1353 Borovnica
3SILVA GABROVŠEK, 29.12.1946, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 6, 1353 Borovnica
4RADO GRMEK, 23.02.1945, BOROVNICA, CESTA NA GRIČ 17, 1353 Borovnica
5MATEJA HORVAT, 27.05.1958, BOROVNICA, MIKLAVIČEVA CESTA 18, 1353 Borovnica
6FRANC GABROVŠEK, 29.12.1941, BOROVNICA, ZALARJEVA CESTA 6, 1353 Borovnica
7ANA ARSIĆ, 19.10.1943, BOROVNICA, DEMŠARJEVA ULICA 7, 1353 Borovnica

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1CIRIL MENART, 05.06.1952, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 21, 1353 Borovnica
2DANIJELA TURŠIČ, 05.01.1957, BREZOVICA PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI 14, 1353 Borovnica
3JOSIP BELOVIĆ, 12.03.1941, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 26, 1353 Borovnica
4IVANKA AMBROŽIČ, 13.08.1945, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 59, 1353 Borovnica
5RUDOLF VERHOVEC, 10.04.1953, ZABOČEVO, ZABOČEVO 25, 1353 Borovnica
6NINA MARGARETA MENART, 08.06.1997, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 21A, 1353 Borovnica
2NEODVISNI KANDIDAT BOŠTJAN ZAKRAJŠEK
1BOŠTJAN ZAKRAJŠEK, 17.08.1968, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 83, 1353 Borovnica
3GIBANJE DOBRE VOLJE
1TINA MAZI, 20.02.1984, NIŽEVEC, NIŽEVEC 3B, 1353 Borovnica
2MARKO ŽITKO, 18.02.1977, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 78A, 1353 Borovnica
3NUŠA OREL PRISTAVEC, 22.10.1981, BREZOVICA PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI 64, 1353 Borovnica
4NEJC KOROŠEC, 08.02.1990, BREZOVICA PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI 10A, 1353 Borovnica
5TAMARA SMILJANIĆ, 07.05.1993, BREG PRI BOROVNICI, BREG PRI BOROVNICI 12A, 1353 Borovnica
6JANEZ ČERIN, 23.03.1961, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 56, 1353 Borovnica
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1ANDREJ PODRŽAJ, 14.03.1981, PAKO, PAKO 28, 1353 Borovnica
2JANJA BIZJAK, 14.04.1966, OHONICA, OHONICA 7, 1353 Borovnica
3VINKO KOŠIR, 26.06.1957, ZABOČEVO, ZABOČEVO 10, 1353 Borovnica
4BERNARDA ŠIVIC, 25.04.1962, PAKO, PAKO 25, 1353 Borovnica
5TONČKA TRČEK, 13.02.1976, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 1, 1353 Borovnica
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1KLEMEN MIKLOŠIČ, 04.09.1992, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 28A, 1353 Borovnica
2ŠPELA ZALAR, 23.01.1981, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 4, 1353 Borovnica
3MIHA DEBEVEC, 15.01.1993, OHONICA, OHONICA 9, 1353 Borovnica
4NADJA BEZEK, 05.10.1992, BREG PRI BOROVNICI, BREG PRI BOROVNICI 58, 1353 Borovnica
5LADISLAV FERLAN, 30.07.1965, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 98A, 1353 Borovnica
6LEVICA
1NENCI STEVANOVSKI, 08.04.1951, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 112, 1353 Borovnica
2DUŠAN WEIXLER, 04.05.1951, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 32A, 1353 Borovnica
7NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MARIJA ČEPON, 10.08.1962, PAKO, PAKO 45, 1353 Borovnica
2PETER SVETE, 16.04.1971, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 10A, 1353 Borovnica
3MATEJA KRALJ, 09.10.1973, BREG PRI BOROVNICI, BREG PRI BOROVNICI 62, 1353 Borovnica
4MATEJ TURŠIČ, 05.04.1979, ZABOČEVO, ZABOČEVO 13, 1353 Borovnica
5NEVENKA SUSMAN, 09.01.1967, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 114, 1353 Borovnica
6FRANC ŠVIGELJ, 02.08.1961, OHONICA, OHONICA 14, 1353 Borovnica
8LISTA ZA NAŠO BOROVNICO
1JOŽE KOROŠEC, 23.04.1969, BREZOVICA PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI 10A, 1353 Borovnica
2NADJA PETROVIĆ, 21.11.1993, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 25A, 1353 Borovnica
3ALJOŠA HRIBAR, 30.10.1975, PAKO, PAKO 18A, 1353 Borovnica
4KATARINA LIPOVŠEK, 25.01.1984, PAKO, PAKO 4, 1353 Borovnica
5ALEŠ KRŽIČ, 29.03.1984, BREG PRI BOROVNICI, BREG PRI BOROVNICI 42A, 1353 Borovnica
6LILJANA KOGOVŠEK, 28.09.1969, BREG PRI BOROVNICI, BREG PRI BOROVNICI 4A, 1353 Borovnica
9SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1JANKO SMOLE, 18.06.1957, BREG PRI BOROVNICI, BREG PRI BOROVNICI 7A, 1353 Borovnica
2VESNA KOŠIR, 11.07.1966, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 48, 1353 Borovnica
3SVIT OCEPEK, 30.07.1993, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 46, 1353 Borovnica
4KLEMENTINA LAJH PIŠKUR, 30.07.1970, BREG PRI BOROVNICI, BREG PRI BOROVNICI 61, 1353 Borovnica
5FRANC JAKLIČ, 26.06.1951, BREZOVICA PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI 1A, 1353 Borovnica
6MATEJA ŠEBENIK, 13.04.1977, OHONICA, OHONICA 21, 1353 Borovnica
10DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1SIMONA PADOVAN, 06.03.1972, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 27, 1353 Borovnica
2NIKO SVETE, 07.12.1970, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 27, 1353 Borovnica
3SONJA DRAGA GANTAR, 10.01.1947, DOL PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI 14, 1353 Borovnica
4MIHAEL VERHOVEC, 21.09.1946, BREZOVICA PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI 57, 1353 Borovnica
5JOŽEFA TRČEK, 10.01.1940, LAZE PRI BOROVNICI, LAZE PRI BOROVNICI 31, 1353 Borovnica
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.