Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA BLED
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1JANEZ FAJFAR, 24.06.1955, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 7, 4260 BledANŽE LOGAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1JANA ŠPEC, 14.03.1955, BLED, LEVSTIKOVA ULICA 10, 4260 Bled
2NIK ZRIMEC, 03.11.1996, BLED, GRAJSKA CESTA 7, 4260 Bled
3MOJCA PIPAN, 19.05.1956, BLED, PLANINSKA CESTA 12, 4260 Bled
4LUDVIK KERČMAR, 09.12.1942, BLED, ROŽNA ULICA 5, 4260 Bled
5ANA MARIJA JAKOPIČ, 08.07.1943, BLED, ZA PECOVCO 5, 4260 Bled
6FRANC PAVLIČ, 10.07.1948, BLED, KOLODVORSKA CESTA 3A, 4260 Bled
7RENATA PERNUŠ, 26.06.1963, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 5, 4260 Bled
8MARTIN MERLAK, 09.11.1941, BLED, ROŽNA ULICA 18A, 4260 Bled
9VANJA PIBER, 01.01.1963, BLED, REČIŠKA CESTA 9, 4260 Bled
10GORAN DALJEVIĆ, 04.02.1990, BLED, PREŠERNOVA CESTA 47, 4260 Bled
11ANAMARIJA OSTERMAN, 03.07.1953, BLED, GOZDARSKA ULICA 12, 4260 Bled
12SERGEJ UČAKAR, 06.07.1965, BLED, KORITENSKA CESTA 17, 4260 Bled
13BISERKA JAKLOVIČ, 26.01.1981, BLED, FINŽGARJEVA CESTA 19, 4260 Bled
14BOJAN TRSEGLAV, 26.07.1951, ZASIP, DOLINA 14, 4260 Bled
15MATEVŽ VRHOVNIK, 05.05.1996, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 33, 4260 Bled
16LUKA PŠENICA, 23.11.1997, BLED, TRUBARJEVA CESTA 8, 4260 Bled
17MITJA ZUPAN, 20.09.1996, BLED, VALVASORJEVA ULICA 17, 4260 Bled
2BLED 365
1LEA FERJAN, 30.03.1963, BLED, REČIŠKA CESTA 14, 4260 Bled
2BORIS PRETNAR, 08.04.1978, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 5, 4260 Bled
3SABINA REŠEK, 07.11.1966, ZASIP, BLEJSKA CESTA 17A, 4260 Bled
4RADOVAN ZALOKAR, 14.01.1971, ZASIP, POLJE 2, 4260 Bled
5BRANKA SMOLE, 13.09.1962, KORITNO, KORITNO 1, 4260 Bled
6MATEJ CERKOVNIK, 15.10.1971, BLED, NA REBRI 4, 4260 Bled
7NIKOLAJA VAHTAR, 01.12.1958, BLED, PREŠERNOVA CESTA 30, 4260 Bled
8ANDREJ BEGOVIĆ, 13.04.1985, RIBNO, ULICA I. GRUPE ODREDOV 4, 4260 Bled
9EMA ŠMIT, 09.08.1958, BLED, ZA ŽAGO 4, 4260 Bled
10JANEZ POKLUKAR, 06.07.1942, ZASIP, POLJE 2, 4260 Bled
11HANA STEVIČ, 04.02.1997, BLED, REČIŠKA CESTA 14, 4260 Bled
12ANJA AŽMAN, 05.12.1983, KORITNO, KORITNO 12, 4260 Bled
13KLEMEN REŠEK, 06.03.1988, ZASIP, BLEJSKA CESTA 17A, 4260 Bled
14BERNARDA PETERMAN, 24.03.1945, BLED, REČIŠKA CESTA 11, 4260 Bled
15URŠA PAZLAR, 19.10.1994, BLED, POLJŠIŠKA CESTA 2, 4260 Bled
16SAMO TRPIN, 09.01.1976, BLED, PARTIZANSKA CESTA 45, 4260 Bled
17ANJA ŠIVIC, 23.09.1996, BLED, CANKARJEVA CESTA 23E, 4260 Bled
3TURISTIČNO PODJETNIŠKA LISTA
1ANTON OMERZEL, 06.09.1958, ZASIP, POLJE 4, 4260 Bled
2JOŽICA ZUPAN, 27.08.1970, ZASIP, BLEJSKA CESTA 15, 4260 Bled
3DUŠAN ŽNIDARŠIČ, 04.03.1959, RIBNO, ULICA I. GRUPE ODREDOV 6, 4260 Bled
4MIJA KOVAČIČ, 21.12.1958, ZASIP, SEBENJE 84, 4260 Bled
5CIRIL KRAIGHER, 13.03.1946, ZASIP, SEBENJE 22, 4260 Bled
6SAŠKA HUTTER GMAJNAR, 21.04.1957, BLED, MLADINSKA CESTA 2A, 4260 Bled
7FRANCI VALANT, 19.10.1958, BODEŠČE, BODEŠČE 17A, 4260 Bled
8NINA ČELESNIK, 27.08.1966, BLED, ČRTOMIROVA ULICA 22, 4260 Bled
9ALEŠ VUKELJ, 27.10.1975, BLED, KAJUHOVA CESTA 11, 4260 Bled
10MAŠA MIKLAVČIČ, 31.12.1984, BLED, KAJUHOVA CESTA 7A, 4260 Bled
11JANEZ TROHA, 29.09.1956, ZASIP, MUŽE 10A, 4260 Bled
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1METKA PAZLAR, 30.12.1959, BLED, PREŽIHOVA CESTA 15, 4260 Bled
2JOŽE SOKLIČ, 30.03.1968, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 22, 4260 Bled
3LILJANA KRIVEC SKRT, 09.03.1958, BLED, CESTA SVOBODE 47A, 4260 Bled
4BRANKO REPE, 06.08.1964, BLED, CANKARJEVA CESTA 22, 4260 Bled
5SONJA KUNČIČ, 13.11.1948, BLED, SAVSKA CESTA 8, 4260 Bled
6MILAN PAZLAR, 10.10.1950, BLED, CANKARJEVA CESTA 15A, 4260 Bled
7MAJA STAN, 25.10.1972, BLED, HRASTOVA ULICA 2, 4260 Bled
8FRANC RAZINGAR, 14.09.1968, BLED, KOLODVORSKA CESTA 26, 4260 Bled
9MARIJA LOGAR, 17.05.1960, BLED, SAVSKA CESTA 14, 4260 Bled
10AHAC PAZLAR, 16.10.1989, BLED, PREŽIHOVA CESTA 15, 4260 Bled
11BARBARA PLEŠEC, 02.03.1970, BLED, CANKARJEVA CESTA 22, 4260 Bled
12ŽIGA JAN, 08.09.1981, BLED, NASELJE JAKA BERNARDA 1, 4260 Bled
13MARIJA KOROŠEC, 16.04.1953, BLED, ALPSKA CESTA 17, 4260 Bled
14ILONKA RŠUMOVIĆ, 27.04.1946, BLED, ALPSKA CESTA 19, 4260 Bled
15SEBASTJAN BOŽIČ, 26.08.1985, RIBNO, GORENJSKA ULICA 54, 4260 Bled
16HELENA NUK, 20.08.1951, BLED, TRUBARJEVA CESTA 10, 4260 Bled
5LISTA TONIJA MEŽANA
1ANTON MEŽAN, 27.10.1975, BLED, PREŠERNOVA CESTA 39B, 4260 Bled
2MIHAELA PESRL, 24.10.1952, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 55, 4260 Bled
3FRANC SEBANC, 31.07.1968, BLED, VESLAŠKA PROMENADA 5, 4260 Bled
4ELVIRA KRUPIĆ, 23.04.1980, BLED, ALPSKA CESTA 13, 4260 Bled
5DARKO MLAKAR, 13.03.1955, ZASIP, JERMANKA 4A, 4260 Bled
6DARJA PRETNAR, 31.07.1972, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 44, 4263 Bohinjska Bela
7BOŠTJAN RAZINGER, 05.03.1969, KUPLJENIK, KUPLJENIK 6, 4263 Bohinjska Bela
8NATALIJA KOROŠEC, 27.01.1977, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 55, 4260 Bled
9PETER POGAČAR, 21.08.1977, ZASIP, MUŽE 1, 4260 Bled
10TINA RAZUMIĆ, 04.08.1999, BLED, ROŽNA ULICA 12, 4260 Bled
11DOMEN KOZJEK, 18.07.1975, RIBNO, ZA PIŽEM 4, 4260 Bled
12ŠPELA KOREN, 24.03.1981, BLED, ZAGORIŠKA CESTA 7, 4260 Bled
13NIKO RAKOVEC, 31.10.1961, ZASIP, LEDINA 28, 4260 Bled
14KAJA MUŽAN, 28.08.1982, RIBNO, IZLETNIŠKA ULICA 46, 4260 Bled
15ŽIGA NAGLIČ, 23.08.1975, BLED, GOZDARSKA ULICA 7, 4260 Bled
16ZORAN POGAČNIK, 25.11.1956, BLED, VALVASORJEVA ULICA 20, 4260 Bled
17MILE LEPIR, 08.10.1941, BLED, ALPSKA CESTA 3, 4260 Bled
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1BRIGITA ŠOLAR, 08.10.1964, BLED, CANKARJEVA CESTA 25A, 4260 Bled
2MATEJ KRISTAN, 15.02.1986, BLED, JELOVŠKA CESTA 8, 4260 Bled
3ANA ANTLOGA, 24.02.1970, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 7, 4263 Bohinjska Bela
4JANEZ PAZLAR, 20.01.1954, BLED, PREŽIHOVA CESTA 9, 4260 Bled
5JELENA JAN, 22.12.1979, BLED, NASELJE JAKA BERNARDA 1, 4260 Bled
6DR. IGNAC POTOČNIK, 31.07.1949, BLED, GOZDARSKA ULICA 4A, 4260 Bled
7POLONCA FRELIH, 01.07.1974, BLED, MLADINSKA CESTA 25A, 4260 Bled
8DR. MARJAN HUDINA, 02.09.1938, ZASIP, LEDINA 8, 4260 Bled
9GENOVEFA ŽUMER, 05.01.1955, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 1, 4260 Bled
10JANEZ ZIDAR, 07.08.1940, ZASIP, LEDINA 14, 4260 Bled
11ALOJZIJA OCEPEK, 05.06.1952, BLED, ALPSKA CESTA 13, 4260 Bled
12MARKO PETROVIĆ, 27.09.1980, BLED, LJUBLJANSKA CESTA 21, 4260 Bled
13FRANČIŠKA ČEBAŠEK, 28.01.1965, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 16, 4260 Bled
14JURE GERŽINA, 12.08.1983, BLED, KORITENSKA CESTA 6B, 4260 Bled
15JANEZ TOMAŽ ŠOLAR, 02.07.1999, BLED, CANKARJEVA CESTA 25A, 4260 Bled
7SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ČASLAV IGNJATOVIĆ, 28.04.1956, BLED, GRAJSKA CESTA 41, 4260 Bled
2LIDIJA KOCJANČIČ, 10.04.1962, BLED, GRAJSKA CESTA 39, 4260 Bled
3SIMON SIRC, 14.10.1981, BLED, MLADINSKA CESTA 23A, 4260 Bled
4DANICA VESTER, 02.06.1958, ZASIP, SEBENJE 62, 4260 Bled
5MITJA GOREC, 05.09.1981, BLED, RAZGLEDNA CESTA 13, 4260 Bled
6JOŽICA ŠMIT, 24.02.1969, ZASIP, JERMANKA 10, 4260 Bled
7MAKSIMILJAN OSVALD, 15.08.1945, BLED, TRUBARJEVA CESTA 11A, 4260 Bled
8ŠPELA KAPUS, 09.04.1976, BLED, PREŠERNOVA CESTA 8, 4260 Bled
9IGOR UREVC, 16.03.1962, BLED, REČIŠKA CESTA 29, 4260 Bled
10MILENA GANČEV, 19.08.1953, BLED, GRAJSKA CESTA 41, 4260 Bled
11CIRIL REPINC, 20.09.1955, RIBNO, IZLETNIŠKA ULICA 18, 4260 Bled
12BERNARDKA RESMAN, 26.07.1952, BLED, GRAJSKA CESTA 41, 4260 Bled
13NATAŠA AMBROŽIČ, 24.05.1974, BLED, KAJUHOVA CESTA 4, 4260 Bled
14BOJAN KRIŽ, 26.01.1977, BLED, POD KOZARCO 1A, 4260 Bled
8SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1JANEZ BRENCE, 05.12.1958, BLED, CESTA V VINTGAR 9, 4260 Bled
2TAMARA BERTONCELJ, 31.03.1978, BLED, ZAGORIŠKA CESTA 20, 4260 Bled
3MIRAN VOVK, 26.12.1960, BLED, LJUBLJANSKA CESTA 2, 4260 Bled
4DARJA NOČ, 11.12.1976, BLED, PARTIZANSKA CESTA 25, 4260 Bled
5MATEJ KUMERDEJ, 31.05.1992, RIBNO, SAVSKA CESTA 43, 4260 Bled
6BRANKA ZVER, 06.10.1962, BLED, TALEŠKA ULICA 14, 4260 Bled
7STANKO SVETE, 09.07.1955, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 133A, 4263 Bohinjska Bela
8ELIZABETA GRADNIK, 02.03.1966, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 6A, 4263 Bohinjska Bela
9MARKO PREŠEREN, 06.04.1973, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 113, 4263 Bohinjska Bela
10JANA HROVATIN, 20.10.1973, BLED, MLADINSKA CESTA 21, 4260 Bled
11MIHAEL GORENC, 08.12.1972, ZASIP, REBR 23, 4260 Bled
12MARIJANA BIŽAL, 04.02.1951, BLED, ZAGORIŠKA CESTA 8, 4260 Bled
13GAŠPER HUMAR, 06.01.1976, BOHINJSKA BELA, OBRNE 3, 4263 Bohinjska Bela
14NATALIJA VIDIC, 27.01.1943, ZASIP, POLJE 7, 4260 Bled
15KOSTJA SIMONČIČ, 06.03.1950, BLED, PARTIZANSKA CESTA 1A, 4260 Bled
16MARICA BRENCE, 10.10.1952, BLED, CESTA V VINTGAR 9, 4260 Bled
17MARKO ZUPANC, 08.04.1933, BLED, JELOVŠKA CESTA 27, 4260 Bled
9LEVICA
1MILAN REJC, 29.08.1955, BLED, CESTA SVOBODE 43, 4260 Bled
2LJUBISLAVA KAPUS, 18.03.1953, BLED, PREŠERNOVA CESTA 8, 4260 Bled
3MIHA ŽVAN, 06.05.1967, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 26, 4263 Bohinjska Bela
4DANIJELA LESKOŠEK, 24.12.1951, BLED, ALPSKA CESTA 7, 4260 Bled
5EMIL BRENCE, 25.03.1956, BLED, LJUBLJANSKA CESTA 29, 4260 Bled
6IDA REPOVŽ GRABNAR, 07.05.1959, RIBNO, SAVSKA CESTA 82, 4260 Bled
7JANEZ OTRIN, 14.07.1943, ZASIP, DOBJE 1, 4260 Bled
8MARTINA ŠEFMAN, 08.11.1953, BLED, ALPSKA CESTA 9, 4260 Bled
9SRETKO ĐUKANOVIĆ, 03.03.1955, RIBNO, IZLETNIŠKA ULICA 11, 4260 Bled
10BRANKA TRPIN, 21.11.1976, RIBNO, ŠOLSKA ULICA 17, 4260 Bled
11MATEVŽ PLEMELJ, 27.12.1970, BLED, GRIČ 3B, 4260 Bled
12JANJA SINKOVIČ, 03.11.1959, BLED, GRAJSKA CESTA 39, 4260 Bled
10LISTA ZA KULTURO IN ŠPORT
1SREČKO VERNIG, 17.12.1948, BLED, CESTA V MERGE 1, 4260 Bled
2FRANČIŠKA SMOLEJ, 14.11.1957, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 48C, 4263 Bohinjska Bela
3NIKO FABJAN, 01.05.1961, BLED, POD KOZARCO 2, 4260 Bled
4ZORICA ZAVRŠNIK ČRNOLOGAR, 04.04.1953, BLED, ČRTOMIROVA ULICA 6A, 4260 Bled
5ALOJZ ROPRET, 31.03.1966, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 1, 4263 Bohinjska Bela
6MATEJA REPE, 06.09.1977, BLED, REČIŠKA CESTA 1A, 4260 Bled
7SIMON JAN, 09.11.1971, BLED, JELOVŠKA CESTA 6, 4260 Bled
8BOŽA TORKAR, 24.09.1956, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 73, 4263 Bohinjska Bela
9ANDREJ JALEN, 30.11.1978, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 13, 4263 Bohinjska Bela
10JOŽICA VREČKO, 31.03.1957, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 39A, 4263 Bohinjska Bela
11SAMO ZUPAN, 27.11.1961, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 33A, 4260 Bled
12NADA RADONJIĆ, 29.09.1954, ZASIP, SEBENJE 69, 4260 Bled
13JOŽEF HAUSMAN, 15.08.1953, BLED, KAJUHOVA CESTA 12, 4260 Bled
14METKA REJC, 30.04.1968, ZASIP, SEBENJE 102, 4260 Bled
15GAŠPER PRIMOŽIČ, 28.09.1985, BLED, KOLODVORSKA CESTA 20, 4260 Bled
16MATEVŽ POLAJNAR, 15.04.1992, BLED, ALPSKA CESTA 5, 4260 Bled
17KLEMEN RAVNIK, 06.03.1987, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 30, 4263 Bohinjska Bela
11LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1ALEN KOFOL, 22.11.1973, BLED, REČIŠKA CESTA 17, 4260 Bled
2DARJA RUPNIK POKLUKAR, 03.08.1969, BLED, JERMANKA 7, 4260 Bled
3GREGOR JARKOVIČ, 02.11.1974, BLED, ALPSKA CESTA 19, 4260 Bled
4BARBARA MERLAK, 19.11.1968, BLED, SEBENJSKA CESTA 3, 4260 Bled
5FRANC PRETNAR, 15.02.1940, BLED, REČIŠKA CESTA 17, 4260 Bled
6ALENKA HITI, 05.05.1977, BLED, FINŽGARJEVA CESTA 19A, 4260 Bled
7BOGDAN RANČIGAJ, 13.05.1967, BLED, GRADNIKOVA CESTA 3, 4260 Bled
8ALENKA STARE, 14.10.1981, BLED, ZA GRADOM 2, 4260 Bled
9KLAVDIJA KALAN, 08.12.1994, BLED, PREŽIHOVA CESTA 7, 4260 Bled
12LISTA PRIJATELJEV BLEDA
1SARA ISAKOVIĆ, 09.06.1988, BLED, GRADNIKOVA CESTA 15, 4260 Bled
2BOŠTJAN PLOŠTAJNER, 30.12.1978, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 51, 4260 Bled
3MOJCA MUŠIČ, 14.05.1967, BLED, CESTA SVOBODE 37, 4260 Bled
4TONI TIŠLAR, 09.05.1967, BLED, POLJSKA POT 6, 4260 Bled
5ANA MULEC, 05.06.1984, BLED, JELOVŠKA CESTA 2, 4260 Bled
6BOJAN BRGLEZ, 06.07.1966, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 13C, 4263 Bohinjska Bela
7DANICA ZUPAN, 10.03.1976, BLED, SAVSKA CESTA 8A, 4260 Bled
8DUŠAN BLAŽIČ, 21.10.1955, BLED, PARTIZANSKA CESTA 22A, 4260 Bled
9HELENA KUMERDEJ, 12.12.1951, RIBNO, SAVSKA CESTA 45, 4260 Bled
10BORIS FERJAN, 31.05.1974, RIBNO, IZLETNIŠKA ULICA 13, 4260 Bled
11BRIGITA FERJAN, 06.06.1981, RIBNO, PARTIZANSKA ULICA 6, 4260 Bled
12DEJAN LUKAN, 26.09.1973, BLED, LJUBLJANSKA CESTA 33, 4260 Bled
13NENSY NASIHA FERJAN, 26.01.1983, RIBNO, PARTIZANSKA ULICA 6, 4260 Bled
14MATEVŽ VUKOTIĆ, 01.02.1990, BLED, LJUBLJANSKA CESTA 1, 4260 Bled
15MILENA POGAČNIK, 14.02.1971, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 59, 4260 Bled
13RAD IMAM BLED
1JAKOB BASSANESE, 13.01.1988, BLED, MLADINSKA CESTA 8, 4260 Bled
2ANETA VARL, 07.04.1969, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 121, 4263 Bohinjska Bela
3MATJAŽ PRISTAVEC, 29.09.1970, ZASIP, SEBENJE 64, 4260 Bled
4ANETA LAVTAR, 24.01.1969, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 2, 4260 Bled
5ROK POKLUKAR, 27.02.1990, BLED, MLINSKA CESTA 1, 4260 Bled
6LAURA JEREBIC, 04.03.1981, RIBNO, IZLETNIŠKA ULICA 7, 4260 Bled
7JERNEJ SLIVNIK, 04.06.1978, BLED, ŽUPANČIČEVA CESTA 4, 4260 Bled
8VESNA STERGAR, 07.04.1971, KORITNO, KORITNO 61A, 4260 Bled
9BLAŽ MAROLT, 26.02.1990, ZASIP, SEBENJE 70, 4260 Bled
10NINA PRETNAR, 09.12.1978, BLED, SAVSKA CESTA 5, 4260 Bled
11ALEŠ FINŽGAR, 03.05.1971, ZASIP, REBR 32, 4260 Bled
12NEJA KORETIČ, 05.11.1990, BLED, NA REBRI 10, 4260 Bled
13JAKA INTIHAR, 23.08.1987, BLED, GRIČ 5, 4260 Bled
14NIVES MUŠIČ, 01.07.1969, BLED, SAVSKA CESTA 1, 4260 Bled
15HUGO ZUPAN, 18.01.1990, BLED, ALPSKA CESTA 19, 4260 Bled
16TADEJ BURAZIN, 14.12.1986, KORITNO, KORITNO 29, 4260 Bled
17ŽIGA SVETE, 13.04.1985, BLED, REČIŠKA CESTA 12, 4260 Bled
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.