Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA APAČE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ANDREJ RITLOP, 25.07.1954, Podgorje, Podgorje 13A, 9253 ApačePETER BERNARD IN SKUPINA VOLIVCEV
2ZLATKO GRILANC, 28.05.1958, Apače, Apače 139, 9253 ApačeDARKO KEGL IN SKUPINA VOLIVCEV
3RENATO FLISAR, 10.09.1971, Lutverci, Lutverci 20, 9253 ApačeSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4ZVONKO BEVK, 16.01.1958, Apače, Apače 110, 9253 ApačeALEKSANDER BEVK IN SKUPINA VOLIVCEV
5DR. ANDREJ STEYER, 18.12.1978, Lešane, Lešane 14, 9253 ApačeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6SILVA VRAČKO, 30.06.1958, Novi Vrh, Novi Vrh 1B, 2213 Zgornja VelkaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LISTA ZA VREDNOTE APAŠKE DOLINE
1ZLATKO GRILANC, 28.05.1958, Apače, Apače 139, 9253 Apače
2ANGELA AMBROŽ, 27.07.1978, Apače, Apače 120, 9253 Apače
3STAŠ KOPINA, 14.08.1990, Segovci, Segovci 32C, 9253 Apače
4ANDREJA FLUHER, 19.02.1963, Mahovci, Mahovci 2A, 9253 Apače
5JAKA GRILANC, 13.11.1984, Črnci, Črnci 53A, 9253 Apače
6ROK BEVK, 17.03.1984, Apače, Apače 109, 9253 Apače
7LIDIJA SLAMAR, 29.05.1982, Apače, Apače 152, 9253 Apače
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1RENATO FLISAR, 10.09.1971, Lutverci, Lutverci 20, 9253 Apače
2MATEJA FIŠINGER, 13.11.1975, Segovci, Segovci 21A, 9253 Apače
3BORIS EDŠIDT, 13.06.1960, Apače, Apače 132A, 9253 Apače
4VESNA ŽAGAR, 15.03.1959, Apače, Apače 13, 9253 Apače
5BRANKO SENEKOVIČ, 03.01.1963, Črnci, Črnci 33, 9253 Apače
6MARIJA VAKAJ, 30.05.1969, Lešane, Lešane 44, 9253 Apače
7SAŠO PEČEK, 10.02.1986, Žepovci, Žepovci 66, 9253 Apače
8GABRIJELA CMOR, 10.11.1976, Mahovci, Mahovci 8A, 9253 Apače
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1FRANC GROBNIK, 04.08.1966, Nasova, Nasova 26, 9253 Apače
2MARIJA MURG, 26.06.1964, Lešane, Lešane 9, 9253 Apače
3DANIJEL ŠČAP, 15.04.1986, Črnci, Črnci 42, 9253 Apače
4ANISSA STRELEC, 29.12.1995, Žepovci, Žepovci 36A, 9253 Apače
5ROBI KUČAN, 07.06.1999, Apače, Apače 49, 9253 Apače
6IRENA IVANEK, 16.12.1988, Segovci, Segovci 49B, 9253 Apače
7ANDREJ STEYER, 18.12.1978, Lešane, Lešane 14, 9253 Apače
8IRENA HORVAT, 09.02.1980, Segovci, Segovci 47, 9253 Apače
4NEODVISNA LISTA ZVONKA BEVKA
1SABINA KRANCELBINDER KRAPEŽ, 02.10.1983, Žepovci, Žepovci 55, 9253 Apače
2ZVONKO BEVK, 16.01.1958, Apače, Apače 110, 9253 Apače
3BRIGITA KOČAR SENEKOVIČ, 05.06.1969, Plitvica, Plitvica 6, 9253 Apače
4SREČKO CVETKO, 02.04.1961, Žepovci, Žepovci 1, 9253 Apače
5JOŽEF ZEMLJIČ, 23.01.1959, Segovci, Segovci 20, 9253 Apače
6KSENIJA KUPLJEN, 16.01.1979, Lutverci, Lutverci 29, 9253 Apače
7TJAŠA LESJAK, 06.09.1987, Apače, Apače 108, 9253 Apače
8BOJAN NEUVIRT, 25.02.1982, Nasova, Nasova 18, 9253 Apače
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1STANISLAV VRABELJ, 29.05.1955, Žepovci, Žepovci 24, 9253 Apače
2OLGA ČEH, 15.08.1950, Žepovci, Žepovci 57, 9253 Apače
3MILAN ŽIŽEK, 03.06.1953, Apače, Apače 143A, 9253 Apače
4ERIKA AJLEC, 19.09.1943, Apače, Apače 113, 9253 Apače
5ANDREJ KRAJNIK, 02.11.1943, Mahovci, Mahovci 2, 9253 Apače
6ANA MEMON, 23.12.1943, Apače, Apače 148, 9253 Apače
7ALOJZIJA MUHIČ, 24.10.1949, Segovci, Segovci 1A, 9253 Apače
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1DOROTEJA HAMLER, 06.02.1943, Apače, Apače 63, 9253 Apače
2DAVID URBANIČ, 28.08.1975, Plitvica, Plitvica 11A, 9253 Apače
3KRISTINA FORŠEK, 11.11.1954, Žepovci, Žepovci 86, 9253 Apače
4JERNEJ KLEMENČIČ, 18.01.1989, Apače, Apače 32, 9253 Apače
5ANA ŠČAP, 13.07.1958, Črnci, Črnci 42, 9253 Apače
6ANTON KAUČIČ, 08.12.1952, Plitvica, Plitvica 27, 9253 Apače

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LISTA ZA VREDNOTE APAŠKE DOLINE
1DARKO KEGL, 07.07.1970, Podgorje, Podgorje 29A, 9253 Apače
2PETRA POTOČNIK, 23.05.1982, Sp. Konjišče, Sp. Konjišče 8, 9253 Apače
3DAMIJAN BAJEC, 13.06.1969, Podgorje, Podgorje 29, 9253 Apače
4SLAVICA VINČEC, 15.02.1951, Drobtinci, Drobtinci 1, 9253 Apače
5MARKO GUNGL, 25.06.1987, Stogovci, Stogovci 36, 9253 Apače
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1MILAN BELEC, 11.02.1974, Zg. Konjišče, Zg. Konjišče 4A, 9253 Apače
2PETRA PUŠNIK, 08.06.1978, Stogovci, Stogovci 3A, 9253 Apače
3BRANKO HEDL, 29.06.1965, Zg. Konjišče, Zg. Konjišče 12, 9253 Apače
4ROSVITA ŠLEBINGER, 04.03.1977, Stogovci, Stogovci 6, 9253 Apače
5MARKO GALIĆ, 08.03.1951, Vratja vas, Vratja vas 12B, 9253 Apače
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1JOŽE ZEMLJIČ, 20.03.1959, Janhova, Janhova 3, 9253 Apače
2JOŽEFA SRT, 09.06.1961, Žiberci, Žiberci 48A, 9253 Apače
3JURIJ ZEMLJIČ, 30.09.1998, Podgorje, Podgorje 15, 9253 Apače
4MAJDA MAUČEC, 20.03.1957, Drobtinci, Drobtinci 1B, 9253 Apače
5ANDREJ BALIGAČ, 20.06.1998, Stogovci, Stogovci 42, 9253 Apače
4NEODVISNA LISTA ZVONKA BEVKA
1FRANJA DREV, 27.12.1981, Vratja vas, Vratja vas 21A, 9253 Apače
2BOJAN ŠAFRAN, 24.04.1963, Žiberci, Žiberci 23, 9253 Apače
3MANUELA FEKONJA, 26.01.1981, Drobtinci, Drobtinci 27A, 9253 Apače
4FRANC VEREŠ, 11.03.1954, Stogovci, Stogovci 7C, 9253 Apače
5MATEJA KOFALT, 19.07.1988, Podgorje, Podgorje 19B, 9253 Apače
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1SILVA VRAČKO, 30.06.1958, Novi Vrh, Novi Vrh 1B, 2213 Zgornja Velka
2ANDREJ RUGOLE, 31.07.1953, Žiberci, Žiberci 10, 9253 Apače
3LJUBICA ZRNIĆ, 06.12.1954, Zg. Konjišče, Zg. Konjišče 2, 9253 Apače
4BOJAN KOLARIČ, 15.01.1962, Pogled, Pogled 7B, 9253 Apače
5MARIJA KRSTIĆ, 20.03.1950, Podgorje, Podgorje 24A, 9253 Apače
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MARIJA ŠČANČAR, 05.01.1962, Grabe, Grabe 10, 9253 Apače
2ERIH CELEC, 11.10.1979, Stogovci, Stogovci 58, 9253 Apače
3RENATA OMAN, 14.11.1980, Grabe, Grabe 29, 9253 Apače
4MARJAN PLOJ, 13.02.1955, Podgorje, Podgorje 9A, 9253 Apače
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.