Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ANKARAN
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Zoran Pavić, 20.06.1962, Ankaran, Regentova ulica 10, 6280 Ankaran - AncaranoSZV - SLOVENIJA ZA VEDNO
2Ivan Klun, 23.12.1989, Ankaran, Ivančičeva cesta 10, 6280 Ankaran - AncaranoJadran Pišot in skupina volivcev
3Gregor Strmčnik, 10.12.1965, Ankaran, Bevkova ulica 45, 6280 Ankaran - AncaranoDarij Dujmovič in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Danijel Bezek, 18.10.1952, Ankaran, Jadranska cesta 54, 6280 Ankaran - Ancarano
2ZELENI SLOVENIJE
1Urška Semenič, 25.11.1993, Ankaran, Rožnik 2, 6280 Ankaran - Ancarano
2Grozdan Jerman, 17.03.1949, Ankaran, Cahova ulica 9, 6280 Ankaran - Ancarano
3Manuela Fabris, 19.05.1997, Ankaran, Jadranska cesta 12a, 6280 Ankaran - Ancarano
3LEVICA
1Vasilij Masleša, 24.06.1954, Ankaran, Vlahovičeva ulica 30, 6280 Ankaran - Ancarano
2Tatjana Božič, 14.11.1965, Ankaran, Kocjančičeva ulica 32, 6280 Ankaran - Ancarano
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Rok Furlanič, 20.01.1989, Ankaran, Tomažičeva ulica 10, 6280 Ankaran - Ancarano
2Mirjana Kraljić, 07.04.1962, Ankaran, Tomažičeva ulica 10, 6280 Ankaran - Ancarano
3Stanko Košir, 28.04.1953, Ankaran, Vinogradniška pot 24, 6280 Ankaran - Ancarano
5Združeni za Ankaran - ''ZA''
1Ivan Klun, 23.12.1989, Ankaran, Ivančičeva cesta 10, 6280 Ankaran - Ancarano
2Breda Krašna, 08.11.1958, Ankaran, Jadranska cesta 78, 6280 Ankaran - Ancarano
3Vladimir Mlekuž, 20.02.1958, Ankaran, Jadranska cesta 51g, 6280 Ankaran - Ancarano
4Sonja Poljšak, 02.08.1949, Ankaran, Ivančičeva cesta 5, 6280 Ankaran - Ancarano
5Jadran Pišot, 22.11.1948, Ankaran, Oljčna pot 12 a, 6280 Ankaran - Ancarano
6Marina Mlačić, 17.09.1999, Ankaran, Jadranska cesta 16, 6280 Ankaran - Ancarano
7Vojmir Rastovac, 26.10.1958, Ankaran, Jadranska cesta 46, 6280 Ankaran - Ancarano
8Dušanka Šestić, 06.06.1959, Ankaran, Jadranska cesta 10, 6280 Ankaran - Ancarano
9Barbara Brženda, 30.04.1983, Ankaran, Ivančičeva cesta 19a, 6280 Ankaran - Ancarano
10Marinka Jerman, 02.04.1982, Ankaran, Cahova ulica 9, 6280 Ankaran - Ancarano
11Anton Finžgar, 13.07.1937, Ankaran, Jadranska cesta 16, 6280 Ankaran - Ancarano
12Liljana Mars, 28.07.1974, Ankaran, Vinogradniška pot 23, 6280 Ankaran - Ancarano
6SZV - SLOVENIJA ZA VEDNO
1Zoran Pavić, 20.06.1962, Ankaran, Regentova ulica 10, 6280 Ankaran - Ancarano
2Klara Maučec, 12.12.1977, Ankaran, Jadranska cesta 60, 6280 Ankaran - Ancarano
3Franci Matoz, 16.09.1963, Ankaran, Jadranska cesta 49, 6280 Ankaran - Ancarano
4Vesna Mavrič, 20.04.1953, Ankaran, Bevkova ulica 56, 6280 Ankaran - Ancarano
5Dalibor Pranić, 13.09.1982, Ankaran, Srebrničeva ulica 11, 6280 Ankaran - Ancarano
6Ljiljana Ražman, 18.05.1947, Ankaran, Cesta na prisoje 6, 6280 Ankaran - Ancarano
7Valter Valenčič, 26.08.1958, Ankaran, Jadranska cesta 50, 6280 Ankaran - Ancarano
8Vinka Janjić, 23.02.1957, Ankaran, Cahova ulica 14, 6280 Ankaran - Ancarano
9Mladen Bačić, 20.06.1965, Ankaran, Jadranska cesta 10, 6280 Ankaran - Ancarano
10Maša Lazar, 23.01.1992, Ankaran, Cahova ulica 2, 6280 Ankaran - Ancarano
11Vlasta Muženič, 28.01.1955, Ankaran, Bevkova ulica 26, 6280 Ankaran - Ancarano
12Darko Kavre, 05.05.1949, Ankaran, Vlahovičeva ulica 59, 6280 Ankaran - Ancarano
7Radi imamo Ankaran
1Barbara Švagelj, 05.02.1969, Ankaran, Larisova ulica 14, 6280 Ankaran - Ancarano
2Zvezdan Ražman, 21.09.1975, Ankaran, Jadranska cesta 19, 6280 Ankaran - Ancarano
3Nina Derenda, 17.02.1974, Ankaran, Regentova ulica 8, 6280 Ankaran - Ancarano
4Davor Andrioli, 18.06.1979, Ankaran, Jadranska cesta 2, 6280 Ankaran - Ancarano
5Barbara Raičić, 12.02.1974, Ankaran, Oljčna pot 14, 6280 Ankaran - Ancarano
6Zoran Pejanović, 28.11.1976, Ankaran, Regentova ulica 3, 6280 Ankaran - Ancarano
7Danijel Ražman, 19.11.1975, Ankaran, Lazaret 6a, 6280 Ankaran - Ancarano
8Robert Zelenjak, 23.12.1975, Ankaran, Vinogradniška pot 29, 6280 Ankaran - Ancarano
9Zdenka Stevanović, 02.12.1979, Ankaran, Regentova ulica 1, 6280 Ankaran - Ancarano
10Otmar Piščanc, 12.06.1970, Ankaran, Kocijančičeva ulica 13, 6280 Ankaran - Ancarano
11Metod Mezek, 09.06.1950, Ankaran, Rožnik 5, 6280 Ankaran - Ancarano
12Darinka Vovk, 30.07.1944, Ankaran, Larisova ulica 9, 6280 Ankaran - Ancarano
8DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Zoran Markuža, 23.11.1949, Ankaran, Bevkova ulica 52, 6280 Ankaran - Ancarano
2Zlatka Galinec, 17.08.1955, Ankaran, Larisova ulica 13, 6280 Ankaran - Ancarano
3Milan Černjavič, 04.08.1950, Ankaran, Ivančičeva cesta 11c, 6280 Ankaran - Ancarano
4Tatjana Kukanja, 23.06.1956, Ankaran, Hrvatinova ulica 17, 6280 Ankaran - Ancarano
5Drago Grbavac, 27.11.1962, Ankaran, Jadranska cesta 16b, 6280 Ankaran - Ancarano
6Marija Fontanot, 19.09.1939, Ankaran, Hrvatinova ulica 2b, 6280 Ankaran - Ancarano
7Žarko Dolinar, 05.05.1948, Ankaran, Vlahovičeva ulica 21, 6280 Ankaran - Ancarano
8Janja Petešič, 14.02.1947, Ankaran, Hrvatinova ulica 1, 6280 Ankaran - Ancarano
9Milan Maćešić, 02.04.1952, Ankaran, Jadranska cesta 64b, 6280 Ankaran - Ancarano
10Miranda Dolinar, 19.02.1947, Ankaran, Vlahovičeva ulica 21, 6280 Ankaran - Ancarano
11Bruno Sopič, 25.05.1949, Ankaran, Bevkova ulica 34, 6280 Ankaran - Ancarano
12mag. Roman Cvetko, 26.02.1956, Ankaran, Hrvatinova ulica 24, 6280 Ankaran - Ancarano
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.