Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŽUŽEMBERK
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Krajevna skupnost Hinje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ŠTEFKA FABJAN, 29.12.1965, PLEŠ, PLEŠ 2, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2DUŠAN PAPEŽ, 02.07.1959, HRIB PRI HINJAH, HRIB PRI HINJAH 9, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
3CIRIL PAPEŽ, 05.05.1953, HINJE, HINJE 4, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
4MOJCA HOČEVAR, 03.03.1971, HINJE, HINJE 8, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
5FRANC ŠPORAR, 22.03.1961, HRIB PRI HINJAH, HRIB PRI HINJAH 5, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
6JOŽEFA JAKLIČ, 12.08.1955, LAZINA, LAZINA 3A, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krajevna skupnost Hinje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANTON NOVAK, 12.01.1965, LOPATA, LOPATA 28, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krajevna skupnost Hinje - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TOMAŽ PAPEŽ, 23.04.1973, RATJE, RATJE 37, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
2URŠKA DIMIC, 08.09.1988, RATJE, RATJE 20, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
3FRANC FABJAN, 01.09.1987, RATJE, RATJE 5, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krajevna skupnost Hinje - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JOŽICA GRDEN, 06.02.1976, SELA PRI HINJAH, SELA PRI HINJAH 4, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
2UROŠ FABJAN, 21.01.1989, VISEJEC, VISEJEC 24, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
3BARBARA MAVRIN, 30.09.1974, VISEJEC 36, VISEJEC 36, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
4SILVO OBRSTAR, 26.05.1979, VRH PRI HINJAH, VRH PRI HINJAH 2, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
5UROŠ NOSE, 14.07.1981, SELA PRI HINJAH, SELA PRI HINJAH 19, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
6MOJCA OBRSTAR, 08.01.1982, VRH PRI HINJAH, VRH PRI HINJAH 11, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krajevna skupnost Hinje - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DARJA SKEBE, 13.07.1975, ŽVIRČE, ŽVIRČE 3, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2LOVRO GREGORŠ, 14.11.1952, ŽVIRČE, ŽVIRČE 4, 8362 HinjeBARBARA MAVRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
3ŽIGA VIDIC, 19.07.1997, ŽVIRČE, ŽVIRČE 21, 8362 HinjeDUŠAN PAPEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.