Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA VIPAVA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Erzelj - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aleš Kobal, 30.10.1986, Erzelj, Erzelj 32, 5271 VipavaFRANC VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
2Maja Turk, 19.03.1996, Erzelj, Erzelj 3a, 5271 VipavaFRANC VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
3Andrej Gec, 12.08.1988, Erzelj, Erzelj 10a, 5271 VipavaFRANC VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
4Tjaša Kobal, 10.01.1990, Erzelj, Erzelj 25, 5271 VipavaFRANC VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
5Mitja Turk, 16.07.1990, Erzelj, Erzelj 7, 5271 VipavaFRANC VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
6Vesna Jazbec, 29.09.1974, Erzelj, Erzelj 6, 5271 VipavaFRANC VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
7Peter Vidmar, 28.11.1988, Erzelj, Erzelj 34, 5271 VipavaFRANC VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Goče - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Miha Povh, 18.07.1989, Goče, Goče 1c, 5271 VipavaZDENKO BREŠKA IN SKUPINA VOLIVCEV
2Anja Godnič, 31.12.1979, Goče, Goče 16, 5271 VipavaZDENKO BREŠKA IN SKUPINA VOLIVCEV
3Aleš Vidrih, 07.09.1976, Goče, Goče 51, 5271 VipavaZDENKO BREŠKA IN SKUPINA VOLIVCEV
4Kristina Mohorčič, 21.03.1978, Goče, Goče 25, 5271 VipavaZDENKO BREŠKA IN SKUPINA VOLIVCEV
5Karla Ferjančič, 28.08.1986, Goče, Goče 43, 5271 VipavaZDENKO BREŠKA IN SKUPINA VOLIVCEV
6Marko Ceket, 04.04.1971, Goče, Goče 55b, 5271 VipavaZDENKO BREŠKA IN SKUPINA VOLIVCEV
7Božo Fajdiga, 25.12.1967, Goče, Goče 4a, 5271 VipavaZDENKO BREŠKA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Gradišče pri Vipavi - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Snežana Marc, 06.02.1971, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 36a, 5271 VipavaBRANKO ČESEN IN SKUPINA VOLIVCEV
2Matej Leban, 03.01.1980, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 22b, 5271 VipavaALEKSANDER BUKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Sonja Jerkič, 22.09.1970, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 34c, 5271 VipavaALEKSANDER BUKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4Metka Čibej, 27.02.1989, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 16, 5271 VipavaALEKSANDER BUKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5Nejc Marc, 31.10.1993, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 36a, 5271 VipavaALEKSANDER BUKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
6Damjan Bajec, 30.03.1982, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 23a, 5271 VipavaALEKSANDER BUKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
7Darjo Marc, 31.03.1962, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 36, 5271 VipavaBRANKO ČESEN IN SKUPINA VOLIVCEV
8Tadeja Petrič, 25.07.1989, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 25, 5271 VipavaALEKSANDER BUKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
9Peter Jež, 23.07.1968, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 28, 5271 VipavaALEKSANDER BUKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
10Miloš Marc, 20.11.1967, Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 36a, 5271 VipavaBRANKO ČESEN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Lozice - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tina Bizjak, 17.10.1986, Lozice, Lozice 24d, 5272 PodnanosTANJA ŽORŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
2Zdravko Bratož, 30.05.1969, Podgrič, Podgrič 15, 5272 PodnanosTANJA ŽORŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Tanja Batagelj, 26.05.1979, Podgrič, Podgrič 1a, 5272 PodnanosTANJA ŽORŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
4Matjaž Vrtič, 03.11.1985, Lozice, Lozice 12a, 5272 PodnanosTANJA ŽORŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
5Suzana Žvokelj Ferjančič, 04.03.1974, Lozice, Lozice 31, 5272 PodnanosTANJA ŽORŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
6Primož Nabergoj, 04.09.1975, Podgrič, Podgrič 7, 5272 PodnanosTANJA ŽORŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Lože - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1David Rener, 13.12.1982, Lože, Lože 51, 5271 VipavaJASNA RENER IN SKUPINA VOLIVCEV
2Melita Dolenc, 22.03.1976, Lože, Lože 13a, 5271 VipavaJASNA RENER IN SKUPINA VOLIVCEV
3David Mohorčič, 26.10.1981, Lože, Lože 47, 5271 VipavaJASNA RENER IN SKUPINA VOLIVCEV
4Ana Lulik, 01.08.1984, Lože, Lože 31a, 5271 VipavaJASNA RENER IN SKUPINA VOLIVCEV
5Jožef Rehar, 11.03.1985, Lože, Lože 9a, 5271 VipavaJASNA RENER IN SKUPINA VOLIVCEV
6Dragica Ukmar Kodelja, 23.09.1969, Lože, Lože 31, 5271 VipavaJASNA RENER IN SKUPINA VOLIVCEV
7Janez Kodelja, 04.11.1973, Lože, Lože 36, 5271 VipavaJASNA RENER IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Podnanos - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Žan Božič, 08.03.1992, Hrašče, Hrašče 12a, 5272 PodnanosBOŽA FURLAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2Matjaž Furlan, 12.07.1974, Podbreg, Podbreg 23, 5272 PodnanosBOŽA FURLAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3Teja Černigoj, 18.12.1978, Podbreg, Podbreg 18a, 5272 PodnanosBOŽA FURLAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4Darko Rosa, 11.08.1960, Podnanos, Podnanos 43, 5272 PodnanosSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA OO VIPAVA
5Franc Kopatin, 13.02.1948, Podnanos, Podnanos 70, 5272 PodnanosJOŽEF ŽGUR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Podraga - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Valter Likar, 19.04.1966, Podraga, Podraga 88d, 5272 PodnanosUROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2Barbara Rener, 10.01.1975, Podraga, Podraga 23b, 5272 PodnanosUROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Tomaž Fabčič, 07.03.1978, Podraga, Podraga 52, 5272 PodnanosUROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4Marjana Furlan, 11.05.1976, Podraga, Podraga 84, 5272 PodnanosUROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5Aleš Žgur, 13.03.1977, Podraga, Podraga 68a, 5272 PodnanosUROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
6Ljuba Janežič, 20.09.1950, Podraga, Podraga 4, 5272 PodnanosUROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
7Valentin Bratina, 19.01.1946, Podraga, Podraga 11, 5272 PodnanosUROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Slap - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Andreja Nagode, 05.06.1976, Slap, Slap 2a, 5271 VipavaMITJA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
2Anja Žorž, 17.12.1988, Slap, Slap 29, 5271 VipavaMITJA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
3Jurij Trošt, 21.02.1985, Slap, Slap 72, 5271 VipavaMITJA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
4Klemen Koren, 12.01.1978, Slap, Slap 91, 5271 VipavaZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
5Mitja Volk, 28.10.1976, Slap, Slap 4c, 5271 VipavaMITJA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
6Alojz Ambrožič, 15.07.1958, Slap, Slap 89, 5271 VipavaMITJA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
7Uroš Marc, 10.07.1981, Slap, Slap 3h, 5271 VipavaMITJA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
8Tina Žorž, 12.02.1994, Slap, Slap 15, 5271 VipavaMITJA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Vipava - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Natali Panič Nardin, 23.01.1997, Vipava, Gradnikove brigade 14, 5271 VipavaPETER SKAPIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2Mirjam Goričan Štimec, 28.05.1975, Vipava, Ob Beli 2, 5271 VipavaPETER SKAPIN IN SKUPINA VOLIVCEV
3Marija Černigoj, 13.10.1953, Vipava, Pod gradom 3, 5271 VipavaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Peter Skapin, 16.09.1966, Vipava, Na Produ 12, 5271 VipavaPETER SKAPIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Vipava - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Mirjam Klemše, 20.02.1967, Vipava, Cesta 18. aprila 7, 5271 VipavaFRANC FERJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2Helena Premrl, 21.12.1950, Vipava, Glavni trg 4, 5271 VipavaFRANC FERJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Bogdan Božič, 23.02.1973, Zemono, Zemono 12, 5271 VipavaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Milan Poljšak, 25.08.1949, Zemono, Zemono 9a, 5271 VipavaSLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA VIPAVA
5Franc Ferjančič, 23.06.1963, Zemono, Zemono 2, 5271 VipavaFRANC FERJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Vipava - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marko Rondič, 11.12.1978, Vipava, Goriška c. 6a, 5271 VipavaANTON GORIČAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2Anton Goričan, 08.06.1949, Vipava, Gregorčičeva 9, 5271 VipavaANTON GORIČAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3Magdalena Fučko, 22.07.1964, Vipava, Kociančičeva 13, 5271 VipavaANTON GORIČAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4Boštjan Trošt, 01.07.1985, Vipava, Vojkova 42, 5271 VipavaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Vrhpolje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Branka Tomažič, 13.01.1983, Vrhpolje, Vrhpolje 61, 5271 VipavaJANKO ROVAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2Matej Božič, 27.02.1987, Vrhpolje, Vrhpolje 11, 5271 VipavaJANKO ROVAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3Gregor Raspor, 06.01.1975, Vrhpolje, Vrhpolje 92, 5271 VipavaJANKO ROVAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4Peter Curk, 09.07.1961, Vrhpolje, Vrhpolje 31, 5271 VipavaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA OO VIPAVA
5Janko Rovan, 22.01.1983, Vrhpolje, Vrhpolje 108, 5271 VipavaSLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA VIPAVA

Krajevna skupnost - Vrhpolje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marko Žgavc, 06.08.1980, Duplje, Duplje 41, 5271 VipavaNADJA ŽGAVC IN SKUPINA VOLIVCEV
2Elena Samec, 20.03.1989, Duplje, Duplje 13a, 5271 VipavaNADJA ŽGAVC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Vrhpolje - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Rudolf Čoha, 08.04.1972, Sanabor, Sanabor 1a, 5271 VipavaDARKA POLJŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Manče - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Blaž Šček, 18.01.2000, Manče, Manče 4a, 5271 VipavaALJAŽ URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2Petra Pilih Žorž, 19.11.1975, Manče, Manče 26, 5271 VipavaALJAŽ URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Aljaž Uršič, 01.09.1977, Manče, Manče 2c, 5271 VipavaIVO URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4Borut Furlan, 23.01.1972, Manče, Manče 19a, 5271 VipavaALJAŽ URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5Alojzij Adamič, 01.07.1970, Manče, Manče 20a, 5271 VipavaALJAŽ URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
6Ana Škerjanec, 10.08.1986, Manče, Manče 19d, 5271 VipavaALJAŽ URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
7Matjaž Natlačen, 15.12.1986, Manče, Manče 10, 5271 VipavaIVO URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
8Helena Kodelja, 16.09.1970, Manče, Manče 18a, 5271 VipavaIVO URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
9Jožef Škerjanec, 10.03.1996, Manče, Manče 12, 5271 VipavaALJAŽ URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
10Dragica Čuk Novak, 01.03.1949, Manče, Manče 4, 5271 VipavaIVO URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
11Tjaša Škerjanec, 27.11.1991, Manče, Manče 19b, 5271 VipavaALJAŽ URŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.