Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA TOLMIN
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Dolje - Gabrje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BRANKO LEBAN, 02.04.1977, DOLJE, DOLJE 1C, 5220 TolminBRANKO BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2SANDRA KEMPERLE, 25.10.1959, DOLJE, DOLJE 4, 5220 TolminBRANKO BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3BORIS MAVRI, 19.07.1972, DOLJE, DOLJE 6A, 5220 TolminBRANKO BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Dolje - Gabrje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1VLASTA BIZJAK, 23.10.1957, GABRJE, GABRJE 8, 5220 TolminBRANKO BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2MILAN TONKLI, 06.11.1950, GABRJE, GABRJE 12, 5220 TolminBRANKO BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3LUDVIK PAVŠIČ, 28.01.1956, GABRJE, GABRJE 29A, 5220 TolminBRANKO BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Grahovo ob Bači - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BORIS MAVRAR, 27.01.1969, GRAHOVO OB BAČI, GRAHOVO OB BAČI 2, 5242 Grahovo ob BačiMATJAŽ AMBROŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2RADO GOLJA, 24.07.1949, GRAHOVO OB BAČI, GRAHOVO OB BAČI 56A, 5242 Grahovo ob BačiIRENA ŠTENKLER IN SKUPINA VOLIVCEV
3MARTINA LEVPUŠČEK, 04.12.1969, GRAHOVO OB BAČI, GRAHOVO OB BAČI 19A, 5242 Grahovo ob BačiMATJAŽ AMBROŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Grahovo ob Bači - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TANJA MAVRI, 31.05.1976, KORITNICA, KORITNICA 23, 5242 Grahovo ob BačiIRENA ŠTENKLER IN SKUPINA VOLIVCEV
2IRENA ŠTENKLER, 14.09.1960, KORITNICA, KORITNICA 18, 5242 Grahovo ob BačiMATJAŽ AMBROŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3VALENTIN ČELIK, 15.02.1963, KORITNICA, KORITNICA 4, 5242 Grahovo ob BačiIRENA ŠTENKLER IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Dolenja Trebuša - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1RENATO KOFOL, 04.05.1985, DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 56, 5283 Slap ob IdrijciVESNA ABRAM IN SKUPINA VOLIVCEV
2MATEJ OBREKAR, 09.04.1983, DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 12, 5283 Slap ob IdrijciVASJA JEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
3SANDI LIPIČAR, 08.09.1982, DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 24, 5283 Slap ob IdrijciMARKO ČERIN IN SKUPINA VOLIVCEV
4MIHAEL KOFOL, 25.09.1986, DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 81, 5283 Slap ob IdrijciJURE HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
5LADISLAV LIPUŠČEK, 22.05.1955, DOLENJA TREBUŠA, DOLENJA TREBUŠA 36, 5283 Slap ob IdrijciPRIMOŽ REJC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Dolenja Trebuša - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1KRISTINA HVALA, 15.10.1986, STOPNIK, STOPNIK 47, 5283 Slap ob IdrijciMARKO ČERIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kamno - Selce - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1PRIMOŽ SKOČIR, 07.08.1979, KAMNO, KAMNO 8, 5220 TolminMATEVŽ IVANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2BOGDAN VOLARIČ, 05.08.1970, SELCE, SELCE 8, 5220 TolminPAVEL SMREKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3KATJA SMREKAR, 13.09.1984, KAMNO, KAMNO 30, 5220 TolminMATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV
4MATEJ SKOČIR, 20.01.1981, KAMNO, KAMNO 19, 5220 TolminMATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV
5VALENTIN ŠULIGOJ, 04.07.1989, KAMNO, KAMNO 44, 5220 TolminMATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV
6BOŠTJAN KOFOL, 03.06.1978, KAMNO, KAMNO 58, 5220 TolminMILAN GABRŠČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
7ZORICA FILIPOVIČ, 07.02.1982, KAMNO, KAMNO 62, 5220 TolminMATEVŽ IVANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
8VALTER LEBAN, 25.02.1978, KAMNO, KAMNO 37D, 5220 TolminMATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV
9JANA DOLENC, 02.05.1964, KAMNO, KAMNO 13, 5220 TolminMATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV
10MELITA GABRŠČEK, 02.02.1988, KAMNO, KAMNO 49, 5220 TolminMILAN GABRŠČEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kneža - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JURKO BIZJAK, 10.04.1970, KNEŽA, KNEŽA 35, 5216 Most na SočiNEJC BOROVNIČAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2MIRJAM KRAGELJ LIKAR, 25.08.1956, KNEŽA, KNEŽA 6, 5216 Most na SočiNEJC BOROVNIČAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3SAMO REJEC, 14.04.1968, KNEŽA, KNEŽA 85, 5216 Most na SočiANDRAŽ DOBRAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
4DUŠAN BURIĆ, 25.04.1977, KNEŽA, KNEŽA 92, 5216 Most na SočiVENKO KRANJC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kneža - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JERNEJ UŠAJ, 14.02.1991, LOGARŠČE, LOGARŠČE 26, 5216 Most na SočiNEJC BOROVNIČAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kneža - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ALJAŽ LEBAN, 19.05.1982, PODMELEC, PODMELEC 50, 5216 Most na SočiNEJC BOROVNIČAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kneža - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ALOJZ KAVČIČ, 21.05.1966, TEMLJINE, TEMLJINE 34, 5216 Most na SočiNEJC BOROVNIČAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kneža - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1LELJA JERAM, 18.07.1944, KLAVŽE, KLAVŽE 15, 5216 Most na SočiNEJC BOROVNIČAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kneža - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SLAVKO ŠORLI, 14.11.1954, KNEŠKE RAVNE, KNEŠKE RAVNE 9, 5216 Most na SočiNEJC BOROVNIČAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ljubinj - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SERGIJ MUZNIK, 20.01.1972, LJUBINJ, LJUBINJ 39, 5220 TolminALEKSANDER HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
2ROSANA MUGERLI, 15.06.1966, LJUBINJ, LJUBINJ 27A, 5220 TolminELVIS ROS IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANTON KENDA, 17.11.1956, LJUBINJ, LJUBINJ 48, 5220 TolminELVIS ROS IN SKUPINA VOLIVCEV
4UROŠ LEBAN, 04.08.1981, LJUBINJ, LJUBINJ 39, 5220 TolminNATAŠA HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
5DAVID KUŠTRIN, 18.03.1976, LJUBINJ, LJUBINJ 19, 5220 TolminELVIS ROS IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Most na Soči - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1OTON LEBAN, 03.03.1956, MOST NA SOČI, MOST NA SOČI 77, 5216 Most na SočiOTON BRATUŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
2MATEJ LONCNER, 29.11.1976, MOST NA SOČI, MOST NA SOČI 24C, 5216 Most na SočiIGOR BIŠĆANIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Most na Soči - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DARKO ŠTURM, 25.07.1986, MODREJ, MODREJ 4, 5216 Most na SočiMARTIN MAVER IN SKUPINA VOLIVCEV
2ALEŠ KOVAČIČ, 08.05.1970, MODREJ, MODREJ 32, 5216 Most na SočiOTON BRATUŽ IN SKUPINA VOLIVCEV
3SUZANA BREŠAN, 05.01.1975, MODREJ, MODREJ 1E, 5216 Most na SočiMOJCA MRAKIČ ŠTEKAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Most na Soči - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1HINKO FORTUNAT, 24.03.1969, MODREJCE, MODREJCE 2g, 5216 Most na SočiIGOR BIŠĆANIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Most na Soči - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1LOJZE RUTAR, 15.04.1969, BAČA PRI MODREJU, BAČA PRI MODREJU 5D, 5216 Most na SočiOTON BRATUŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Most na Soči - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MILENA TRPIN, 30.01.1956, POSTAJA, POSTAJA 18A, 5216 Most na SočiKAROLINA KOVAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2ALJOŠA KRIŽNIČ, 01.04.1977, POSTAJA, POSTAJA 7, 5216 Most na SočiIGOR BIŠĆANIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Most na Soči - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TOMAŽ KENDA, 13.06.1983, KOZMERICE, KOZMERICE 1B, 5216 Most na SočiIGOR BIŠĆANIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Most na Soči - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MELITA GABERŠČIK, 02.05.1973, GORENJI LOG, GORENJI LOG 15, 5216 Most na SočiOTON BRATUŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Poljubinj - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JANJA HADALIN, 28.06.1979, POLJUBINJ, POLJUBINJ 22, 5220 TolminMILAN JARC IN SKUPINA VOLIVCEV
2VASJA EDMOND KOVAČIČ, 29.09.1967, PRAPETNO, PRAPETNO 20A, 5220 TolminMILAN JARC IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANDREJ LEBAN, 29.01.1975, POLJUBINJ, POLJUBINJ 10, 5220 TolminMILAN JARC IN SKUPINA VOLIVCEV
4SUZANA JELINČIČ, 06.05.1976, POLJUBINJ, POLJUBINJ 42, 5220 TolminMILAN JARC IN SKUPINA VOLIVCEV
5SILVO GOLJA, 28.11.1967, POLJUBINJ, POLJUBINJ 47, 5220 TolminMILAN JARC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Pečine - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANA JEKLIN KRANJC, 14.12.1978, PEČINE, PEČINE 19, 5283 Slap ob IdrijciMARTINA PODGORNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2GREGOR HVALA, 02.12.1982, PEČINE, PEČINE 23, 5283 Slap ob IdrijciMARTINA PODGORNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3PATRICIJA KOFOL, 25.06.1993, PEČINE, PEČINE 9, 5283 Slap ob IdrijciMARTINA PODGORNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4DENIS OBID, 04.08.1988, PEČINE, PEČINE 53, 5283 Slap ob IdrijciMARTINA PODGORNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
5TOMAŽ KUŠTRIN, 02.07.1993, PEČINE, PEČINE 25, 5283 Slap ob IdrijciMARTINA PODGORNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ponikve - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MITJA LAPANJA, 09.11.1971, PONIKVE, PONIKVE 40, 5283 Slap ob IdrijciFLORIJAN HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
2ŽIGA LAHARNAR, 17.10.1994, PONIKVE, PONIKVE 33, 5283 Slap ob IdrijciFLORIJAN HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
3MATJAŽ KRANJC, 12.04.1987, PONIKVE, PONIKVE 76B, 5283 Slap ob IdrijciBOŽA KIKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
4PRIMOŽ BOŽIČ, 08.06.1985, PONIKVE, PONIKVE 34, 5283 Slap ob IdrijciFLORIJAN HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
5MARTINA HVALA, 19.11.1973, PONIKVE, PONIKVE 20, 5283 Slap ob IdrijciFLORIJAN HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
6KLEMEN LAHARNAR, 03.07.1984, PONIKVE, PONIKVE 62, 5283 Slap ob IdrijciBOŽA KIKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
7TINA BOŽIČ, 13.05.1987, PONIKVE, PONIKVE 15, 5283 Slap ob IdrijciBOŽA KIKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
8ANA LAPANJA, 27.06.1985, PONIKVE, PONIKVE 34A, 5283 Slap ob IdrijciBOŽA KIKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
9POLONCA KAVČIČ, 25.04.1980, PONIKVE, PONIKVE 44A, 5283 Slap ob IdrijciFLORIJAN HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV
10JURE LAPANJA, 19.06.1993, PONIKVE, PONIKVE 95, 5283 Slap ob IdrijciBOŽA KIKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Podbrdo - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1IVO ALOJZ ČUFER, 07.06.1951, POREZEN, POREZEN 11, 5243 PodbrdoKARMEN BEGUŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
2JOŽEF DAKSKOBLER, 20.02.1953, PODBRDO, PODBRDO 33A, 5243 PodbrdoTOMAŽ ŠTENKLER IN SKUPINA VOLIVCEV
3SANJA ĐUKIĆ, 16.02.1993, PODBRDO, PODBRDO 32, 5243 PodbrdoPOLONCA KENDA IN SKUPINA VOLIVCEV
4ANDREJKA FRELIH, 19.03.1961, PODBRDO, PODBRDO 75, 5243 PodbrdoKARMEN BEGUŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
5MARTIN KENDA, 09.02.1996, BAČA PRI PODBRDU, BAČA PRI PODBRDU 14, 5243 PodbrdoKARMEN BEGUŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
6TOMAŽ MENCINGER, 07.06.1992, TRTNIK, TRTNIK 17A, 5243 PodbrdoPOLONCA KENDA IN SKUPINA VOLIVCEV
7JERNEJ KUSTERLE, 23.08.1976, PODBRDO, PODBRDO 6, 5243 PodbrdoPOLONCA KENDA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Rut - Grant - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ILONA DE SIMONE FILLEN, 20.10.1968, RUT, RUT 13, 5242 Grahovo ob BačiIVAN KEMPERLE IN SKUPINA VOLIVCEV
2MARTIN BROVČ, 10.10.1973, RUT, RUT 16, 5242 Grahovo ob BačiIVAN KEMPERLE IN SKUPINA VOLIVCEV
3IGOR KOS, 29.03.1974, RUT, RUT 23, 5242 Grahovo ob BačiIVAN KEMPERLE IN SKUPINA VOLIVCEV
4ZORKA PAULINA, 21.09.1953, RUT, RUT 47, 5242 Grahovo ob BačiIVAN KEMPERLE IN SKUPINA VOLIVCEV
5DENIS DROLE, 05.05.2000, RUT, RUT 13, 5242 Grahovo ob BačiIVAN KEMPERLE IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Stržišče - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1VERA BEGUŠ, 26.10.1969, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 32, 5243 PodbrdoELVIRA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2VLADIMIL KIKELJ, 01.09.1966, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 22, 5243 PodbrdoELVIRA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3VINKO BEGUŠ, 22.12.1947, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 17, 5243 PodbrdoFRANJO PODNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
4PRIMOŽ BEGUŠ, 31.05.1967, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 32, 5243 PodbrdoFRANJO PODNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5GREGOR KLEČ, 23.02.1983, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 38, 5243 PodbrdoELVIRA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
6FRANČIŠKA BEGUŠ, 26.09.1949, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 17, 5243 PodbrdoELVIRA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
7ALEŠ BIZALJ, 17.01.1969, ZNOJILE, ZNOJILE 3, 5243 PodbrdoELVIRA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
8FRANC PETERNELJ, 22.07.1971, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 11, 5243 PodbrdoELVIRA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
9ANKA ČUFER, 03.07.1956, STRŽIŠČE, STRŽIŠČE 31, 5243 PodbrdoFRANJO PODNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
10MARIJA MLAKAR, 09.02.1950, KAL, KAL 1, 5243 PodbrdoELVIRA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Slap ob Idrijci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ŠPELA MRAK, 19.06.1982, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 62, 5283 Slap ob IdrijciŠPELA KOREN IN SKUPINA VOLIVCEV
2MELITA PAVŠIČ LEVPUŠČEK, 16.06.1982, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 32, 5283 Slap ob IdrijciŠPELA KOREN IN SKUPINA VOLIVCEV
3BOGDAN KOSMAČ, 09.04.1956, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 15A, 5283 Slap ob IdrijciŠPELA KOREN IN SKUPINA VOLIVCEV
4VASJA KUTIN, 21.12.1989, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 15, 5283 Slap ob IdrijciDRAGOMIR RIJAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
5METODA LEBAN, 07.05.1973, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 37N, 5283 Slap ob IdrijciDRAGOMIR RIJAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
6ANTEJA JEŽ, 16.06.1986, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 53, 5283 Slap ob IdrijciDRAGOMIR RIJAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
7ŽIGA BOŽIČ, 10.01.1993, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 35, 5283 Slap ob IdrijciDRAGOMIR RIJAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
8ZLATKO BREMEC, 28.09.1974, SLAP OB IDRIJCI, SLAP OB IDRIJCI 57, 5283 Slap ob IdrijciŠPELA KOREN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentviška Gora - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1PETRA BASKAR, 15.01.1976, ŠENTVIŠKA GORA, ŠENTVIŠKA GORA 44, 5283 Slap ob IdrijciMARJETA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV
2MATJAŽ FELTRIN, 08.09.1979, ŠENTVIŠKA GORA, ŠENTVIŠKA GORA 14, 5283 Slap ob IdrijciMARJETA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentviška Gora - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1GREGOR POLJAK, 30.11.1978, PRAPETNO BRDO, PRAPETNO BRDO 17E, 5283 Slap ob IdrijciMARJETA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV
2PRIMOŽ KLEMENČIČ, 16.05.1982, PRAPETNO BRDO, PRAPETNO BRDO 31, 5283 Slap ob IdrijciELKA ŠAVLI IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentviška Gora - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JURIJ DROLE, 25.05.1979, POLJE, POLJE 3A, 5283 Slap ob IdrijciMARJETA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentviška Gora - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANDREJA FELTRIN, 18.05.1983, ZAKRAJ, ZAKRAJ 1, 5283 Slap ob IdrijciMARJETA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentviška Gora - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1GREGOR LAPANJA, 06.09.1984, DABER, DABER 6A, 5283 Slap ob IdrijciELKA ŠAVLI IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentviška Gora - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1LEONARD BRIŠAR, 30.09.1981, BUKOVSKI VRH, BUKOVSKI VRH 6, 5283 Slap ob IdrijciELKA ŠAVLI IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentviška Gora - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ZORKA REJC, 08.04.1968, GORSKI VRH, GORSKI VRH 4, 5283 Slap ob IdrijciMARJETA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tolmin - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DANJEL TOMAŽINČIČ, 21.09.1975, ŽABČE, ŽABČE 20A, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tolmin - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1GORAZD KUTIN, 08.05.1976, ČADRG, ČADRG 18, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tolmin - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ISMAIL - ZMAJ AJVAZI, 01.10.1976, TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 2, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2LIDIJA MANFREDA, 10.10.1956, TOLMIN, BAZOVIŠKA ULICA 5, 5220 TolminINGRID PENTEK IN SKUPINA VOLIVCEV
3LJUBICA PAPEŽ, 08.06.1970, TOLMIN, GREGORČIČEVA ULICA 10A, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4ROK BRATINA, 06.07.1994, TOLMIN, ŽAGARJEVA ULICA 4, 5220 TolminMAJDA PAGON IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tolmin - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MITJA PODGORNIK, 23.06.1979, TOLMIN, GRAJSKA ULICA 14, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2ANKA ZUZA, 26.07.1973, TOLMIN, SOŠKA ULICA 4, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3RADOVAN LIPUŠČEK, 16.05.1953, TOLMIN, ULICA TOLMINSKEGA PUNTA 3, 5220 TolminVALTER VALENTINUZZI IN SKUPINA VOLIVCEV
4MIHA MLEKUŽ, 24.04.1986, TOLMIN, ULICA CIRILA KOSMAČA 17, 5220 TolminINGRID PENTEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tolmin - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MIROSLAV - MIŠO GABERŠČEK, 30.08.1975, TOLMIN, ULICA PADLIH BORCEV 3, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2ANKA BENEDIČIČ PRESL, 14.10.1971, TOLMIN, TRG 1. MAJA 3, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3IZTOK KOZOROG, 03.01.1972, TOLMIN, ŠAVLIJEVA ULICA 6, 5220 TolminSTANISLAVA BOLJAT IN SKUPINA VOLIVCEV
4JOŽE DAKSKOBLER, 25.02.1952, TOLMIN, BREG 1, 5220 TolminINGRID PENTEK IN SKUPINA VOLIVCEV
5ANTONIJA ZORJAN, 10.06.1943, TOLMIN, ULICA PREKOMORSKIH BRIGAD 12, 5220 TolminINGRID PENTEK IN SKUPINA VOLIVCEV
6DUŠAN TALJAT, 25.10.1953, TOLMIN, TUMOV DREVORED 1, 5220 TolminVALTER VALENTINUZZI IN SKUPINA VOLIVCEV
7DAMIJAN ZARLI, 16.04.1971, TOLMIN, CANKARJEVA ULICA 32, 5220 TolminINGRID PENTEK IN SKUPINA VOLIVCEV
8RAJKO PODGORNIK, 27.09.1951, TOLMIN, POD BRAJDO 6, 5220 TolminANDREJ JELINČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
9JUSTIN RUTAR, 01.07.1979, TOLMIN, BAZOVIŠKA ULICA 21, 5220 TolminMETOD KOS IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tolminski Lom - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1VLADIMIRA MRAVLJA, 26.12.1987, KANALSKI LOM, KANALSKI LOM 12A, 5216 Most na SočiPRIMOŽ BEVK IN SKUPINA VOLIVCEV
2MATJAŽ ŽBOGAR, 29.11.1987, KANALSKI LOM, KANALSKI LOM 31, 5216 Most na SočiPRIMOŽ BEVK IN SKUPINA VOLIVCEV
3ALMIRA ŠTRUKELJ, 08.07.1971, TOLMINSKI LOM, TOLMINSKI LOM 11, 5216 Most na SočiPRIMOŽ BEVK IN SKUPINA VOLIVCEV
4JERNEJ PREGELJ, 29.08.1987, TOLMINSKI LOM, TOLMINSKI LOM 42, 5216 Most na SočiPRIMOŽ BEVK IN SKUPINA VOLIVCEV
5DANIJEL LEVPUŠČEK, 06.02.1974, TOLMINSKI LOM, TOLMINSKI LOM 8, 5216 Most na SočiPRIMOŽ BEVK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tolminski Lom - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ŽIGA KOVAČIČ, 13.12.1983, DOLGI LAZ, DOLGI LAZ 15, 5216 Most na SočiPRIMOŽ BEVK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Volarje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JASNA ROT, 08.04.1985, VOLARJE, VOLARJE 10A, 5220 TolminMARKO KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2EMIL LEBAN, 11.02.1976, VOLARJE, VOLARJE 54A, 5220 TolminMARKO KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
3MARKO KRIVEC, 21.03.1964, VOLARJE, VOLARJE 24, 5220 TolminJASNA ROT IN SKUPINA VOLIVCEV
4ALEŠ RUTAR, 21.05.1977, SELIŠČE, SELIŠČE 8A, 5220 TolminANDREJKA KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
5ANA RIJAVEC, 23.07.1971, VOLARJE, VOLARJE 24A, 5220 TolminJASNA ROT IN SKUPINA VOLIVCEV
6METOD KUTIN, 06.07.1971, VOLARJE, VOLARJE 34, 5220 TolminJASNA ROT IN SKUPINA VOLIVCEV
7PETER GREGORČIČ, 17.05.1973, VOLARJE, VOLARJE 36, 5220 TolminMARKO KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Volče - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MILAN BON, 24.08.1966, VOLČE, VOLČE 143, 5220 TolminMARKO GRUDEN IN SKUPINA VOLIVCEV
2TIT KOKOŠIN KENDA, 03.09.1988, VOLČE, VOLČE 38A, 5220 TolminERIKA BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3ALEŠ BIZJAK, 03.12.1970, VOLČE, VOLČE 40, 5220 TolminIVAN LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4ALEŠ BRIŠAR, 16.01.1970, VOLČE, VOLČE 54o, 5220 TolminMETOD FON IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Volče - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DAMIJAN FLORJANČIČ, 16.09.1966, ČIGINJ, ČIGINJ 60A, 5220 TolminANJA KRAGELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2JUSTIN ŠORLI, 29.08.1959, ČIGINJ, ČIGINJ 1, 5220 TolminALEKSANDER LUŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3BOŠTJAN PIČULIN, 06.08.1977, ČIGINJ, ČIGINJ 59, 5220 TolminDENIS FLORJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Volče - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ALEŠ VALENTINČIČ, 29.03.1974, KOZARŠČE, KOZARŠČE 3, 5220 TolminANDREJKA MEŽNAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Zatolmin - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1VALTER ČUJEC, 19.12.1964, ZATOLMIN, ZATOLMIN 64a, 5220 TolminSUZANA KUŠTRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2PREDRAG PAVLOVIĆ, 25.10.1959, ZATOLMIN, ZATOLMIN 78, 5220 TolminJERNEJA PAVŠIČ ŠTRUKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
3BORUT RUTAR, 29.06.1966, ZATOLMIN, ZATOLMIN 29a, 5220 TolminDAMJAN KEZIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Idrija pri Bači - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1STOJAN ZLATOPER, 24.12.1984, IDRIJA PRI BAČI, IDRIJA PRI BAČI 71G, 5216 Most na SočiALENKA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV
2KSENIJA KOVAČIČ, 04.12.1978, IDRIJA PRI BAČI, IDRIJA PRI BAČI 44, 5216 Most na SočiALENKA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV
3BOŠTJAN KLOBUČAR, 06.07.1978, IDRIJA PRI BAČI, IDRIJA PRI BAČI 93, 5216 Most na SočiALENKA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV
4KLAVDIJ CENCIČ, 22.04.1979, IDRIJA PRI BAČI, IDRIJA PRI BAČI 60E, 5216 Most na SočiALENKA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV
5MAJA LAPANJA, 11.01.1981, IDRIJA PRI BAČI, IDRIJA PRI BAČI 26, 5216 Most na SočiALENKA LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Gorenja Trebuša - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JURE VIDMAR, 03.04.1994, GORENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA 40B, 5283 Slap ob IdrijciMARIJA ŠKVARČA IN SKUPINA VOLIVCEV
2VINKO MAKUC, 04.04.1963, GORENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA 106, 5283 Slap ob IdrijciMARIJA ŠKVARČA IN SKUPINA VOLIVCEV
3SLOVENKO MAKUC, 24.01.1955, GORENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA 47, 5283 Slap ob IdrijciMARIJA ŠKVARČA IN SKUPINA VOLIVCEV
4RAJKO VONČINA, 16.08.1958, GORENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA 40, 5283 Slap ob IdrijciRAFAEL POLJANEC IN SKUPINA VOLIVCEV
5IRENA VIDMAR, 09.12.1962, GORENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA 40B, 5283 Slap ob IdrijciRAFAEL POLJANEC IN SKUPINA VOLIVCEV
6CIRILA REJC, 10.06.1955, GORENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA 19, 5283 Slap ob IdrijciMARIJA ŠKVARČA IN SKUPINA VOLIVCEV
7JOŽEFA PODGORNIK, 20.02.1948, GORENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA 15, 5283 Slap ob IdrijciMARIJA ŠKVARČA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Hudajužna - Obloke - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BLANKA ZVER, 16.09.1985, HUDAJUŽNA, HUDAJUŽNA 25, 5242 Grahovo ob BačiANDRIJANA ČELIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2ZDENKO TORKAR, 29.11.1950, HUDAJUŽNA, HUDAJUŽNA 27, 5242 Grahovo ob BačiMARIJA SILVANA ČERNE IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANDREJ ČELIK, 01.03.1983, OBLOKE, OBLOKE 2A, 5242 Grahovo ob BačiANDRIJANA ČELIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4UROŠ MAVRAR, 19.04.1981, HUDAJUŽNA, HUDAJUŽNA 33, 5242 Grahovo ob BačiBRANIMIRA TORKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5LEON ČERNE, 10.07.1973, HUDAJUŽNA, HUDAJUŽNA 19, 5242 Grahovo ob BačiANDRIJANA ČELIK IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.