Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA TIŠINA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Vaška skupnost - Vaška skupnost Borejci

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Suzana Cigut, 19.10.1967, Borejci, Borejci 1a, 9251 TišinaTibor Cigut in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Gederovci

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jožef Balažic, 12.02.1960, Gederovci, Gederovci 30, 9251 TišinaFranc Gibičar in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Gradišče

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Andreja Hari, 06.02.1976, Gradišče, Gradišče 71, 9251 TišinaFlegar Alojz in skupina volivcev
2Boštjan Šadl, 29.05.1977, Gradišče, Gradišče 27, 9251 TišinaFlegar Alojz in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Krajna

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Marič, 24.06.1967, Krajna, Krajna 67, 9251 TišinaAleksandra Karoli in skupina volivcev
2Damjan Ficko, 31.01.1981, Krajna, Krajna 59d, 9251 TišinaTadeja Ficko in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Murski Petrovci

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Maček, 26.09.1958, Murski Petrovci, Murski Petrovci 18, 9251 TišinaLebar Milena in skupina volivcev
2Mojca Klemenčič, 23.10.1986, Murski Petrovci, Murski Petrovci 16, 9251 TišinaLebar Milena in skupina volivcev
3Zvonko Želodec, 17.01.1957, Murski Petrovci, Murski Petrovci 23, 9251 TišinaLebar Milena in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Petanjci

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Kovač, 23.05.1961, Petanjci, Petanjci 18a, 9251 TišinaJožef Ribaš in skupina volivcev
2Franc Šinko, 27.07.1949, Petanjci, Petanjci 118, 9251 TišinaGrah Darko in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Rankovci

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Bojan Šadl, 04.06.1973, Rankovci, Rankovci 13, 9251 TišinaOmar Anton in skupina volivcev
2Anja Jablanovec, 13.03.1989, Rankovci, Rankovci 51, 9251 TišinaOmar Anton in skupina volivcev
3Dominik Gujt, 08.07.1982, Rankovci, Rankovci 16, 9251 TišinaOmar Anton in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Tišina

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Anton Lapoši, 05.06.1969, Tišina, Tišina 61, 9251 TišinaStanislav Gomboc in skupina volivcev
2Karel Ratnik, 11.07.1944, Tišina, Tišina 33a, 9251 TišinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Vaška skupnost - Vaška skupnost Tropovci

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Nada Činč, 09.03.1953, Tropovci, Jordan 25, 9251 TišinaVinko Gajšt in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Vanča vas - Borejci zaselek Romi

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Darko Horvat, 14.05.1982, Vanča vas, Vanča vas 75a, 9251 TišinaSuzana Glažar in skupina volivcev
2Mojca Horvat, 28.06.1986, Vanča vas, Vanča vas 70, 9251 TišinaSuzana Glažar in skupina volivcev
3Elvis Resnik, 19.02.1980, Vanča vas, Vanča vas 69b, 9251 TišinaSuzana Glažar in skupina volivcev
4Mladenka Kovač, 29.06.1981, Vanča vas, Vanča vas 57, 9251 TišinaIvan Cener in skupina volivcev
5Rudolf Horvat, 08.04.1971, Vanča vas, Vanča vas 67b, 9251 TišinaIvan Cener in skupina volivcev
6Zlatko Hahn, 09.01.1981, Vanča vas, Vanča vas 78, 9251 TišinaIvan Cener in skupina volivcev

Vaška skupnost - Vaška skupnost Sodišinci

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Mirjan Kuzma, 27.09.1972, Sodišinci, Sodišinci 46, 9251 TišinaKovač Štefan in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.