Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠTORE
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Svetina - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1LILIJANA MASTNAK, 26.10.1980, Štore, Svetina 16 a, 3220 ŠtoreFRANC MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"
2ZLATICA VIDEC, 17.09.1960, Štore, Svetina 4, 3220 ŠtoreNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3DANILO KLINAR, 19.07.1947, Štore, Svetina 12, 3220 ŠtoreFRANC MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"
4FRANC MAČEK, 04.08.1947, Štore, Svetina 23 a, 3220 ŠtoreSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Svetina - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SIMONA JURKOŠEK, 14.12.1970, Štore, Javornik 13 a, 3220 ŠtoreSIMONA JURKOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"
2SREČKO ŠTARKL, 27.10.1973, Štore, Javornik 7, 3220 ŠtoreSIMONA JURKOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"
3IRENA GRADIŠNIK, 12.10.1959, Štore, Javornik 26 b, 3220 ŠtoreNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Svetina - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MANICA SLAPŠAK, 09.04.1968, Štore, Kanjuce 3, 3220 ŠtoreFRANC JURKOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"
2ANTON ROMIH, 06.06.1948, Štore, Kanjuce 1, 3220 ŠtoreDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3FRANC JURKOŠEK, 29.10.1971, Štore, Kanjuce 6, 3220 ŠtoreFRANC JURKOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"

Krajevna skupnost - Svetina - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ZLATKA VIDEC, 10.12.1977, Štore, Svetli Dol 17, 3220 ŠtoreBRANKO MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"
2MARKO PRELOŽNIK, 25.07.1989, Štore, Svetli Dol 16, 3220 ŠtoreBRANKO MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ"
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.