Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠKOFLJICA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Lavrica - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1mag. Radmila Pavlovič Blatnik, 09.12.1959, Lavrica, Kamnikarjeva ulica 23, 1291 ŠkofljicaJanez Gačnik in skupina volivcev
2Filip Brunšek, 17.12.1997, Lavrica, Ogrinova ulica 46, 1291 ŠkofljicaNataša Spreitzer in skupina volivcev
3mag. Franc Hočevar, 04.07.1946, Lavrica, Ogrinova ulica 31, 1291 ŠkofljicaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Bojan Božič, 10.04.1965, Lavrica, Srednjevaška ulica 49, 1291 ŠkofljicaJanez Gačnik in skupina volivcev
5Barbara Štrekelj, 04.12.1970, Lavrica, Kamnikarjeva ulica 15, 1291 ŠkofljicaNataša Spreitzer in skupina volivcev
6Nataša Levstek, 30.07.1972, Lavrica, Šeparjeva pot 5A, 1291 ŠkofljicaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7Nina Štrekelj, 23.07.1995, Lavrica, Kamnikarjeva ulica 15, 1291 ŠkofljicaNataša Spreitzer in skupina volivcev
8Mojca Memon, 18.03.1975, Lavrica, Srednjevaška ulica 56, 1291 ŠkofljicaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
9Andraž Dražumerič, 08.05.1999, Lavrica, Vrečarjeva ulica 6, 1291 ŠkofljicaNataša Spreitzer in skupina volivcev
10Jože Garbajs, 15.02.1956, Lavrica, Babnogoriška cesta 38, 1291 ŠkofljicaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
11Jakob Blatnik, 01.12.1998, Lavrica, Kamnikarjeva ulica 23, 1291 ŠkofljicaNataša Spreitzer in skupina volivcev
12Manca Kupljenik, 21.08.1997, Lavrica, Babškova pot 5, 1291 ŠkofljicaNataša Spreitzer in skupina volivcev
13Mojca Brglez, 09.06.1967, Lavrica, Dolenjska cesta 266, 1291 ŠkofljicaJanez Gačnik in skupina volivcev
14Dušan Pugelj, 23.04.1967, Lavrica, Vrečarjeva ulica 47, 1291 ŠkofljicaJanez Gačnik in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Pijava Gorica - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ema Žlahtič, 03.06.1959, Pijava Gorica, Kočevska cesta 148, 1291 ŠkofljicaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Franc Hrastar, 12.12.1950, Pijava Gorica, Nova pot 10, 1291 ŠkofljicaNataša Hrastar in skupina volivcev
3Aleksandra Tratar, 19.11.1974, Pijava Gorica, Cesta na Drenik 18a, 1291 ŠkofljicaNataša Hrastar in skupina volivcev
4Milan Knez, 22.02.1954, Pijava Gorica, Prijateljeva ulica 23, 1291 ŠkofljicaNataša Hrastar in skupina volivcev
5Andreja Knez, 06.03.1965, Pijava Gorica, Prijateljeva ulica 23, 1291 ŠkofljicaNataša Hrastar in skupina volivcev
6Slavko Mehle, 07.10.1960, Pijava Gorica, Prijateljeva ulica 15, 1291 ŠkofljicaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7Nadja Gantar, 20.10.1975, Pijava Gorica, Nova pot 8, 1291 ŠkofljicaNataša Hrastar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Želimlje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Matjaž Križman, 01.09.1975, Želimlje, Želimlje 83a, 1291 ŠkofljicaTomaž Boh in skupina volivcev
2Dragica Bažec, 12.04.1958, Želimlje, Želimlje 84, 1291 ŠkofljicaTomaž Boh in skupina volivcev
3Barbara Krnc Intihar, 28.02.1979, Želimlje, Želimlje 15, 1291 ŠkofljicaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Sonja Brvar, 08.04.1969, Želimlje, Želimlje 82a, 1291 ŠkofljicaTomaž Boh in skupina volivcev
5Janez Drnovšek, 30.04.1966, Želimlje, Želimlje 46, 1291 ŠkofljicaTomaž Boh in skupina volivcev
6Jože Jakič, 13.11.1989, Želimlje, Želimlje 18, 1291 ŠkofljicaTomaž Boh in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.