Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA SEVNICA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Blanca - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Peter Mirt, 04.05.1968, Blanca, Blanca 32, 8283 BlancaANA FAKIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2Valerija Mirt, 16.11.1986, Blanca, Blanca 19, 8283 BlancaANA FAKIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Blanca - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marjan Ločičnik, 25.11.1964, Poklek nad Blanco, Poklek nad Blanco 12b, 8283 BlancaGREGOR MIRT IN SKUPINA VOLIVCEV
2Janja Gorišek, 10.03.1976, Poklek nad Blanco, Poklek nad Blanco 18a, 8283 BlancaGREGOR MIRT IN SKUPINA VOLIVCEV
3Jože Mirt, 21.11.1960, Poklek nad Blanco, Poklek nad Blanco 32, 8283 BlancaGREGOR MIRT IN SKUPINA VOLIVCEV
4Božidar Abram, 08.11.1957, Poklek nad Blanco, Poklek nad Blanco 38, 8283 BlancaSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Blanca - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Benjamin Arnšek, 02.08.1988, Krajna Brda, Krajna Brda 19a, 8283 BlancaJOŽE BUDNA IN SKUPINA VOLIVCEV
2Jože Budna, 06.11.1978, Krajna Brda, Krajna Brda 16a, 8283 BlancaBENJAMIN ARNŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Blanca - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franci Vidmar, 31.07.1964, Čanje, Čanje 14, 8283 BlancaUROŠ BALANTIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Maksimilijan Redenšek, 19.02.1941, Boštanj, Boštanj 36a, 8294 BoštanjDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Matjaž Vrisk, 28.04.1980, Dolenji Boštanj, Dolenji Boštanj 9, 8294 BoštanjSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Tomaž Lisec, 19.02.1978, Dolenji Boštanj, Dolenji Boštanj 104, 8294 BoštanjANTON LISEC IN SKUPINA VOLIVCEV
4Jože Udovč, 21.01.1953, Boštanj, Boštanj 17c, 8294 BoštanjVOJISLAVA UDOVČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5Janez Lipar, 16.06.1956, Boštanj, Boštanj 35, 8294 BoštanjLMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
6Robert Oreškovič, 02.06.1981, Boštanj, Boštanj 18d, 8294 BoštanjLMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
7Mojca Jekoš, 15.05.1962, Boštanj, Boštanj 9, 8294 BoštanjLMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
8Alojz Zalašček, 09.12.1952, Boštanj, Boštanj 53, 8294 BoštanjJOŽE UDOVČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Danilo Marin, 03.07.1964, Log, Log 5, 8294 BoštanjNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Boris Androjna, 31.03.1988, Lukovec, Lukovec 26c, 8294 BoštanjSTANKO LISEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Stopar, 29.06.1957, Konjsko, Konjsko 7, 8294 BoštanjMIHAELA STOPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Tramte, 03.02.1987, Boštanj, Križ 18, 8294 BoštanjSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Milan Jermančič, 31.10.1954, Jelovec, Jelovec 14, 8294 BoštanjALOJZ UDOVČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jože Krajnc, 03.12.1963, Vrh pri Boštanju, Vrh pri Boštanju 17a, 8294 BoštanjJOŽE ŽELEZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ivan Podlogar, 26.06.1961, Jablanica, Jablanica 25, 8294 BoštanjIVAN LUŽAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vincenc Knez, 05.04.1962, Šmarčna, Šmarčna 17, 8294 BoštanjUROŠ MESOJEDEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Boštanj - VOLILNA ENOTA 09

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Andrej Simončič, 31.01.1966, Mrtovec, Mrtovec 7a, 8294 BoštanjFRANCI REDENŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krmelj - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ciril Krištof, 24.04.1950, Hinjce, Hinjce 1, 8296 KrmeljDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Iztok Fister, 30.06.1964, Brezje, Brezje 9, 8296 KrmeljSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Boštjan Jereb, 21.07.1982, Goveji Dol, Goveji Dol 1a, 8296 KrmeljPETRA OREŠKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krmelj - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Gregor Zabukovec, 16.09.1992, Krmelj, Gabrijele 29, 8296 KrmeljSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Marta Karlič, 02.03.1965, Krmelj, Gabrijele 51a, 8296 KrmeljSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Krmelj - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Klementina Žvar, 25.05.1977, Krmelj, Krmelj 70a, 8296 KrmeljMILAN LEVSTEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krmelj - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Edvard Jankovič, 15.12.1966, Krmelj, Krmelj 43a, 8296 KrmeljJOŽE LESJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2Simonca Žaja, 29.05.1976, Krmelj, Krmelj 28a, 8296 KrmeljVLADIMIR ŽAJA IN SKUPINA VOLIVCEV
3Jure Zorc, 03.01.1991, Krmelj, Krmelj 30, 8296 KrmeljLMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA

Krajevna skupnost - Loka pri Zidanem Mostu - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Zoran Cvar, 03.10.1958, Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 27, 1434 Loka pri Zidanem MostuCVETKA OSTROVRŠNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2Bojan Peklar, 10.06.1974, Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 69, 1434 Loka pri Zidanem MostuALENKA BOGOVIČ PEKLAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Loka pri Zidanem Mostu - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Bogdan Gomboc, 14.03.1979, Račica, Račica 40, 1434 Loka pri Zidanem MostuLJUBOMIR ŠINKOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2Tomaž Šantej, 05.03.1978, Račica, Račica 60, 1434 Loka pri Zidanem MostuLMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA

Krajevna skupnost - Loka pri Zidanem Mostu - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aleksander File, 28.04.1972, Radež, Radež 1a, 1434 Loka pri Zidanem MostuJANKO METELKO IN SKUPINA VOLIVCEV
2Rudi Kajtna, 07.01.1968, Loka pri Zidanem Mostu, Žirovnica 13, 1434 Loka pri Zidanem MostuSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Loka pri Zidanem Mostu - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franja Strniša, 30.10.1980, Loka pri Zidanem Mostu, Čelovnik 9a, 1434 Loka pri Zidanem MostuSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Jože Kokalj, 14.06.1959, Loka pri Zidanem Mostu, Čelovnik 6, 1434 Loka pri Zidanem MostuSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Loka pri Zidanem Mostu - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Barbara Zakrajšek, 27.08.1985, Loka pri Zidanem Mostu, Šentjur na Polju 3, 1434 Loka pri Zidanem MostuSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Matjaž Felicijan, 03.07.1980, Loka pri Zidanem Mostu, Šentjur na Polju 20, 1434 Loka pri Zidanem MostuSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Loka pri Zidanem Mostu - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Helena Zidarič Kožar, 09.04.1964, Okroglice, Okroglice 21, 1434 Loka pri Zidanem MostuVIDKO MOČIVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2Ludvik Cesar, 20.03.1957, Razbor, Razbor 8c, 1434 Loka pri Zidanem MostuDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Krajevna skupnost - Primož - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Silvo Vintar, 24.03.1967, Primož, Primož 4, 8293 StudenecDRAGO TOMAŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Primož - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jure Rak, 05.07.1987, Rogačice, Rogačice 13, 8293 StudenecVINKO RESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Primož - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ladislav Zgonc, 01.09.1959, Češnjice, Češnjice 2, 8293 StudenecMARTINA TOMAŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Primož - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martin Divjak, 25.10.1970, Mala Hubajnica, Mala Hubajnica 12, 8293 StudenecROBERT MAVRIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Primož - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Brigita Udovč, 26.08.1973, Gornje Impolje, Gornje Impolje 9, 8293 StudenecSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Primož - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tjaša Šantej, 14.03.1993, Dolnje Orle, Dolnje Orle 2, 8293 StudenecBOŽIDAR METELKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Primož - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jože Pirc, 28.02.1975, Gornje Orle, Gornje Orle 8, 8293 StudenecMILKA LISEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Sevnica - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Betka Salmič, 01.07.1966, Orešje nad Sevnico, Orešje nad Sevnico 20a, 8290 SevnicaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Darja Pompe, 01.01.1974, Sevnica, Ledina 85, 8290 SevnicaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Rudolf Jazbinšek, 16.12.1967, Sevnica, Ledina 60, 8290 SevnicaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Sevnica - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tanja Kragl, 20.09.1993, Lončarjev Dol, Lončarjev Dol 9, 8290 SevnicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Severin Jazbec, 29.09.1987, Sevnica, Drožanje 13, 8290 SevnicaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Matej Grm, 11.09.1989, Žurkov Dol, Žurkov Dol 52, 8290 SevnicaIVAN GRM IN SKUPINA VOLIVCEV
4Peter Požun, 18.02.1985, Lončarjev Dol, Lončarjev Dol 38a, 8290 SevnicaMARTINA DREMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
5Martina Kolman, 10.01.1993, Metni Vrh, Metni Vrh 25, 8290 SevnicaMARTIN KOLMAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Sevnica - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Miran Grubenšek, 08.06.1961, Sevnica, Kvedrova cesta 6a, 8290 SevnicaKATARINA ALBINA ŠANTEJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2Tanja Novšak, 02.06.1965, Sevnica, Pod Vrtačo 19, 8290 SevnicaKATARINA ALBINA ŠANTEJ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Ivana Traven, 10.05.1952, Sevnica, Florjanska ulica 47a, 8290 SevnicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4Ivan Mervič, 24.06.1955, Sevnica, Pod Vrtačo 20, 8290 SevnicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Grega Vavtar, 08.11.1986, Sevnica, Glavni trg 8, 8290 SevnicaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Sevnica - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jožef Žnidarič, 03.02.1948, Sevnica, Naselje heroja Maroka 5, 8290 SevnicaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Irena Klenovšek, 21.09.1962, Sevnica, Naselje heroja Maroka 25, 8290 SevnicaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Bernarda Močan, 20.09.1963, Sevnica, Naselje heroja Maroka 10, 8290 SevnicaNATAŠA LISEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Sevnica - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jože Gorišek, 28.02.1960, Sevnica, Trg svobode 32, 8290 SevnicaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Stanislava Žičkar, 07.08.1970, Sevnica, Cankarjeva ulica 7, 8290 SevnicaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Božidar Groboljšek, 04.12.1955, Sevnica, Bohorska ulica 17, 8290 SevnicaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Marko Kotar, 24.10.1971, Sevnica, Grič 3, 8290 SevnicaURŠKA OBLAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janoš Janc, 25.08.1966, Arto, Arto 5, 8293 StudenecALOJZ BIZJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Branko Mavrič, 13.07.1954, Ponikve pri Studencu, Ponikve pri Studencu 10, 8293 StudenecANICA MAVRIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Žnidaršič, 16.01.1975, Studenec, Studenec 20, 8293 StudenecDEJAN MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2Uroš Gorenc, 28.04.1981, Studenec, Studenec 3, 8293 StudenecMARIJA NOVAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Milan Štajner, 21.12.1978, Rovišče pri Studencu, Rovišče pri Studencu 19, 8293 StudenecGABRIJELA PLEŠKO - GORENC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martin Metelko, 18.01.1962, Hudo Brezje, Hudo Brezje 16, 8293 StudenecNADA OSREDKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2Simon Oberč, 18.10.1982, Hudo Brezje, Hudo Brezje 2, 8293 StudenecDANIJEL ZALOKAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Oto Pavkovič, 12.07.1983, Zavratec, Zavratec 21, 8293 StudenecJOŽE LISEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Anže Pajk, 19.08.1987, Brezovo, Brezovo 30, 8293 StudenecANDREJ MARUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Studenec - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Andrej Lisec, 13.08.1972, Studenec, Osredek pri Hubajnici 4, 8293 StudenecSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Šentjanž - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Avguštin Umek, 18.08.1936, Šentjanž, Šentjanž 40, 8297 ŠentjanžDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Renata Kuhar, 24.04.1965, Hinje, Hinje 11, 8297 ŠentjanžDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Stanko Gorenjc, 16.09.1957, Šentjanž, Šentjanž 42, 8297 ŠentjanžSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Janko Kopar, 26.12.1971, Srednik, Srednik 16, 8297 ŠentjanžMIRKO VOZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
5Petra Majcen, 12.04.1977, Šentjanž, Šentjanž 6, 8297 ŠentjanžEVGEN HOČEVAR IN SKUPINA VOLIVCEV
6Boštjan Repovž, 27.04.1962, Šentjanž, Šentjanž 24a, 8297 ŠentjanžEVGEN HOČEVAR IN SKUPINA VOLIVCEV
7Dejan Skoporc, 29.10.1977, Koludrje, Koludrje 7b, 8297 ŠentjanžEVGEN HOČEVAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentjanž - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vinko Kranjec, 11.11.1964, Budna vas, Budna vas 8, 8297 ŠentjanžROK KRANJEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2Sergeja Gorenjec Očko, 24.06.1989, Budna vas, Budna vas 14a, 8297 ŠentjanžKSENJA DERMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Franc Ajnihar, 01.06.1973, Srednik, Srednik 7, 8297 ŠentjanžMATEJA AJNIHAR IN SKUPINA VOLIVCEV
4Mojca Vozelj, 30.06.1975, Budna vas, Budna vas 7, 8297 ŠentjanžMATEJA AJNIHAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentjanž - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Maja Skoporec, 28.10.1980, Leskovec v Podborštu, Leskovec v Podborštu 37, 8297 ŠentjanžBORIS SKOPOREC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentjanž - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Gašper Zupan, 22.10.1999, Podboršt, Podboršt 9, 8297 ŠentjanžJERNEJ ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentjanž - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marjetka Erman, 22.06.1979, Kladje pri Krmelju, Kladje pri Krmelju 7, 8297 ŠentjanžRADO FLORJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentjanž - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Petra Jazbec, 17.10.1983, Svinjsko, Svinjsko 10, 8297 ŠentjanžZDRAVKO REMAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2Jože Dragan, 04.02.1963, Veliki Cirnik, Veliki Cirnik 3, 8297 ŠentjanžZDRAVKO REMAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Šentjanž - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Irena Odlazek, 28.07.1973, Osredek pri Krmelju, Osredek pri Krmelju 12, 8297 ŠentjanžIVAN OREŠNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tržišče - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Kukec, 29.07.1962, Tržišče, Tržišče 11e, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Ivanka Lindič, 10.02.1953, Tržišče, Tržišče 38b, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Uroš Flajs, 02.02.1970, Tržišče, Spodnje Vodale 18, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Stanko Lazar, 27.06.1970, Tržišče, Tržišče 3, 8295 TržiščeLMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
5Aleš Mrgole, 20.02.1983, Vrhek, Vrhek 12, 8295 TržiščeIVANA MRGOLE IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tržišče - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Virant, 30.01.1968, Tržišče, Pijavice 6, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Marinka Šuštaršič, 02.12.1964, Krmelj, Polje pri Tržišču 20a, 8296 KrmeljSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Henrik Hočevar, 05.07.1954, Tržišče, Pijavice 3, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Simon Repovž, 02.07.1989, Zgornje Mladetiče, Zgornje Mladetiče 8, 8295 TržiščeJANEZ REPOVŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tržišče - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vladka Blas, 25.02.1960, Pavla vas, Pavla vas 19, 8295 TržiščeSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Janez Pungerčar, 28.06.1958, Tržišče, Malkovec 1b, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Marijana Jereb, 06.07.1980, Tržišče, Malkovec 31a, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Valentin Škoporc, 09.01.1984, Tržišče, Pavla vas 6, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Tržišče - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Mrgole, 06.01.1954, Tržišče, Telče 21, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Erika Švigelj, 11.07.1961, Tržišče, Telče 1a, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Roman Dolenšek, 07.11.1972, Tržišče, Drušče 16, 8295 TržiščeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Zabukovje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vid Špec, 23.05.1988, Zabukovje, Zabukovje nad Sevnico 46, 8292 ZabukovjeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Ana Ivanić, 23.06.1995, Zabukovje, Zabukovje nad Sevnico 27, 8292 ZabukovjeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Branko Klenovšek, 08.10.1983, Zabukovje, Mrzla Planina 27, 8292 ZabukovjeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Zabukovje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martin Požun, 08.02.1956, Podvrh, Podvrh 40a, 8292 ZabukovjeDAMJAN PAJK IN SKUPINA VOLIVCEV
2Tomaž Jazbec, 27.03.1993, Trnovec, Trnovec 24, 8292 ZabukovjeALOJZ PAJK IN SKUPINA VOLIVCEV
3Damjan Pajk, 16.05.1985, Trnovec, Trnovec 11b, 8292 ZabukovjeJOŽE BAUMKIRHER IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Zabukovje - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martina Gorjup, 06.01.1987, Podgorje ob Sevnični, Podgorje ob Sevnični 24, 8292 ZabukovjeNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Srečko Kolman, 15.01.1994, Podgorje ob Sevnični, Podgorje ob Sevnični 47, 8292 ZabukovjeALBIN KOLMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3Andrej Budna, 17.03.1972, Podgorje ob Sevnični, Podgorje ob Sevnični 8, 8292 ZabukovjeSREČKO CESAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Dolnje Brezovo - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Sonja Drugovič, 08.05.1961, Dolnje Brezovo, Dolnje Brezovo 25a, 8283 BlancaPETER MARN IN SKUPINA VOLIVCEV
2Niko Marn, 09.12.1961, Dolnje Brezovo, Dolnje Brezovo 20c, 8283 BlancaPETER MARN IN SKUPINA VOLIVCEV
3Tanja Rantah, 13.12.1981, Dolnje Brezovo, Dolnje Brezovo 5, 8283 BlancaPETER MARN IN SKUPINA VOLIVCEV
4Franc Slemenšek, 19.08.1951, Dolnje Brezovo, Dolnje Brezovo 14, 8283 BlancaPETER MARN IN SKUPINA VOLIVCEV
5Stojan Žulič, 06.10.1984, Dolnje Brezovo, Dolnje Brezovo 20, 8283 BlancaPETER MARN IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.