Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Kostrivnica - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Andrejka Krušlin, 30.05.1978, Rogaška Slatina, Sp. Kostrivnica 20, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev
2Darko Žurej, 14.03.1967, Rogaška Slatina, Zg. Kostrivnica 27, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev
3Kristijan Bratuša, 20.07.1988, Rogaška Slatina, Zg. Kostrivnica 13, 3241 PodplatSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Anja Polajžer, 09.09.1985, Rogaška Slatina, Drevenik 33, 3241 PodplatJanez Erjavec in skupina volivcev
5Marija Čakš, 06.01.1946, Rogaška Slatina, Sp. Kostrivnica 13, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Mitja Valant, 02.02.1988, Rogaška Slatina, Drevenik 24, 3241 PodplatSD - SOCIALNI DEMOKRATI
7Jožef Strniša, 20.02.1956, Rogaška Slatina, Drevenik 28, 3241 PodplatSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8Monika Šeligo, 24.11.1982, Rogaška Slatina, Zg. Kostrivnica 1a, 3241 PodplatSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
9Ervin Mikše, 24.05.1981, Rogaška Slatina, Sp. Kostrivnica 12, 3241 PodplatJanez Erjavec in skupina volivcev
10Tina Novak Černogoj, 29.11.1985, Rogaška Slatina, Zg. Kostrivnica 5a, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev
11Štefan Potočnik, 06.11.1973, Rogaška Slatina, Drevenik 36c, 3241 PodplatDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Krajevna skupnost - Kostrivnica - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Filip Šeligo, 16.07.1987, Rogaška Slatina, Zg. Gabernik 42, 3241 PodplatJanez Erjavec in skupina volivcev
2Katarina Dragovan, 14.09.1973, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 37, 3241 PodplatJanez Erjavec in skupina volivcev
3David Strniša, 07.09.1988, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 29, 3241 PodplatSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Andreja Potisk, 02.03.1973, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 16, 3241 PodplatSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5Anton Plevčak, 15.06.1959, Rogaška Slatina, Gabrovec pri Kostrivnici 4a, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev
6Danica Jagodič, 21.06.1953, Rogaška Slatina, Podturn 14a, 3241 PodplatSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7Milan Bastašić, 28.01.1959, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 39, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev
8Nino Ivačič, 01.08.1987, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 33, 3241 PodplatSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9Tjaša Plevčak, 21.05.1998, Rogaška Slatina, Gabrovec pri Kostrivnici 4a, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev
10Andrej Gaberšek, 04.03.1980, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 11, 3241 PodplatSD - SOCIALNI DEMOKRATI
11Slavica Strniša, 11.02.1963, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 29, 3241 PodplatSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Kostrivnica - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Rok Erjavec, 02.08.1987, Rogaška Slatina, Brezje pri Podplatu 12, 3241 PodplatJanez Erjavec in skupina volivcev
2Irena Korez, 06.09.1972, Rogaška Slatina, Kamna Gorca 8, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev
3Tadeja Mikše, 19.03.1986, Rogaška Slatina, Kamna Gorca 4, 3241 PodplatSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Franc Berglez, 27.11.1957, Rogaška Slatina, Kamna Gorca 10, 3241 PodplatSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Stanko Fajs, 08.02.1963, Rogaška Slatina, Kamna Gorca 5, 3241 PodplatPeter Plevčak in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kostrivnica - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Stanko Zobec, 18.08.1957, Rogaška Slatina, Zagaj pod Bočem 12, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Janez Mraz, 25.07.1940, Rogaška Slatina, Zagaj pod Bočem 12a, 3250 Rogaška SlatinaPeter Plevčak in skupina volivcev
3Rozalija Šket, 16.07.1978, Rogaška Slatina, Čača vas 30, 3241 PodplatSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Samo Gajšek, 27.01.1988, Rogaška Slatina, Čača vas 44d, 3241 PodplatJanez Erjavec in skupina volivcev
5Lidija Verk, 10.04.1975, Rogaška Slatina, Čača vas 56, 3241 PodplatSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6Oriana Gregorčič, 22.09.2000, Rogaška Slatina, Čača vas 36a, 3241 PodplatJanez Erjavec in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Metka Fenko, 04.02.1956, Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 56, 3250 Rogaška SlatinaNestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
2Lidija Bajc, 28.05.1954, Rogaška Slatina, Tekačevo 18, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Ivan Markovinović, 18.08.1952, Rogaška Slatina, Celjska cesta 39, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4Velimir Krklec, 21.02.1982, Rogaška Slatina, Gubčeva ulica 16, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5Vida Mlinar, 12.05.1957, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 13, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6Marjanca Kamenšek, 19.04.1979, Rogaška Slatina, Celjska cesta 40, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
7Marko Franc, 21.11.1975, Rogaška Slatina, Tekačevo 42, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8Daniel Hribar, 14.06.1977, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 21, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
9Terezija Tomić, 10.07.1950, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 9, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
10David Gošnjak, 26.02.1994, Rogaška Slatina, Celjska cesta 39, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
11Marjana Führer, 05.04.1960, Rogaška Slatina, Gubčeva ulica 2, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
12Lea Matko, 07.07.1985, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 3, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
13Alenka Virant, 13.09.1965, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 1, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Beno Urbič, 24.05.1959, Rogaška Slatina, Strma cesta 2a, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Ksenija Čuješ, 24.01.1962, Rogaška Slatina, Cankarjeva ulica 17, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Andrejka Flucher, 18.12.1969, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Erika Zupan, 07.04.1942, Rogaška Slatina, Cvetlični hrib 8, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5Milena Prgin, 09.03.1962, Rogaška Slatina, Cvetlični hrib 6, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6Tatjana Škorja, 05.08.1947, Rogaška Slatina, Pod Bellevuejem 29a, 3250 Rogaška SlatinaNestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
7Nastja But, 07.07.1989, Rogaška Slatina, Pod Bellevuejem 7, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
8Zlatka Kos, 26.08.1953, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 9, 3250 Rogaška SlatinaDD - DOBRA DRŽAVA

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aleš Šket, 04.10.1984, Rogaška Slatina, Tržišče 29, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Janez Prah, 27.07.1956, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 65, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Magdalena Prah, 28.05.1951, Rogaška Slatina, Tržišče 21, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Josip Kovačić, 31.08.1937, Rogaška Slatina, Lastine 2a, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5Friderika Žerjav, 10.04.1954, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 67a, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
6Mitja Škrabl, 24.12.1982, Rogaška Slatina, Tržišče 12, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7Vincenc Vodušek, 02.12.1937, Rogaška Slatina, Steklarska ulica 9, 3250 Rogaška SlatinaNestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
8Janez Belcer, 02.06.1959, Rogaška Slatina, Sotelska cesta 30, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
9Lucija Napret Humski, 20.08.1979, Rogaška Slatina, Rjavica 4, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martina Jankovič, 22.08.1973, Rogaška Slatina, Sp. Sečovo 70a, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Ivan Povalej, 12.10.1967, Rogaška Slatina, Tuncovec 15, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Andreja Grosek Jančič, 25.08.1988, Rogaška Slatina, Tuncovec 12, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4Franc Koražija, 13.05.1953, Rogaška Slatina, Sp. Sečovo 35a, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Marija Gaberšek, 14.07.1958, Rogaška Slatina, Sp. Sečovo 26, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6Katja Turnšek Sambolić, 12.04.1978, Rogaška Slatina, Irje 36, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
7Vincenc Stojnšek, 18.04.1942, Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 56, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
8Daniel Ljuljdjuraj, 03.02.1971, Rogaška Slatina, Tuncovec 4, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ivan Kovačec, 06.03.1961, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 35, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2August Čakš, 22.03.1945, Rogaška Slatina, Gozdna ulica 1, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Martin Plavčak, 13.08.1953, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 30, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4Dragutin Gašparić, 27.01.1949, Rogaška Slatina, Vegova ulica 6, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Leonida Došler, 25.03.1967, Rogaška Slatina, Gozdna ulica 14, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Andreja Gros, 30.08.1973, Rogaška Slatina, Šlandrova ulica 28, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Valerija Žurman, 06.12.1980, Rogaška Slatina, Prnek 12, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Ksenja Šef, 26.02.1978, Rogaška Slatina, Kamence 16, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Darko Cverlin, 16.02.1975, Rogaška Slatina, Kamence 21, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Fridrih Kamenšek, 18.10.1944, Rogaška Slatina, Kamence 26, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5Mojca Hlupič, 28.03.1969, Rogaška Slatina, Prnek 16a, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
6Branko Kovačič, 05.11.1963, Rogaška Slatina, Kamence 25, 3250 Rogaška SlatinaSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
7Silvester Čoh, 22.10.1977, Rogaška Slatina, Rajnkovec 11, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
8Erika Rusl, 20.12.1959, Rogaška Slatina, Brestovec 1, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Leonida Samec, 08.01.1970, Rogaška Slatina, Male Rodne 9b, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Boštjan Medved, 30.11.1974, Rogaška Slatina, Topole 4, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3David Šket, 13.01.1995, Rogaška Slatina, Gabrce 5, 3250 Rogaška SlatinaNestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
4Matej Cvetko, 29.01.1990, Rogaška Slatina, Topole 28, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Karl Sinko, 04.11.1949, Rogaška Slatina, Plat 7, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Aleksandra Saša Popit, 24.01.1972, Rogaška Slatina, Kačji dol 36a, 3241 PodplatSD - SOCIALNI DEMOKRATI
7Aleš Prah, 14.03.1978, Rogaška Slatina, Topole 15, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
8Janez Božak, 01.06.1972, Rogaška Slatina, Topole 41a, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Rogaška Slatina - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Petra Urbič Jurak, 14.01.1991, Rogaška Slatina, Irje 24c, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Stanislav Berglez, 23.02.1956, Rogaška Slatina, Irje 8a, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Ivan Mijošek, 26.08.1956, Rogaška Slatina, Zg. Negonje 4b, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Ana Colnarič, 26.07.1945, Rogaška Slatina, Irje 34, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5David But, 12.03.1989, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 33, 3250 Rogaška SlatinaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Vili Ogrinc, 13.08.1953, Rogaška Slatina, Gradiški dol 7, 3250 Rogaška SlatinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Krajevna skupnost - Sv. Florijan - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Nives Rajher, 01.06.1983, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 132, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Danijel Brcko, 20.11.1954, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 21, 3250 Rogaška SlatinaSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
3Vincenc Škrabl, 14.08.1948, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 25a, 3250 Rogaška SlatinaPeter Plevčak in skupina volivcev
4Franc Colnerič, 23.11.1954, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 16, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Aleš Cvetko, 28.03.1973, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 141, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6Tanja Kidrič, 04.10.1980, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 85a, 3250 Rogaška SlatinaPeter Plevčak in skupina volivcev
7Silva Plavčak, 20.11.1966, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 28, 3250 Rogaška SlatinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8Stanislav Križanec, 26.10.1966, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 131, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
9Štefan Ferčec, 06.08.1957, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 85, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Sv. Florijan - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Dušan Kropec, 04.12.1982, Rogaška Slatina, Strmec pri Sv. Florijanu 37, 3252 RogatecSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Maksimiljan Karneža, 10.07.1987, Rogaška Slatina, Strmec pri Sv. Florijanu 74, 3252 RogatecSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Marjana Fric, 06.11.1965, Rogaška Slatina, Strmec pri Sv. Florijanu 45, 3252 RogatecPeter Plevčak in skupina volivcev
4Damjana Lončarič, 08.07.1981, Rogaška Slatina, Strmec pri Sv. Florijanu 71, 3252 RogatecSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5Boštjan Hribernik, 23.09.1979, Rogaška Slatina, Strmec pri Sv. Florijanu 66, 3252 RogatecPeter Plevčak in skupina volivcev
6Gabrijela Ducman, 30.07.1992, Rogaška Slatina, Strmec pri Sv. Florijanu 42, 3252 RogatecSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.