Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA RENČE-VOGRSKO
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Renče - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JOŽICA SKOMINA, 29.05.1974, Renče, Tureli 9/a, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
2FLORIDA PETELIN, 26.02.1961, Renče, Arčoni 6/c, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
3JURIJ TOMŠIČ, 19.11.1954, Renče, Tureli 21, 5292 RenčeLista za našo občino
4ANDREJ FURLAN, 25.03.1986, Renče, Trg 62, 5292 RenčeLISTA ZA VAS
5SIMON ŠULIGOJ, 12.03.1981, Renče, Arčoni 15, 5292 RenčeLista za našo občino
6UROŠ STIBILJ, 25.03.1978, Renče, Trg 83/a, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
7TANJA CAMPOLUNGHI, 24.08.1984, Renče, Tureli 27/b, 5292 RenčeLista za našo občino
8ŽAN KRPAN, 24.01.1993, Renče, Trg 50, 5292 RenčeSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Renče - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MIRAN KRPAN, 28.04.1958, Renče, Merljaki 14, 5292 RenčeLista za našo občino
2PATRICIJA KALIN, 04.03.1970, Renče, Žigoni 48, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
3MATEVŽ LAPAJNE, 28.11.1987, Renče, Martinuči 28, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
4MAURO MAKOVEC, 03.03.1969, Renče, Vinišče 8, 5292 RenčeLista za našo občino
5MARTA JELERČIČ, 02.11.1956, Renče, Merljaki 26, 5292 RenčeLista za našo občino
6AMELA TALIĆ, 11.04.1983, Renče, Martinuči 2, 5292 RenčeLISTA ZA VAS
7LJUBOMIRA VODOPIVEC, 19.09.1952, Renče, Žigoni 29, 5292 RenčeLEVICA
8DARIJO KANTE, 05.06.1955, Renče, Merljaki 39/b, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ

Krajevna skupnost - Renče - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DIMITRIJ ZORN, 26.11.1974, Renče, Lukežiči 43, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
2ALAN RIJAVEC, 26.09.1987, Renče, Oševljek 20, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
3ANJA JELERČIČ, 18.03.1986, Renče, Lukežiči 1/e, 5292 RenčeLISTA ZA VAS
4MARJANA ŠINIGOJ, 23.06.1979, Renče, Mohorini 24, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ

Krajevna skupnost - Vogrsko - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1IVA GORJAN, 19.03.1986, Vogrsko, Vogrsko 69, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
2VLADIMIR FURLAN, 27.04.1953, Vogrsko, Vogrsko 36, 5293 Volčja DragaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3TATJANA MARVIN, 16.03.1967, Vogrsko, Vogrsko 150, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
4TOMAŽ GREGORIČ, 17.12.1959, Vogrsko, Vogrsko 131, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
5VESNA FURLAN, 07.12.1997, Dombrava, Dombrava 9, 5293 Volčja DragaLista za našo občino
6MILOŠ GREGORIČ, 07.01.1964, Dombrava, Dombrava 5/a, 5293 Volčja DragaLista za našo občino
7ALEŠ FURLAN, 22.01.1974, Vogrsko, Vogrsko 35, 5293 Volčja DragaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
8VALTER GORJAN, 10.12.1974, Vogrsko, Vogrsko 82, 5293 Volčja DragaLista za našo občino
9BORIS ŽIVEC, 31.01.1960, Vogrsko, Vogrsko 64/g, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
10VOJKO MIKUŽ, 01.05.1975, Vogrsko, Vogrsko 150/a, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
11NEJC GORJAN, 09.05.1992, Vogrsko, Vogrsko 69, 5293 Volčja DragaLISTA ZA VAS
12DENIS ŠVARA, 22.01.1988, Dombrava, Dombrava 4, 5293 Volčja DragaLista za našo občino
13ZORAN FORNAZARIČ, 17.09.1964, Vogrsko, Vogrsko 118, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
14MAJDA ŠULIGOJ, 08.10.1959, Vogrsko, Vogrsko 6, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
15TJAŠA CERNATIČ, 03.03.1986, Vogrsko, Vogrsko 53/a, 5293 Volčja DragaLista za našo občino

Krajevna skupnost - Bukovica-Volčja Draga - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1NASTJA SLOKAR, 16.10.1990, Bukovica, Bukovica 50d, 5292 RenčeSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2IRENA GREGORIČ, 03.06.1953, Bukovica, Bukovica 51/a, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
3BOJAN ROVTAR, 06.07.1949, Bukovica, Bukovica 78, 5293 Volčja DragaLEVICA
4DRAGAN ZORN, 14.12.1958, Bukovica, Bukovica 55/a, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
5BOŠTJAN ČEČKO, 25.05.1975, Bukovica, Bukovica 9/b, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ

Krajevna skupnost - Bukovica-Volčja Draga - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SREČKO ŠPACAPAN, 30.08.1949, Volčja Draga, Volčja Draga 81, 5293 Volčja DragaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2JANJA MIKLUŽ, 02.06.1970, Volčja Draga, Volčja Draga 28, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
3ROBERT PETROVČIČ, 19.12.1960, Volčja Draga, Volčja Draga 68/a, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
4DIMITRIJ KEBER, 03.01.1986, Volčja Draga, Volčja Draga 100, 5293 Volčja DragaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5DUŠAN NEMEC, 08.04.1952, Volčja Draga, Volčja Draga 57, 5293 Volčja DragaZdruženje SKUPAJ
6DENIS PLAHUTA, 21.01.1987, Volčja Draga, Volčja Draga 86/c, 5293 Volčja DragaLISTA ZA VAS
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.