Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA RADOVLJICA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marija Hrovat, 21.07.1973, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 31, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev
2Janez Urbanc, 20.03.1952, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 183, 4275 Begunje na GorenjskemMarjan Legat in skupina volivcev
3Tjaša Legat, 02.04.1997, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 32, 4275 Begunje na GorenjskemMarjan Legat in skupina volivcev
4Andrej Gašperin, 04.09.1982, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 53, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev
5Mojca Markič, 17.11.1967, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 177, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aleksander Jurejevčič, 11.02.1965, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 85, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jože Hajnrihar, 27.07.1955, Poljče, Poljče 24a, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jožica Režonja, 10.07.1959, Zgoša, Zgoša 65a, 4275 Begunje na GorenjskemMarjan Legat in skupina volivcev
2Monika Štefelin, 29.01.1970, Zgoša, Zgoša 65, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev
3Janez Pavlič, 13.06.1961, Zgoša, Zgoša 25, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev
4Janez Gašperin, 07.03.1953, Zgoša, Zgoša 7, 4275 Begunje na GorenjskemMarjan Legat in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Matjaž Trček, 26.07.1976, Zapuže, Zapuže 31b, 4275 Begunje na GorenjskemJožica Hrovat in skupina volivcev
2Liljana Leš, 02.11.1956, Zapuže, Zapuže 32, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev
3Marko Prešeren, 15.07.1972, Zapuže, Zapuže 36, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vesna Papler, 04.05.1964, Dvorska vas, Dvorska vas 22, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Matevž Langus, 21.01.1980, Mlaka, Mlaka 1b, 4275 Begunje na GorenjskemMarija Kavčič Zupan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Mitja Potočnik, 10.05.1968, Brezje, Brezje 32a, 4243 BrezjeIzidor Arih in skupina volivcev
2Lidija Slak, 13.06.1965, Brezje, Brezje 15b, 4243 BrezjeIzidor Arih in skupina volivcev
3Matjaž Dežman, 17.02.1967, Brezje, Brezje 53, 4243 BrezjeIzidor Arih in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 09

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Maruša Šolar Čuden, 19.05.1984, Črnivec, Črnivec 2, 4243 BrezjeIzidor Arih in skupina volivcev
2Izidor Arih, 07.04.1959, Črnivec, Črnivec 8, 4243 BrezjeIzidor Arih in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 10

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tomaž Sitar, 27.12.1973, Dobro Polje, Dobro Polje 15, 4243 BrezjeIzidor Arih in skupina volivcev
2Ana Marković Bach, 05.12.1979, Dobro Polje, Dobro Polje 9b, 4243 BrezjeSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 11

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Anton Zavrl, 04.08.1956, Peračica, Peračica 4, 4243 BrezjeIzidor Arih in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kamna Gorica - VOLILNA ENOTA 12

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Eva Potočnik, 22.09.1975, Kamna Gorica, Kamna Gorica 72, 4246 Kamna GoricaDušan Beton in skupina volivcev
2Franc Eržen, 19.09.1956, Kamna Gorica, Kamna Gorica 112, 4246 Kamna GoricaDušan Beton in skupina volivcev
3Antonija Rozman, 22.01.1950, Kamna Gorica, Kamna Gorica 71, 4246 Kamna GoricaDušan Beton in skupina volivcev
4Dušan Beton, 31.10.1955, Kamna Gorica, Kamna Gorica 56, 4246 Kamna GoricaDušan Beton in skupina volivcev
5Aleš Arh, 04.02.1974, Kamna Gorica, Kamna Gorica 8, 4246 Kamna GoricaDušan Beton in skupina volivcev
6Eva Jelenc Drozg, 12.11.1980, Kamna Gorica, Kamna Gorica 2e, 4246 Kamna GoricaDušan Beton in skupina volivcev
7Andrej Zupan, 09.02.1971, Kamna Gorica, Kamna Gorica 58, 4246 Kamna GoricaDušan Beton in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kropa - VOLILNA ENOTA 13

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Saša Pavlič, 04.06.1992, Kropa, Kropa 69, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev
2Gašper Finžgar, 03.10.1990, Kropa, Kropa 52, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev
3Metka Kavčič, 19.05.1970, Kropa, Kropa 80, 4245 KropaUrška Kavar in skupina volivcev
4Andraž Pavlič, 05.04.1996, Kropa, Kropa 69, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kropa - VOLILNA ENOTA 14

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Branko Kavčič, 22.11.1958, Kropa, Kropa 144, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev
2Katica Zera, 06.10.1965, Kropa, Kropa 111a, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev
3Marko Smrekar, 13.04.1961, Kropa, Kropa 111a, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kropa - VOLILNA ENOTA 15

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vesna Kristan, 13.01.1973, Kropa, Kropa 3b, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev
2Milorad Ralić, 16.03.1949, Kropa, Kropa 3, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kropa - VOLILNA ENOTA 16

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Nejc Kliček, 26.04.1995, Brezovica, Brezovica 26, 4245 KropaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Branko Maček, 31.07.1962, Brezovica, Brezovica 9, 4245 KropaAnže Habjan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Lancovo - VOLILNA ENOTA 17

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Mojca Mubi, 06.02.1976, Lancovo, Lancovo 70, 4240 RadovljicaMonika Breznik in skupina volivcev
2Gregor Remec, 06.05.1962, Lancovo, Lancovo 6, 4240 RadovljicaMonika Breznik in skupina volivcev
3Jernej Koselj, 25.01.1975, Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 42, 4246 Kamna GoricaMonika Breznik in skupina volivcev
4Robert Šifrer, 03.11.1970, Lancovo, Lancovo 5d, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Mojca Kržišnik, 10.09.1980, Lancovo, Lancovo 37, 4240 RadovljicaMonika Breznik in skupina volivcev
6Agata Šimnic, 04.03.1975, Zgornja Lipnica, Zgornja Lipnica 21, 4246 Kamna GoricaMonika Breznik in skupina volivcev
7Jože Mrak, 19.03.1967, Ravnica, Ravnica 05, 4246 Kamna GoricaMonika Breznik in skupina volivcev
8Tina Mrak, 17.04.1996, Ravnica, Ravnica 4, 4246 Kamna GoricaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
9Mihael Intihar, 03.12.1975, Lancovo, Lancovo 63, 4240 RadovljicaMonika Breznik in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 18

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tatjana Justin, 15.01.1965, Hlebce, Hlebce 1, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev
2Bojan Kristan, 18.03.1963, Hlebce, Hlebce 25c, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev
3Jože Klobučar, 19.02.1967, Hlebce, Hlebce 29, 4248 LesceNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 19

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franci Kapus, 22.08.1967, Hraše, Hraše 40, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev
2Nataša Muhovec, 04.11.1975, Hraše, Hraše 5a, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 20

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Boštjan Mulej, 10.07.1988, Studenčice, Studenčice 5, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 21

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Špela Globočnik, 17.11.1981, Lesce, Dacarjeva ulica 31, 4248 LesceRok Globočnik in skupina volivcev
2Matjaž Geršič, 19.10.1983, Lesce, Cesta na Lipce 4, 4248 LesceNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Gašper Pirc, 25.09.1994, Lesce, Savska cesta 9, 4248 LesceJanez Pirc in skupina volivcev
4Miha Gluščič, 23.01.1960, Lesce, Tovarniška ulica 23, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev
5Anita Vidic, 13.01.1967, Lesce, Na Vrtači 17, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev
6Maja Majcen, 03.05.1972, Lesce, Plana 3, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 22

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Polonca Zupan Grašič, 21.05.1970, Lesce, Alpska cesta 16, 4248 LesceNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Zlatica Demšar, 21.10.1953, Lesce, Na Trati 15, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev
3Rudolf Carotta, 09.09.1947, Lesce, Rožna dolina 20, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev
4Matjaž Planinšek, 29.02.1972, Lesce, Rožna dolina 3a, 4248 LesceBoštjan Brelih in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 23

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Lilijana Jezeršek, 04.07.1963, Ljubno, Ljubno 88, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
2Vilko Praprotnik, 29.04.1959, Ljubno, Ljubno 130, 4244 PodnartJože Šparakl in skupina volivcev
3Rok Marčun, 22.04.1983, Ljubno, Ljubno 96, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
4Branko Fajfar, 08.11.1958, Ljubno, Ljubno 145, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
5Marija - Mica Ussai, 25.05.1958, Ljubno, Ljubno 91, 4244 PodnartJože Šparakl in skupina volivcev
6Boštjan Soklič, 11.07.1965, Ljubno, Ljubno 18, 4244 PodnartJože Šparakl in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 24

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Matjaž Jeglič, 30.05.1976, Praproše, Praproše 8, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 25

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Irena Cvenkel, 06.11.1957, Otoče, Otoče 24a, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
2Ciril Markelj, 15.12.1936, Otoče, Otoče 3, 4244 PodnartJože Šparakl in skupina volivcev
3Aleš Ješe, 24.03.1993, Otoče, Otoče 23, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 26

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Urška Zupan, 13.03.1981, Posavec, Posavec 50, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
2Darko Skumavec, 16.08.1952, Posavec, Posavec 57, 4244 PodnartJože Šparakl in skupina volivcev
3Stanka Skumavec, 11.04.1962, Posavec, Posavec 39, 4244 PodnartJože Šparakl in skupina volivcev
4Grega Hajne, 25.10.1984, Posavec, Posavec 32, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
5Tomaž Frelih, 29.05.1970, Posavec, Posavec 24, 4244 PodnartNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Tomaž Zupančič, 28.08.1974, Posavec, Posavec 123, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
7Petra Ambrožič Repinc, 22.05.1973, Posavec, Posvec 21, 4244 PodnartJože Šparakl in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Mošnje - VOLILNA ENOTA 27

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marjana Sitar, 03.12.1968, Mošnje, Mošnje 36a, 4240 RadovljicaJanez Peternel in skupina volivcev
2Zdravko Mohorič, 01.07.1960, Mošnje, Mošnje 53, 4240 RadovljicaJanez Peternel in skupina volivcev
3Boštjan Pogačnik, 18.12.1973, Mošnje, Mošnje 58, 4240 RadovljicaPeter Kramar in skupina volivcev
4Andreja Šmid, 09.09.1972, Mošnje, Mošnje 39, 4240 RadovljicaJanez Peternel in skupina volivcev
5Zdenka Praprotnik, 25.07.1954, Mošnje, Mošnje 30, 4240 RadovljicaPeter Kramar in skupina volivcev
6Miran Lindič, 18.07.1964, Mošnje, Mošnje 86, 4240 RadovljicaJanez Peternel in skupina volivcev
7Janez Lavrič, 16.05.1942, Mošnje, Mošnje 6a, 4240 RadovljicaPeter Kramar in skupina volivcev
8Dušan Jelovčan, 23.10.1987, Mošnje, Mošnje 70, 4240 RadovljicaPeter Kramar in skupina volivcev
9Marta Ježek, 15.01.1967, Mošnje, Mošnje 24, 4240 RadovljicaJanez Peternel in skupina volivcev
10Lara Savnik, 28.07.1970, Mošnje, Mošnje 79, 4240 RadovljicaPeter Kramar in skupina volivcev
11Damjana Pangerc, 16.11.1964, Mošnje, Mošnje 71, 4240 RadovljicaJanez Peternel in skupina volivcev
12Danica Pavlič, 27.04.1967, Mošnje, Mošnje 96, 4240 RadovljicaPeter Kramar in skupina volivcev
13Franc Peternel, 26.02.1954, Globoko, Globoko 2a, 4240 RadovljicaJanez Peternel in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Podnart - VOLILNA ENOTA 28

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Sandra Zadnikar, 08.11.1975, Podnart, Podnart 42a, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev
2Stanislav Miklavčič, 02.10.1959, Podnart, Podnart 59, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev
3Vinko Zadnikar, 29.12.1952, Podnart, Podnart 42a, 4244 PodnartSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Franc Faganel, 03.04.1951, Podnart, Podnart 68, 4244 PodnartCvetka Ješe in skupina volivcev
5Vojko Vidic, 28.12.1964, Podnart, Podnart 65, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Podnart - VOLILNA ENOTA 29

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Rakovec, 23.12.1945, Podnart, Poljšica pri Podnartu 8, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev
2Sašo Finžgar, 14.06.1965, Podnart, Prezrenje 2a, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev
3Janja Faganel, 09.05.1963, Podnart, Ovsiše 48, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev
4Severin Višnar, 14.02.1977, Ovsiše, Ovsiše 1, 4244 PodnartSeverin Višnar in skupina volivcev
5Renata Zadnikar, 19.02.1971, Ovsiše, Ovsiše 42, 4244 PodnartSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Podnart - VOLILNA ENOTA 30

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Simona Žiberna, 19.09.1969, Podnart, Češnjica pri Kropi 27, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev
2Igor Dornik, 25.12.1964, Podnart, Češnjica pri Kropi 1, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev
3Nejc Šter, 30.04.1985, Podnart, Češnjica pri Kropi 24, 4244 PodnartRobert Ivan Šušmelj in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 31

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ivana Varl, 01.05.1943, Radovljica, Gradnikova cesta 121, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
2Andrej Golčman, 17.02.1955, Radovljica, Gradnikova cesta 33, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
3Avguštin Alojzij Mencinger, 17.08.1938, Radovljica, Gradnikova cesta 47, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4Branko Dolenc, 06.05.1960, Radovljica, Gradnikova cesta 44a, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
5Anamarija Novak, 17.12.1979, Radovljica, Gradnikova cesta 93, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 32

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Rajko Bizjak, 19.09.1948, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 24, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Barbara Debeljak Rus, 07.01.1976, Radovljica, Roblekovo naselje 37, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Slavko Kunčič, 09.10.1962, Radovljica, Roblekovo naselje 4, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 33

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jana Kolman, 23.02.1954, Radovljica, Poljska pot 12, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
2Ervin Bec, 16.07.1967, Radovljica, Cankarjeva ulica 56, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Tomaž Gregorc, 18.02.1967, Radovljica, Jelovška ulica 8, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4Ines Jelenec, 13.06.1997, Radovljica, Cankarjeva ulica 34, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Jože Vurnik, 10.02.1942, Radovljica, Jelovška ulica 12, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
6Vesna Goričan, 13.04.1977, Radovljica, Cankarjeva ulica 31a, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 34

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Irena Resman, 01.03.1954, Radovljica, Cesta na Jezerca 12, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Bogomir Vnučec, 22.02.1966, Radovljica, Gubčeva ulica 4, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
3Simon Resman, 09.01.1978, Radovljica, Cesta svobode 13, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 35

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Nevenka Kolman, 09.07.1952, Radovljica, Langusova ulica 37, 4240 RadovljicaDenis Kolman in skupina volivcev
2Mendi Kokot, 02.12.1960, Radovljica, Ulica Stanka Lapuha 10, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
3Srečko Brumen, 17.12.1968, Radovljica, Bazoviška ulica 17, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4Franc Ferjan, 23.08.1954, Radovljica, Šercerjeva ulica 24, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Marija Dijak, 14.02.1969, Radovljica, Langusova ulica 13, 4240 RadovljicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Rok Andres, 14.09.1989, Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 5, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev
7Žiga Gačnik, 17.09.1996, Radovljica, Žale 7, 4240 RadovljicaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
8Simon Zore, 26.03.1969, Radovljica, Langusova ulica 77, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 36

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ciril Gogala, 30.09.1982, Nova vas pri Lescah, Nova vas pri Lescah 6a, 4240 RadovljicaAndrejka Pretnar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 37

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Stanislav Rozman, 24.10.1945, Vrbnje, Vrbnje 27, 4240 RadovljicaAndrej Golčman in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Srednja Dobrava - VOLILNA ENOTA 38

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Verica Justin, 05.04.1962, Spodnja Dobrava, Spodnja Dobrava 6a, 4245 KropaJože Šlibar in skupina volivcev
2Gregor Gašperšič, 07.03.1972, Mišače, Mišače 4, 4246 Kamna GoricaJože Šlibar in skupina volivcev
3Biserka Kalan, 09.02.1959, Mišače, Mišače 14, 4246 Kamna GoricaJože Šlibar in skupina volivcev
4Matjaž Blažič, 08.08.1966, Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 39b, 4246 Kamna GoricaUrška Blaznik in skupina volivcev
5Žiga Sitar, 28.04.1976, Mišače, Mišače 5a, 4246 Kamna GoricaUrška Blaznik in skupina volivcev
6Barbara Lavtar, 03.06.1958, Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 44, 4246 Kamna GoricaUrška Blaznik in skupina volivcev
7Janja Kodrič, 03.07.1967, Srednja Dobrava, Srednja Dobrava 8d, 4245 KropaUrška Blaznik in skupina volivcev
8Rajko Mikolič, 01.05.1959, Mišače, Mišače 1, 4246 Kamna GoricaJože Šlibar in skupina volivcev
9Peter Urbanija, 30.11.1971, Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 2, 4246 Kamna GoricaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
10Dalibor Šolar, 29.07.1970, Lipnica, Lipnica 3b, 4245 KropaSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Otok - VOLILNA ENOTA 39

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Neža Mezeg, 27.04.1982, Zgornji Otok, Zgornji Otok 8, 4240 RadovljicaNeža Mezeg in skupina volivcev
2Iztok Meglič, 19.05.1981, Zgornji Otok, Zgornji Otok 5, 4240 RadovljicaNeža Mezeg in skupina volivcev
3Klemen Novak, 16.11.1978, Spodnji Otok, Spodnji Otok 5, 4240 RadovljicaNeža Mezeg in skupina volivcev
4Jožef Bešter, 16.08.1943, Spodnji Otok, Spodnji Otok 16a, 4240 RadovljicaNeža Mezeg in skupina volivcev
5Mateja Žlogar, 18.04.1972, Spodnji Otok, Spodnji Otok 21a, 4240 RadovljicaNeža Mezeg in skupina volivcev
6Tatjana Mohorič, 18.01.1966, Spodnji Otok, Spodnji Otok 1, 4240 RadovljicaNeža Mezeg in skupina volivcev
7Damjan Tonejc, 06.03.1990, Spodnji Otok, Spodnji Otok 24, 4240 RadovljicaNeža Mezeg in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.