Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA RADENCI
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Srečko Bodanec, 18.03.1971, Radenci, Radenski Vrh 22a, 9252 RadenciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Mojca Karnet, 23.01.1981, Radenci, Radenski Vrh 44, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Anton Misja, 22.02.1952, Radenci, Radenski Vrh 37, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4Samo Bajzek, 19.08.1971, Radenci, Kapelski Vrh 2a, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Helena Hedžet, 08.11.1973, Radenci, Radenski Vrh 16c, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
6Vid Strelec, 19.04.1970, Radenci, Radenski Vrh 6, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Feliks Rantaša, 20.11.1949, Radenci, Paričjak 17, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Tomaž Rantaša, 14.01.1985, Radenci, Paričjak 3, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Cvetka Holc, 28.07.1959, Radenci, Paričjak 26, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Suzana Grčar, 29.12.1972, Sveti Jurij ob Ščavnici, Okoslavci 5a, 9244 Sveti Jurij ob ŠčavniciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Srečko Rautar, 11.11.1973, Sveti Jurij ob Ščavnici, Okoslavci 61, 9244 Sveti Jurij ob ŠčavniciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Jožef Krajnc, 02.02.1976, Sveti Jurij ob Ščavnici, Okoslavci 20a, 9244 Sveti Jurij ob ŠčavniciMartin Žnidarič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Konrad, 09.10.1953, Radenci, Hrašenski Vrh 8a, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Rafko Žnidarič, 17.07.1968, Radenci, Turjanski Vrh 19a, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Zvonko Žnidarič, 03.04.1968, Radenci, Rački Vrh 25, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Irena Zemljič, 27.10.1972, Radenci, Murski Vrh 6, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
2Mirko Korošak, 12.07.1956, Radenci, Murščak 56a, 9252 RadenciLDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Bogdan Lesjak, 10.06.1966, Radenci, Kidričevo naselje 4, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
2Nikolaj Brus, 08.11.1950, Radenci, Kidričevo naselje 5, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Marija Premuš, 12.08.1948, Radenci, Pohorskega bataljona ulica 3, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Geza Kerčmar, 05.08.1944, Radenci, Dalmatinova ulica 7, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
2Marija Grosman, 19.11.1957, Radenci, Korotanska ulica 7, 9252 RadenciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Miroslav Madon, 07.02.1957, Radenci, Mladinska 8, 9252 RadenciMarjan Kovač in skupina volivcev
4Jelka Hribar, 15.11.1951, Radenci, Porabska ulica 4, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5Jožef Tivadar, 01.03.1962, Radenci, Gregorčičeva ulica 6, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Sašo Zidar, 18.07.1974, Radenci, Kajuhova ulica 2, 9252 RadenciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Drago Kocbek, 18.05.1961, Radenci, Kapelska cesta 28, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Štefanija Lupša, 30.09.1954, Radenci, Kneza Koclja 13, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4Vladimir Rantaša, 03.10.1967, Radenci, Kapelska cesta 43, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Marjan Lukač, 18.01.1967, Radenci, Gubčeva cesta 12, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
6Anja Škafar, 01.06.1999, Radenci, Trdinova cesta 2, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Alojz Haložan, 28.03.1950, Radenci, Boračeva 14b, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
2Drago Mir, 01.01.1963, Radenci, Boračeva 32c, 9252 RadenciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Breda Zemljič, 08.10.1979, Radenci, Boračeva 33, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ivan Stranjšak, 14.03.1962, Radenci, Šratovci 25, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Rudolf Zemljič, 25.08.1953, Radenci, Šratovci 6, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Olga Vrbančič, 25.06.1947, Radenci, Melanjski Vrh 3, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Jožef Vaupotič, 12.04.1953, Radenci, Janžev Vrh 41a, 9252 RadenciLDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Viktor Zamuda, 29.07.1967, Radenci, Rihtarovci 29a, 9252 RadenciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Franc Frumen, 22.09.1956, Radenci, Rihtarovci 16a, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
3Franc Rantaša, 15.11.1945, Radenci, Rihtarovci 28, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4Dominik Petko, 25.05.1991, Radenci, Rihtarovci 31, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Alojz Mes, 29.06.1946, Radenci, Hrastje Mota 59, 9252 RadenciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Dušan Trajbarič, 31.10.1970, Radenci, Hrastje Mota 63, 9252 RadenciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Zdenka Skotnik, 22.09.1956, Radenci, Hrastje Mota 78, 9252 RadenciMartin Žnidarič in skupina volivcev
4Marjan Šalamun, 13.08.1952, Radenci, Hrastje Mota 57b, 9252 RadenciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.