Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA PREVALJE
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTANEL - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Matko Vavh, 23.02.1961, Prevalje, Suhi vrh 11a, 2391 PrevaljeTatjana Peršak in skupina volivcev
2Štefan Peršak, 06.11.1962, Šentanel, Šentanel 27b, 2391 PrevaljeTatjana Peršak in skupina volivcev
3Anica Kert, 03.05.1966, Šentanel, Šentanel 30, 2391 PrevaljeTatjana Peršak in skupina volivcev
4Sonja Koroš, 01.04.1976, Prevalje, Jamnica 25, 2391 PrevaljeTatjana Peršak in skupina volivcev
5Danica Miler, 26.03.1968, Šentanel, Šentanel 8, 2391 PrevaljeTatjana Peršak in skupina volivcev
6Damjan Merkač, 05.09.1972, Šentanel, Šentanel 18, 2391 PrevaljeTatjana Peršak in skupina volivcev
7Vesna Šart, 19.11.1977, Šentanel, Šentanel 6, 2391 PrevaljeTatjana Peršak in skupina volivcev
8Andrej Najrajter, 09.08.1987, Prevalje, Jamnica 17, 2391 PrevaljeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - KRAJEVNA SKUPNOST LEŠE - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Boštjan Gorenšek, 20.07.1982, Leše, Leše 58, 2391 PrevaljeSilvo Gorenšek in skupina volivcev
2Violeta Burjak, 10.06.1976, Leše, Leše 62, 2391 PrevaljeSilvo Gorenšek in skupina volivcev
3Hedvika Gorenšek, 01.08.1957, Leše, Leše 58, 2391 PrevaljeSilvo Gorenšek in skupina volivcev
4Andrej Mandl, 07.05.1982, Leše, Leše 142a, 2391 PrevaljeSilvo Gorenšek in skupina volivcev
5Rok Gostenčnik, 09.04.1987, Leše, Leše 124b, 2391 PrevaljeSilvo Gorenšek in skupina volivcev
6Ivan Ladinik, 18.03.1974, Leše, Leše 74, 2391 PrevaljeSilvo Gorenšek in skupina volivcev
7Danica Gradišnik, 09.02.1970, Leše, Leše 90, 2391 PrevaljeSilvo Gorenšek in skupina volivcev
8Anja Osojnik Stopar, 13.07.1988, Leše, Leše 67a, 2391 PrevaljeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - KRAJEVNA SKUPNOST HOLMEC - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jožefa Seidl, 07.02.1957, Prevalje, Dolga brda 37a, 2391 PrevaljeMarjeta Kerec in skupina volivcev
2Martin Novak, 02.10.1966, Prevalje, Dolga brda 37a, 2391 PrevaljeMarjeta Kerec in skupina volivcev
3Sabina Kremzer, 23.08.1979, Prevalje, Lokovica 10b, 2391 PrevaljeMarjeta Kerec in skupina volivcev
4Martin Bivšek, 26.07.1980, Prevalje, Belšak 7, 2391 PrevaljeMarjeta Kerec in skupina volivcev
5Venceslav Kerec, 14.05.1954, Prevalje, Dolga brda 42a, 2391 PrevaljeMarjeta Kerec in skupina volivcev
6Melita Krof, 01.05.1978, Prevalje, Lokovica 28, 2391 PrevaljeMarjeta Kerec in skupina volivcev
7Aleš Koren, 01.05.1975, Prevalje, Dolga brda 73, 2391 PrevaljeMarjeta Kerec in skupina volivcev
8Gregor Kac, 05.08.1982, Prevalje, Dolga brda 44a, 2391 PrevaljeAvgust Skuk in skupina volivcev
9Marjan Glinik, 12.01.1973, Prevalje, Dolga brda 52, 2391 PrevaljeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.