Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA PODČETRTEK
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Podčetrtek - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Urban Rudi Videtič, 19.04.1969, Podčetrtek, Trška cesta 45 A, 3254 PodčetrtekMartin Jurak in skupina volivcev
2Matija Rijavec, 13.11.1981, Podčetrtek, Trška cesta 35, 3254 PodčetrtekMartin Jurak in skupina volivcev
3Lidija Renier, 07.03.1961, Podčetrtek, Trška cesta 35, 3254 PodčetrtekMartin Jurak in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Podčetrtek - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aleksandra Jelača, 31.12.1982, Podčetrtek, Slake 5, 3254 PodčetrtekBojan Motoh in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Podčetrtek - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1mag. Igor Hedrih, 26.11.1977, Imeno, Imeno 81, 3254 PodčetrtekBoštjan Misja in skupina volivcev
2Mojca Drofenik, 16.05.1978, Imeno, Imeno 70 A, 3254 PodčetrtekBoštjan Misja in skupina volivcev
3Matjaž Prebil, 16.10.1976, Imenska Gorca, Imenska Gorca 11 B, 3254 PodčetrtekBoštjan Misja in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Podčetrtek - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Benjamin Alegro, 15.10.1996, Golobinjek ob Sotli, Golobinjek ob Sotli 10, 3254 PodčetrtekIvan Kolar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Polje ob Sotli - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Davorin Hostnik, 29.10.1991, Polje ob Sotli, Polje ob Sotli 11, 3255 BučeBoštjan Hostnik in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Polje ob Sotli - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Miran Filipančič, 11.05.1970, Sedlarjevo, Sedlarjevo 13, 3255 BučeMario Filipančič in skupina volivcev
2Ivica Milat, 18.09.1963, Sedlarjevo, Sedlarjevo 11, 3255 BučeMario Filipančič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Polje ob Sotli - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Bernard Visočnik, 05.01.1984, Prelasko, Prelasko 5, 3255 BučeAlbin Kidrič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Polje ob Sotli - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Novak, 25.01.1957, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Polju 11, 3255 BučeKlavdija Plevnik in skupina volivcev
2Stanislava Fistrič, 28.05.1960, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Polju 13 B, 3255 BučeKlavdija Plevnik in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Polje ob Sotli - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Silva Babič, 01.01.1983, Lastnič, Lastnič 30 A, 3255 BučeAlenka Agrež in skupina volivcev
2Nataša Povalej, 05.11.1978, Lastnič, Lastnič 44, 3255 BučeAlenka Agrež in skupina volivcev
3Alojz Kotnik, 15.01.1964, Lastnič, Lastnič 28, 3255 BučeAlenka Agrež in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Uroš Cverlin, 17.04.1980, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 41 A, 3253 Pristava pri MestinjuUroš Cverlin in skupina volivcev
2Slavko - Alojz Vehovar, 16.06.1973, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 15, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Čokl, 24.03.1962, Jerčin, Jerčin 17, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Srečko Šket, 15.07.1978, Sodna vas, Sodna vas 30 A, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Anton Počivavšek, 16.06.1957, Sodna vas, Sodna vas 39, 3253 Pristava pri MestinjuAnton Počivavšek in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Srečko Gobec, 15.10.1953, Cmereška Gorca, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Kristijan Stoiljković, 11.09.1977, Cmereška Gorca, Cmereška Gorca 27 B, 3253 Pristava pri MestinjuKristijan Stoiljković in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Milan Guzej, 01.08.1991, Roginska Gorca, Roginska Gorca 43, 3253 Pristava pri MestinjuMilan Guzej in skupina volivcev
2Stanko Kovač, 21.04.1975, Roginska Gorca, Roginska Gorca 11, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Darko Guzej, 17.03.1978, Sv. Ema, Sv. Ema 8 D, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Damjan Mikulan, 29.02.1976, Sv. Ema, Sv. Ema 28, 3253 Pristava pri MestinjuDamjan Mikulan in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Stanko Stres, 02.10.1977, Nezbiše, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri MestinjuStanko Stres in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Damjan Cverlin, 27.06.1974, Vidovica, Vidovica 16, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Pristava pri Mestinju - VOLILNA ENOTA 09

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Boštjan Špoljar, 09.04.1987, Vonarje, Vonarje 22 A, 3253 Pristava pri MestinjuSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Virštanj - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franci Grobelšek, 09.09.1980, Virštanj, Virštanj 33, 3254 PodčetrtekBožena Kamenšek in skupina volivcev
2Andrejka Štraus Kramer, 03.07.1973, Virštanj, Virštanj 3, 3254 PodčetrtekBožena Kamenšek in skupina volivcev
3Jani Toplišek, 11.07.1973, Virštanj, Virštanj 57, 3254 PodčetrtekBožena Kamenšek in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Virštanj - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Peter Bevc, 22.01.1983, Verače, Verače 22, 3254 PodčetrtekNada Kodrin in skupina volivcev
2Nada Kodrin, 05.03.1962, Verače, Verače 43, 3254 PodčetrtekNada Kodrin in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Virštanj - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Albin Leskovšek, 27.08.1956, Sela, Sela 1, 3254 PodčetrtekZdenka Jurak in skupina volivcev
2Vida Ceraj, 29.04.1973, Sela, Sela 10 A, 3254 PodčetrtekZdenka Jurak in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Virštanj - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Jug, 14.06.1975, Gostinca, Gostinca 19, 3254 PodčetrtekBarbara Debelak in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Virštanj - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Drago Brilej, 26.03.1962, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Lesičnem 9 A, 3261 LesičnoMarija Brilej in skupina volivcev

Krajevna skupnost - OLIMJE - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marko Žolger, 14.04.1969, Olimje, Olimje 93, 3254 PodčetrtekMarko Žolger in skupina volivcev
2Špela Mrkša, 06.09.1981, Olimje, Olimje 58, 3254 PodčetrtekMatija Jagrič in skupina volivcev
3Stanislava Jakopina Milčevski, 09.11.1967, Olimje, Olimje 75, 3254 PodčetrtekMarko Žolger in skupina volivcev
4Izidor Košak, 08.03.1988, Rudnica, Rudnica 9, 3254 PodčetrtekMarko Žolger in skupina volivcev
5Tanja Verboten, 19.01.1980, Olimje, Olimje 81, 3254 PodčetrtekMarko Žolger in skupina volivcev
6Matija Jagrič, 08.12.1982, Olimje, Olimje 68, 3254 PodčetrtekMatija Jagrič in skupina volivcev
7Boštjan Pinter, 27.02.1983, Olimje, Olimje 40 A, 3254 PodčetrtekMarko Žolger in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.