Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA PIVKA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Vaška skupnost - Buje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BARBARA TOMAŽIČ, 22.09.1986, BUJE, BUJE 17, 6217 Vremski BritofVALTER BIŠČAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2DRAGICA TOMAŽIČ, 28.01.1963, BUJE, BUJE 17, 6217 Vremski BritofVALTER BIŠČAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3IGOR DEKLEVA, 02.04.1974, BUJE, BUJE 1, 6217 Vremski BritofVALTER BIŠČAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Čepno

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANTON BELČIČ, 18.07.1959, ČEPNO, ČEPNO 4, 6256 KošanaTANJA HRVATIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2DANILO BELČIČ, 03.02.1966, ČEPNO, ČEPNO 1, 6256 KošanaTANJA HRVATIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3TANJA HRVATIČ, 17.12.1973, ČEPNO, ČEPNO 9, 6256 KošanaTANJA HRVATIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Dolnja Košana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SIDONJA ZEGA, 14.08.1986, KOŠANA, DOLNJA KOŠANA 79, 6256 KošanaMILAN MOZETIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2PRIMOŽ LUDVIK, 18.11.1991, KOŠANA, DOLNJA KOŠANA 113, 6256 KošanaMILAN MOZETIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3JERNEJA MOREL, 30.03.1992, KOŠANA, DOLNJA KOŠANA 63, 6256 KošanaMILAN MOZETIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4ALENKA URBANČIČ, 21.10.1965, KOŠANA, DOLNJA KOŠANA 6, 6256 KošanaMILAN MOZETIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5MITJA KOVAČ, 09.10.1992, KOŠANA, DOLNJA KOŠANA 9, 6256 KošanaMILAN MOZETIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Drskovče

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SREČKO ČOPIČ, 04.09.1971, DRSKOVČE, DRSKOVČE 10, 6257 PivkaVIKTOR MOREL in skupina volivcev
2KSENIJA TOMŠIČ BENČINA, 23.12.1981, DRSKOVČE, DRSKOVČE 30, 6257 PivkaVIKTOR MOREL in skupina volivcev
3JOŽE TOMŠIČ, 15.04.1951, DRSKOVČE, DRSKOVČE 15, 6257 PivkaVIKTOR MOREL in skupina volivcev

Vaška skupnost - Gornja Košana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BOJANA ŠTEMBERGER, 22.03.1974, GORNJA KOŠANA, GORNJA KOŠANA 23, 6256 KošanaZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2DAVID KAPELJ, 27.07.1985, GORNJA KOŠANA, GORNJA KOŠANA 52, 6256 KošanaZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
3BORUT DOLGAN, 08.01.1983, GORNJA KOŠANA, GORNJA KOŠANA 2A, 6256 KošanaZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
4MITJA ŽELEZNIK, 28.12.1983, GORNJA KOŠANA, GORNJA KOŠANA 24, 6256 KošanaZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
5BRIGITA GORUP, 19.03.1973, GORNJA KOŠANA, GORNJA KOŠANA 28, 6256 KošanaZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Gradec

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MIRAN ŽITKO, 10.11.1963, GRADEC, GRADEC 17, 6257 PivkaALEKSANDER JAKOVINA IN SKUPINA VOLIVCEV
2IRENA ŽITKO JAKOVINA, 22.01.1968, GRADEC, GRADEC 19, 6257 PivkaALEKSANDER JAKOVINA IN SKUPINA VOLIVCEV
3ŠPELA ŽITKO, 03.09.1987, GRADEC, GRADEC 15, 6257 PivkaALEKSANDER JAKOVINA IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Juršče

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MILAN ZAMUDA, 26.06.1959, JURŠČE, JURŠČE 1A, 6257 PivkaJERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV
2VALTER ŠAJN, 10.03.1979, JURŠČE, JURŠČE 71, 6257 PivkaJERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV
3BRANKO GLAŽAR, 16.06.1959, JURŠČE, JURŠČE 72, 6257 PivkaJERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV
4ANITA PRELC, 06.06.1976, JURŠČE, JURŠČE 89, 6257 PivkaJERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV
5MARUŠKA TOMŠIČ, 05.12.1979, JURŠČE, JURŠČE 62, 6257 PivkaANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV
6IVICA ŽUŽEK, 16.11.1964, JURŠČE, JURŠČE 24, 6257 PivkaJERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV
7BOJAN ŠAJN, 05.05.1962, JURŠČE, JURŠČE 69, 6257 PivkaANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV
8ALEŠ SEDMAK, 17.01.1987, JURŠČE, JURŠČE 66, 6257 PivkaANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV
9MITJA ZAMUDA, 04.07.1990, JURŠČE, JURŠČE 1A, 6257 PivkaANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV
10ANITA GRŽELJ, 13.01.1978, JURŠČE, JURŠČE 69, 6257 PivkaANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Kal

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MATJAŽ MANKUČ, 31.07.1975, KAL, KAL 60, 6257 PivkaJOŽICA STRLE MANKUČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2DANICA GRANDUČ, 28.07.1971, KAL, KAL 27, 6257 PivkaJOŽICA STRLE MANKUČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3MAJDA GODINA, 04.08.1961, KAL, KAL 17, 6257 PivkaJOŽICA STRLE MANKUČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4ZLATKO SMRDEL, 30.05.1962, KAL, KAL 13, 6257 PivkaJOŽICA STRLE MANKUČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5DAVID SIRNIK, 13.09.1997, KAL, KAL 58, 6257 PivkaJOŽICA STRLE MANKUČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Klenik

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ŠPELA KLANČAR STAVANJA, 07.04.1977, PIVKA, KLENIK 2B, 6257 PivkaSIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2DAVID KAPELJ, 23.08.1993, PIVKA, KLENIK 81, 6257 PivkaSIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
3JANEZ SMRDEL, 08.11.1978, PIVKA, KLENIK 88, 6257 PivkaSIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
4SIMON ROTAR, 12.02.1993, PIVKA, KLENIK 65, 6257 PivkaSIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
5BARBARA ROTAR, 19.12.1996, PIVKA, KLENIK 56A, 6257 PivkaSIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Mala Pristava

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1HELENA MEDVED, 02.11.1971, MALA PRISTAVA, MALA PRISTAVA 14, 6257 PivkaBERNARDA MOREL IN SKUPINA VOLIVCEV
2MARKO KASTELIC, 05.07.1968, MALA PRISTAVA, MALA PRISTAVA 13, 6257 PivkaBERNARDA MOREL IN SKUPINA VOLIVCEV
3DAMIJAN MEDVED, 24.03.1975, MALA PRISTAVA, MALA PRISTAVA 19 A, 6257 PivkaBERNARDA MOREL IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Narin

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1NATAŠA GORJUP, 01.07.1979, NARIN, NARIN 23, 6257 PivkaANTON KALUŽA IN SKUPINA VOLIVCEV
2JANEZ KALUŽA, 10.08.1975, NARIN, NARIN 112, 6257 PivkaANTON KALUŽA IN SKUPINA VOLIVCEV
3ESTER KALUŽA, 07.06.1977, NARIN, NARIN 27, 6257 PivkaANTON KALUŽA IN SKUPINA VOLIVCEV
4PRIMOŽ DEKLEVA, 07.07.1969, NARIN, NARIN 118, 6257 PivkaANTON KALUŽA IN SKUPINA VOLIVCEV
5GORDAN KALUŽA, 31.10.1966, NARIN, NARIN 111, 6257 PivkaANTON KALUŽA IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Neverke

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TANJA MEZGEC, 29.04.1980, NEVERKE, NEVERKE 2 C, 6256 KošanaOTON MORELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2ZVONKO DOLGAN, 10.10.1964, NEVERKE, NEVERKE 20, 6256 KošanaOTON MORELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
3MATEJ BIŠČAK, 22.08.1972, NEVERKE, NEVERKE 15 A, 6256 KošanaOTON MORELJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Nova Sušica

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1PETER LUKANOVIĆ, 09.09.1975, NOVA SUŠICA, NOVA SUŠICA 36, 6256 KošanaMANITA ŠAJN IN SKUPINA VOLIVCEV
2MAG. MAGDALENA BOBEK, 03.05.1954, NOVA SUŠICA, NOVA SUŠICA 30 A, 6256 KošanaMANITA ŠAJN IN SKUPINA VOLIVCEV
3JANEZ MOREL, 14.11.1977, NOVA SUŠICA, NOVA SUŠICA 17, 6256 KošanaMANITA ŠAJN IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Palčje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1UROŠ ČESNIK, 05.04.1981, PIVKA, PALČJE 57A, 6257 PivkaPETRA ŠPILAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2DOLORES ŠPILAR, 27.08.1984, PIVKA, PALČJE 7, 6257 PivkaPETRA ŠPILAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3KLEMEN ČESNIK, 29.11.1987, PIVKA, PALČJE 71, 6257 PivkaPETRA ŠPILAR IN SKUPINA VOLIVCEV
4PRIMOŽ REBEC, 13.03.1985, PIVKA, PALČJE 25A, 6257 PivkaPETRA ŠPILAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5JUDITA PRIMC, 26.06.1959, PIVKA, PALČJE 3a, 6257 PivkaPETRA ŠPILAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Parje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARUŠA PENKO, 02.04.2000, PARJE, PARJE 3, 6257 PivkaANITA PENKO IN SKUPINA VOLIVCEV
2TADEJ PENKO, 04.05.1988, PARJE, PARJE 3, 6257 PivkaANITA PENKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3RAJKO TONC, 27.04.1977, PARJE, PARJE 27, 6257 PivkaANITA PENKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Petelinje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1FILIP ČERNAC, 04.04.1974, PETELINJE, PETELINJE 20A, 6257 PivkaPOŽAR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV
2ANDREJ ŽELODEC, 24.10.1950, PETELINJE, PETELINJE 95, 6257 PivkaPOŽAR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV
3JOŽICA DEKLEVA, 05.03.1972, PETELINJE, PETELINJE 11, 6257 PivkaPOŽAR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV
4VIKTORIJA GORJANC, 22.02.1941, PETELINJE, PETELINJE 91, 6257 PivkaPOŽAR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV
5BRANKO SANABOR, 04.06.1964, PETELINJE, PETELINJE 28, 6257 PivkaPOŽAR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Selce

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SIMON OSTANEK, 20.04.1978, SELCE, SELCE 9, 6257 PivkaDEJAN ČESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2PRIMOŽ SREBOT, 22.09.1978, SELCE, SELCE 1A, 6257 PivkaDEJAN ČESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3BRANKO ĆIRIĆ, 18.12.1973, SELCE, SELCE 12A, 6257 PivkaDEJAN ČESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4TINA PERENIČ, 03.03.1978, SELCE, SELCE 55, 6257 PivkaDEJAN ČESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
5PETRA POLJŠAK, 03.07.1980, SELCE, SELCE 23, 6257 PivkaDEJAN ČESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Slovenska vas

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARTA BERGOČ, 28.01.1958, SLOVENSKA VAS, SLOVENSKA VAS 1 C, 6257 PivkaMOJCA SMRDELJ OREL IN SKUPINA VOLIVCEV
2JOŽE BERGOČ, 09.01.1955, SLOVENSKA VAS, SLOVENSKA VAS 1 C, 6257 PivkaMOJCA SMRDELJ OREL IN SKUPINA VOLIVCEV
3MOJCA MARUŠIČ, 16.05.1975, SLOVENSKA VAS, SLOVENSKA VAS 2, 6257 PivkaMOJCA SMRDELJ OREL IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Stara Sušica

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1FRANC PRELC, 07.12.1952, STARA SUŠICA, STARA SUŠICA 18, 6256 KošanaFRANC PRELC IN SKUPINA VOLIVCEV
2BOŽICA PEČKO, 01.03.1948, STARA SUŠICA, STARA SUŠICA 20, 6256 KošanaFRANC DOLGAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3RENEJA KLANŠEK, 11.10.1952, STARA SUŠICA, STARA SUŠICA 10, 6256 KošanaFRANC PRELC IN SKUPINA VOLIVCEV
4JOŽE DOVGAN, 14.10.1966, STARA SUŠICA, STARA SUŠICA 1, 6256 KošanaFRANC DOLGAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Suhorje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1VILJAN MAHNE, 13.01.1976, SUHORJE, SUHORJE 26, 6217 Vremski BritofBRIGITA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
2MARTINA VOLK, 13.04.1957, SUHORJE, SUHORJE 40, 6217 Vremski BritofBRIGITA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV
3VIDA GUSTINČIČ, 21.10.1962, SUHORJE, SUHORJE 3, 6217 Vremski BritofDAVID NEKIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4BORIS KRNEL, 24.08.1958, SUHORJE, SUHORJE 31, 6217 Vremski BritofDAVID NEKIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5BRIGITA VOLK, 02.03.1956, SUHORJE, SUHORJE 7, 6217 Vremski BritofDAVID NEKIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Šmihel

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MERI KALUŽA, 18.02.1976, ŠMIHEL, ŠMIHEL 12, 6257 PivkaNATAŠA ŽELEZNIK KOVŠCA IN SKUPINA VOLIVCEV
2ANDREJ KOVŠCA, 01.09.1974, ŠMIHEL, ŠMIHEL 10, 6257 PivkaNATAŠA ŽELEZNIK KOVŠCA IN SKUPINA VOLIVCEV
3ROK SOVDAT, 07.09.1986, ŠMIHEL, ŠMIHEL 9, 6257 PivkaNATAŠA ŽELEZNIK KOVŠCA IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Trnje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TOMAŽ SMRDEL, 15.06.1975, TRNJE, TRNJE 91, 6257 PivkaMAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2IVANKA ABRAM, 15.12.1972, TRNJE, TRNJE 15, 6257 PivkaMAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
3DENIS BELE, 12.06.1987, TRNJE, TRNJE 19, 6257 PivkaMAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
4MATEJA DEBEVEC, 06.06.1971, TRNJE, TRNJE 96, 6257 PivkaMAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
5MATJAŽ SMERDEL, 16.07.1983, TRNJE, TRNJE 104, 6257 PivkaMAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Volče

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1LJUDMILA BIŠČAK, 05.06.1949, VOLČE, VOLČE 10, 6256 KošanaVLASTA LAGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2EVGEN KALUŽA, 24.08.1971, VOLČE, VOLČE 1, 6256 KošanaVLASTA LAGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV
3ALBERT LAGOJ, 23.11.1971, VOLČE, VOLČE 1, 6256 KošanaVLASTA LAGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Zagorje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1IRENA KRISTAN, 16.09.1958, PIVKA, ZAGORJE 31, 6257 PivkaBARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV
2BRIGITA ČESNIK, 31.07.1970, PIVKA, ZAGORJE 126, 6257 PivkaBARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV
3TOMAŽ ČESNIK, 23.05.1967, PIVKA, ZAGORJE 26, 6257 PivkaBARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV
4ANDREJ KRISTAN, 28.12.1979, PIKA, ZAGORJE 1B, 6257 PivkaBARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Pivka Vzhod

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ALEŠ BAJC, 18.03.1979, PIVKA, KOSOVELOVA ULICA 3A, 6257 PivkaLIVIJA KLOBUČAR IN VOLIVCI
2TANJA HREN, 15.04.1961, PIVKA, KOLODVORSKA CESTA 27, 6257 PivkaLIVIJA KLOBUČAR IN VOLIVCI

Vaška skupnost - Pivka Zahod

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1FRANKO LESKOVEC, 06.09.1942, PIVKA, LEVSTIKOVA 7, 6257 PivkaIRENA MARGON IN SKUPINA VOLIVCEV
2ERNEST MARGON, 14.11.1951, PIVKA, PREČNA ULICA 2, 6257 PivkaIRENA MARGON IN SKUPINA VOLIVCEV
3LIDIJA ZADEL, 02.01.1954, PIVKA, VILHARJEVA ULICA 6, 6257 PivkaIRENA MARGON IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Pivka Hrastje

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TEODOR BENČIČ, 21.01.1971, PIVKA, POT NA KAL 1, 6257 PivkaĆULIBRK ĐURIČIĆ JOVANKA IN SKUPINA VOLIVCEV

Vaška skupnost - Pivka Radohova vas

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1PETER ŽUŽEK, 30.03.1979, PIVKA, SNEŽNIŠKA CESTA 34, 6257 PivkaMAJDA ŽUŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2KATARINA ZAFRAN, 02.05.1981, PIVKA, POD PRIMOŽEM 27, 6257 PivkaSTANE ČELHAR IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.