Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Andrejci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JOLANKA HORVAT, 06.09.1961, ANDREJCI, ANDREJCI 18, 9221 MartjanciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2STANISLAV KERMAN, 02.05.1950, ANDREJCI, ANDREJCI 23A, 9221 MartjanciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3IRENA CAR, 16.08.1952, ANDREJCI, ANDREJCI 53, 9221 MartjanciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4STANISLAV KARDOŠ, 12.01.1959, ANDREJCI, ANDREJCI 4, 9221 MartjanciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5MARTA GUMILAR, 02.07.1954, ANDREJCI, ANDREJCI 17A, 9221 MartjanciSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Berkovci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DRAGOTIN ŠLANKOVIČ, 20.07.1946, BERKOVCI, BERKOVCI 23, 9207 ProsenjakovciANICA PETJE IN SKUPINA VOLIVCEV
2IDA VRATAR, 14.09.1943, BERKOVCI, BERKOVCI 3, 9207 ProsenjakovciANICA PETJE IN SKUPINA VOLIVCEV
3DRAGO KUČAN, 11.05.1970, BERKOVCI, BERKOVCI 5, 9207 ProsenjakovciANICA PETJE IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Bogojina - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JANEZ ČERNELA, 30.12.1957, BOGOJINA, BOGOJINA 157, 9222 BogojinaMATEJ ŠTEFKO IN SKUPINA VOLIVCEV
1IGOR CAMPLIN, 30.03.1982, BOGOJINA, BOGOJINA 107, 9222 BogojinaTJAŠA KOČAR IN SKUPINA VOLIVCEV
1mag. ANDREJ BENKOVIČ, 20.09.1972, BOGOJINA, BOGOJINA 77C, 9222 BogojinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1BRANKO ZVER, 17.04.1955, BOGOJINA, BOGOJINA 81, 9222 BogojinaMONIKA HENZEL IN SKUPINA VOLIVCEV
2AMALIJA PRELIČ, 08.07.1970, BOGOJINA, BOGOJINA 69, 9222 BogojinaMATEJ ŠTEFKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANTON CASAR, 27.01.1956, BOGOJINA, BOGOJINA 159A, 9222 BogojinaMATEJ ŠTEFKO IN SKUPINA VOLIVCEV
4MARJETA ŠTEFKO, 12.03.1964, BOGOJINA, BOGOJINA 9, 9222 BogojinaMATEJ ŠTEFKO IN SKUPINA VOLIVCEV
5STANISLAV RAJ, 04.12.1949, BOGOJINA, BOGOJINA 74, 9222 BogojinaMATEJ ŠTEFKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Bukovnica - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TOMAŽ NEMEC, 30.03.1980, BUKOVNICA, BUKOVNICA 13, 9222 BogojinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2LEJA ŠADL, 26.01.1983, BUKOVNICA, BUKOVNICA 4, 9222 BogojinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3PAVEL MERIČNJAK, 30.06.1959, BUKOVNICA, BUKOVNICA 29, 9222 BogojinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Čikečka vas - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARIJA PUHAN, 28.06.1968, ČIKEČKA VAS, ČIKEČKA VAS 7, 9207 ProsenjakovciBENJAMIN PUHAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2ŽELJKO KERČMAR, 22.09.1990, ČIKEČKA VAS, ČIKEČKA VAS 51, 9207 Prose njakovciBENJAMIN PUHAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANITA BALAJC, 06.12.1986, ČIKEČKA VAS, ČIKEČKA VAS 1, 9207 ProsenjakovciBENJAMIN PUHAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Fokovci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1STANISLAV GORČAN, 18.04.1959, FOKOVCI, FOKOVCI 15, 9208 FokovciŠTEFAN BAČI IN SKUPINA VOLIVCEV
2ANDREJA LENGER, 10.03.1990, FOKOVCI, FOKOVCI 72, 9208 FokovciŠTEFAN BAČI IN SKUPINA VOLIVCEV
3SREČKO ČAHUK, 07.12.1985, FOKOVCI, FOKOVCI 51, 9208 FokovciŠTEFAN BAČI IN SKUPINA VOLIVCEV
4NATALIJA LUTERŠMIT, 31.08.1981, FOKOVCI, FOKOVCI 80, 9208 FokovciŠTEFAN BAČI IN SKUPINA VOLIVCEV
5ALEŠ HANČ, 26.11.1990, FOKOVCI, FOKOVCI 59, 9208 FokovciŠTEFAN BAČI IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ivanci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARJANCA ANTOLIN, 20.07.1993, IVANCI, IVANCI 61, 9222 BogojinaMARTIN HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV
1DUŠAN PUHAN, 12.06.1962, IVANCI, IVANCI 37, 9222 BogojinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2ALOJZ TRPLAN, 29.12.1967, IVANCI, IVANCI 68, 9222 BogojinaMARTIN HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV
3LILJANA RAUS, 18.09.1973, IVANCI, IVANCI 56, 9222 BogojinaMARTIN HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV
4DUŠAN MESARIČ, 22.01.1979, IVANCI, IVANCI 60A, 9222 BogojinaMARTIN HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV
5MAJA VOGRIN, 17.02.1989, IVANCI, IVANCI 29, 9222 BogojinaMARTIN HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ivanjševci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1KOLOMAN KOZIC, 05.09.1961, IVANJŠEVCI, IVANJŠEVCI 11, 9207 ProsenjakovciZORAN KOZIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2JOŽICA KOZIC, 26.05.1988, IVANJŠEVCI, IVANJŠEVCI 11, 9207 ProsenjakovciZORAN KOZIC IN SKUPINA VOLIVCEV
3FRANC VARGA, 03.02.1956, IVANJŠEVCI, IVANJŠEVCI 23, ZORAN KOZIC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ivanovci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1LUDVIK NOVAK, 09.02.1956, IVANOVCI, IVANOVCI 51, 9208 FokovciDENIS JAKIŠA IN SKUPINA VOLIVCEV
2VESNA JAKIŠA, 22.01.1966, IVANOVCI, IVANOVCI 59, 9208 FokovciDENIS JAKIŠA IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANDREJ CIGÜT, 17.09.1985, IVANOVCI, IVANOVCI 19, 9208 FokovciDENIS JAKIŠA IN SKUPINA VOLIVCEV
4JOŽICA GOMBOC, 22.04.1960, IVANOVCI, IVANOVCI 45C, 9208 FokovciDENIS JAKIŠA IN SKUPINA VOLIVCEV
5ROBERT ČAHUK, 05.12.1969, IVANOVCI, IVANOVCI 42, 9208 FokovciDENIS JAKIŠA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kančevci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SILVESTER KOLTAJ, 22.11.1971, KANČEVCI, KANČEVCI 11, 9206 KriževciVINKO VOGRINEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2METKA VOGRINEC, 23.05.1962, KANČEVCI, KANČEVCI 22, 9206 KriževciVINKO VOGRINEC IN SKUPINA VOLIVCEV
3ŠTEFAN BOČKOR, 05.05.1976, KANČEVCI, KANČEVCI 31, 9206 KriževciVINKO VOGRINEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Krnci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ŠTEFAN HUL, 30.03.1977, KRNCI, KRNCI 13, 9221 MartjanciSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2SONJA DAJČ, 20.10.1964, KRNCI, KRNCI 16, 9221 MartjanciSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3IVAN BRUS, 01.09.1948, KRNCI, KRNCI 20B, 9221 MartjanciSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lončarovci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SUZANA KOLTAI, 03.11.1969, LONČAROVCI, LONČAROVCI 43, 9206 KriževciTOMAŽ KOLTAI IN SKUPINA VOLIVCEV
2DEJAN ROCNER, 13.02.1989, LONČAROVCI, LONČAROVCI 29, 9206 KriževciTOMAŽ KOLTAI IN SKUPINA VOLIVCEV
3SABINA FARTELJ, 01.06.1976, LONČAROVCI, LONČAROVCI 36, 9206 KriževciTOMAŽ KOLTAI IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Martjanci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANDREJ PUČKO, 22.11.1972, MARTJANCI, MARTJANCI 109, 9221 MartjanciBOJAN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2SILVA NEMEŠ, 31.08.1977, MARTJANCI, MARTJANCI 76, 9221 MartjanciBOJAN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV
3FRANC ANDREJČ, 07.01.1965, MARTJANCI, MARTJANCI 26, 9221 MartjanciBOJAN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV
4ALEKSANDRA BENKO, 22.08.1975, MARTJANCI, MARTJANCI 13, 9221 MartjanciBOJAN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV
5FRANC HORVAT, 14.08.1968, MARTJANCI, MARTJANCI 47, 9221 MartjanciBOJAN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV
6ŠPELA KOČAR, 29.01.1995, MARTJANCI, MARTJANCI 97B, 9221 MartjanciBOJAN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV
7SIMONA BIRO, 23.01.1981, MARTJANCI, MARTJANCI 98A, 9221 MartjanciBOJAN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Mlajtinci/Lukačevci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BRANKO VOGRINČIČ, 20.06.1972, Mlajtinci, Mlajtinci 13, 9226 Moravske TopliceROBERT TITAN IN SKUPINA VOLIVCEV
1ROMAN ČASAR, 25.05.1973, MLAJTINCI, MLAJTINCI 37, 9226 Moravske TopliceDRAGO ŠKRILEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2NATAŠA ŠKRILEC, 01.05.1968, MLAJTINCI, MLAJTINCI 6C, 9226 Moravske TopliceDRAGO ŠKRILEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2JELKA SEREDI, 15.08.1972, MLAJTINCI, MLAJTINCI 12, 9226 Moravske TopliceROBERT TITAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3JOŽE CÖR, 08.03.1973, MLAJTINCI, MLAJTINCI 27, 9226 Moravske TopliceROBERT TITAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3TOMAŽ VINKO, 01.03.1964, MLAJTINCI, MLAJTINCI 10E, 9226 Moravske TopliceDRAGO ŠKRILEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Mlajtinci/Lukačevci - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1FRANC MAUČEC, 10.09.1958, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 2, 9226 Moravske TopliceMARTIN MAUČEC IN SKUPINA VOLIVCEV
1SILVIJA SAMBT, 22.07.1979, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 4, 9226 Moravske TopliceJOŽICA CASAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2METKA SAMBT, 07.09.1971, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 5, 9226 Moravske TopliceMARTIN MAUČEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2BOŠTJAN CASAR, 20.07.1975, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 8, 9226 Moravske TopliceJOŽICA CASAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Moravske Toplice - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1VESNA ŠEMEN, 02.05.1972, MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA 2A, 9226 Moravske TopliceMARTA VUKAN IN SKUPINA VOLIVCEV
1CVETKA DAVIDOVSKI, 11.11.1951, MORAVSKE TOPLICE, LEVSTIKOVA 4, 9226 Moravske TopliceDARJA PLOHL IN SKUPINA VOLIVCEV
2JOŽEF HERMAN, 24.03.1977, MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA 27A, 9226 Moravske TopliceMARTA VUKAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Moravske Toplice - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DEJAN KRPIČ, 27.12.1972, MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 16, 9226 Moravske TopliceŠTEFAN CMOR IN SKUPINA VOLIVCEV
2SLAVICA BENCE, 29.02.1960, MORAVSKE TOPLICE, LEŠČE 27, 9226 Moravske TopliceŠTEFAN CMOR IN SKUPINA VOLIVCEV
3FABJAN DRVARIČ, 25.01.1989, MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 10, 9226 Moravske TopliceŠTEFAN CMOR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Moravske Toplice - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1RUDOLF NOVAK, 20.01.1952, MORAVSKE TOPLICE, CUBER 34, 9226 Moravske TopliceNATAŠA KUČAN IN SKUPINA VOILIVCEV
2IRENA ČERNELA, 12.09.1953, MORAVSKE TOPLICE, MORAVSKE GORICE 60, 9226 Moravske TopliceNATAŠA KUČAN IN SKUPINA VOILIVCEV

Krajevna skupnost - Noršinci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TOMAŽ LOPERT, 28.02.1968, NORŠINCI, NORŠINCI 5A, 9221 MartjanciFRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2MARIJA CIGÜT, 14.09.1961, NORŠINCI, NORŠINCI 62, 9221 MartjanciFRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANDREJ NEMEŠ, 17.08.1973, NORŠINCI, NORŠINCI 29A, 9221 MartjanciFRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
4PETRA MARIČ, 21.05.1978, NORŠINCI, NORŠINCI 16F, 9221 MartjanciFRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5ZDENKO VRATAR, 08.08.1964, NORŠINCI, NORŠINCI 52, 9221 MartjanciFRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Pordašinci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BOJAN ŠUŠLEK, 25.01.1981, PORDAŠINCI, PORDAŠINCI 2, 9207 ProsenjakovciIRENA ŠUŠLEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2JOŽICA KÖRMENDI BORKO, 08.04.1977, PORDAŠINCI, PORDAŠINCI 21A, 9207 ProsenjakovciIRENA ŠUŠLEK IN SKUPINA VOLIVCEV
3JOŽE KÖRMENDI, 15.01.1983, PORDAŠINCI, PORDAŠINCI 21, 9207 ProsenjakovciIRENA ŠUŠLEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Prosenjakovci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1EVGEN KRANJEC, 10.05.1950, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 96A, 9207 ProsenjakovciLADISLAV VÖRÖŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
2MATEJA KERČMAR, 03.09.1972, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 7, 9207 ProsenjakovciLADISLAV VÖRÖŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
3ŠTEFAN KOVAČ, 14.11.1957, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 62, 9207 ProsenjakovciLADISLAV VÖRÖŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
4LADISLAV SABOTIN, 06.02.1954, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 87, 9207 ProsenjakovciLADISLAV VÖRÖŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
5MARJANA KAROLY, 26.07.1974, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 15, 9207 ProsenjakovciLADISLAV VÖRÖŠ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ratkovci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SUZANA DEUTSCH, 30.10.1970, RATKOVCI, RATKOVCI 23, 9207 ProsenjakovciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2DEJAN KOČIŠ, 06.12.1978, RATKOVCI, RATKOVCI 21, 9207 ProsenjakovciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3JOŽE HORVAT, 11.12.1990, RATKOVCI, RATKOVCI 17, 9207 ProsenjakovciSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Selo - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1FRANC MOLNAR, 25.04.1972, SELO, SELO 27, 9207 ProsenjakovciSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
2SUZANA LENARČIČ, 19.07.1968, SELO, SELO 144, 9207 ProsenjakovciSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
3DRAGO NOVAK, 09.05.1955, SELO, SELO 131, 9207 ProsenjakovciSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
4GIZELA CIFER, 06.05.1964, SELO, SELO 81, 9207 ProsenjakovciSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
5ZLATKO BALAIC, 10.01.1969, SELO, SELO 60, 9207 ProsenjakovciSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

Krajevna skupnost - Središče - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ZOLTAN PAP, 13.02.1958, SREDIŠČE, SREDIŠČE 27, 9207 ProsenjakovciJANEZ PRELEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2MELITA GAAL VÖRÖŠ, 09.11.1979, SREDIŠČE, SREDIŠČE 30A, 9207 ProsenjakovciJANEZ PRELEC IN SKUPINA VOLIVCEV
3ROBERT PAP, 09.11.1979, SREDIŠČE, SREDIŠČE 44, 9207 ProsenjakovciJANEZ PRELEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Suhi vrh - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ROBERT LAINŠČEK, 14.07.1978, SUHI VRH, SUHI VRH 32, 9208 FokovciLEA KOTORČEVIĆ PRELIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2VERONIKA STEPHANIE ERNIŠA, 30.09.1986, SUHI VRH, SUHI VRH 105, 9208 FokovciLEA KOTORČEVIĆ PRELIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3DRAGO JUG, 04.09.1961, SUHI VRH, SUHI VRH 51, 9208 FokovciLEA KOTORČEVIĆ PRELIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Tešanovci - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SAŠO KOCA, 29.01.1988, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 77, 9226 Moravske TopliceSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2ZVONKA SOČIČ, 01.07.1976, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 21, 9226 Moravske TopliceSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3PRIMOŽ CIPOT, 18.01.1990, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 13A, 9226 Moravske TopliceSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4MIŠA CIPOT FLISAR, 25.03.1987, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 15B, 9226 Moravske TopliceSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5DENIS VITEZ, 15.07.1990, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 12, 9226 Moravske TopliceSD - SOCIALNI DEMOKRATI
6FRANC KUČAN, 05.04.1959, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 60, 9226 Moravske TopliceSD - SOCIALNI DEMOKRATI
7IRENA JANŽA, 27.05.1950, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 91, 9226 Moravske TopliceSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Vučja Gomila - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1STOJAN HORVAT, 09.12.1967, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 89, 9208 FokovciPAVEL ZAKAL IN SKUPINA VOLIVCEV
1MILAN HORVAT, 13.07.1960, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 136A, 9208 FokovciMITJA ŠERUGA IN SKUPINA VOLIVCEV
2MAJA CIGÜT, 29.04.1997, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 114, 9208 FokovciMITJA ŠERUGA IN SKUPINA VOLIVCEV
3ŠTEFAN FERENCEK, 28.05.1953, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 24, 9208 FokovciMITJA ŠERUGA IN SKUPINA VOLIVCEV
4MELITA CIGÜT, 25.02.1972, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 114, 9208 FokovciMITJA ŠERUGA IN SKUPINA VOLIVCEV
5BOJAN ŠERUGA, 19.09.1969, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 56, 9208 FokovciMITJA ŠERUGA IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.