Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Bilje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aleksander Miško, 20.05.1981, Bilje, Bilje 34 g, 5292 RenčeNika Miško Nemec in skupina volivcev
2Jernej Tomsič, 17.05.1982, Bilje, Bilje 73, 5292 RenčeNika Miško Nemec in skupina volivcev
3Melita Bubek, 15.07.1965, Bilje, Bilje 27, 5292 RenčeNika Miško Nemec in skupina volivcev
4Kostanca Sitar, 25.01.1973, Bilje, Bilje 121 H, 5292 RenčeNika Miško Nemec in skupina volivcev
5Luka Hirsch, 31.12.1982, Bilje, Bilje 50, 5292 RenčeNika Miško Nemec in skupina volivcev
6Tatjana Matko Bratkovič, 19.05.1975, Bilje, Bilje 137 a, 5292 RenčeNika Miško Nemec in skupina volivcev
7Samo Černilogar, 22.02.1990, Bilje, Bilje 168 a, 5292 RenčeNika Miško Nemec in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kostanjevica - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Žarko Trbižan, 24.12.1951, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 5, 5296 Kostanjevica na KrasuTihomil Pahor in skupina volivcev
2Jakob Marušič, 07.10.1996, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 64a, 5296 Kostanjevica na KrasuTihomil Pahor in skupina volivcev
3Anja Bone Okretič, 22.10.1982, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 55, 5296 Kostanjevica na KrasuTihomil Pahor in skupina volivcev
4Erik Spačal, 28.10.1986, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 103a, 5296 Kostanjevica na KrasuTihomil Pahor in skupina volivcev
5Tina Urdih, 08.11.1989, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 23, 5296 Kostanjevica na KrasuTihomil Pahor in skupina volivcev
6Anej Okretič, 14.05.1989, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 62, 5296 Kostanjevica na KrasuTihomil Pahor in skupina volivcev
7Deja Trampuž, 07.02.1990, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 85a, 5296 Kostanjevica na KrasuTihomil Pahor in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Opatje selo - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vilma Pahor, 05.10.1952, Opatje selo, Opatje selo 66 A, 5291 MirenMojca Pahor in skupina volivcev
2Damjana Sušanj, 20.10.1955, Opatje selo, Opatje selo 7 E, 5291 MirenMojca Pahor in skupina volivcev
3Mirjan Pahor, 02.08.1957, Opatje selo, Opatje selo 26 A, 5291 MirenMojca Pahor in skupina volivcev
4Jana Sušanj, 29.12.1987, Opatje selo, Opatje selo 7 E, 5291 MirenMojca Pahor in skupina volivcev
5Mirko Godnič, 16.09.1966, Nova vas, Nova vas 10, 5291 MirenMojca Pahor in skupina volivcev
6Matevž Marušič, 06.03.1978, Opatje selo, Opatje selo 75, 5291 MirenMojca Pahor in skupina volivcev
7Robert Masten, 11.06.1972, Lokvica, Lokvica 18, 5291 MirenMojca Pahor in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Sela na Krasu - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aleš Frančeškin, 10.10.1967, Sela na Krasu, Sela na Krasu 20, 5296 Kostanjevica na KrasuMartin Švagelj in skupina volivcev
2Matej Vidovič, 02.04.1990, Hudi log, Hudi log 5, 5296 Kostanjevica na KrasuMartin Švagelj in skupina volivcev
3Tina Švagelj, 02.02.1988, Korita na Krasu, Korita na Krasu 12, 5296 Kostanjevica na KrasuMartin Švagelj in skupina volivcev
4Lea Ličen, 15.06.1984, Korita na Krasu, Korita na Krasu 11, 5296 Kostanjevica na KrasuMartin Švagelj in skupina volivcev
5Teja Frančeškin, 23.09.1980, Sela na Krasu, Sela na Krasu 40 A, 5296 Kostanjevica na KrasuMartin Švagelj in skupina volivcev
6Matej Ferfolja, 22.11.1981, Sela na Krasu, Sela na Krasu 40 B, 5296 Kostanjevica na KrasuMartin Švagelj in skupina volivcev
7Nataša Pahor, 21.08.1972, Sela na Krasu, Sela na Krasu 46, 5296 Kostanjevica na KrasuMartin Švagelj in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vojščica - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jana Marušič, 05.10.1976, Vojščica, Vojščica 66, 5296 Kostanjevica na KrasuVanja Spačal in skupina volivcev
2Matej Antonič, 14.06.1980, Vojščica, Vojščica 29 A, 5296 Kostanjevica na KrasuVanja Spačal in skupina volivcev
3Robert Peras, 09.10.1969, Vojščica, Voščica 56 A, 5296 Kostanjevica na KrasuVanja Spačal in skupina volivcev
4Tadej Rogelja, 23.06.1993, Vojščica, Vojščica 32, 5296 Kostanjevica na KrasuVanja Spačal in skupina volivcev
5Simon Muraro Colja, 09.09.1981, Vojščica, Vojščica 42, 5296 Kostanjevica na KrasuVanja Spačal in skupina volivcev
6Dora Masten, 15.09.1959, Vojščica, Vojščica 41 A, 5296 Kostanjevica na KrasuVanja Spačal in skupina volivcev
7Tanja Milanič Koron, 25.10.1973, Vojščica, Vojščica 38 C, 5296 Kostanjevica na KrasuVanja Spačal in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Orehovlje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Bogomir Nemec, 09.09.1959, Orehovlje, Orehovlje 40 a, 5291 MirenBogomir Nemec in skupina volivcev
2Kristian Saksida, 10.05.1983, Orehovlje, Orehovlje 34 b, 5291 MirenBogomir Nemec in skupina volivcev
3Andreja Brecelj Silič, 27.03.1977, Orehovlje, Orehovlje 30 a, 5291 MirenBogomir Nemec in skupina volivcev
4Valter Masten, 30.11.1964, Orehovlje, Orehovlje 36, 5291 MirenBogomir Nemec in skupina volivcev
5Kristina Žiberna, 02.06.1980, Orehovlje, Orehovlje 1 g, 5291 MirenBogomir Nemec in skupina volivcev
6Renato Leon, 01.10.1969, Orehovlje, Orehovlje 71, 5291 MirenBogomir Nemec in skupina volivcev
7Lucija Makorič, 14.12.1964, Orehovlje, Orehovlje 30 b, 5291 MirenBogomir Nemec in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Miren - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Erika Roner, 06.12.1974, Miren, Miren 2 a, 5291 MirenZorko Budin in skupina volivcev
2Katja Stepančič, 07.05.1975, Miren, Miren 45 c, 5291 MirenMatjaž Mozetič in skupina volivcev
3Aleš Ferletič, 09.03.1965, Miren, Miren 50, 5291 MirenMatjaž Mozetič in skupina volivcev
4Mojca Furlan, 03.08.1974, Miren, Miren 40 a, 5291 MirenZorko Budin in skupina volivcev
5Mavricij Mihelj, 06.07.1973, Miren, Miren 41, 5291 MirenZorko Budin in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Miren - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Petra Kos, 28.06.1974, Miren, Miren 196, 5291 MirenVasja Gimpelj in skupina volivcev
2Tadej Kuzmin, 09.05.1984, Miren, Miren 183, 5291 MirenVasja Gimpelj in skupina volivcev
3Tomaž Batistič, 02.10.1987, Miren, Miren 219, 5291 MirenVasja Gimpelj in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Temnica - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1dr. Oto Luthar, 11.08.1959, Temnica, Temnica 9 k, 5296 Kostanjevica na KrasuDokić Kristina in skupina volivcev
2Srečka Ščuka, 04.08.1963, Temnica, Temnica 28, 5296 Kostanjevica na KrasuDokić Kristina in skupina volivcev
3Andraž Grobiša, 16.11.1994, Temnica, Temnica 43, 5296 Kostanjevica na KrasuDokić Kristina in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Temnica - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Nataša Kolenc, 23.11.1968, Lipa, Lipa 11, 5296 Kostanjevica na KrasuMitja Stepančič in skupina volivcev
2Patrik Žgavec, 23.08.1991, Lipa, Lipa 16, 5296 Kostanjevica na KrasuMitja Stepančič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Temnica - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Drago Pahor, 19.04.1955, Novelo, Novelo 7, 5296 Kostanjevica na KrasuKatja Rogelja in skupina volivcev
2Bojana Uršič, 17.07.1947, Novelo, Novelo 7, 5296 Kostanjevica na KrasuKatja Rogelja in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.