Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Bežigrad - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1JANEZ STARIHA, 02.09.1976, LJUBLJANA, FABIANIJEVA 33, 1000 Ljubljana
2SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1RENATA PICEJ, 08.05.1956, LJUBLJANA, ŠTIHOVA 12, 1000 Ljubljana
2BORIS LELJAK, 11.07.1956, LJUBLJANA, LINHARTOVA CESTA 17, 1000 Ljubljana
3MARGARETA KLASINC, 17.05.1950, LJUBLJANA, MAŠERA-SPASIĆEVA 9, 1000 Ljubljana
4PETER PAVEL KLASINC, 18.06.1946, LJUBLJANA, MAŠERA-SPASIĆEVA 9, 1000 Ljubljana
3SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1KLEMEN TRAVEN, 22.03.1991, LJUBLJANA, FABIANIJEVA ULICA 13, 1000 Ljubljana
2ANICA ELIZABETA HMELAK, 19.12.1946, LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 9A, 1000 Ljubljana
3MILAN NOVAK, 09.04.1950, LJUBLJANA, ULICA BRATOV ŽIDAN 14, 1000 Ljubljana
4ALENKA TRAVEN, 13.10.1947, LJUBLJANA, FABIANIJEVA ULICA 13, 1000 Ljubljana
5BRANIMIR LOGONDER, 18.09.1952, LJUBLJANA, VOJKOVA 77, 1000 Ljubljana
6VESNA MAROLT, 30.07.1976, LJUBLJANA, GLAVARJEVA 49, 1000 Ljubljana
7BOJAN ROTAR, 01.12.1964, LJUBLJANA, ČRTOMIROVA ULICA 9, 1000 Ljubljana
8PATRICIJA HVALE PERC, 23.02.1976, LJUBLJANA, LINHARTOVA 76, 1000 Ljubljana
9RENATO REKAJNE, 21.10.1971, LJUBLJANA, SLOVENČEVA 78, 1000 Ljubljana
10ANKA HORVAT, 12.07.1960, LJUBLJANA, TOPNIŠKA ULICA 58A, 1000 Ljubljana
11DRAGO SOPČIČ, 07.06.1980, LJUBLJANA, ŠTIHOVA ULICA 17, 1000 Ljubljana
12EVA PAJTLER, 29.12.1980, LJUBLJANA, HACQUETOVA 4, 1000 Ljubljana
13BRANKO CVEK, 21.06.1952, LJUBLJANA, TOPNIŠKA 35F, 1000 Ljubljana
14SIMONA DJURIŠIĆ, 08.03.1937, LJUBLJANA, KNOBLEHARJEVA 25, 1000 Ljubljana
15dr. ZVONE ČADEŽ, 04.12.1966, LJUBLJANA, ŠTIHOVA ULICA 6, 1000 Ljubljana
16VLADIMIR VERBOVŠEK, 24.05.1945, LJUBLJANA, TRIGLAVSKA ULICA 2A, 1000 Ljubljana
17dr. ANŽE LOGAR, 15.05.1976, LJUBLJANA, PARMOVA 40, 1000 Ljubljana
4LISTA MARJANA ŠARCA
1JARO VIČAR, 18.05.1958, LJUBLJANA, GRINTOVŠKA ULICA 16, 1000 Ljubljana
2mag. KATJA DAMIJ, 06.05.1971, LJUBLJANA, ŠARHOVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
3BOJAN BANFI, 07.09.1960, LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 52, 1000 Ljubljana
4VESNA HABINC, 18.11.1965, LJUBLJANA, TOPNIŠKA ULICA 58A, 1000 Ljubljana
5ALEŠ ADAMIĆ, 25.09.1989, LJUBLJANA, POT K SAVI 23L, 1000 Ljubljana
6META ŠKUFCA, 08.12.1961, LJUBLJANA, ČRTOMIROVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
5LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1STANKO FURLAN, 14.01.1968, LJUBLJANA, VODOVODNA CESTA 38E, 1000 Ljubljana
2GABRIELA CHAKAROVA, 25.02.1974, LJUBLJANA, TOPNIŠKA 43, 1000 Ljubljana
3SAMO EISELT, 03.03.1975, LJUBLJANA, POHORSKEGA BATALJONA 29C, 1000 Ljubljana
4JASNA KOSELJ, 13.11.1976, LJUBLJANA, POHORSKEGA BATALJONA 9, 1000 Ljubljana
5DRAGO BRATUN, 25.07.1959, LJUBLJANA, MAŠERA-SPASIĆEVA 15, 1000 Ljubljana
6mag. BRANKA BOGDAN, 13.05.1975, LJUBLJANA, POHORSKEGA BATALJONA 29C, 1000 Ljubljana
7MIRAN BIZJAK, 20.03.1952, LJUBLJANA, VODOVODNA 28, 1000 Ljubljana
8ALENKA ŽIBERT, 22.03.1963, LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
9JAN KUŽNER, 16.06.1986, LJUBLJANA, ŠTIHOVA ULICA 24, 1000 Ljubljana
10MLADENKA DEGENEK, 27.07.1955, LJUBLJANA, MAŠERA-SPASIĆEVA 15, 1000 Ljubljana
11MATJAŽ KAUČIČ, 12.11.1979, LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 87, 1000 Ljubljana
12mag. NIVES CESAR, 28.09.1956, LJUBLJANA, PERIČEVA 37, 1000 Ljubljana
13OMER OSMIĆ, 08.09.1950, LJUBLJANA, EINSPIELERJEVA 2A, 1000 Ljubljana
14TANJA HIŽAK FURLAN, 16.05.1974, LJUBLJANA, VODOVODNA CESTA 38E, 1000 Ljubljana
15SAŠO RINK, 11.06.1975, LJUBLJANA, PERIČEVA 37, 1000 Ljubljana
16JASNA GRBOVIĆ, 19.10.1947, LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 77, 1000 Ljubljana
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ALENKA ANTLOGA, 24.12.1983, LJUBLJANA, ŠARHOVA 28, 1000 Ljubljana
2VLADIMIR PEGAN, 26.10.1960, LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA 25, 1000 Ljubljana
3SNEŽANA GOLE, 28.07.1955, LJUBLJANA, TOPNIŠKA 19, 1000 Ljubljana
4DEJAN DJURIŠIĆ, 25.06.1975, LJUBLJANA, PUHOVA ULICA 16, 1000 Ljubljana
5TINA BAJEC, 16.04.1982, LJUBLJANA, NOVAKOVA 3, 1000 Ljubljana
6LADO KURENT, 23.05.1959, LJUBLJANA, VOJKOVA 73, 1000 Ljubljana
7VESNA UGRINOVSKI, 04.07.1981, LJUBLJANA, HERBERSTEINOVA 14, 1000 Ljubljana
8dr. PETER UMEK, 07.07.1946, LJUBLJANA, DUNAJSKA 115, 1000 Ljubljana
7LEVICA
1TOMO BARIĆ RAVBAR, 24.08.1979, LJUBLJANA, TOPNIŠKA ULICA 70, 1000 Ljubljana
2JULIJANA JOVANIĆ, 12.07.1971, LJUBLJANA, TOPNIŠKA ULICA 70, 1000 Ljubljana
3PETER RONDAIJ, 01.07.1951, LJUBLJANA, KOROŠKA ULICA 24, 1000 Ljubljana
4ASTA VREČKO, 13.08.1984, LJUBLJANA, LINHARTOVA CESTA 3, 1000 Ljubljana
5LJUBO REZAR, 03.12.1954, LJUBLJANA, KOROŠKA ULICA 18, 1000 Ljubljana
8SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1AVGUŠTINA ZUPANČIČ, 08.08.1950, LJUBLJANA, POSAVSKEGA ULICA 28, 1000 Ljubljana
2BORIS MAKOTER, 13.01.1954, LJUBLJANA, VOJKOVA 71, 1000 Ljubljana
3ZLATKA ŠKRLEC, 28.07.1950, LJUBLJANA, ULICA METODA MIKUŽA 18, 1000 Ljubljana
4JANKO ŠTAJNBAHER, 27.01.1949, LJUBLJANA, ULICA METODA MIKUŽA 18, 1000 Ljubljana
5PETRA KORITNIK, 03.09.1979, LJUBLJANA, ČRTOMIROVA 24, 1000 Ljubljana
6VLADIMIR ŠKRLEC, 14.07.1951, LJUBLJANA, ULICA METODA MIKUŽA 18, 1000 Ljubljana
7POLONCA BRATOŽ OPAŠKAR, 22.06.1957, LJUBLJANA, HERBERSTEINOVA ULICA 37, 1000 Ljubljana
8KLEMEN ŽIBERT, 01.06.1985, LJUBLJANA, HACQUETOVA 9, 1000 Ljubljana
9DRAGANA JOVIĆ, 02.10.1984, LJUBLJANA, POT K SAVI 104C, 1000 Ljubljana
10DANILO TOMŠIČ, 02.11.1970, LJUBLJANA, MAROLTOVA 10, 1000 Ljubljana
11STANISLAVA PFEIFER BUKO, 08.09.1960, LJUBLJANA, VOJKOVA 2, 1000 Ljubljana
12FRANC AVGUŠTIN, 21.09.1934, LJUBLJANA, KARDELJEVA PLOŠČAD 4, 1000 Ljubljana
9NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1KAROLINA KORENČAN, 26.07.1964, LJUBLJANA, BEŽIGRAD 19, 1000 Ljubljana
2BORIS KORENČAN, 16.02.1963, LJUBLJANA, BEŽIGRAD 19, 1000 Ljubljana
3LIDIJA DROBNIČ, 16.05.1931, LJUBLJANA, PERIČEVA 7, 1000 Ljubljana
4VILJEM SINDIČIČ, 19.07.1981, LJUBLJANA, ČRTOMIROVA 11, 1000 Ljubljana
5ANICA KOS PLESTENJAK, 04.07.1961, LJUBLJANA, TOPNIŠKA 58, 1000 Ljubljana
6DR. JANEZ DULAR, 23.09.1943, LJUBLJANA, BRANKOVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
7BRANKA BERKOPEC PETERLE, 02.10.1956, LJUBLJANA, VODOVODNA 3A, 1000 Ljubljana
8JANEZ DROBNIČ, 23.12.1938, LJUBLJANA, FABIANIJEVA ULICA 19, 1000 Ljubljana
9ALFONZ GUŠIČ, 27.10.1954, LJUBLJANA, PUHOVA 5, 1000 Ljubljana
10IVAN ZORETIČ, 21.07.1939, LJUBLJANA, ŠARHOVA ULICA 28, 1000 Ljubljana
10DOBRA DRŽAVA
1MILAN KRALJ, 01.05.1964, LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA ULICA 13, 1000 Ljubljana
2NATALIJA TRIPKOVIĆ, 30.09.1975, LJUBLJANA, TREBINJSKA ULICA 1, 1000 Ljubljana
3GREGOR ŠKERLEP, 14.07.1975, LJUBLJANA, POPOVIČEVA ULICA 29, 1000 Ljubljana
4VERICA LUKIĆ, 23.07.1981, LJUBLJANA, TOMAČEVO 24C, 1000 Ljubljana
5MATEVŽ BENEDIČIČ, 19.09.1936, LJUBLJANA, NADE OVČAKOVE 17, 1000 Ljubljana
11DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Dr. LJILJANA LESKOVIC, 15.05.1959, Ljubljana, KOČENSKA 14, 1000 Ljubljana
2STJEPAN ŠPIRANEC, 14.04.1955, Ljubljana, ŠERKOVA 1, 1000 Ljubljana
12DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1ANDREJ KLEMEN, 14.10.1953, Ljubljana, ULICA POHORSKEGA BATALJONA 143, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Center - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1INGO FALK PASCH WALLERSBERG, 14.01.1941, LJUBLJANA, STARI TRG 11A, 1000 Ljubljana
2KATARINA SERŠEN, 26.04.1952, LJUBLJANA, POTRČEVA ULICA 6, 1000 Ljubljana
3JOŽEF OSTERC, 16.03.1942, LJUBLJANA, VALVASORJEVA ULICA 1, 1000 Ljubljana
4MIROSLAVA OLUP UMEK, 15.03.1943, LJUBLJANA, PRULE 7, 1000 Ljubljana
5JANEZ PODOBNIK, 17.09.1959, LJUBLJANA, PREŠERNOVA CESTA 7, 1000 Ljubljana
6POLONCA BLUMAUER, 29.01.1965, LJUBLJANA, HRVATSKI TRG 3, 1000 Ljubljana
7ANDREJ UMEK, 04.08.1938, LJUBLJANA, PRULE 7, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1ROK KLEINDIENST, 16.06.1964, LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA 15, 1000 Ljubljana
2MARIJA KOBE, 05.02.1945, LJUBLJANA, STARE PRAVDE 5, 1000 Ljubljana
3MARKO KOROŠEC, 04.07.1949, LJUBLJANA, GASPARIJEVA 5, 1000 Ljubljana
4BARBARA MEDVED ŠPILETIČ, 08.09.1966, LJUBLJANA, RESLJEVA 36, 1000 Ljubljana
5TOMAŽ SENEČIČ, 15.08.1985, LJUBLJANA, PRISOJNA 5, 1000 Ljubljana
6INGRID KOVŠCA PUŠENJAK, 14.09.1981, LJUBLJANA, GLONARJEVA 2, 1000 Ljubljana
7PRIMOŽ BERNIK, 11.12.1966, LJUBLJANA, MESARSKA CESTA 20, 1000 Ljubljana
8KATARINA LUŽNIK, 09.08.1990, LJUBLJANA, VALVASORJEVA 10, 1000 Ljubljana
9DUŠAN JEŠELNIK, 05.07.1970, LJUBLJANA, STRELIŠKA 37A, 1000 Ljubljana
10MARGARITA MARIA DOLINAR, 26.08.1957, LJUBLJANA, CIRIL-METODOV TRG 6, 1000 Ljubljana
11FRANC SENOŽETNIK, 06.12.1942, LJUBLJANA, TRUBARJEVA 91, 1000 Ljubljana
12CVETKA DONOŠA, 05.03.1954, LJUBLJANA, JAKOPIČEVA 18, 1000 Ljubljana
13ANDREJ APLENC, 02.09.1930, LJUBLJANA, PRIJATELJEVA 16, 1000 Ljubljana
14MARTINA ATANASOV, 11.11.1937, LJUBLJANA, JANEŽIČEVA 25, 1000 Ljubljana
15KRISTINA ISKRA, 18.02.1936, LJUBLJANA, ZVONARSKA 13, 1000 Ljubljana
3LISTA MARJANA ŠARCA
1NACE MAJCEN, 12.07.1968, LJUBLJANA, TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 11, 1000 Ljubljana
4LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1MATEJA ŠPAN, 08.09.1968, LJUBLJANA, ILIRSKA 28, 1000 Ljubljana
2DAVID CERAR, 04.04.1978, LJUBLJANA, WOLFOVA 3, 1000 Ljubljana
3VESNA ŠKRINJAR PEVC, 27.04.1956, LJUBLJANA, GRABLOVIČEVA ULICA 26, 1000 Ljubljana
4UROŠ KAUČIČ, 22.09.1981, LJUBLJANA, TRUBARJEVA 89, 1000 Ljubljana
5ŽIVA PLOJ PERŠUH, 02.03.1977, LJUBLJANA, SLOMŠKOVA 13, 1000 Ljubljana
6ŽIGA ŠKERLAVAJ, 01.05.1963, LJUBLJANA, GESTRINOVA 8, 1000 Ljubljana
7SABINA IVANKOVIĆ, 24.01.1976, LJUBLJANA, KERSNIKOVA 11, 1000 Ljubljana
8ANŽE ZALETELJ, 10.07.1990, LJUBLJANA, GORNJI TRG 37, 1000 Ljubljana
9TATJANA (SILVA) ŽELEZNIK, 12.10.1953, LJUBLJANA, GORNJI TRG 38, 1000 Ljubljana
10LADISLAV PEVC, 11.05.1946, LJUBLJANA, GRABLOVIČEVA ULICA 26, 1000 Ljubljana
11MARIJA GOLOBIČ, 25.03.1935, LJUBLJANA, POLJANSKA 69, 1000 Ljubljana
12ALEŠ AVČIN, 01.07.1965, LJUBLJANA, CIGALETOVA 5, 1000 Ljubljana
13JASMINKA ĆIŠIĆ, 28.11.1946, LJUBLJANA, TRUBARJEVA 47, 1000 Ljubljana
14JONATAN ĆIŠIĆ, 11.01.1981, LJUBLJANA, TRUBARJEVA 47, 1000 Ljubljana
15IVANKA MURNIK, 30.01.1932, LJUBLJANA, ILIRSKA 28, 1000 Ljubljana
16TOMO (TOMISLAV) ZUPANČIČ, 08.01.1957, LJUBLJANA, KRISTANOVA 10, 1000 Ljubljana
17LAURA BERTALANIČ, 09.01.1986, LJUBLJANA, GORNJI TRG 38, 1000 Ljubljana
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ANJA JANKOVIČ, 11.02.1987, LJUBLJANA, TRUBARJEVA CESTA 20, 1000 Ljubljana
2DIAMOND DE WEALTHHORN, 20.05.1985, LJUBLJANA, TRUBARJEVA CESTA 20, 1000 Ljubljana
3ALENKA PENGOV, 22.05.1953, LJUBLJANA, MAISTROVA 8, 1000 Ljubljana
4SAŠA TABAKOVIĆ, 20.04.1981, LJUBLJANA, ERJAVČEVA 5, 1000 Ljubljana
5JADRANKA OBLAK, 28.04.1949, LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA 13, 1000 Ljubljana
6ANDREJ ŽABJEK, 24.07.1951, LJUBLJANA, TAVČARJEVA ULICA 10, 1000 Ljubljana
7BREDA KLATZER BRIŠNIK, 17.02.1951, LJUBLJANA, MESTNI TRG 9A, 1000 Ljubljana
8ANTON KOSAR, 22.01.1963, LJUBLJANA, JAKOPIČEVA 25, 1000 Ljubljana
9TANA CHRIS KESTNER, 14.01.1996, LJUBLJANA, MAISTROVA ULICA 8A, 1000 Ljubljana
6LEVICA
1BLAŽ ROMANIUK, 18.01.1979, LJUBLJANA, JANEŽIČEVA 3, 1000 Ljubljana
2IVA PADAR, 21.07.1957, LJUBLJANA, ILIRSKA ULICA 5, 1000 Ljubljana
3ANŽE ŠTRUKELJ, 25.12.1984, LJUBLJANA, VILHARJEVA 44, 1000 Ljubljana
7SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1GORAN ISKRIĆ, 27.06.1948, LJUBLJANA, PETKOVŠKOVO NABREŽJE 23, 1000 Ljubljana
2STANKA RITONJA, 06.08.1954, LJUBLJANA, TRUBARJEVA CESTA 7, 1000 Ljubljana
3NEJC PERHAVEC, 07.02.1984, LJUBLJANA, MESARSKA CESTA 32, 1000 Ljubljana
4ELIZABETA KOŠTRIC, 08.11.1948, LJUBLJANA, STARI TRG 2, 1000 Ljubljana
5BOŠTJAN BROLIH, 03.07.1978, LJUBLJANA, JENKOVA ULICA 9, 1000 Ljubljana
6ALIJANA LEPŠINA, 02.04.1961, LJUBLJANA, JAKOPIČEVA 9, 1000 Ljubljana
7BOJAN GROBOVŠEK, 26.10.1949, LJUBLJANA, PUHARJEVA 2, 1000 Ljubljana
8VIŠNJA PERKOVIĆ, 08.03.1962, LJUBLJANA, KOTNIKOVA ULICA 36, 1000 Ljubljana
9MARKO POLIČ, 23.01.1946, LJUBLJANA, VALVASORJEVA ULICA 7, 1000 Ljubljana
10TJAŠA ŽGAVEC TRIPKOVIĆ, 23.10.1973, LJUBLJANA, HRADECKEGA CESTA 46, 1000 Ljubljana
11BORIS SAMEC RUŽEVIĆ, 29.12.1951, LJUBLJANA, GESTRINOVA 1, 1000 Ljubljana
12IVANA SIMONITI, 26.09.1988, LJUBLJANA, SKETOVA 1, 1000 Ljubljana
13DENIS SARKIĆ, 02.11.1974, LJUBLJANA, RESLJEVA CESTA 20, 1000 Ljubljana
14DOMINIKA ŠVARC PIPAN, 09.07.1978, LJUBLJANA, ŽUPANČIČEVA ULICA 12, 1000 Ljubljana
15MARKO KOPRIVC, 14.12.1978, LJUBLJANA, POLJANSKI NASIP 30, 1000 Ljubljana
16ANJA KOPAČ MRAK, 04.04.1974, LJUBLJANA, KOTNIKOVA ULICA 20, 1000 Ljubljana
17DIMITRIJ ROTOVNIK, 21.10.1942, LJUBLJANA, GREGORČIČEVA 9A, 1000 Ljubljana
8NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1JULIJA HUMAR, 19.06.1991, LJUBLJANA, KOTNIKOVA ULICA 20, 1000 Ljubljana
9DOBRA DRŽAVA
1DEJA KRAJNC, 23.10.1986, LJUBLJANA, PRAŽAKOVA ULICA 16, 1000 Ljubljana
10DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1RIHARD CEJ, 02.04.1944, Ljubljana, SLOVENSKA CESTA 28A, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Črnuče - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1LUKA PLANINŠEK, 14.02.1989, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 18, 1000 Ljubljana
2MINA PIŠLJAR, 06.08.1981, LJUBLJANA, ŽORGOVA 97, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1ANTON KOLENC, 28.05.1948, LJUBLJANA, POT V MLAKE 9, 1000 Ljubljana
2DARINKA KOVAČIČ, 17.12.1957, LJUBLJANA, OCVIRKOVA 59, 1000 Ljubljana
3PETER MARC, 20.07.1948, LJUBLJANA, PETKOVA 55, 1000 Ljubljana
4KLAVDIJA OPERČKAL, 09.09.1985, LJUBLJANA, CENETA ŠTUPARJA 136, 1000 Ljubljana
5JANEZ TASIČ, 12.04.1991, LJUBLJANA, PLANINSKA 2, 1000 Ljubljana
6MARJETA TASIČ, 28.08.1954, LJUBLJANA, PLANINSKA 2, 1000 Ljubljana
7BOŠTJAN BANKO, 20.01.1963, LJUBLJANA, NADGORIŠKA 11, 1000 Ljubljana
8JOŽEFA ROTAR, 01.03.1946, LJUBLJANA, PODGORICA 67, 1000 Ljubljana
3LISTA MARJANA ŠARCA
1MAJDA KELENC, 01.09.1959, LJUBLJANA, VERDNIKOVA ULICA 15, 1231 Ljubljana - Črnuče
4LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1ŽARKO HOJNIK, 26.02.1948, LJUBLJANA, KOROŠKEGA BATALJONA 9, 1000 Ljubljana
2DRAGICA ŠKRLEP, 24.02.1952, LJUBLJANA, CESTA V PODBORŠT 14A, 1000 Ljubljana
3JOSIP MARINIĆ, 10.01.1955, LJUBLJANA, ŽORGOVA 57, 1000 Ljubljana
4KSENIJA DROLE, 06.10.1976, LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 433, 1000 Ljubljana
5DARKO ROZINEC, 09.07.1964, LJUBLJANA, CESTA CENETA ŠTUPARJA 3, 1000 Ljubljana
6ANICA GANONI, 27.07.1949, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 80, 1000 Ljubljana
7SAMO BELAVIČ PUČNIK, 10.08.1974, LJUBLJANA, STRNIŠEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
8MAJA BERNIK, 18.06.1949, LJUBLJANA, PASTERKOVA POT 2, 1000 Ljubljana
9ADAM MATULIN, 18.03.1973, LJUBLJANA, SOTEŠKA POT 14, 1000 Ljubljana
10JOŽEF ŠVARC, 18.03.1953, LJUBLJANA, ULICA KOROŠKEGA BATALJONA 7, 1000 Ljubljana
11VESNA BARBIČ, 03.10.1963, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 84, 1000 Ljubljana
12JOŽEF PLAZAR, 08.02.1941, LJUBLJANA, ŽORGOVA 79, 1000 Ljubljana
13JOŽKA HEGLER, 14.04.1953, LJUBLJANA, CESTA CENETA ŠTUPARJA 3, 1000 Ljubljana
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ANDREJA TURMAN, 04.06.1963, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 32, 1231 Ljubljana - Črnuče
6SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1HELENA LAMPE, 30.04.1957, LJUBLJANA, PRIMOŽIČEVA 16, 1000 Ljubljana
2BOŠTJAN RUPNIK, 26.05.1971, LJUBLJANA, 24. JUNIJA 76, 1000 Ljubljana
3PETRA CULETTO, 27.07.1982, LJUBLJANA, POT K SEJMIŠČU 8, 1000 Ljubljana
4PETER ŠTUPAR, 17.06.1973, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 72, 1000 Ljubljana
5ANJA GLAVAČ, 27.08.1992, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 74, 1000 Ljubljana
6VLADO HAJDINJAK, 02.12.1963, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 64, 1000 Ljubljana
7KATJA SOJER, 11.04.1994, LJUBLJANA, PODGORICA 73, 1231 Ljubljana - Črnuče
8JOŽE OSTERMAN, 29.08.1947, LJUBLJANA, PRIMOŽIČEVA 1, 1000 Ljubljana
9BARBARA MIKLAVČIČ, 22.03.1954, LJUBLJANA, KOROŠKEGA BATALJONA 13, 1000 Ljubljana
10PETER RUPNIK, 19.07.1999, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 76, 1000 Ljubljana
11IVANA ROPOTAR, 07.11.1942, LJUBLJANA, ŠENTJAKOB 19, 1231 Ljubljana - Črnuče
12MILUTIN PAVLOVIČ, 29.02.1932, LJUBLJANA, KOROŠKEGA BATALJONA 11, 1000 Ljubljana
13ANA KUHAR, 19.03.1943, LJUBLJANA, POLANŠKOVA ULICA 10, 1000 Ljubljana
14FRANC KRIŽANIČ, 04.12.1954, LJUBLJANA, MLINSKA POT 10, 1000 Ljubljana
15MARTINA VUK, 22.04.1979, LJUBLJANA, POLANŠKOVA 2, 1000 Ljubljana
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1JOŽEF HORVAT, 03.02.1965, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 16, 1000 Ljubljana
2MARJETA BEC, 29.08.1978, LJUBLJANA, PRIMOŽIČEVA 19, 1000 Ljubljana
3ANDREJ JERAN, 09.10.1980, LJUBLJANA, ULICA KOROŠKEGA BATALJONA 9, 1000 Ljubljana
4IVANKA SLAK, 21.08.1941, LJUBLJANA, ŠTEBIJEVA 7, 1000 Ljubljana
5ANDREJ JANDREŠIČ, 13.07.1947, LJUBLJANA, PLANINSKA 7, 1000 Ljubljana
6KSENIJA HORVAT, 10.06.1966, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 16, 1000 Ljubljana
7JOŽE STRGAR, 21.12.1929, LJUBLJANA, HLEBČEVA 1, 1000 Ljubljana
8DOBRA DRŽAVA
1SMILJAN MEKICAR, 24.10.1969, LJUBLJANA, JEŽA 98, 1000 Ljubljana
2FRIDA CAR, 23.02.1955, LJUBLJANA, PLANINSKA CESTA 29, 1000 Ljubljana
3IVAN CAR, 25.12.1952, LJUBLJANA, PLANINSKA CESTA 29, 1000 Ljubljana
4DŽURŽA RUS, 04.09.1956, LJUBLJANA, STRNIŠEVA CESTA 36, 1000 Ljubljana
5ŽIVKO RUS, 01.08.1952, LJUBLJANA, STRNIŠEVA CESTA 36, 1000 Ljubljana
6MELANI MEKICAR, 10.01.2000, LJUBLJANA, JEŽA 98, 1000 Ljubljana
7CVETKO KOSEC, 20.03.1956, LJUBLJANA, POLANŠKOVA ULICA 17, 1000 Ljubljana
8ALENKA MEKICAR, 10.06.1969, LJUBLJANA, JEŽA 98, 1000 Ljubljana
9RATKO RISTIĆ, 04.09.1958, LJUBLJANA, CESTA V PEČALE 19, 1000 Ljubljana
10SIMONA ČAS, 30.05.1972, LJUBLJANA, CESTA V PEČALE 52, 1000 Ljubljana
11LUKA FABJAN, 30.10.1988, LJUBLJANA, ŠTAJERSKA CESTA 16, 1000 Ljubljana
12BRANKO RISTIĆ, 14.11.1983, LJUBLJANA, CESTA V PEČALE 19, 1000 Ljubljana
9LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1JADRANKA VOUK ŽELEZNIK, 04.06.1955, LJUBLJANA, MLINSKA POT 24, 1231 Ljubljana - Črnuče
10DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1FRANC ULES, 01.02.1932, LJUBLJANA, PRIMOŽIČEVA ULICA 24, 1000 Ljubljana
2MARIJA DVORŠEK, 06.11.1943, LJUBLJANA, POT V HRIBEC 14, 1000 Ljubljana
3VEKOSLAV ŠKET, 01.07.1948, LJUBLJANA, ŽORGOVA ULICA 87, 1000 Ljubljana
4VIDA BRULC, 20.12.1937, LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 325, 1000 Ljubljana
5MAG. MILAN ŠKRLJ, 21.02.1935, LJUBLJANA, KOROŠKEGA BATALJONA 26, 1000 Ljubljana
6MARIJA TEREZIJA BRULC, 22.07.1941, LJUBLJANA, ZASAVSKA CESTA 30, 1000 Ljubljana
7ANTON ČEŠNOVAR, 18.09.1937, LJUBLJANA, POT V HRIBEC 10, 1000 Ljubljana
11DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1ALBINA REBOLJ, 11.01.1941, Ljubljana, DUNAJSKA CESTA 396, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Dravlje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1BRIGITA MIKULEC BIZJAK, 01.08.1978, LJUBLJANA, KLOPČIČEVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
2EMIL KANDRIČ, 26.06.1942, LJUBLJANA, ULICA BRATOV BABNIK 13, 1000 Ljubljana
3MIRA GRABELJŠEK, 10.11.1983, LJUBLJANA, SOJERJEVA 5, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1IRENA HORVAT, 23.02.1955, LJUBLJANA, BRILEJEVA 21, 1000 Ljubljana
2FRANC BAVEC, 26.01.1945, LJUBLJANA, SOJERJEVA ULICA 21, 1000 Ljubljana
3JOŽEFA LANGOF, 15.02.1947, LJUBLJANA, KUNAVERJEVA 6, 1000 Ljubljana
4MARKO ANDOLŠEK, 13.02.1984, LJUBLJANA, ULICA BRATOV BABNIK 33, 1000 Ljubljana
5MARIJA ANA KUŽNIK, 15.07.1945, LJUBLJANA, DERGOMAŠKA 25, 1000 Ljubljana
6JOŽE KUŽNIK, 23.02.1941, LJUBLJANA, DERGOMAŠKA 25, 1000 Ljubljana
7ŠTEFKA RATAJEC, 02.02.1954, LJUBLJANA, KALINOVA 6, 1000 Ljubljana
8ALOJZ BORIS IGLIČAR, 22.11.1941, LJUBLJANA, MLADINSKA ULICA 17, 1000 Ljubljana
9DARINKA IGLIČAR, 14.03.1952, LJUBLJANA, MLADINSKA ULICA 17, 1000 Ljubljana
10JOŽE VREČKO, 28.02.1941, LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 287, 1000 Ljubljana
3LISTA MARJANA ŠARCA
1PETER LEVIĆ, 06.09.1969, LJUBLJANA, KUNAVERJEVA ULICA 7, 1000 Ljubljana
2KARIN BRUMEN, 19.04.1984, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 71, 1000 Ljubljana
4LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1MARKO ZIBELNIK, 30.06.1962, LJUBLJANA, ZAPUŠKA CESTA 23, 1000 Ljubljana
2METKA MACAROL HITI, 28.05.1941, LJUBLJANA, NA STRAŠKI VRH 16, 1000 Ljubljana
3JORDAN MEDVEŠEK, 31.01.1962, LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 269, 1000 Ljubljana
4KARMEN KUHAR ZAJEC, 12.02.1955, LJUBLJANA, SOJERJEVA 12, 1000 Ljubljana
5SAMO FEKONJA, 24.11.1973, LJUBLJANA, PODUTIŠKA CESTA 209, 1000 Ljubljana
6IRENA SETNIKAR, 18.03.1958, LJUBLJANA, REGENTOVA CESTA 12, 1000 Ljubljana
7ROMAN PETAN, 26.08.1965, LJUBLJANA, KUNAVERJEVA 3, 1000 Ljubljana
8MATEJA BOKAL GIMPELJ, 15.05.1973, LJUBLJANA, CESTA ANDREJA BITENCA 117, 1000 Ljubljana
9FRANCI COLJA, 14.03.1950, LJUBLJANA, BRILEJEVA 12, 1000 Ljubljana
10SIMONA PEKLAJ, 23.11.1981, LJUBLJANA, PRELČEVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
11MILOŠ JORGAČEVSKI, 01.03.1953, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 19, 1000 Ljubljana
12ALEKSANDAR BULATOVIĆ, 27.11.1982, LJUBLJANA, SMRTNIKOVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
13TEREZIJA ZIBELNIK, 21.07.1936, LJUBLJANA, ZAPUŠKA CESTA 23, 1000 Ljubljana
14MAKS ŠEST, 04.09.1949, LJUBLJANA, KOVAŠKA 5A, 1000 Ljubljana
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1JURIJ METLIČAR, 29.03.1953, LJUBLJANA, VODNIKOVA CESTA 318, 1000 Ljubljana
6LEVICA
1MATJAŽ RAZDRIH, 26.03.1997, LJUBLJANA, KUNAVERJEVA ULICA 12, 1000 Ljubljana
2BISERKA AVSEC, 25.11.1957, LJUBLJANA, BLAŽIČEVA ULICA 28A, 1000 Ljubljana
3FRANC KRAGELJ, 05.12.1934, LJUBLJANA, DERGOMAŠKA ULICA 37, 1000 Ljubljana
7SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1MATJAŽ ŠPAT, 11.09.1951, LJUBLJANA, BRILEJEVA 14, 1000 Ljubljana
2IRENA KUNTARIČ HRIBAR, 06.04.1970, LJUBLJANA, DOLINARJEVA 5, 1000 Ljubljana
3BRANISLAV VASILIĆ, 01.07.1950, LJUBLJANA, DOLNIŠKA CESTA 17, 1000 Ljubljana
4NINA SKOČAJIĆ JUVAN, 26.10.1977, LJUBLJANA, VODNIKOVA 231, 1000 Ljubljana
5IVAN ŽINKO, 23.06.1953, LJUBLJANA, BRILEJEVA 13, 1000 Ljubljana
6HELENCA ROVŠEK, 28.05.1954, LJUBLJANA, SOJERJEVA 58, 1000 Ljubljana
7CVETO PAVLIN, 15.04.1929, LJUBLJANA, KLOPČIČEVA 4, 1000 Ljubljana
8LARISA MAY, 12.02.1955, LJUBLJANA, DRAVELJSKA 42, 1000 Ljubljana
9BUDIMIR ĆIROVIĆ, 27.09.1948, LJUBLJANA, BRILEJEVA 19, 1000 Ljubljana
10SIMONA GRIČAR, 08.02.1964, LJUBLJANA, KAMNOGORIŠKA CESTA 42, 1000 Ljubljana
11SAŠA SEDMAK, 15.08.1947, LJUBLJANA, BOLETOVA 29, 1000 Ljubljana
12LJUBICA TOMAŽIČ, 05.10.1958, LJUBLJANA, NA KOROŠCI 2, 1000 Ljubljana
13FRANC MISJA, 18.11.1955, LJUBLJANA, KLOPČIČEVA 4, 1000 Ljubljana
14SUZANA BERGANT, 03.02.1983, LJUBLJANA, KLOPČIČEVA 4, 1000 Ljubljana
15STANKO RADIĆ, 07.10.1959, LJUBLJANA, BRILEJEVA 2, 1000 Ljubljana
8NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MARIJA ŠTERBENC, 17.03.1949, LJUBLJANA, MARTINČEVA ULICA 28, 1000 Ljubljana
2BOŠTJAN HOZJAN, 27.12.1980, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 51, 1000 Ljubljana
3SIMONA HOZJAN, 10.11.1956, LJUBLJANA, PLEŠIČEVA 49, 1000 Ljubljana
4PAVEL PETER KAVČIČ, 12.04.1944, LJUBLJANA, ULICA JUŠA KOZAKA 7, 1000 Ljubljana
5BOŽA STRAJNAR, 15.04.1951, LJUBLJANA, SMRTNIKOVA 3, 1000 Ljubljana
6JOŽEF HOZJAN, 15.03.1952, LJUBLJANA, PLEŠIČEVA 49, 1000 Ljubljana
9DOBRA DRŽAVA
1SIMONA LESKOVEC, 08.12.1965, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 63, 1000 Ljubljana
2GABRIJEL LESKOVEC, 28.10.1962, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 63, 1000 Ljubljana
3MARIJANA ŠEMRL, 04.04.1960, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 59, 1000 Ljubljana
4LENARD KESEDŽIĆ, 16.12.1979, LJUBLJANA, PLEŠIČEVA ULICA 25, 1000 Ljubljana
5ALIBERTA LORBEK, 27.04.1979, LJUBLJANA, KAMNOGORIŠKA CESTA 53, 1000 Ljubljana
10DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1JOSIP ZAMUDA, 17.03.1951, LJUBLJANA, KAMNOGORIŠKA 43, 1000 Ljubljana
2DARINKA ŽERJAV, 23.05.1947, Ljubljana, SOJERJEVA 2, 1000 Ljubljana
11DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1VILJEM KOVAČIČ, 01.11.1941, Ljubljana, NA STRAŠKI VRH 26, 1000 Ljubljana
2NATAŠA ZALOKAR, 09.05.1974, Ljubljana, KAMNOGORIŠKA 61A, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Golovec - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1PETER DOLNIČAR, 29.06.1967, LJUBLJANA, SAVINOVA ULICA 23, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1ALEŠ KUŽNIK, 01.01.1967, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 38, 1000 Ljubljana
2BRIGITA KASTELIC, 12.04.1969, LJUBLJANA, BIZOVIŠKA CESTA 49, 1000 Ljubljana
3GREGOR SLABE, 17.04.1989, LJUBLJANA, POT NA VISOKO 18, 1261 Ljubljana - Dobrunje
4ROMANA JANČAR, 29.01.1962, LJUBLJANA, ULICA MIRU 2, 1000 Ljubljana
5DAMIJAN PURG, 27.11.1963, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 12A, 1000 Ljubljana
6MARIJA BENIGAR PURG, 14.11.1966, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 12A, 1000 Ljubljana
7KAREL GUBIČ, 18.05.1949, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
3LISTA MARJANA ŠARCA
1ANDREJ TRČEK, 20.04.1987, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 105, 1000 Ljubljana
4LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1ALEŠ DAKIĆ, 15.07.1980, LJUBLJANA, BILEČANSKA ULICA 2, 1000 Ljubljana
2MILA ANDRIĆ, 04.02.1974, LJUBLJANA, OB SOTOČJU 2, 1000 Ljubljana
3FRANJO FILIPOVIĆ, 16.11.1960, LJUBLJANA, POT V DOLINO 41, 1000 Ljubljana
4NUŠA LAMPE, 20.06.1975, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 40, 1000 Ljubljana
5ANDRAŽ KRAPEŽ, 12.01.1997, LJUBLJANA, ULICA POLONCE ČUDE 3, 1000 Ljubljana
6ENA BLAŽEVIĆ, 02.03.1991, LJUBLJANA, PRIŠTINSKA ULICA 12, 1000 Ljubljana
7LUDVIK JEVŠJAK, 09.11.1949, LJUBLJANA, KROŽNA POT 21, 1000 Ljubljana
8NINA MISLEJ, 25.06.1996, LJUBLJANA, BILEČANSKA ULICA 2, 1000 Ljubljana
9ROK ISTENIČ, 06.07.1989, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
10AIDA ĆEHIĆ, 31.10.1969, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 13, 1000 Ljubljana
11ANDREJ PROŠEK, 16.09.1951, LJUBLJANA, SAVINOVA ULICA 17, 1000 Ljubljana
12TADEJA STEVANOVIĆ, 14.02.1989, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
13DAMIR GORNIK, 15.05.1978, LJUBLJANA, BILEČANSKA ULICA 4, 1000 Ljubljana
14JELENA RAŠULA, 26.01.1981, LJUBLJANA, PRIVŠKOVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1NINA CANKAR, 25.12.1983, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 43, 1000 Ljubljana
2ALEKSANDAR KOSTIĆ, 24.07.1979, LJUBLJANA, ŠTEPANJSKA CESTA 22, 1000 Ljubljana
3NINA KLEMENČIČ, 13.05.1998, LJUBLJANA, GOZDNA POT 10, 1000 Ljubljana
4BRANKO VITAMVAS, 16.08.1964, LJUBLJANA, HRUŠEVSKA CESTA 24, 1000 Ljubljana
5JELA MITROVIĆ, 06.03.1963, LJUBLJANA, PRIVŠKOVA 10, 1000 Ljubljana
6SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1GAŠPER BOŠTJANČIČ, 08.09.1987, LJUBLJANA, JAKČEVA 43, 1000 Ljubljana
2HELENA TRČEK, 29.04.1948, LJUBLJANA, JAKČEVA 40, 1000 Ljubljana
3JANEZ KASTELIC, 09.06.1961, LJUBLJANA, BILEČANSKA 2, 1000 Ljubljana
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1IGOR PIGAC, 06.08.1981, LJUBLJANA, NOVOSADSKA ULICA 18, 1000 Ljubljana
2HELENA GLOBOKAR, 01.09.1981, LJUBLJANA, MEKINČEVA 15, 1000 Ljubljana
3FRANC GLOBOKAR, 30.12.1950, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 40, 1000 Ljubljana
4MARJETA KOVAČ, 17.08.1936, LJUBLJANA, JAKČEVA 43, 1000 Ljubljana
5MIROSLAV MIRKO KOVAČ, 18.07.1931, LJUBLJANA, JAKČEVA 43, 1000 Ljubljana
8DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1GREGOR FEIST, 29.12.1965, LJUBLJANA, ŠTEPANJSKA CESTA 16B, 1000 Ljubljana
2LUČKA AŽMAN, 24.05.1952, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
3ČEDO ŠKONDRIĆ, 22.07.1950, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 28, 1000 Ljubljana
4MARJETA BURGER, 12.08.1943, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 39, 1000 Ljubljana
5BOŠTJAN PERHAJ, 07.06.1972, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
6JELKA ZUPANEK, 18.02.1947, LJUBLJANA, BILEČANSKA ULICA 4, 1000 Ljubljana
7PETER PINTER, 03.12.1975, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
8ANA ŠEBENIK, 18.02.1943, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
9VLADIMIR SOKAČ, 29.07.1947, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
10MARIJA LIŠANIN, 01.09.1944, LJUBLJANA, PRIŠTINSKA ULICA 14, 1000 Ljubljana
11MARIJA FAJDIGA STERLE, 30.10.1932, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 28, 1000 Ljubljana
9DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1KARMEN GOLE, 01.07.1974, Ljubljana, NOVOSADSKA ULICA 10E, 1000 Ljubljana
2LJUBIŠA PAVLOVIĆ, 02.04.1951, Ljubljana, BIZOVIŠKA 40, 1000 Ljubljana
3ANGELA GOLE, 03.06.1939, Ljubljana, NOVOSADSKA 10, 1000 Ljubljana
4ZLATKO ČANADI, 19.04.1965, Ljubljana, ULICA POLONCE ČUDE 5, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Jarše - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1IDA MEDVED, 09.02.1955, LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 8A, 1000 Ljubljana
2JANEZ HAFNER, 27.05.1949, LJUBLJANA, KOVAČIČEVA 17, 1000 Ljubljana
3ELIZABETA SVETE, 16.11.1954, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA 25, 1000 Ljubljana
4SEBASTIAN SVETE, 27.11.1977, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA 25, 1000 Ljubljana
5PETRA ŠVAJGER, 26.03.1977, LJUBLJANA, ZVEZNA 2, 1000 Ljubljana
6BENJAMIN GANTAR, 09.01.1977, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA 49, 1000 Ljubljana
7SILVIJA RAVNIKAR, 28.12.1973, LJUBLJANA, SNEBERSKA CESTA 20F, 1000 Ljubljana
8FRANC BRANKO GROŠL, 02.04.1950, LJUBLJANA, STRAŽARJEVA 17, 1000 Ljubljana
9SANJA HENIGMAN, 08.02.1968, LJUBLJANA, CILENŠKOVA 33, 1000 Ljubljana
10BOGDAN POŽUN, 03.12.1936, LJUBLJANA, CESTA V HRASTJE 4D, 1000 Ljubljana
11MARIJA PETRAS, 10.06.1954, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA 49, 1000 Ljubljana
12MATJAŽ MEDVED, 17.04.1946, LJUBLJANA, SAVSKA 8A, 1000 Ljubljana
13DANUŠKA LESAR URŠEJ, 04.10.1977, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA 25, 1000 Ljubljana
14DAVID ABINA, 16.11.1969, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA 29, 1000 Ljubljana
15CECILIJA ŠVAJGER, 20.07.1940, LJUBLJANA, ZVEZNA 2, 1000 Ljubljana
2LISTA MARJANA ŠARCA
1KOSTJA ŽIDAN, 16.03.1971, LJUBLJANA, KVEDROVA CESTA 14, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1mag. Bojan Hajdinjak, 05.09.1973, Ljubljana, Kvedrova cesta 7, 1000 Ljubljana
2Doroteja Senčur, 12.02.1968, Ljubljana, Stražarjeva ulica 40, 1000 Ljubljana
3Andrej Medmeš, 07.11.1973, Ljubljana, Sneberska cesta 10e, 1000 Ljubljana
4Renata Vugrešek Štamcar, 04.12.1968, Ljubljana, Stražarjeva ulica 18, 1000 Ljubljana
5Tomaž Žabjek, 20.06.1962, Ljubljana, Bernekerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana
6Alenka Rutar, 21.02.1963, Ljubljana, Poljedelska ulica 3, 1000 Ljubljana
7Zoran Sermek, 12.01.1974, Ljubljana, Šmartinska cesta 153, 1000 Ljubljana
8Erna Marija Rupnik, 03.09.1938, Ljubljana, Bernekerjeva ulica 32, 1000 Ljubljana
9Jona Senčur, 21.06.1996, Ljubljana, Stražarjeva ulica 40, 1000 Ljubljana
10Branko Horvat, 12.10.1960, Ljubljana, Kvedrova cesta 7, 1000 Ljubljana
11Sanela Sermek, 24.02.1976, Ljubljana, Šmartinska cesta 153, 1000 Ljubljana
12Boštjan Mencinger, 21.11.1973, Ljubljana, Šmartinska cesta 68, 1000 Ljubljana
13Gregor Gabor, 13.12.1979, Ljubljana, Beblerjev trg 3, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1RAJMUND MERČNIK, 27.08.1950, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 9, 1000 Ljubljana
2ĐURĐA SIMA, 05.10.1968, LJUBLJANA, VZAJEMNA 14, 1000 Ljubljana
3MAG. PETER POŽUN, 02.03.1966, LJUBLJANA, CILENŠKOVA ULICA 11, 1000 Ljubljana
5LEVICA
1BOŠTJAN ZRNEC, 07.03.1969, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 14, 1000 Ljubljana
6SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1FRANC GROM, 28.01.1944, LJUBLJANA, UL. HERMANA POTOČNIKA 37, 1000 Ljubljana
2MAJA ARTNAK, 21.09.1969, LJUBLJANA, UL. HERMANA POTOČNIKA 37, 1000 Ljubljana
3ANDREJ MIHEVC, 29.09.1971, LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 12A, 1000 Ljubljana
4TANJA ŠUBELJ, 02.10.1965, LJUBLJANA, ZABRETOVA 14, 1000 Ljubljana
5MIODRAG ARSIĆ, 18.03.1961, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA 25, 1000 Ljubljana
6TANJA TOMINC, 14.07.1977, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 10, 1000 Ljubljana
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MIRJANA PETKOVIĆ, 12.06.1959, LJUBLJANA, KRIŽNA ULICA 44, 1000 Ljubljana
2KLEMEN LAJEVEC, 06.01.1971, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 28, 1000 Ljubljana
3BOJANA PETKOVIĆ, 03.07.1988, LJUBLJANA, KRIŽNA 44, 1000 Ljubljana
8DOBRA DRŽAVA
1GORAN DOMANJKO, 14.04.1976, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
2ANDREJA DOMANJKO, 14.07.1975, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
3FRANO BUBNJIĆ, 20.11.1959, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
4DRAGICA BUBNJIĆ, 21.04.1963, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
5ANA MEKICAR, 12.06.1946, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 39, 1000 Ljubljana
9LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1ZLATICA KOSTANDINOVIĆ, 22.06.1955, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA ULICA 43, 1000 Ljubljana
10DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1DRAGO SOTLAR, 02.09.1952, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 41, 1000 Ljubljana
2ANTONIJA ABINA, 09.03.1933, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, 1000 Ljubljana
3DUŠAN KERMAN, 09.12.1955, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 1, 1000 Ljubljana
4VIKTORIJA DEŽAN, 31.03.1947, LJUBLJANA, KRIŽNA ULICA 27, 1000 Ljubljana
5LEOPOLD ROJS, 08.10.1944, LJUBLJANA, KVEDROVA CESTA 18, 1000 Ljubljana
11DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1VENCESLAV BLATNIK, 21.08.1943, Ljubljana, BEBLERJEV TRG 3, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Moste - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1ZDENKA LINDIČ, 15.10.1954, LJUBLJANA, ARCHINETOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
2ALEŠ PADAVNIK, 18.12.1976, LJUBLJANA, RUSJANOV TRG 3, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1IGOR HORVAT, 09.10.1973, LJUBLJANA, POVŠETOVA ULICA 57, 1000 Ljubljana
2JOŽICA VIRANT, 19.02.1957, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 13, 1000 Ljubljana
3MAG. MATJAŽ VEDE, 11.06.1966, LJUBLJANA, MENARDOVA 24, 1000 Ljubljana
4MARTINA KAJZER, 12.04.1953, LJUBLJANA, MALEJEVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
5PETER ŠKULJ, 25.03.1951, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 13, 1000 Ljubljana
6MILKA SUHADOLNIK, 02.05.1989, LJUBLJANA, MOŠKRIČEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
7ANTON OSENAR, 04.01.1940, LJUBLJANA, POLJANSKA CESTA 64A, 1000 Ljubljana
8ALENKA KUŠAR, 13.12.1962, LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 92B, 1000 Ljubljana
9JOŽE BAJEC, 07.03.1955, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 1, 1000 Ljubljana
10ILENA OSENAR HEVKA, 01.01.1987, LJUBLJANA, POLJANSKA CESTA 64A, 1000 Ljubljana
11ANDREJ KOSTELEC, 15.11.1984, LJUBLJANA, POKOPALIŠKA 1, 1000 Ljubljana
12SANDRA LETICA PAVČIČ, 24.04.1979, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 6, 1000 Ljubljana
13mag. JAKOB LOJK, 24.08.1966, LJUBLJANA, PRVOMAJSKA ULICA 10, 1000 Ljubljana
14EVA PERMAN, 27.03.1930, LJUBLJANA, POD JEŽAMI 10, 1000 Ljubljana
15PETRA ŠKULJ, 18.09.1980, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 13, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1Igor Bole, 16.11.1953, Ljubljana, Pot na Fužine 21, 1000 Ljubljana
2Nataša Livojević, 19.12.1964, Ljubljana, Rusjanov trg 2, 1000 Ljubljana
3Mitja Zaplatil, 15.04.1981, Ljubljana, Chengdujska cesta 26, 1000 Ljubljana
4Radmila Šešić, 04.05.1958, Ljubljana, Osenjakova ulica 4, 1000 Ljubljana
5Stanislav Markoja, 17.07.1966, Ljubljana, Rojčeva ulica 20, 1000 Ljubljana
6Mojca Jager, 07.05.1984, Ljubljana, Chengdujska cesta 16, 1000 Ljubljana
7Milorad Vojnović, 01.10.1949, Ljubljana, Rusjanov trg 9, 1000 Ljubljana
8Darja Tušek, 12.02.1967, Ljubljana, Rusjanov trg 3, 1000 Ljubljana
9Elvis Baltić, 14.01.1984, Ljubljana, Preglov trg 11, 1000 Ljubljana
10Fikreta Baltić, 20.05.1986, Ljubljana, Preglov trg 11, 1000 Ljubljana
11Rafko Gruden, 19.07.1970, Ljubljana, Ulica Mire Miheličeve 46, 1000 Ljubljana
12Marko Mivšek, 23.03.1959, Ljubljana, Rusjanov trg 2, 1000 Ljubljana
13Jure Lampe, 22.09.1976, Ljubljana, Gašperšičeva ulica 8, 1000 Ljubljana
14Ervin Fazlić, 08.10.1985, Ljubljana, Pot na Fužine 49, 1000 Ljubljana
15Urška Čelig, 04.11.1990, Ljubljana, Rusjanov trg 2, 1000 Ljubljana
16Blanka Vilfan, 22.08.1959, Ljubljana, Menardova ulica 34, 1000 Ljubljana
17Stanka (Stanislava Marija) Marin Ferenčak, 26.06.1955, Ljubljana, Rusjanov trg 2, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1JURE VOZELJ, 27.07.1988, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 5, 1000 Ljubljana
2SENKA MAJETIĆ, 16.07.1985, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 2, 1000 Ljubljana
3SIMON ZAJC, 25.06.1980, LJUBLJANA, POVŠETOVA 104C, 1000 Ljubljana
5LEVICA
1PETER VUČKOVIĆ, 06.03.1987, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 13, 1000 Ljubljana
2BILJANA VOJNOVIĆ, 23.07.1954, LJUBLJANA, RUSJANOV TRG 9, 1000 Ljubljana
3ALAN KACIN, 20.06.1974, LJUBLJANA, POVŠETOVA ULICA 104B, 1000 Ljubljana
6SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1MIRA KLJUČANIN, 09.06.1952, LJUBLJANA, BRODARJEV TRG 7, 1000 Ljubljana
2MARKO PEVULJA, 25.11.1956, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 11, 1000 Ljubljana
3STAŠA REJC, 08.10.1950, LJUBLJANA, BRODARJEV TRG 11, 1000 Ljubljana
4BOGDAN HRIBAR, 17.07.1953, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 2, 1000 Ljubljana
5JULIJANA URBANIJA VIT, 14.10.1952, LJUBLJANA, ARCHINETOVA ULICA 1, 1000 Ljubljana
6DRAGO OBERSTAR, 17.02.1947, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 10, 1000 Ljubljana
7ANGELINA PIRC, 10.07.1943, LJUBLJANA, PARTIZANSKA 35, 1000 Ljubljana
8MAKSIMILIJAN URBANIJA, 26.03.1948, LJUBLJANA, ARCHINETOVA 1, 1000 Ljubljana
9ANA BOGATAJ, 31.05.1946, LJUBLJANA, BRODARJEV TRG 6, 1000 Ljubljana
10MIRAN MAVRIČ, 10.06.1949, LJUBLJANA, BRODARJEV TRG 7, 1000 Ljubljana
11ANJA BUZEČAN, 06.07.1992, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 10, 1000 Ljubljana
12IZTOK PODVRŠIČ, 14.08.1952, LJUBLJANA, POT NA FUŽINE 5, 1000 Ljubljana
13DANICA SIMŠIČ, 22.02.1955, LJUBLJANA, CHENGDUJSKA CESTA 12, 1000 Ljubljana
14JERNEJ PIKALO, 30.05.1975, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 1, 1000 Ljubljana
15PAVLINA OŠLAK, 14.08.1964, LJUBLJANA, KAJUHOVA 44, 1000 Ljubljana
16DEJAN PREŠIČEK, 21.12.1970, LJUBLJANA, MALEJEVA 19, 1000 Ljubljana
17MARKO KASTELIC, 18.06.1985, LJUBLJANA, CHENGDUJSKA CESTA 4, 1000 Ljubljana
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MATEJ ČEPELJNIK, 24.12.1978, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 1, 1000 Ljubljana
8DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1MIROSLAV KUPLJENIK, 02.01.1949, Ljubljana, PREGLOV TRG 7, 1000 Ljubljana
2MARINKA HRIBAR, 20.04.1943, LJUBLJANA, KLUNOVA ULICA 18, 1000 Ljubljana
9DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1VELIBOR MAKSIMOVIĆ, 25.08.1958, Ljubljana, PREGLOV TRG 7, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Polje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1STANISLAV RAŠČAN, 22.11.1963, LJUBLJANA, NOVO POLJE, CESTA XVI 25, 1000 Ljubljana
2MATEJA RAHNE, 17.01.1972, LJUBLJANA, POT NA LABAR 13, 1000 Ljubljana
3MILAN BIZJAN, 15.02.1968, PODGRAD, PODGRAJSKA CESTA 9C, 1000 Ljubljana
4KATARINA HRUSTEK SNOJ, 28.08.1989, LJUBLJANA, SLAPE 68, 1000 Ljubljana
5BOŠTJAN FURLAN, 31.08.1983, LJUBLJANA, POT NA HREŠE 29C, 1000 Ljubljana
6ANTONIJA BLAŽUN, 07.06.1941, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 63, 1000 Ljubljana
7ROBERT RAHNE, 28.05.1969, LJUBLJANA, POT NA LABAR 13, 1000 Ljubljana
8MARJETA SNOJ, 27.07.1961, LJUBLJANA, SLAPE 68, 1000 Ljubljana
9JOŽEF BEVEC, 14.02.1930, LJUBLJANA, SLAPE 64, 1000 Ljubljana
10VERONIKA NOVAK, 11.09.1940, LJUBLJANA, POT NA HREŠE 25B, 1000 Ljubljana
11BRANKO AVSEC, 10.01.1966, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 62, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1JANEZ DIMNIK, 16.05.1952, LJUBLJANA, ZALOŠKA 305, 1000 Ljubljana
2JELKA VTIČ SUHADOLNIK, 29.07.1960, LJUBLJANA, CESTA ŠPANSKIH BORCEV 47, 1000 Ljubljana
3JURE GRAD, 20.07.1984, LJUBLJANA, VEVŠKA CESTA 53A, 1000 Ljubljana
4JANJA JANEŽIČ, 09.12.1949, LJUBLJANA, ZELENOVA 26, 1000 Ljubljana
5TOMAŽ ROJŠEK, 23.12.1971, LJUBLJANA, SLAPE 33, 1000 Ljubljana
6VALERIJA VUKOVIĆ, 21.12.1973, LJUBLJANA, RJAVA CESTA 2A, 1000 Ljubljana
7BOJAN AVSEC, 22.04.1956, LJUBLJANA, POLJE, CESTA XX 10, 1000 Ljubljana
8VLASTA BOJKO, 01.03.1951, LJUBLJANA, VEVŠKA CESTA 24A, 1000 Ljubljana
9ANTON VTIČ, 22.12.1954, LJUBLJANA, CESTA ŠPANSKIH BORCEV 47, 1000 Ljubljana
3LISTA MARJANA ŠARCA
1NATAŠA HOZJAN BREZNJIK, 29.07.1970, LJUBLJANA, ZADOBROVŠKA CESTA 10C, 1000 Ljubljana
4LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1TONE (ANTON) PODOBNIK, 23.06.1942, LJUBLJANA, NOVO POLJE CESTA XVIII 4A, 1000 Ljubljana
2SONJA VEGELJ, 13.10.1966, LJUBLJANA, ČERNIČEVA ULICA 19A, 1000 Ljubljana
3DR. MARJAN REKAR, 09.03.1953, LJUBLJANA, NOVO POLJE CESTA XVII 14, 1000 Ljubljana
4MOJCA MAČEK, 16.03.1954, LJUBLJANA, SNEBERSKA CESTA 128, 1000 Ljubljana
5ANTON VATOVEC, 10.06.1950, LJUBLJANA, POLJE CESTA XX 13, 1000 Ljubljana
6MAG. IRENA KOS, 25.03.1962, LJUBLJANA, POT V MEJAH 6, 1000 Ljubljana
7BOŠTJAN AVGUŠTINČIČ, 28.05.1968, LJUBLJANA, POLJE CESTA VIII 2, 1000 Ljubljana
8MIRANDA URH, 03.11.1955, LJUBLJANA, NAHTIGALOVA 9, 1000 Ljubljana
9MIRKO PRAPERTNIK, 02.07.1946, LJUBLJANA, HLADILNIŠKA POT 21E, 1000 Ljubljana
10KATJA COREL, 06.03.1983, PODGRAD, PODGRAJSKA CESTA 1B, 1000 Ljubljana
11BOGOMIR MIKLIČ ŠKUFCA, 12.12.1944, LJUBLJANA, KLEMENOVA ULICA 34, 1000 Ljubljana
12SANDRA ANTUNIĆEVIĆ, 26.07.1973, LJUBLJANA, ZADOBROVŠKA CESTA 73, 1000 Ljubljana
13BORUT LIKAR, 29.07.1959, LJUBLJANA, NOVO POLJE CESTA XI 7, 1000 Ljubljana
14FRANČIŠKA AVSEC, 13.11.1937, PODGRAD, PODGRAJSKA CESTA 6, 1000 Ljubljana
15STANISLAV MATJAŽIČ, 18.11.1930, LJUBLJANA, POD DEBNIM VRHOM 11, 1000 Ljubljana
5LEVICA
1BRINA MINCA HERLEC, 06.03.1998, LJUBLJANA, PAPIRNIŠKI TRG 7, 1000 Ljubljana
6LISTA CIVILNIH INICIATIV ČETRTNE SKUPNOSTI POLJE
1mag. MARIJA MINKA JEREBIČ, 21.05.1967, LJUBLJANA, POT V ZELENI GAJ 27B, 1000 Ljubljana
2NEJC PLEČKO, 15.03.1985, LJUBLJANA, CESTA V ZAJČJO DOBRAVO 35, 1000 Ljubljana
3mag. BARBARA BABNIK, 23.01.1978, LJUBLJANA, BERČIČEVA ULICA 9C, 1000 Ljubljana
4ZORAN ŠAPONIA, 17.02.1964, LJUBLJANA, V SIGE 8, 1000 Ljubljana
5MAJDA MIHOVEC, 04.01.1951, LJUBLJANA, DELAVSKA ULICA 8A, 1000 Ljubljana
6IGOR LAMPIČ, 07.08.1960, LJUBLJANA, SLAPE 167, 1000 Ljubljana
7MILENA LEBEN, 25.02.1962, LJUBLJANA, POLJE CESTA XXII 21, 1000 Ljubljana
8GAŠPER MRAMOR, 02.04.1969, LJUBLJANA, POLJE CESTA XL 6, 1000 Ljubljana
9JELKA KRESNIK, 27.11.1953, LJUBLJANA, NOVO POLJE CESTA III 4, 1000 Ljubljana
10ANTON MAČEK, 02.07.1950, LJUBLJANA, SNEBERSKA CESTA 138, 1000 Ljubljana
11MARTINA DOVČ, 03.11.1965, LJUBLJANA, SNEBERSKA CESTA 130A, 1000 Ljubljana
12ŽAN VALENČIČ, 19.01.1995, LJUBLJANA, KRIVA POT 13, 1000 Ljubljana
13LEA REMIC, 21.10.1994, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 15, 1000 Ljubljana
14ALEŠ BABNIK, 10.06.1946, LJUBLJANA, GRAJZERJEVA ULICA 17, 1000 Ljubljana
15NATALIJA NATAŠA LAMPELJ, 21.10.1969, LJUBLJANA, PAPIRNIŠKI TRG 8,
7SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1NATAŠA BOMBAČ, 15.06.1973, LJUBLJANA, AVGUSTINČIČEVA 5, 1000 Ljubljana
2EMIR OKANOVIĆ, 14.09.1977, LJUBLJANA, ZADOBROVŠKA CESTA 10, 1000 Ljubljana
3TINA GOVEDNIK, 27.12.1988, LJUBLJANA, MOČILNIKARJEVA ULICA 10, 1000 Ljubljana
4GORAZD DUNČIĆ, 23.06.1968, LJUBLJANA, PAPIRNIŠKI TRG 18, 1000 Ljubljana
5KARMEN JANČAR, 01.08.1975, LJUBLJANA, POLJE CESTA XXXVIII 10C, 1000 Ljubljana
6FRIDERIK VOGRINČIČ, 27.11.1951, PODGRAD, PODGRAJSKA 9B, 1000 Ljubljana
7JASMINKA KASTELIC, 01.11.1972, LJUBLJANA, POLJE CESTA VI 28, 1000 Ljubljana
8NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MATEJ KEBER, 06.09.1990, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 9, 1000 Ljubljana
2MANCA GLAVAN, 28.01.1994, LJUBLJANA, POLJE 355F, 1000 Ljubljana
3SREČKO LOKAR, 20.11.1949, LJUBLJANA, HLADILNIŠKA POT 1C, 1000 Ljubljana
4NEVENKA PERIŠIĆ, 27.09.1966, LJUBLJANA, LOVSKA ULICA 29, 1000 Ljubljana
5FRANC ŠOŠKO, 16.11.1934, LJUBLJANA, VEVŠKA 29B, 1000 Ljubljana
6KAROLINA ŠOŠKO, 22.10.1935, LJUBLJANA, VEVŠKA 29B, 1000 Ljubljana
9DOBRA DRŽAVA
1ROK RUS, 15.07.1989, LJUBLJANA, CESTA NA JEŽAH 26, 1000 Ljubljana
10DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1SREČKO KOŠIČ, 28.09.1962, Ljubljana, BALINARSKA POT 1, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Posavje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1UROŠ MINODRAŠ, 25.05.1980, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 12, 1000 Ljubljana
2HELENA GROM, 10.08.1959, LJUBLJANA, KUŠARJEVA 7, 1000 Ljubljana
3MILOŠ LJUBIČ, 04.01.1953, LJUBLJANA, TESOVNIKOVA 61, 1000 Ljubljana
4DIVNA ERŽEN, 24.12.1956, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 27, 1000 Ljubljana
5ŠTEFAN PERKIČ, 16.04.1933, LJUBLJANA, MUCHERJEVA 17, 1000 Ljubljana
6MAJA MARIJA MIHELIČ, 01.05.1944, LJUBLJANA, SLOVENČEVA 119, 1000 Ljubljana
7VENCESLAV MIHELIČ, 08.01.1939, LJUBLJANA, SLOVENČEVA 119, 1000 Ljubljana
8TATJANA KODRE, 23.01.1949, LJUBLJANA, MALA VAS 15B, 1000 Ljubljana
9PETER HORVAT, 05.08.1947, LJUBLJANA, TESOVNIKOVA 60, 1000 Ljubljana
2LISTA MARJANA ŠARCA
1DEAN MARIJANOVIĆ, 15.05.1982, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 20, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1AMIR CRNOJEVIĆ, 04.07.1987, LJUBLJANA, MUCHERJEVA ULICA 4, 1000 Ljubljana
2NATAŠA PEČNIK, 10.11.1963, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 21, 1000 Ljubljana
3ALJOŠA MASLE, 01.09.1966, LJUBLJANA, KUMROVŠKA 17, 1000 Ljubljana
4MOJCA HRIBERNIK, 06.02.1973, LJUBLJANA, TESOVNIKOVA ULICA 22A, 1000 Ljubljana
5BOJAN ŽIBERT, 03.09.1956, LJUBLJANA, SLOVENČEVA 115, 1000 Ljubljana
6MAŠA DEU, 12.10.1987, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 8, 1000 Ljubljana
7TOMAŽ PIŠLAR, 22.11.1982, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 20, 1000 Ljubljana
8TOMISLAV ŠMUC, 23.06.1976, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 8, 1000 Ljubljana
9dr. MOJCA ŠAŠEK DIVJAK, 23.01.1948, LJUBLJANA, SLOVENČEVA 121, 1000 Ljubljana
10DRAGA LUCU, 12.10.1959, LJUBLJANA, MUCHERJEVA ULICA 6, 1000 Ljubljana
11PETER PETJE, 17.05.1970, LJUBLJANA, KUMROVŠKA 21, 1000 Ljubljana
12GROZDANA MAJA VIDRIH, 18.07.1948, LJUBLJANA, MUCHERJEVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
13TJAŠA FICKO, 09.09.1981, LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 184A, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1MOJCA IFKO PINOSA, 24.04.1973, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 18, 1000 Ljubljana
5LEVICA
1MERIMA SARAJLIJA, 20.07.1970, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 4, 1000 Ljubljana
2DIMITAR ANASTASOV, 08.09.1937, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 4, 1000 Ljubljana
3URŠKA HONZAK, 01.02.1988, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 4, 1000 Ljubljana
6SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1BOŠTJAN PETELINC, 31.12.1975, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 4, 1000 Ljubljana
2MILOJKA KOVAČIČ, 06.05.1968, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 2, 1000 Ljubljana
3ROK ŠKERJANC, 03.03.1975, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 6, 1000 Ljubljana
4NADA JOVANOVIĆ, 23.07.1947, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 8, 1000 Ljubljana
5UROŠ ŠKERJANC, 03.03.1975, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 6, 1000 Ljubljana
6LEA KOVAČIČ, 11.12.1994, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 2, 1000 Ljubljana
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MIHAEL NOVAK, 29.09.1960, LJUBLJANA, BRATOV ČEBULJEV ULICA 7, 1000 Ljubljana
2MARIJA KUŠAR, 19.12.1963, LJUBLJANA, SAVELJSKA CESTA 102, 1000 Ljubljana
3MIHA BIZANT, 21.03.1977, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 20, 1000 Ljubljana
4MIRJAM ČEMAŽAR, 20.11.1959, LJUBLJANA, KLEČE 25, 1000 Ljubljana
5JOŽE JURKOVIČ, 20.04.1955, LJUBLJANA, GODEŽEVA ULICA 1, 1000 Ljubljana
6MILENKA SOJER, 02.01.1970, LJUBLJANA, ULICA PRVOBORCEV 19C, 1000 Ljubljana
7MAG. IZIDOR TRSTENJAK, 18.04.1964, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 36, 1000 Ljubljana
8SIMONA ERJAVEC, 03.07.1966, LJUBLJANA, TESOVNIKOVA ULICA 7, 1000 Ljubljana
9STANISLAV GLAVAN, 03.07.1964, LJUBLJANA, DANILE KUMARJEVE ULICA 4A, 1000 Ljubljana
10ANICA BAŠA, 30.07.1957, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 12, 1000 Ljubljana
11MATIJA NOVAK, 26.09.1992, LJUBLJANA, BRATOV ČEBULJEV ULICA 7, 1000 Ljubljana
12ROMANA DOBRINA, 21.01.1966, LJUBLJANA, MUCHERJEVA ULICA 7, 1000 Ljubljana
13PRIMOŽ ČIŽMAN, 28.07.1958, LJUBLJANA, SAVLJE 103, 1000 Ljubljana
8DOBRA DRŽAVA
1DANICA DOMANJKO, 06.03.1953, Ljubljana, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 22, 1000 Ljubljana
9DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1SAŠO LJUBAS, 03.12.1975, Ljubljana, MUCHERJEVA ULICA 9, 1000 Ljubljana
2MARJETA MRZEL, 01.01.1945, Ljubljana, DUNAJSKA CESTA 254, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Rožnik - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1UROŠ LOGAR, 08.06.1978, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA, CESTA XI 12, 1000 Ljubljana
2JOŽICA VRHUNC, 25.01.1939, LJUBLJANA, ŠKRABČEVA ULICA 19, 1000 Ljubljana
3ANTON FRANC GUNDE, 01.06.1934, LJUBLJANA, STANTETOVA 21, 1000 Ljubljana
4ANITA JELEN, 10.03.1967, LJUBLJANA, PRIMORSKA 8, 1000 Ljubljana
5HUGO ŠEKORANJA, 13.06.1924, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA, CESTA VII 38, 1000 Ljubljana
2LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1ALEŠ JENKO, 29.01.1973, LJUBLJANA, CESTA NA VRHOVCE 4, 1000 Ljubljana
2VESNA ŠKERL, 27.01.1973, LJUBLJANA, GABRŠČKOVA ULICA 26, 1000 Ljubljana
3KLEMEN SODRŽNIK, 16.02.1988, LJUBLJANA, VRHOVCI CESTA X 25, 1000 Ljubljana
4REBEKA TOMŠIČ, 30.08.1984, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA C. V 12, 1000 Ljubljana
5ŽIGA SODRŽNIK, 16.04.1992, LJUBLJANA, VRHOVCI C. X 25, 1000 Ljubljana
6TINA ROŠ, 17.07.1975, LJUBLJANA, POKLJUKARJEVA ULICA 53, 1000 Ljubljana
7PRIMOŽ PTIČAK, 29.02.1988, LJUBLJANA, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 12, 1000 Ljubljana
8TANJA ŠUMI, 16.10.1971, LJUBLJANA, C. NA BRDO 13, 1000 Ljubljana
9MIHA KOŽELJ, 27.09.1990, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA C. XXI 11, 1000 Ljubljana
10HELENA PRISTOV, 25.08.1949, LJUBLJANA, KOLAJBOVA 27, 1000 Ljubljana
11BORIS BAVEC, 02.02.1978, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA C. X 17, 1000 Ljubljana
3SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1MATEJ WEISSENBACH, 07.08.1983, LJUBLJANA, POD JEZOM 33, 1000 Ljubljana
2MOJCA BIZJAN, 01.06.1985, LJUBLJANA, VRHOVCI CESTA VIII 4, 1000 Ljubljana
3BOŠTJAN WEISSENBACH, 09.07.1980, LJUBLJANA, POD JEZOM 33, 1000 Ljubljana
4mag. NASTJA BRELIH, 28.06.1958, LJUBLJANA, CESTA NA BRDO 55, 1000 Ljubljana
5dr. FRANC ŠVEGL, 24.09.1964, LJUBLJANA, POKLUKARJEVA ULICA 66, 1000 Ljubljana
6PETRA LOŽAR, 06.06.1972, LJUBLJANA, BIZJAKOVA 1B, 1000 Ljubljana
4SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1ŽIVA VIDMAR, 22.07.1949, Ljubljana, CESTA 27. APRILA 1, 1000 Ljubljana
2ANTON IPAVIC, 23.03.1949, LJUBLJANA, CESTA NA BRDO 45, 1000 Ljubljana
3MIRJAM OVEN GRDADOLNIK, 09.02.1970, LJUBLJANA, GRIČ 51, 1000 Ljubljana
4JURE PEČARIČ, 22.04.1979, LJUBLJANA, POD JEZOM 47, 1000 Ljubljana
5LJILJANKA JAKOPOVIĆ, 07.07.1960, LJUBLJANA, VIŠKA 49B, 1000 Ljubljana
6JURE KALIŠNIK, 30.11.1980, LJUBLJANA, KOZARSKA CESTA 19, 1000 Ljubljana
7BILKA MATE, 29.07.1946, LJUBLJANA, CESTA 27. APRILA 11, 1000 Ljubljana
8TOMAŽ ŠEMROV, 18.02.1985, LJUBLJANA, CESTA NA BOKALCE 3A, 1000 Ljubljana
9MOJCA ŠEMROV, 03.05.1954, LJUBLJANA, CESTA NA BOKALCE 3A, 1000 Ljubljana
10ALEŠ MESEC, 11.07.1966, LJUBLJANA, KRIŠTOFOVA 10, 1000 Ljubljana
11ANDREJA PERKO, 28.11.1986, LJUBLJANA, PODROŽNIŠKA POT 6, 1000 Ljubljana
5NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1TOMAŽ ČUČNIK, 18.07.1978, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA CESTA IV 25, 1000 Ljubljana
2MOJCA SOJAR, 15.07.1964, LJUBLJANA, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 44, 1000 Ljubljana
3MATEJ SOJAR, 10.07.1960, LJUBLJANA, ABRAMOVA 12, 1000 Ljubljana
4ZALA PRUSNIK, 05.03.1984, LJUBLJANA, NANOŠKA ULICA 38, 1000 Ljubljana
5FRANC SEVER, 31.07.1941, LJUBLJANA, VIŠKA CESTA 20, 1000 Ljubljana
6AMEDEJA RODMAN, 29.04.1959, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA CESTA IV 24, 1000 Ljubljana
6DOBRA DRŽAVA
1GREGA BAGGIA, 29.04.1975, LJUBLJANA, ULICA IGA GRUDNA 21, 1000 Ljubljana
2TEA MELART, 13.06.1976, LJUBLJANA, JEŽKOVA ULICA 10, 1000 Ljubljana
3TILEN MAJNARDI, 09.09.1972, LJUBLJANA, ŽAUCERJEVA ULICA 20, 1000 Ljubljana
4MANCA OMAHEN MAJNARDI, 25.07.1974, LJUBLJANA, ŽAUCERJEVA 20, 1000 Ljubljana
7DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1mag. DOROTEA VERŠA PAIĆ, 06.10.1966, LJUBLJANA, ULICA ANGELE VODE 5, 1000 Ljubljana
2JOŽEF SIMONIČ, 08.02.1949, LJUBLJANA, CESTA NA VRHOVCE 11, 1000 Ljubljana
3ALOJZIJA BOROVNIK, 25.08.1937, LJUBLJANA, VIŠKA CESTA 69D, 1000 Ljubljana
8DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1IGOR KOZAMERNIK, 13.09.1979, Ljubljana, VRHOVCI CESTA XII 20, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Rudnik - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1ANTON GROŠELJ, 03.07.1957, LJUBLJANA, VINTERCA 33, 1000 Ljubljana
2ALIANA MOSCATELLO, 19.12.1958, LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 57A, 1000 Ljubljana
3DUŠAN BRESKVAR, 13.09.1974, LJUBLJANA, ULICA BORCEV ZA SEVERNO MEJO 7, 1000 Ljubljana
4JOLANDA GREGORC LESKOVIC, 25.10.1963, LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 161A, 1000 Ljubljana
5JANEZ CIMPERMAN, 23.03.1968, LJUBLJANA, MIHOV ŠTRADON 55, 1000 Ljubljana
6ZVONKA TRŠINAR, 14.07.1951, LJUBLJANA, GORNJI RUDNIK, C. III 9, 1000 Ljubljana
7ZDENKO TRŠINAR, 18.03.1949, LJUBLJANA, GORNJI RUDNIK, C. III 9, 1000 Ljubljana
8JERNEJA TERBEC, 20.10.1958, LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 30, 1000 Ljubljana
9ROMAN ZUPANČIČ, 24.03.1966, LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 307B, 1000 Ljubljana
10MIRA OMEJC, 23.04.1951, LJUBLJANA, SPODNJI RUDNIK, C. V 10, 1000 Ljubljana
11BLAŽ BERTONCELJ, 05.01.1947, LJUBLJANA, VINTERCA 9, 1000 Ljubljana
12MARIJA MAROLT, 05.11.1945, LJUBLJANA, SPODNJI RUDNIK, C. I 35, 1000 Ljubljana
13JANEZ ELIKAN, 13.11.1949, LJUBLJANA, RUDNIK I 4A, 1000 Ljubljana
14VIDE STARIČ, 10.02.1937, LJUBLJANA, OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 116, 1000 Ljubljana
15ALBIN MAROLT, 06.12.1939, LJUBLJANA, SP. RUDNIK I 35, 1000 Ljubljana
2LISTA MARJANA ŠARCA
1SLAVKO (ALOJZ) MLAKAR, 26.04.1972, LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 43, 1000 Ljubljana
2ERNA KOKALJ JEZOVŠEK, 25.08.1970, LJUBLJANA, ŠIVIČEVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1Katarina Juvanc Šinkovec, 09.02.1967, Ljubljana, Melikova ulica 31, 1000 Ljubljana
2Robert Okorn, 18.04.1969, Ljubljana, Ulica borcev za severno mejo 8, 1000 Ljubljana
3Andreja Vrtačnik Kremžar, 12.06.1965, Ljubljana, Peruzzijeva ulica 97D, 1000 Ljubljana
4Žiga Skvarča, 11.04.1985, Ljubljana, Jesihov štradon 53, 1000 Ljubljana
5Maja Rus, 03.05.1967, Ljubljana, Melikova ulica 62, 1000 Ljubljana
6Ljubo Baša, 20.03.1949, Ljubljana, Dolenjska cesta 141C, 1000 Ljubljana
7mag. Andreja Troppan, 26.09.1968, Ljubljana, Jurčkova cesta 205, 1000 Ljubljana
8Pavel Klavs, 11.07.1950, Ljubljana, Jurčkova cesta 186A, 1000 Ljubljana
9Maruša Penzeš, 08.02.1972, Ljubljana, Dolenjska cesta 161, 1000 Ljubljana
10Marjan Jernej Virant, 29.01.1934, Ljubljana, Vinterca 30, 1000 Ljubljana
11Nada Verbič, 05.04.1956, Ljubljana, Dolenjska cesta 149A, 1000 Ljubljana
12Bogdan Kermc, 27.04.1974, Ljubljana, Pot na grič 20, 1000 Ljubljana
13Silvica Erlih, 08.10.1951, Ljubljana, Ižanska cesta 114A, 1000 Ljubljana
14Tilen Šinkovec, 03.02.1996, Ljubljana, Melikova ulica 31, 1000 Ljubljana
15Zora Butina, 14.04.1951, Ljubljana, Spodnji Rudnik II/51, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ALEŠ VIDMAR, 29.10.1978, LJUBLJANA, HUDOURNIŠKA POT 39, 1000 Ljubljana
2ANICA ŽLIČAR, 20.10.1952, LJUBLJANA, VANDOTOVA 51, 1000 Ljubljana
3GREGOR ŽIDAN, 05.10.1965, LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 170, 1000 Ljubljana
5SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1ALEKSANDER ROZMAN, 14.05.1959, LJUBLJANA, POT K RIBNIKU 10, 1000 Ljubljana
2JASMINA VOLARIČ, 03.01.1961, LJUBLJANA, ANDRIĆEVA ULICA 31, 1000 Ljubljana
3ALEKSANDER SAŠO GULIČ, 27.05.1978, LJUBLJANA, SPODNJI RUDNIK CESTA IV 10, 1000 Ljubljana
4ANKA ZAJC, 24.08.1982, LJUBLJANA, SPODNJI RUDNIK CESTA IV 10, 1000 Ljubljana
5MARKO JANKOVIČ, 06.06.1965, LJUBLJANA, KNEZOV ŠTRADON 51A, 1000 Ljubljana
6DARJA KUNAVER, 20.12.1973, LIPE, LIPE 1, 1000 Ljubljana
7REFIK KUJUNDŽIĆ, 15.05.1961, LJUBLJANA, POT K RIBNIKU 18, 1000 Ljubljana
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1VLADIMIR GLAŽAR, 16.10.1943, LJUBLJANA, GUBČEVE BRIGADE 26, 1000 Ljubljana
2RANKA GAJIĆ, 18.10.1974, LJUBLJANA, BOBROVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
3HELENA NAHTIGAL, 07.05.1968, LJUBLJANA, ULICA BORCEV ZA SEVERNO MEJO 23, 1000 Ljubljana
7DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1JOŽE ZRNEC, 09.07.1951, LJUBLJANA, RUDNIK II 5, 1000 Ljubljana
2mag. ALOJZIJA STRLE, 01.10.1954, ČRNA VAS, BRGLEZOV ŠTRADON 9, 1000 Ljubljana
3JOŽE KERNC, 14.07.1957, LJUBLJANA, PERUZZIJEVA ULICA 58, 1000 Ljubljana
4EVA VALENTINA BABOVIĆ, 31.03.1947, LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 45B, 1000 Ljubljana
5NEDELJKO TEGELTIJA, 07.11.1947, LJUBLJANA, POT NA MAH 3, 1000 Ljubljana
8DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1NATAŠA ŠRAM, 14.10.1979, Ljubljana, OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 44, 1000 Ljubljana
2DUŠAN GLIHA, 28.03.1952, Ljubljana, SPODNJI RUDNIK II 30, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Sostro - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1IGOR KOPRIVNIKAR, 03.02.1973, BREZJE PRI LIPOGLAVU, BREZJE PRI LIPOGLAVU 2D, 1000 Ljubljana
2JELKA KRAVANJA, 10.08.1977, LJUBLJANA, CESTA NA URH 37, 1261 Ljubljana - Dobrunje
3JANEZ ŠUBELJ, 04.03.1975, PODMOLNIK, GOBARSKA POT 24, 1000 Ljubljana
4KATJA PAJK, 10.02.1983, ČEŠNJICA, ČEŠNJICA 10A, 1000 Ljubljana
5SREČKO VREČAR, 24.03.1963, PODMOLNIK, V KARLOVCE 44, 1000 Ljubljana
6JERNEJA ŽAGAR, 21.03.1987, BESNICA, BESNICA 23A, 1000 Ljubljana
7IGOR GAŠPERŠIČ, 08.01.1939, LJUBLJANA, LITIJSKA 317A, 1000 Ljubljana
8FRANJA PORENTA, 29.11.1966, LJUBLJANA, ZAVOGLJE 12, 1000 Ljubljana
9JANEZ ŽAGAR, 07.04.1959, BESNICA, BESNICA 23A, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1MARJAN BITENC, 10.12.1949, LJUBLJANA, CESTA II. GRUPE ODREDOV 81, 1000 Ljubljana
2MARUŠA BABNIK, 09.03.1977, SADINJA VAS, SADINJA VAS 18, 1261 Ljubljana - Dobrunje
3TOMAŽ SVETE, 26.10.1966, VELIKO TREBELJEVO, VELIKO TREBELJEVO 32, 1260 Ljubljana - Polje
4MARIJA GAŠPERŠIČ, 09.04.1950, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 186, 1261 Ljubljana - Dobrunje
5ANTON GORŠIČ, 09.01.1963, MALI VRH PRI PREŽGANJU, MALI VRH PRI PREŽGANJU 7, 1000 Ljubljana
6ALENKA SVETEK, 24.04.1948, SADINJA VAS, SADINJA VAS 81, 1000 Ljubljana
7IVAN OVEN, 23.02.1959, SADINJA VAS, SADINJA VAS 12, 1000 Ljubljana
8OLGA ČERNE, 17.11.1958, LJUBLJANA, ZAVOGLJE 11, 1261 Ljubljana - Dobrunje
9MARIJAN NIKO TRKOV, 28.10.1967, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 289, 1000 Ljubljana
10HELENCA BARTOL - SVETE, 15.04.1968, LJUBLJANA, VELIKO TREBELJEVO 32, 1260 Ljubljana - Polje
11MILAN PAVLOVIĆ, 12.01.1942, SADINJA VAS, KOCJANČIČEVA 5, 1261 Ljubljana - Dobrunje
12IZABELA SVETEK, 24.02.1999, SADINJA VAS, SADINJA VAS 83, 1261 Ljubljana - Dobrunje
13SIMON BUČAR, 02.06.1990, DOLGO BRDO, DOLGO BRDO 10, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1MARJANCA MARN, 25.07.1966, GABRJE PRI JANČAH, GABRJE PRI JANČAH 1A, 1000 Ljubljana
2EDIS KADIRIĆ, 17.11.1984, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 19, 1000 Ljubljana
3MOJCA BONČAR MIKLAVEC, 03.04.1975, SADINJA VAS, SADINJA VAS 141, 1000 Ljubljana
4STANKO MIKLAVEC, 06.01.1955, MALO TREBELJEVO, MALO TREBELJEVO 51, 1000 Ljubljana
5MIRA KAMŠEK, 02.10.1967, VOLAVLJE, VOLAVLJE 26, 1000 Ljubljana
6DOMEN ZAJEC, 13.11.1987, MALI VRH PRI PREŽGANJU, MALI VRH PRI PREŽGANJU 13A, 1000 Ljubljana
7LILJANA MAREN, 19.07.1972, VNAJNARJE, VNAJNARJE 3, 1000 Ljubljana
8MILAN KONIĆ, 25.06.1993, LJUBLJANA, POD V PODGORJE 29D, 1000 Ljubljana
9ERNEST GRADIŠAR, 19.11.1966, VOLAVLJE, VOLAVLJE 46, 1000 Ljubljana
10ANDREJ OBLAK, 14.04.1986, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 25B, 1000 Ljubljana
11AZRA JUKIĆ, 19.05.1990, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 19, 1000 Ljubljana
12MAJA BJELIČIĆ, 31.10.1985, VOLAVLJE, VOLAVLJE 45B, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ŽIGA JAVORNIK, 22.04.1998, PODMOLNIK, V KARLOVCE 33E, 1261 Ljubljana - Dobrunje
2JASMINKA VRAKELJA, 12.04.1975, BESNICA, BESNICA 55, 1000 Ljubljana
3MATEJ JAVORNIK, 01.04.1969, PODMOLNIK, V KARLOVCE 33E, 1261 Ljubljana - Dobrunje
5SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1VASILIJE SIMEUNOVIĆ DJUKIĆ, 06.10.1994, SADINJA VAS, SADINJA VAS 49, 1000 Ljubljana
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1JAN BITENC, 19.12.1988, LJUBLJANA, CESTA II. GRUPE ODREDOV 81, 1000 Ljubljana
2SILVA MATOS, 29.11.1944, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 27E, 1000 Ljubljana
3SILVESTER MOŠKRIČ, 28.12.1957, LJUBLJANA, CESTA 13. JULIJA 60A, 1000 Ljubljana
4ANDREJA SVETEK, 24.06.1971, SADINJA VAS, SADINJA VAS 83, 1000 Ljubljana
5BOGDAN ZNOJ, 22.07.1971, PODMOLNIK, V KARLOVCE 31, 1000 Ljubljana
6MARIJA ŽABJEK, 16.09.1954, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 304A, 1000 Ljubljana
7MILAN MATOS, 11.04.1945, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 27E, 1000 Ljubljana
8MARIJA ANŽIČ, 10.12.1943, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 12F, 1000 Ljubljana
9ROBERT STRAH, 15.08.1970, ŠENTPAVEL, ŠENTPAVEL 7, 1000 Ljubljana
10JANKO ZUPANČIČ, 22.09.1952, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 338, 1000 Ljubljana
7DOBRA DRŽAVA
1DANICA ROSC OREHEK, 27.09.1960, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 198, 1000 Ljubljana
8DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1PAVEL REMEC, 02.07.1949, Ljubljana, CESTA II. GRUPE ODREDOV 27B, 1000 Ljubljana
2MARTINA GOSTINČAR, 29.08.1971, Ljubljana, CESTA II. GRUPE ODREDOV 27B, 1000 Ljubljana
3JOŽE PARKELJ, 08.12.1964, VOLAVLJE, VOLAVLJE 1, 1129 Ljubljana-Zalog

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Šentvid - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1JOŽE SEVER, 05.12.1938, LJUBLJANA, PESTOTNIKOVA 3, 1210 Ljubljana - Šentvid
2DOROTEJA MLAKAR, 23.10.1944, LJUBLJANA, ULICA 15. MAJA 29, 1210 Ljubljana - Šentvid
3JANEZ CEDILNIK, 26.06.1944, LJUBLJANA, ŠVEGLJEVA CESTA 1, 1210 Ljubljana - Šentvid
4CILKA CIMPERMAN, 20.11.1946, LJUBLJANA, PRETNARJEVA 8, 1000 Ljubljana
5BOGOMIR POLAJNAR, 05.11.1950, LJUBLJANA, BELAČEVA ULICA 7, 1210 Ljubljana - Šentvid
6FRANČIŠKA JERIČ, 16.03.1939, LJUBLJANA, PRUŠNIKOVA 64, 1210 Ljubljana - Šentvid
7LOJZE KRIVIC, 05.04.1954, LJUBLJANA, GUNCELJSKA 21, 1210 Ljubljana - Šentvid
8ANA ZAGOŽEN, 05.09.1987, LJUBLJANA, HAFNERJEVA 6A, 1000 Ljubljana
9mag. SAMO PODGORNIK, 19.01.1961, LJUBLJANA, HAFNERJEVA 6, 1210 Ljubljana - Šentvid
10ALJA STRUNČNIK URBANČ, 17.12.1970, LJUBLJANA, BOGNARJEVA POT 62, 1000 Ljubljana
11ALOJZ MLAKAR, 10.04.1939, LJUBLJANA, ULICA 15. MAJA 29, 1210 Ljubljana - Šentvid
12EGIDIJA MARIJA MEZGOLITS, 31.08.1937, LJUBLJANA, ŠTULARJEVA 7, 1210 Ljubljana - Šentvid
13FRANC ŠUŠTERŠIČ, 29.09.1939, MEDNO, MEDNO 3A, 1210 Ljubljana - Šentvid
14MARIJA TOPLAK, 01.03.1941, LJUBLJANA, SPOMENIŠKA POT 9, 1000 Ljubljana
15JANEZ PETAČ, 26.11.1937, LJUBLJANA, TACENSKA 79, 1000 Ljubljana
2LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1DAMIJAN VOLAVŠEK, 07.01.1978, LJUBLJANA, POT NA GRADIŠČE 14, 1000 Ljubljana
2MATEJA BRUS, 17.08.1982, STANEŽIČE, STANEŽIČE 12C, 1000 Ljubljana
3BLAŽ GREGORIN, 12.12.1976, LJUBLJANA, ŠTULARJEVA 12, 1000 Ljubljana
4MIRTA LUČIĆ, 23.03.1966, LJUBLJANA, ZVEZDA 2, 1000 Ljubljana
5ALEŠ PERČIČ, 17.12.1973, STANEŽIČE, STANEŽIČE 36, 1000 Ljubljana
6URŠA SOFRANIČ BOGDANOVIČ, 01.09.1981, STANEŽIČE, STANEŽIČE 46A, 1000 Ljubljana
7JURE VIDMAR, 13.10.1976, LJUBLJANA, GUNCELJSKA CESTA 2, 1000 Ljubljana
8NATALI GREGORIN, 24.01.1973, LJUBLJANA, ŠTULARJEVA ULICA 12, 1000 Ljubljana
9MARKO VERTAČNIK, 09.08.1984, STANEŽIČE, STANEŽIČE 34, 1000 Ljubljana
10KAROLINA VOLAVŠEK, 05.04.1977, LJUBLJANA, MRHARJEVA ULICA 9, 1000 Ljubljana
11GREGA MILJUŠ, 10.02.1987, LJUBLJANA, PRUŠNIKA ULICA 55, 1000 Ljubljana
12MAJDA SMREKAR, 12.01.1956, LJUBLJANA, ULICA BRATOV KOMEL 31, 1000 Ljubljana
13JURE MILJUŠ, 13.07.1988, LJUBLJANA, PRUŠNIKA ULICA 55, 1000 Ljubljana
14MAJA SMREKAR VOLAVŠEK, 13.05.1982, LJUBLJANA, POT NA GRADIŠČE 14, 1000 Ljubljana
15PRIMOŽ JUVANČIČ, 21.09.1978, LJUBLJANA, MRHARJEVA 19, 1000 Ljubljana
3SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ALOJZ HITIJ, 11.01.1961, STANEŽIČE, STANEŽIČE 7D, 1000 Ljubljana
2LILI TANCAR, 20.05.1963, STANEŽIČE, STANEŽIČE 3D, 1000 Ljubljana
3MATIJA JUTRAŽ, 31.05.1949, LJUBLJANA, HODOŠČKOVA 3, 1000 Ljubljana
4LEVICA
1JOŽE KEBER, 11.06.1974, LJUBLJANA, TACENSKA CESTA 125C, 1000 Ljubljana
5SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1EVA KOŠULJANDIĆ, 22.12.1954, LJUBLJANA, FLANDROVA 17, 1000 Ljubljana
2ZVONIMIR URBANČIČ, 25.07.1950, LJUBLJANA, ZVEZDA 1, 1000 Ljubljana
3LIDIJA KOBAL, 08.04.1978, LJUBLJANA, TACENSKA 90, 1000 Ljubljana
4VLADIMIR FLORJANČIČ, 26.04.1940, LJUBLJANA, PRUŠNIKOVA 42, 1000 Ljubljana
5VIDA FLORJANČIČ, 01.10.1943, LJUBLJANA, PRUŠNIKOVA 42, 1000 Ljubljana
6JOŽE ŠAUTA, 11.02.1948, LJUBLJANA, KOZLARJEVA POT 12, 1000 Ljubljana
7MARIJA MILENA VOLČ, 19.05.1941, LJUBLJANA, ČERVANOVA 6, 1000 Ljubljana
8MATJAŽ ŠUŠTERŠIČ, 21.09.1954, LJUBLJANA, MEDENSKA CESTA 75, 1000 Ljubljana
9JANJA URBANČIČ, 28.09.1949, LJUBLJANA, ZVEZDA 1, 1000 Ljubljana
10ADAM HAJDIČ, 08.05.1966, LJUBLJANA, ULICA BRATOV KOMEL 42, 1000 Ljubljana
11ŠPELA URBANČIČ, 29.05.1980, LJUBLJANA, ZVEZDA 1, 1000 Ljubljana
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1JANEZ MARN, 28.11.1941, LJUBLJANA, DOLHARJEVA 8, 1000 Ljubljana
7LISTA ZA ŠENTVID
1MATJAŽ BRIŠKI, 17.11.1964, LJUBLJANA, KOŠČEVA ULICA 4, 1210 Ljubljana - Šentvid
2BARBARA MOŠKON, 03.12.1974, LJUBLJANA, GOLJARJEVA POT 9, 1000 Ljubljana
3JANEZ KREGAR, 22.06.1946, LJUBLJANA, TACENSKA CESTA 23, 1000 Ljubljana
4KLARA ŠTRAVS MERKUN, 24.02.1982, STANEŽIČE, STANEŽIČE 38D, 1000 Ljubljana
5JOŽE JAGER, 30.07.1950, LJUBLJANA, ŠTULA 5, 1210 Ljubljana - Šentvid
6ANDREJA BEČAN, 25.10.1980, LJUBLJANA, ULICA 24. AVGUSTA 1, 1000 Ljubljana
7PRIMOŽ DOLNIČAR, 13.07.1973, LJUBLJANA, BOKALOVA ULICA 22, 1210 Ljubljana - Šentvid
8BRANE KOPAČ, 14.12.1958, LJUBLJANA, ULICA BRATOV KOMEL 16, 1210 Ljubljana - Šentvid
9MARIJA MERKUN, 04.11.1954, LJUBLJANA, ŠTULA 15, 1210 Ljubljana - Šentvid
10FRANCI KOŠIR, 27.09.1964, DVOR, DVOR 5A, 1000 Ljubljana
8DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1ŽELJKO ŽELEZNIK, 10.08.1933, Ljubljana, PUSTOVRHOVA 19, 1000 Ljubljana
2DANICA VOLČ, 06.01.1952, Ljubljana, PRI VELIKEM KAMNU 5, 1000 Ljubljana
3EDVARD SMUK, 23.03.1942, Ljubljana, ULICA BRATOV KOMEL 32, 1000 Ljubljana
4MARIJA ŽELEZNIK, 30.08.1935, Ljubljana, PUSTOVRHOVA 19, 1000 Ljubljana
5ZVONIMIR VOLFAND, 23.11.1934, Ljubljana, PRI MALEM KAMNU 10, 1000 Ljubljana
6MIŠA LAKNER, 02.04.1947, LJUBLJANA, V KLADEH 7, 1000 Ljubljana
7TINE KERNC, 10.03.1966, Ljubljana, PLEMLJEVA 5, 1000 Ljubljana
9DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1ROBERT IVANC, 11.08.1972, Ljubljana, TKALSKA 43, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Šiška - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1IGOR PRODANOVIĆ, 27.08.1976, LJUBLJANA, ŽIGONOVA ULICA 9A, 1000 Ljubljana
2MARIJA PUŠNIK, 24.01.1956, LJUBLJANA, ŠIŠENSKA 9, 1000 Ljubljana
3RIHARD GERBEC, 29.09.1952, LJUBLJANA, ADAMIČEVA 3, 1000 Ljubljana
4MOJCA ŠKRINJAR, 30.11.1955, LJUBLJANA, PODJUNSKA 16, 1000 Ljubljana
5BENO PEHANI, 17.03.1956, LJUBLJANA, PAVŠIČEVA ULICA 4, 1000 Ljubljana
6ANICA JANKOVIČ, 21.07.1955, LJUBLJANA, GORAZDOVA 15, 1000 Ljubljana
7UROŠ BRUMEN, 09.12.1978, LJUBLJANA, ŠIŠENSKA 9A, 1000 Ljubljana
8MARJANCA MENNINGER, 07.03.1949, LJUBLJANA, MARUŠIČEVA 11, 1000 Ljubljana
9BOŠTJAN ZORKO, 02.11.1971, LJUBLJANA, BRATOV UČAKAR 22, 1000 Ljubljana
10ALENKA ZMRZLIKAR, 01.09.1952, LJUBLJANA, DERČEVA 21, 1000 Ljubljana
11IGOR PERŠOLJA, 08.08.1961, LJUBLJANA, GORIŠKA 25, 1000 Ljubljana
12HELENA DROBNIČ, 28.07.1939, LJUBLJANA, ADAMIČEVA 8, 1000 Ljubljana
13ROBERT ŠKRINJAR, 01.06.1955, LJUBLJANA, PODJUNSKA 16, 1000 Ljubljana
14BOJANA KOS, 11.05.1940, LJUBLJANA, CESTA NA LAZE 10, 1000 Ljubljana
15NEJC ŠELHAUS, 04.11.1987, LJUBLJANA, OB ŽICI 3, 1000 Ljubljana
16ANDREJ ROŽIČ, 13.11.1972, LJUBLJANA, SCOPOLIJEVA 7, 1000 Ljubljana
17JURIJ PAVEL EMERŠIČ, 17.04.1978, LJUBLJANA, RAKUŠEVA 20, 1000 Ljubljana
2LISTA MARJANA ŠARCA
1SANJA MEHMEDIĆ, 25.02.1972, LJUBLJANA, NA JAMI 5, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1DARJA ZAJC, 28.12.1979, LJUBLJANA, LEDARSKA 17, 1000 Ljubljana
2ŽIGA KOSI, 23.06.1979, LJUBLJANA, ČEPELNIKOVA 2, 1000 Ljubljana
3MARIJA JOŽEFA SEKULIĆ, 09.08.1944, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 30, 1000 Ljubljana
4MIHA MAHKOTA, 27.05.1961, LJUBLJANA, CELOVŠKA 85, 1000 Ljubljana
5TAMARA KREBELJ, 20.01.1977, LJUBLJANA, OBIRSKA UL. 9, 1000 Ljubljana
6MATJAŽ SLAVKO ILNIKAR, 18.08.1953, LJUBLJANA, RUNKOVA 2, 1000 Ljubljana
7LILY GRADIŠEK KALAKOVIĆ, 06.11.1972, LJUBLJANA, LEDARSKA 17, 1000 Ljubljana
8IVAN ŠČEK, 13.06.1988, LJUBLJANA, LAKNERJEVA 20, 1000 Ljubljana
9TINA SEKULIĆ, 24.02.1972, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 30, 1000 Ljubljana
10NIKOLA POPADIĆ, 26.02.1977, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 42, 1000 Ljubljana
11MATJAŽ ZAJC, 10.11.1973, LJUBLJANA, LEDARSKA 17, 1000 Ljubljana
12ZITA KOŽELJ, 30.05.1983, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 48, 1000 Ljubljana
13ROBERT ALUJEVIĆ, 08.04.1976, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 62, 1000 Ljubljana
14DEJAN MARINČIČ, 24.08.1985, LJUBLJANA, TRG KOMANDANTA STANETA 4, 1000 Ljubljana
15MARUŠA RADANIČ, 15.01.1980, LJUBLJANA, ČEPELNIKOVA 2, 1000 Ljubljana
16MATEJ PEPEVNIK, 20.04.1975, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 104, 1000 Ljubljana
17TOMAŽ PRODAN, 18.09.1963, LJUBLJANA, POD HRIBOM 56H, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1PETRA KIRN, 04.03.1981, LJUBLJANA, GROŠLJEVA 8, 1000 Ljubljana
5LEVICA
1BRANKA MARINŠEK, 28.10.1963, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 84, 1000 Ljubljana
2BLAŽ SAŠEK, 11.07.1989, LJUBLJANA, ČERNETOVA ULICA 1B, 1000 Ljubljana
6SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1MARKO LEMAIĆ, 03.08.1979, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 104, 1000 Ljubljana
2MIRJANA RIBIČ, 08.11.1954, LJUBLJANA, VODNIKOVA CESTA 36, 1000 Ljubljana
3MARJAN STARC, 22.11.1953, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 72, 1000 Ljubljana
4ZDENKA VEHOVEC, 15.10.1949, LJUBLJANA, RAKUŠEVA 16, 1000 Ljubljana
5MILOŠ MIKOLIČ, 22.06.1940, LJUBLJANA, RUSKA ULICA 5, 1000 Ljubljana
6AJDA ŽIŽEK, 28.03.1985, LJUBLJANA, PAVŠIČEVA 4, 1000 Ljubljana
8SONJA LOKAR, 16.03.1948, LJUBLJANA, VODNIKOVA 44, 1000 Ljubljana
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1PAVLE ŠIJANEC, 25.10.1959, LJUBLJANA, VODNIKOVA CESTA 85, 1000 Ljubljana
2ALBINA STRESEN, 10.12.1946, LJUBLJANA, TUGOMERJEVA 61, 1000 Ljubljana
3ALEŠ VOGRIN, 23.02.1981, LJUBLJANA, SCOPOLIJEVA 19, 1000 Ljubljana
4VERONIKA BARTOLJ, 01.01.1971, LJUBLJANA, ŠIŠENSKA CESTA 78, 1000 Ljubljana
5MARJAN KOVAČ, 15.07.1949, LJUBLJANA, BRATOV UČAKAR 136, 1000 Ljubljana
6MARJETA ZUPAN GRIL, 24.04.1973, LJUBLJANA, SCOPOLIJEVA 6, 1000 Ljubljana
7PETER ŠIJANEC, 19.09.1988, LJUBLJANA, VODNIKOVA CESTA 87, 1000 Ljubljana
8BARBARA KOCJAN, 28.03.1987, LJUBLJANA, VODNIKOVA CESTA 87, 1000 Ljubljana
9JOŽEFA ROT, 05.02.1941, LJUBLJANA, TUGOMERJEVA 25, 1000 Ljubljana
8DOBRA DRŽAVA
1DAMJAN BOJOVIĆ, 09.04.1969, LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 166, 1000 Ljubljana
2POLONCA ŠTEFANIČ, 23.10.1979, LJUBLJANA, RAŠIŠKA ULICA 1, 1000 Ljubljana
3PETER GOLOB, 03.05.1973, LJUBLJANA, ULICA MILANA MAJCNA 49A, 1000 Ljubljana
9DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1ANTON KOHEK, 06.06.1945, LJUBLJANA, VODNIKOVA 64, 1000 Ljubljana
2MOJCA PRELOVŠEK, 27.01.1954, LJUBLJANA, KREMŽARJEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
3ZLATKO BOŽIČ, 26.02.1947, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 120, 1000 Ljubljana
4ALENKA KOSTIĆ, 12.09.1950, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 90, 1000 Ljubljana
10DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1ROLAND STEPANČIČ, 17.01.1956, Ljubljana, KOGOJEVA 8, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Šmarna gora - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1MARKO RAMOVŽ, 09.01.1962, SPODNJE GAMELJNE, SPODNJE GAMELJNE 30, 1211 Ljubljana - Šmartno
2MARIJA MEDJA, 25.09.1942, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 34C, 1211 Ljubljana - Šmartno
3STANISLAV ARTELJ, 20.06.1976, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA 2, 1211 Ljubljana - Šmartno
2LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1PRIMOŽ BURGAR, 14.06.1968, LJUBLJANA, THUMOVA ULICA 22, 1211 Ljubljana - Šmartno
2RENATA JERNEJC, 13.02.1964, SPODNJE GAMELJNE, SPODNJE GAMELJNE 35, 1000 Ljubljana
3FRANC MAROLT, 16.07.1988, LJUBLJANA, GROBELJCA 56, 1000 Ljubljana
4RENATA ZAJC, 30.12.1962, LJUBLJANA, ROCENSKA ULICA 24, 1000 Ljubljana
5VALENTIN ZAVAŠNIK, 09.02.1942, LJUBLJANA, KAJAKAŠKA CESTA 85, 1000 Ljubljana
6MAJA PREMRL, 10.06.1963, LJUBLJANA, PRELOGE 13, 1000 Ljubljana
7TOMAŽ PAJNIČ, 28.04.1971, LJUBLJANA, ŠMARNOGORSKA POT 16, 1000 Ljubljana
8MARJETKA NOVAK, 05.08.1950, RAŠICA, RAŠICA 16, 1211 Ljubljana - Šmartno
9STOJAN MARJAN KREBELJ, 30.10.1948, LJUBLJANA, POT NA GORO 15, 1000 Ljubljana
10MANCA HACE, 13.12.1977, LJUBLJANA, ROCENSKA ULICA 4, 1000 Ljubljana
11MARJAN NOVAK, 02.02.1974, RAŠICA, RAŠICA 16, 1211 Ljubljana - Šmartno
12BERNARDA GOLUB, 14.10.1958, LJUBLJANA, ROCENSKA ULICA 2, 1000 Ljubljana
13ANA ŠIRCELJ, 06.12.1986, LJUBLJANA, CESTA CIRILA KOSMAČA 55F, 1211 Ljubljana - Šmartno
3SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1dr. DRAGAN MATIĆ, 21.06.1964, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 18F, 1000 Ljubljana
2SONJA LEVANIĆ, 30.10.1966, SPODNJE GAMELJNE, SPODNJE GAMELJNE 29B, 1000 Ljubljana
3SANDI SEVER, 18.01.1965, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 57, 1000 Ljubljana
4MONIKA KADIRIĆ, 18.11.1992, ZGORNJE GAMELJNE, ZGORNJE GAMELJNE 56, 1000 Ljubljana
4LEVICA
1ALENKA PIRJEVEC, 05.07.1945, LJUBLJANA, ULICA IVICE PIRJEVČEVE 36, 1000 Ljubljana
2ALEN JELEN, 08.12.1970, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 28B, 1000 Ljubljana
5SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1MONIKA MORGENSTERN VRHOVNIK, 22.01.1963, LJUBLJANA, MIRKA TOMŠIČA 15, 1000 Ljubljana
2BOJAN KUREŽ, 10.09.1981, LJUBLJANA, CESTA V GAMELJNE 8, 1000 Ljubljana
3TEREZIJA VRHOVNIK, 17.10.1948, LJUBLJANA, MIRKA TOMŠIČA 15, 1000 Ljubljana
4STANISLAV VRHOVNIK, 06.11.1948, LJUBLJANA, MIRKA TOMŠIČA 15, 1000 Ljubljana
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1ALOJZ SUHOVERŠNIK, 16.05.1967, LJUBLJANA, SPODNJE GAMELJNE 36, 1000 Ljubljana
2HELENA AVSENIK, 17.04.1942, LJUBLJANA, CESTA VSTAJE 54, 1000 Ljubljana
3IGNAC POLAJNAR, 13.09.1948, LJUBLJANA, PRELOGE 65, 1000 Ljubljana
4JOLANDA POLAJNAR, 07.09.1951, LJUBLJANA, PRELOGE 65, 1000 Ljubljana
5IVAN AVSENIK, 24.09.1943, LJUBLJANA, CESTA VSTAJE 54, 1000 Ljubljana
7DOBRA DRŽAVA
1SILVANA FIŠTROVIČ, 09.01.1971, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA ULICA 15, 1000 Ljubljana
2JOŽE FIŠTROVIČ, 10.03.1972, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA ULICA 15, 1000 Ljubljana
3SARA FIŠTROVIČ, 29.11.1998, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA ULICA 15, 1000 Ljubljana
4GREGOR GORENC, 26.08.1972, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 61, 1000 Ljubljana
8DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1EVA ŠKOF, 19.02.1992, Ljubljana, Gustinčičeva 30, 1211 Ljubljana - Šmartno

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Trnovo - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1ALEŠ BRINAR, 11.08.1946, LJUBLJANA, RIHARJEVA 32, 1000 Ljubljana
2NATAŠA PIVČEVIČ, 06.09.1952, LJUBLJANA, DEVINSKA 7, 1000 Ljubljana
3JANEZ BUČAR, 21.10.1948, LJUBLJANA, KOSESKEGA 28, 1000 Ljubljana
4NEVENKA EDITA GOGALA, 06.09.1934, LJUBLJANA, ULICA JOŽETA MIRTIČA 44, 1000 Ljubljana
5BOŠTJAN ZADNIKAR, 03.08.1966, LJUBLJANA, TRNOVSKA 8, 1000 Ljubljana
2LISTA MARJANA ŠARCA
1DR. DAVID PETELIN, 02.07.1984, LJUBLJANA, TRNOVSKA ULICA 10, 1000 Ljubljana
2MAJA KURALT, 10.05.1968, LJUBLJANA, V MURGLAH 131, 1000 Ljubljana
3MAG. ALEŠ DEBEVEC, 25.05.1977, LJUBLJANA, ŠVABIĆEVA ULICA 1, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1Žiga Oven, 28.08.1989, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 11, 1000 Ljubljana
2Ema Kozar, 28.12.1967, Ljubljana, Cesta na Loko 19, 1000 Ljubljana
3Janez Finžgar, 09.12.1956, Ljubljana, Mivka 40, 1000 Ljubljana
4DR. Barbara Brečko, 27.01.1972, Ljubljana, Cesta na Loko 37, 1000 Ljubljana
5Mitja Vladimir Bavdaž, 27.04.1980, Ljubljana, Pod bukvami 60, 1000 Ljubljana
6Tatjana Arrigler, 30.01.1954, Ljubljana, Ziherlova ulica 8, 1000 Ljubljana
7Franjo Levačić, 13.04.1944, Ljubljana, Krimska ulica 7, 1000 Ljubljana
8Lonja Tjaša Tavčar, 10.10.1994, Ljubljana, Pod hrasti 71, 1000 Ljubljana
9Vando Arsov, 29.10.1968, Ljubljana, Cesta v zeleni log 12, 1000 Ljubljana
10Nevenka Levačić, 07.11.1950, Ljubljana, Krimska ulica 7, 1000 Ljubljana
11Matej Grmič, 09.09.1989, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 309, 1000 Ljubljana
12Polona Kolenc, 15.12.1981, Ljubljana, Krakovska ulica 6, 1000 Ljubljana
13Blaž Lozej, 11.06.1989, Ljubljana, Švabićeva ulica 7, 1000 Ljubljana
14Ana Lindič, 28.04.1986, Ljubljana, Vogelna ulica 6, 1000 Ljubljana
15Petra Brečko, 15.06.1976, Ljubljana, Opekarska cesta 38a, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1SILVIJA STANIČ, 27.12.1978, LJUBLJANA, GERBIČEVA 22, 1000 Ljubljana
2ALEŠ PRIJON, 03.10.1963, LJUBLJANA, POD LIPAMI 48, 1000 Ljubljana
3MARUŠA ŠKOPAC, 30.11.1971, LJUBLJANA, V MURGLAH 103, 1000 Ljubljana
5SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1MILAN OVNIČ, 01.09.1948, LJUBLJANA, ZIHERLOVA 10, 1000 Ljubljana
2TANJA VRZIĆ, 24.06.1980, LJUBLJANA, KRIMSKA ULICA 17, 1000 Ljubljana
3BRATISLAV LAZIĆ, 04.02.1979, LJUBLJANA, LEVARJEVA 6, 1000 Ljubljana
4ELIN ANDLOVIC, 08.06.1978, LJUBLJANA, KOPALIŠKA 5, 1000 Ljubljana
5GORAZD PRAH, 25.07.1982, LJUBLJANA, ULICA JOŽETA MIRTIČA 51, 1000 Ljubljana
6DANIJELA OVNIČ, 22.09.1952, LJUBLJANA, ZIHERLOVA 10, 1000 Ljubljana
7VLADO CINDRIĆ, 04.08.1962, LJUBLJANA, CESTA DVEH CESARJEV 104P, 1000 Ljubljana
8JANA NATAŠA URBAS, 15.11.1944, LJUBLJANA, ZIHERLOVA 39, 1000 Ljubljana
9SLAVKO MIKIĆ, 23.11.1958, LJUBLJANA, CESTA DVEH CESARJEV 104U, 1000 Ljubljana
10ROZA POHLEVEN, 30.07.1934, LJUBLJANA, POD HRASTI 49, 1000 Ljubljana
11JANEZ VRHUNC, 15.06.1934, LJUBLJANA, ZBAŠNIKOVA 16, 1000 Ljubljana
13IVAN VEBLE, 28.09.1943, LJUBLJANA, ZIHERLOVA 4, 1000 Ljubljana
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MIHA GREGORIČ, 10.09.1985, LJUBLJANA, V MURGLAH 165, 1000 Ljubljana
7DOBRA DRŽAVA
1KARMEN JUREN, 11.03.1957, LJUBLJANA, TRNOVSKI PRISTAN 10, 1000 Ljubljana
2GORAN JUREN, 20.09.1960, LJUBLJANA, TRNOVSKI PRISTAN 10, 1000 Ljubljana
8DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1ANTON SLAK, 06.09.1942, Ljubljana, METLIŠKA 6,
9DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1GAŠPER BORIS KLEMEN, 06.02.1945, Ljubljana, JELOVŠKOVA ULICA 24, 1000 Ljubljana

Četrtna skupnost - Četrtna skupnost Vič - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1DRAGO ČEPAR, 21.12.1946, LJUBLJANA, TOMAŽIČEVA 34, 1000 Ljubljana
2ANTONIJA LEČNIK, 15.09.1971, LJUBLJANA, TRŽAŠKA CESTA 151, 1000 Ljubljana
3HUSEIN RIZVIĆ, 18.01.1956, LJUBLJANA, ULICA BORCA PETRA 11, 1000 Ljubljana
2SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1BORUT VRŠČAJ, 11.06.1953, LJUBLJANA, VIDMARJEVA 25, 1000 Ljubljana
2MAG. MOJCA ŠEŠEK, 10.11.1946, LJUBLJANA, GROHARJEVA 12, 1000 Ljubljana
3GORAZD ROTAR, 16.12.1958, LJUBLJANA, CESTA V ZGORNJI LOG 56, 1000 Ljubljana
4LUČKA MAROLT, 26.09.1957, LJUBLJANA, TRŽAŠKA 47, 1000 Ljubljana
5BORUT ZIDARIČ, 02.01.1966, LJUBLJANA, CESTA V ZGORNJI LOG 36, 1000 Ljubljana
6STANISLAVA BAVDEK, 26.04.1950, LJUBLJANA, TRŽAŠKA 119, 1000 Ljubljana
7FRANC JARC, 15.10.1934, LJUBLJANA, MALČI BELIČEVE 91, 1000 Ljubljana
8ANICA KOŠIR, 30.03.1952, LJUBLJANA, JAMOVA CESTA 56, 1000 Ljubljana
9JOŠKO DREMELJ, 18.01.1951, LJUBLJANA, CESTA V ZGORNJI LOG 42, 1000 Ljubljana
10IVANA JERMAN, 01.06.1943, LJUBLJANA, GLINŠKA ULICA 13, 1000 Ljubljana
11JOSIP TUREK, 27.02.1943, LJUBLJANA, MALČI BELIČEVE 87, 1000 Ljubljana
12SILVA ROGELJ, 16.12.1948, LJUBLJANA, KOGEJEVA 19, 1000 Ljubljana
13IVAN BRIŠAR, 30.01.1969, LJUBLJANA, TRŽAŠKA 279A, 1000 Ljubljana
3LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1Danilo Šarić, 11.11.1962, Ljubljana, Ramovševa ulica 23, 1000 Ljubljana
2Dijana Alagić, 20.11.1971, Ljubljana, Cesta v gorice 77a, 1000 Ljubljana
3Karlo Pranjić, 25.02.1959, Ljubljana, Cesta v Gorice 101, 1000 Ljubljana
4Ana Lucija Šarić, 07.03.1994, Ljubljana, Ramovševa ulica 23, 1000 Ljubljana
5Darko Juvan, 04.07.1956, Ljubljana, Jamova cesta 48, 1000 Ljubljana
6Deja Špela Koželj, 08.04.1976, Ljubljana, Martinova ulica 25, 1000 Ljubljana
7Franc Fridrih, 26.08.1965, Ljubljana, Tržaška cesta 270B, 1000 Ljubljana
8Mihaela Plavan Rošić, 15.07.1974, Ljubljana, Ramovševa ulica 15, 1000 Ljubljana
9Matic Lesjak, 11.02.2000, Ljubljana, Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana
10Nina Pranjić, 26.03.1986, Ljubljana, Cesta v Gorice 101, 1000 Ljubljana
11Amir Rošić, 20.11.1976, Ljubljana, Ramovševa ulica 15, 1000 Ljubljana
12Vanda Koželj, 18.01.1948, Ljubljana, Martinova ulica 25, 1000 Ljubljana
13Ervin Alagić, 03.07.2000, Ljubljana, Cesta v Gorice 77a, 1000 Ljubljana
14Doroteja Lesjak, 18.08.1965, Ljubljana, Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana
15Branko Petek, 24.01.1957, Ljubljana, Jamova cesta 48, 1000 Ljubljana
4SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1DIANA JUŽNIČ, 14.01.1961, LJUBLJANA, RAVNIKOVA 6, 1000 Ljubljana
2DEJAN BALAŽIČ, 23.09.1980, LJUBLJANA, JAMOVA CESTA 36, 1000 Ljubljana
3TATJANA KENK JURJEVČIČ, 17.07.1965, LJUBLJANA, RAMOVŠEVA 49, 1000 Ljubljana
4JAN NOVAK, 07.04.1989, LJUBLJANA, ERBEŽNIKOVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
5LEVICA
1MARJANA VIDMAR, 15.10.1959, LJUBLJANA, CESTA V GORICE 25, 1000 Ljubljana
2KABIR KAMENJAŠEVIĆ, 09.02.1977, LJUBLJANA, TOMAŽIČEVA ULICA 44, 1000 Ljubljana
6SOCIALNI DEMOKRATI - SD
2ANICA ĆULAFIĆ SLAVIČ, 04.04.1952, LJUBLJANA, POSTOJNSKA 23, 1000 Ljubljana
3MILUTIN JOŠIĆ, 30.11.1982, LJUBLJANA, TRŽAŠKA 5, 1000 Ljubljana
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1UROŠ KOROŠEC, 30.05.1976, LJUBLJANA, ULICA BORCA PETRA 26, 1000 Ljubljana
2JANA MARINČIČ, 04.12.1983, LJUBLJANA, TRINKOVA ULICA 58, 1000 Ljubljana
3MILAN REBOLJ, 18.09.1949, LJUBLJANA, TRŽAŠKA 121, 1000 Ljubljana
5PETER GREGORC, 16.03.1977, LJUBLJANA, NASPERSKA POT 33A, 1000 Ljubljana
6FRANCKA REBOLJ, 01.11.1957, LJUBLJANA, TRŽAŠKA CESTA 121, 1000 Ljubljana
8DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1JANEZ ARTAČ, 30.12.1941, Ljubljana, ZA PROGO 17A, 1000 Ljubljana
2MARIJA ANA RADIKOVIĆ, 22.07.1944, Ljubljana, TBILISIJSKA 56, 1000 Ljubljana
3MAJ VIRANT, 22.04.1969, Ljubljana, ULICA JOŽETA JAPLJA 23, 1000 Ljubljana
4MOJCA FERKO, 27.02.1981, Ljubljana, GMAJNICE 10, 1000 Ljubljana
5GABRIJELA POŽENEL, 12.03.1950, Ljubljana, ULICA MALČI BELIČEVE 57, 1000 Ljubljana
9DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1RINO JASHARI, 28.07.1961, Ljubljana, PODVOZNA POT 2, 1000 Ljubljana
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.