Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA LENART
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Gregor POLANEC, 09.05.1986, LENART, CMUREŠKA CESTA 6 A, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Leopold HAMERŠAK, 07.11.1938, LENART, PARTIZANSKA CESTA 5, 2230 Lenart v Slov. goricahDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Štefan KUHAR, 18.09.1949, LENART, OB GOZDU 48, 2230 Lenart v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Jožef KRAMBERGER, 21.11.1960, LENART, ULICA LEONA ŠTUKLJA 2, 2230 Lenart v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Beno PUNTNAR, 20.09.1981, LENART, KRAIGHERJEVA ULICA 9, 2230 Lenart v Slov. goricahPETRA MURŠEC
6Gorazd VOGLAR, 03.10.1965, LENART, GUBČEVA ULICA 12, 2230 Lenart v Slov. goricahSD - SOCIALNI DEMOKRATI
7Marija DUKARIČ CVETKO, 01.12.1948, LENART, GUBČEVA ULICA 2, 2230 Lenart v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Gregor MURŠEC, 13.12.1985, LENART, JUROVSKA CESTA 33, 2230 Lenart v Slov. goricahPETRA MURŠEC

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Eva KRAMBERGER, 26.04.1964, LENART, PTUJSKA CESTA 12, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Urška MOŽINA, 13.09.1979, LENART, OBRTNA ULICA 6, 2230 Lenart v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Janez KOMPERŠAK, 23.12.1948, LENART, PREŽIHOVA ULICA 29, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez BRAČIČ, 19.11.1992, LENART, ŠETAROVA 1 B, 2230 Lenart v Slov. goricahPETRA MURŠEC
2Vincenc ROP, 26.03.1953, LENART, LORMANJE 13 A, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Nadja FERK RODEŠ, 18.02.1979, LENART, RADEHOVA 42, 2230 Lenart v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2mag. Helena DOLAJŠ, 19.10.1967, LENART, RADEHOVA 21, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Petra KREPEK CAFNIK, 12.12.1981, LENART, VINIČKA VAS 13, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 08

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Natalija HOJS, 16.01.1984, LENART, SPODNJE PARTINJE 3, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 09

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Andreja BUNDERLA, 20.10.1970, LENART, SPODNJI ŽERJAVCI 41, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 10

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Benjamin ROKAVEC, 23.03.1986, LENART, SPODNJI PORČIČ 15, 2230 Lenart v Slov. goricahPETRA MURŠEC

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 11

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marjan ŽNUDERL, 20.10.1956, LENART, ZGORNJI ŽERJAVCI 65 A, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Biserka VERBANIČ VILČNIK, 10.02.1986, LENART, ZGORNJI ŽERJAVCI 51 B, 2230 Lenart v Slov. goricahPETRA MURŠEC

Krajevna skupnost - Lenart - VOLILNA ENOTA 12

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc SCHÖNWETTER, 02.07.1941, LENART, ZAMARKOVA 15 A, 2230 Lenart v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Voličina - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Silvo LEŠNIK, 25.10.1966, VOLIČINA, SPODNJA VOLIČINA 71 A, 2232 VoličinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Feliks KRANVOGEL, 21.03.1991, VOLIČINA, SPODNJA VOLIČINA 118, 2232 VoličinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Voličina - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Feliks KOCBEK, 10.02.1952, VOLIČINA, ZGORNJA VOLIČINA 28, 2232 VoličinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Natalija POŠTRAK, 09.04.1986, VOLIČINA, ZGORNJA VOLIČINA 101 A, 2232 VoličinaPETRA MURŠEC

Krajevna skupnost - Voličina - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Lidija PLIBERŠEK, 01.08.1973, VOLIČINA, ZAVRH 9, 2232 VoličinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Jože ROŽMARIN, 04.02.1965, VOLIČINA, ZAVRH 86 C, 2232 VoličinaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Matej VRČKO, 05.01.1979, VOLIČINA, ZAVRH 97, 2232 VoličinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Aleksander KRAJNC, 01.08.1982, VOLIČINA, ZAVRH 43 B, 2232 VoličinaPETRA MURŠEC
5Denis POŠTRAK, 16.08.1987, VOLIČINA, ZAVRH 74 B, 2232 VoličinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Voličina - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Milko SLANIČ, 13.11.1968, VOLIČINA, SELCE 58, 2232 VoličinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Larissa VIDOVIČ, 22.08.1996, VOLIČINA, DOLGE NJIVE 14 B, 2232 VoličinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Mitja GRAJFONER, 01.04.1990, VOLIČINA, SELCE 80, 2232 VoličinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Igor KMETIČ, 13.12.1979, VOLIČINA, SELCE 23 A, 2232 VoličinaPETRA MURŠEC

Krajevna skupnost - Voličina - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Zvonko ČUČEK, 20.02.1959, VOLIČINA, ČRMLJENŠAK 38, 2232 VoličinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Voličina - VOLILNA ENOTA 06

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tina BRUNČIČ, 27.05.1989, VOLIČINA, NADBIŠEC 16, 2232 VoličinaPETRA MURŠEC
2Simona CAPL, 21.05.1982, VOLIČINA, NADBIŠEC 27, 2232 VoličinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Franc DRUŽOVIČ, 09.09.1971, VOLIČINA, NADBIŠEC 33, 2232 VoličinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Voličina - VOLILNA ENOTA 07

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vlado SIMONIČ, 24.06.1960, VOLIČINA, STRAŽE 13, 2232 VoličinaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Peter GOLOB, 19.06.1976, VOLIČINA, ROGOZNICA 30, 2232 VoličinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.