Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KUNGOTA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Vaška skupnost - Jurij

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TOMAŽ KOŠTRUN, 07.11.1981, JURIJ OB PESNICI, PESNICA 12, 2201 Zgornja KungotaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2TINKA KOŠTRUN, 23.01.1979, JURIJ OB PESNICI, PESNICA 12, 2201 Zgornja KungotaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3BOŠTJAN REMŠAK, 25.12.1979, JURIJ OB PESNICI, GRUŠENA 26, 2201 Zgornja KungotaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4MAJDA TRAMPUŠ, 26.04.1958, JURIJ OB PESNICI, JURSKI VRH 4A, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5CIRIL JANČIČ, 08.03.1951, JURIJ OB PESNICI, PESNICA 16, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6BARBARA LEBER VRAČKO, 29.04.1989, JURIJ OB PESNICI, JEDLOVNIK 28, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7KARL ROPIN, 28.08.1942, JURIJ OB PESNICI, PESNICA 10A, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8RENATA ROPIN, 10.05.1973, JURIJ OB PESNICI, PESNICA 10A, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9TOMAŽ DOBAJ, 18.11.1972, JURIJ OB PESNICI, JURSKI VRH 22, 2201 Zgornja KungotaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Vaška skupnost - Spodnja Kungota

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1METKA ORNIK, 09.04.1975, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 248, 2211 Pesnica pri MariboruSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2JOŽE GRABER, 13.03.1976, SPODNJA KUNGOTA, KOZJAK NAD PESNICO 31A, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3SAŠA ROBIČ MIŠKO, 17.02.1976, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 250, 2211 Pesnica pri MariboruSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4SAŠO EFERL, 15.09.1992, SPODNJA KUNGOTA, ROŠPOH DEL 164A, 2351 KamnicaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5MANJA WEINGERL, 30.08.1985, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 555, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6MIRAN ROBIČ, 22.09.1976, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 250, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7TJAŠA MARKO, 06.01.1977, SPODNJA KUNGOTA, ROŠPOH DEL 152D, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8NADA BUKOVNIK, 11.10.1951, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 97, 2211 Pesnica pri MariboruJOŽEK KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
9MARKO MATJAŠIČ, 28.08.1999, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 84A, 2211 Pesnica pri MariboruJOŽEK KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
10KATJA LAZAREVIĆ, 23.07.1997, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 108, 2211 Pesnica pri MariboruJOŽEK KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
11STANISLAV BUKOVNIK, 12.11.1949, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 97, 2211 Pesnica pri MariboruJOŽEK KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
12MARJANA LESKOVŠEK, 04.01.1975, SPODNJA KUNGOTA, KOZJAK NAD PESNICO 20D, 2201 Zgornja KungotaJOŽEK KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
13ALEKSANDER LAZAREVIĆ, 13.07.1973, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 108, 2211 Pesnica pri MariboruJOŽEK KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
14DIJANA MADŽARAC, 01.11.1976, SPODNJA KUNGOTA, ROŠPOH DEL 164C, 2351 KamnicaJOŽEK KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
15IVAN GAMSER, 22.12.1958, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 201, 2211 Pesnica pri MariboruSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
16JOŽEF POPIJAL, 22.02.1954, SPODNJA KUNGOTA, GRADIŠKA 317, 2211 Pesnica pri MariboruNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
17ANDREJA ŠABEC KESAK, 26.02.1974, SPODNJA KUNGOTA, ROŠPOH DEL 170, 2351 KamnicaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Vaška skupnost - Svečina

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DOBRI PARTLIČ, 02.03.1964, SVEČINA, ZGORNJE VRTIČE 6A, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2ZDENKA RUDL, 12.06.1962, SVEČINA, CIRINGA 1, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3ZDRAVKO ZADRAVEC, 13.08.1964, SVEČINA, SLATINA 17, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4ZVONKO ŠKRUBA, 25.07.1952, SVEČINA, PODIGRAC 4, 2201 Zgornja KungotaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5ALENKA VALDHUBER, 23.11.1983, SVEČINA, CIRINGA 6, 2201 Zgornja KungotaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Vaška skupnost - Zgornja Kungota

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BOŠTJAN ČRNČIČ, 14.01.1973, ZGORNJA KUNGOTA, KOZJAK NAD PESNICO 55, 2201 Zgornja KungotaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2JOŽE KRAJNC, 17.12.1958, ZGORNJA KUNGOTA, PLINTOVEC 10K, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3KRISTINA KETIŠ, 25.12.1951, ZGORNJA KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA 17Č, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4RUDOLF KETIŠ, 07.04.1939, ZGORNJA KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA 17Č, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5JELKA KOLMANIČ, 11.09.1954, ZGORNJA KUNGOTA, PLINTOVEC 10F, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6VOJKO VRHOVEC, 23.04.1962, ZGORNJA KUNGOTA, PLINTOVEC 9, 2201 Zgornja KungotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7TOMAŽ HOLER, 02.08.1979, ZGORNJA KUNGOTA, SPODNJE VRTIČE 28, 2201 Zgornja KungotaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
8JOŽEFA FERK, 03.03.1945, ZGORNJA KUNGOTA, PLINTOVEC 10D, 2201 Zgornja KungotaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.