Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA HRASTNIK
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Boben - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jože Gregorčič, 16.03.1961, Boben, Boben 36, 1430 HrastnikKarolina Senčar in skupina volivcev
2Barbara Leskovšek Polak, 26.06.1980, Čeče-del, Čeče-del 58a, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
3Milan Laznik, 11.08.1951, Čeče-del, Čeče-del 92a, 1430 HrastnikAnica Nuša Gregorčič in skupina volivcev
4Darjana Knežević, 21.11.1987, Čeče-del, Čeče-del 55c, 1430 HrastnikRebeka Kupec in skupina volivcev
5Jurij Klenovšek, 04.07.1957, Čeče-del, Čeče-del 110, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
6Drago Kolarič, 29.06.1982, Boben, Boben 8, 1430 HrastnikKarolina Senčar in skupina volivcev
7David Krajnc, 29.06.1974, Čeče-del, Čeče-del 68, 1430 HrastnikKarolina Senčar in skupina volivcev
8Martina Senčar, 11.04.1981, Čeče-del, Čeče-del 48, 1430 HrastnikAnica Nuša Gregorčič in skupina volivcev
9Sašo Šardi, 06.08.1973, Čeče-del, Čeče-del 57, 1430 HrastnikBlaženka Šardi in skupina volivcev
10Mateja Rebov, 14.04.1970, Čeče-del, Čeče-del 55d, 1430 HrastnikKarolina Senčar in skupina volivcev
11Maša Klenovšek, 14.03.1993, Čeče-del, Čeče-del 110a, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
12Matevž Polak, 25.01.1980, Čeče-del, Čeče-del 58a, 1430 HrastnikRebeka Kupec in skupina volivcev
13Nada Žagar Seničar, 02.05.1961, Čeče-del, Čeče-del 55b, 1430 HrastnikKarolina Senčar in skupina volivcev
14Miha Ustar, 16.02.1984, Boben, Boben 4a, 1430 HrastnikRebeka Kupec in skupina volivcev
15Tomaž Volfand, 08.08.1976, Čeče-del, Čeče-del 109, 1430 HrastnikRebeka Kupec in skupina volivcev
16Rebeka Kupec, 01.07.1991, Boben, Boben 5, 1430 HrastnikRebeka Kupec in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Dol pri Hrastniku - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Timotej Funkel, 16.09.1974, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 20, 1431 Dol pri HrastnikuNataša Kreže in skupina volivcev
2Natalija Gerčar Močilar, 13.11.1973, Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta 70, 1431 Dol pri HrastnikuMarko Funkl in skupina volivcev
3Sabina Klemen, 15.12.1984, Dol pri Hrastniku, Slatno 21a, 1431 Dol pri HrastnikuMarko Funkl in skupina volivcev
4Simona Sovre, 27.08.1971, Brnica, Brnica 16, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
5Marjan Racki, 03.01.1961, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 7, 1431 Dol pri HrastnikuBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
6Saša Seme, 18.11.1987, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 18, 1431 Dol pri HrastnikuBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
7Vanja Funkel Drnovšek, 27.11.1972, Kal, Kal 1, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
8Vojka Holešek, 28.01.1969, Brnica, Brnica 58, 1430 HrastnikMarko Funkl in skupina volivcev
9Marko Kandolf, 28.02.1971, Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta 58, 1431 Dol pri HrastnikuGregor Pajić in skupina volivcev "Lista Gregorja Pajića"
10Urban Romih, 01.06.1976, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 19, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
11Aleksej Klemen, 21.11.1966, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 10, 1431 Dol pri HrastnikuMarko Funkl in skupina volivcev
12Mateja Salmič, 11.10.1969, Dol pri Hrastniku, Grča 29, 1431 Dol pri HrastnikuNataša Kreže in skupina volivcev
13Mirko Vnuk, 09.03.1951, Kal, Kal 15, 1431 Dol pri HrastnikuMarko Funkl in skupina volivcev
14Željko Udovč, 31.08.1965, Brnica, Brnica 33, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
15Tadej Logar, 23.09.1975, Dol pri Hrastniku, Črdenc 7, 1431 Dol pri HrastnikuNataša Kreže in skupina volivcev
16Damjan Pap, 10.02.1982, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 17, 1431 Dol pri HrastnikuNataša Kreže in skupina volivcev
17Natalija Hribšek, 19.03.1966, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 17, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
18Primož Deželak, 25.03.1981, Dol pri Hrastniku, Pod hribom 17a, 1431 Dol pri HrastnikuNataša Kreže in skupina volivcev
19Anja Bantan, 11.12.1995, Dol pri Hrastniku, Slatno 25, 1431 Dol pri HrastnikuNataša Kreže in skupina volivcev
20Jožica Jelen, 18.03.1956, Dol pri Hrastniku, Krištandolska cesta 4, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
21Simon Funkl, 22.11.1964, Dol pri Hrastniku, Na Selah 13, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
22Uroš Klemen, 15.07.1956, Dol pri Hrastniku, Pod hribom 22, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
23Mateja Golouh Rotar, 20.04.1970, Dol pri Hrastniku, Cesta VDV brigade 39, 1431 Dol pri HrastnikuNataša Kreže in skupina volivcev
24Franc Romih, 13.06.1954, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, 1431 Dol pri HrastnikuMarko Funkl in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Steklarna - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Gorazd Klančar, 02.11.1960, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 20, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
2Gregor Zupan, 20.10.1970, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 15, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
3Dunja Volavšek, 04.01.1988, Podkraj, Podkraj 91, 1430 HrastnikRobert Sticher in skupina volivcev
4Nina Pečnik, 27.12.1977, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 8, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
5Sabina Karaman, 19.02.1990, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 2, 1430 HrastnikBožidar Udovč in skupina volivcev
6Robert Sticher, 18.11.1952, Podkraj, Podkraj 91, 1430 HrastnikRobert Sticher in skupina volivcev
7Nadir Čajić, 22.05.1985, Podkraj, Podkraj 76, 1430 HrastnikRobert Sticher in skupina volivcev
8Katja Godec, 14.07.1980, Podkraj, Podkraj 72, 1430 HrastnikRobert Sticher in skupina volivcev
9Maruška Špeglič, 20.12.1966, Hrastnik, Za Savo 16, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
10Nevenka Klančar, 10.01.1962, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 20, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
11Adalbert Zaletel, 18.02.1949, Hrastnik, Grajska pot 11, 1430 HrastnikBožidar Udovč in skupina volivcev
12Bojan Peterlin, 18.04.1961, Hrastnik, Pot Franca Pušnika 8, 1430 HrastnikBožidar Udovč in skupina volivcev
13Matej Kaiser, 16.09.1957, Podkraj, Podkraj 75, 1430 HrastnikBožidar Udovč in skupina volivcev
14Andreja Zore, 04.11.1959, Hrastnik, Taborniška pot 11, 1430 HrastnikRobert Sticher in skupina volivcev
15Petra Kolenc, 23.04.1975, Hrastnik, Za Savo 4, 1430 HrastnikBožidar Udovč in skupina volivcev
16Josip Mijatović, 19.03.1959, Hrastnik, Za Savo 12, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"

Krajevna skupnost - Rudnik - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Gregor Jelenko, 05.07.1975, Hrastnik, Log 28b, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
2Boris Špajzer, 22.04.1969, Hrastnik, Cesta 3.julija 1c, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
3Mitja Pajnkiher, 19.12.1983, Hrastnik, Novi log 7, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
4Nika Zavrašek, 24.04.1993, Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 7a, 1430 HrastnikGregor Pajić in skupina volivcev "Lista Gregorja Pajića"
5Simona Jeraj, 28.12.1976, Hrastnik, Veličkova cesta 45, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
6Nejc Kralj, 26.09.1985, Hrastnik, Cesta padlih borcev 8, 1430 HrastnikIvan Grum in skupina volivcev
7Mojca Greben, 05.03.1963, Hrastnik, Pot Josipa Brinarja 8, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
8Dejan Pižmoht, 26.12.1976, Hrastnik, Log 28b, 1430 HrastnikIvan Grum in skupina volivcev
9Aljoša Zavrašek, 04.01.1971, Hrastnik, Log 22, 1430 HrastnikIvan Grum in skupina volivcev
10Urška Perko, 20.03.1987, Hrastnik, Veličkova cesta 8, 1430 HrastnikIvan Grum in skupina volivcev
11Natalija Jazbinšek, 16.08.1976, Hrastnik, Novi log 18, 1430 HrastnikIvan Grum in skupina volivcev
12Aleš Laznik, 08.01.1965, Hrastnik, Cesta padlih borcev 22a, 1430 HrastnikBožo Majcen in skupina volivcev "Lista srečno, Hrastnik"
13Jernej Haberl, 18.11.1987, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
14Vesna Ojsteršek Drnovšek, 21.03.1968, Hrastnik, Cesta 1.maja 76, 1430 HrastnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
15Barbara Ulimwengu, 22.02.1978, Hrastnik, Pot na Kal 14, 1430 HrastnikIvan Grum in skupina volivcev
16Aleš Herič, 28.02.1965, Hrastnik, Log 28a, 1430 HrastnikIvan Grum in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Kovk - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vanja Gianini, 25.08.1986, Kovk, Kovk 35, 1431 Dol pri HrastnikuDarinka Ostanek in skupina volivcev
2Anže Rovšek, 05.09.1994, Kovk, Kovk 26, 1431 Dol pri HrastnikuDarinka Ostanek in skupina volivcev
3Marko Doberšek, 23.04.1977, Kovk, Kovk 15, 1431 Dol pri HrastnikuDarinka Ostanek in skupina volivcev
4Mojca Koritnik Homšek, 14.02.1977, Kovk, Kovk 2, 1431 Dol pri HrastnikuDarinka Ostanek in skupina volivcev
5Damjan Škoberne, 29.05.1966, Kovk, Kovk 12, 1431 Dol pri HrastnikuDarinka Ostanek in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Krnice-Šavna Peč - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Janez Radič, 08.07.1972, Krnice, Krnice 2, 1430 HrastnikVidrih Melita in skupina volivcev
2Albina Ocepek, 14.03.1959, Krnice, Krnice 18, 1430 HrastnikKarmica Skalič Holešek in skupina volivcev
3Ivica Jamšek, 15.04.1982, Krnice, Krnice 14, 1430 HrastnikKarmica Skalič Holešek in skupina volivcev
4Alojz Čebin, 02.06.1951, Šavna Peč, Šavna Peč 9, 1430 HrastnikNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Uroš Durnik, 10.05.1972, Šavna Peč, Šavna Peč 23a, 1430 HrastnikKarmica Skalič Holešek in skupina volivcev
6Janez Lušina, 26.12.1970, Šavna Peč, Šavna Peč 24, 1430 HrastnikKarmica Skalič Holešek in skupina volivcev
7Nina Kmetič, 27.05.1990, Krnice, Krnice 15b, 1430 HrastnikKarmica Skalič Holešek in skupina volivcev
8Mirko Mihalič, 20.02.1968, Šavna Peč, Šavna Peč 22, 1430 HrastnikKarmica Skalič Holešek in skupina volivcev
9Mateja Durnik, 06.07.1984, Šavna Peč, Šavna Peč 10, 1430 HrastnikKarmica Skalič Holešek in skupina volivcev
10Melita Vidrih, 03.10.1967, Šavna Peč, Šavna Peč 7, 1430 HrastnikVidrih Melita in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Marno - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Milan Gozdnikar, 13.07.1968, Marno, Marno 44b, 1431 Dol pri HrastnikuLidija Jakopič in skupina volivcev
2Jožica Marinko, 02.02.1981, Brdce, Brdce 20, 1431 Dol pri HrastnikuLidija Jakopič in skupina volivcev
3Andrej Jerman, 27.02.1976, Brdce, Brdce 50b, 1431 Dol pri HrastnikuLidija Jakopič in skupina volivcev
4Petra Privšek, 17.09.1978, Brdce, Brdce 59, 1431 Dol pri HrastnikuLidija Jakopič in skupina volivcev
5Janez Kotnik, 12.05.1974, Brdce, Brdce 49a, 1431 Dol pri HrastnikuTerezija Kotnik in skupina volivcev
6Simona Jovanovič, 04.10.1973, Brdce, Brdce 27a, 1431 Dol pri HrastnikuTerezija Kotnik in skupina volivcev
7Tomaž Žagar, 26.08.1974, Brdce, Brdce 20b, 1431 Dol pri HrastnikuTerezija Kotnik in skupina volivcev
8Jože Velikonja, 06.05.1965, Brdce, Brdce 38, 1431 Dol pri HrastnikuTerezija Kotnik in skupina volivcev
9Jože Polak, 14.01.1973, Marno, Marno 34, 1431 Dol pri HrastnikuTerezija Kotnik in skupina volivcev
10Andreja Šmid, 19.01.1969, Marno, Marno 57, 1431 Dol pri HrastnikuTerezija Kotnik in skupina volivcev
11Samo Klemen, 28.09.1954, Marno, Marno 12b, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
12Roman Stritar, 08.04.1975, Brdce, Brdce 37a, 1431 Dol pri HrastnikuJožef Stritar in skupina volivcev
13Marija Kostanjšek, 04.10.1951, Marno, Marno 5, 1431 Dol pri HrastnikuJožef Stritar in skupina volivcev
14Jozo Lukić, 27.04.1968, Marno, Marno 7, 1431 Dol pri HrastnikuJožef Stritar in skupina volivcev
15Nataša Premec, 18.07.1969, Brdce, Brdce 50C, 1431 Dol pri HrastnikuTerezija Kotnik in skupina volivcev
16Frančiška Šentjurc, 04.10.1954, Brdce, Brdce 4c, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
17Aleš Omerzel, 27.08.1984, Marno, Marno 41, 1431 Dol pri HrastnikuLidija Jakopič in skupina volivcev
18Dušan Drnovšek, 15.02.1958, Marno, Marno 17, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
19Mojca Tušek, 30.09.1972, Brdce, Brdce 50a, 1431 Dol pri HrastnikuLidija Jakopič in skupina volivcev
20Karmen Podmenik, 22.08.1970, Marno, Marno 49, 1431 Dol pri HrastnikuJožef Stritar in skupina volivcev
21Damjan Napret, 05.11.1950, Marno, Marno 22, 1431 Dol pri HrastnikuEva Čeperlin in skupina volivcev
22Marija Kandolf, 01.10.1960, Brdce, Brdce 12a, 1431 Dol pri HrastnikuSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
23Irena Kovač, 29.02.1960, Brdce, Brdce 3, 1431 Dol pri HrastnikuJožef Stritar in skupina volivcev
24Matic Rotar, 22.01.1985, Brdce, Brdce 22, 1431 Dol pri HrastnikuLidija Jakopič in skupina volivcev
25Drago Kačič, 18.09.1954, Brdce, Brdce 15a, 1431 Dol pri HrastnikuJožef Stritar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Podkraj - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Zdravko Kreže, 24.10.1980, Podkraj, Podkraj 97, 1430 HrastnikRoman Vene in skupina volivcev
2Mojca Kavšek, 15.10.1984, Podkraj, Podkraj 22, 1430 HrastnikRoman Vene in skupina volivcev
3Mitja Oberč, 05.05.1980, Podkraj, Podkraj 21, 1430 HrastnikRoman Vene in skupina volivcev
4Matej Kavšek, 01.11.1989, Podkraj, Podkraj 40, 1430 HrastnikRoman Vene in skupina volivcev
5Polonca Stušek, 20.09.1993, Podkraj, Podkraj 54a, 1430 HrastnikRoman Vene in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Prapretno - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tanja Jovan, 03.10.1985, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 8, 1430 HrastnikTanja Jovan in skupina volivcev
2Mihec Drnovšek, 06.06.1986, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 22, 1430 HrastnikTanja Jovan in skupina volivcev
3Nastja Jazbinšek, 25.11.1983, Plesko, Plesko 2, 1430 HrastnikTanja Jovan in skupina volivcev
4Simona Opresnik, 02.10.1972, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 23b, 1430 HrastnikIgor Hrovatič in skupina volivcev
5Nejc Plahuta, 28.12.1986, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 18, 1430 HrastnikTanja Jovan in skupina volivcev
6Stanko Štepec, 05.02.1973, Plesko, Plesko 7, 1430 HrastnikIgor Hrovatič in skupina volivcev
7Tadej Hrovatič, 28.03.1986, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 63a, 1430 HrastnikIgor Hrovatič in skupina volivcev
8Janez Lipovšek, 06.04.1991, Plesko, Plesko 2a, 1430 HrastnikTanja Jovan in skupina volivcev
9Ivan Urbajs, 25.10.1969, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 14, 1430 HrastnikIgor Hrovatič in skupina volivcev
10Maja Jenko, 01.03.1986, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 23a, 1430 HrastnikIgor Hrovatič in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Turje-Gore - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Viljem Makek, 30.10.1963, Turje, Turje 30, 1431 Dol pri HrastnikuVojka Grešak Kramžar in skupina volivcev
2Pavel Železnik, 21.06.1954, Turje, Turje 56, 1431 Dol pri HrastnikuPolonca Draksler in skupina volivcev
3Roman Grešak, 21.08.1974, Turje, Turje 8b, 1431 Dol pri HrastnikuVojka Grešak Kramžar in skupina volivcev
4Tina Peklar, 16.11.1981, Turje, Turje 10, 1431 Dol pri HrastnikuVojka Grešak Kramžar in skupina volivcev
5Helena Napret, 03.07.1978, Gore, Gore 34, 1431 Dol pri HrastnikuPolonca Draksler in skupina volivcev
6Nataša Jovan, 14.07.1979, Turje, Turje 31, 1431 Dol pri HrastnikuVojka Grešak Kramžar in skupina volivcev
7Rosita Potočnik, 21.06.1972, Turje, Turje 15a, 1431 Dol pri HrastnikuVojka Grešak Kramžar in skupina volivcev
8Matej Mejač, 05.09.1979, Turje, Turje 42, 1431 Dol pri HrastnikuPolonca Draksler in skupina volivcev
9Stanislav Polak, 09.09.1954, Turje, Turje 64, 1431 Dol pri HrastnikuVojka Grešak Kramžar in skupina volivcev
10Stanka Završnik, 22.11.1970, Turje, Turje 61a, 1431 Dol pri HrastnikuPolonca Draksler in skupina volivcev
11Urška Završnik, 18.03.1993, Turje, Turje 21, 1431 Dol pri HrastnikuPolonca Draksler in skupina volivcev
12Gregor Železnik, 25.05.1978, Turje, Turje 9a, 1431 Dol pri HrastnikuPolonca Draksler in skupina volivcev
13Ladislav Železnik, 10.09.1956, Turje, Turje 9a, 1431 Dol pri HrastnikuVojka Grešak Kramžar in skupina volivcev
14Iztok Železnik, 17.07.1981, Turje, Turje 81, 1431 Dol pri HrastnikuPolonca Draksler in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.