Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Gorenja vas - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Dušan Podobnik, 26.11.1973, Gorenja Dobrava, Gorenja Dobrava 35, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Antonija Oblak, 08.05.1958, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Vladimir Kavčič, 29.11.1968, Gorenja Dobrava, Gorenja Dobrava 11, 422 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Gorenja vas - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vincenc Kavčič, 02.02.1954, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Antona 2, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Marija Prosen, 08.02.1959, Lajše, Lajše 9, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Luka Kržišnik, 10.03.1981, Dobravšce, Dobravšce 24, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4Jana Rojc, 22.11.1964, Dolenja Dobrava, Dolenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Mirjana Možina, 19.06.1959, Dolenja Dobrava, Dolenja Dobrava 37, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Stanislav Homec, 15.12.1962, Dolenja Dobrava, Dolenja Dobrava 26, 4224 Gorenja vasSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Gorenja vas - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ladislav Klemenčič, 19.05.1962, Vršajn, Vršajn 2, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Marija Mlinar, 21.10.1961, Gorenja vas, Poljanska cesta 100, 4224 Gorenja vasSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Gorenja vas - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marija Knafelj, 18.01.1956, Srednje Brdo, Srednje Brdo 2a, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Marijan Štremfelj, 09.09.1952, Volaka, Volaka 24, 4224 Gorenja vasSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Gorenja vas - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Damjan Košir, 02.01.1997, Leskovica, Leskovica 27, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Klemen Mezeg, 13.11.1996, Debeni, Debeni 4, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Javorje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marjan Možina, 13.06.1960, Dolenčice, Dolenčice 4, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Emil Alič, 24.01.1958, Murave, Murave 9, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Ciril Alič, 23.07.1955, Murave, Murave 16, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Irena Tavčar, 30.12.1955, Javorje, Javorje 14, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Javorje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Dolenc, 08.01.1958, Četena Ravan, Četena Ravan 7, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Matevž Demšar, 24.08.1952, Zapreval, Zapreval 3, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Marjeta Kokelj, 19.07.1956, Mlaka nad Lušo, Mlaka nad Lušo 4, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Javorje - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Peter Peternel, 29.06.1981, Gorenja Žetina, Gorenja Žetina 1, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Tomaž Šink, 26.11.1980, Dolenja Žetina, Dolenja Žetina 3, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lučine - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tadej Kavčič, 02.01.1983, Lučine, Lučine 45, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Irena Jereb, 16.08.1969, Lučine, Lučine 42, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Blaž Dolinar, 29.01.1971, Lučine, Lučine 20b, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Lučine - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marija Skopec, 26.12.1966, Dolge Njive, Dolge Njive 8, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Silvan Huber, 31.12.1966, Goli Vrh, Goli Vrh 2b, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Janez Martinčič, 22.06.1969, Dolge Njive, Dolge Njive 7, 4224 Gorenja vasSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Janez Košir, 26.01.1967, Dolge Njive, Dolge Njive 11, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Lučine - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Karolina Martinčič, 08.07.1965, Zadobje, Zadobje 4, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Stanislav Bizovičar, 20.11.1959, Zadobje, Zadobje 13a, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Lučine - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jožefa Maček, 05.02.1966, Brebovnica, Brebovnica 13a, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Viljem Potočnik, 17.01.1970, Brebovnica, Brebovnica 14, 4224 Gorenja vasNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Poljane nad Škofjo Loko - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Franc Dolenec, 10.02.1955, Hotovlja, Hotovlja 37, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Janez Klemenčič, 29.08.1949, Predmost, Predmost 27, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Aleš Šubic, 06.06.1972, Hotovlja, Hotovlja 90, 4223 Poljane nad Škofjo LokoAleš Šubic in skupina volivcev
4Martina Košir, 08.11.1969, Bukov Vrh, Bukov Vrh 6, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Poljane nad Škofjo Loko - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jakob Stanonik, 01.07.1974, Smoldno, Smoldno 3a, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Marija Pisk, 25.02.1952, Srednja vas - Poljane, Srednja vas - Poljane 23, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Igor Bogataj, 03.10.1968, Srednja vas - Poljane, Srednja vas - Poljane 10, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Anton Debeljak, 29.04.1956, Poljane nad Škofjo Loko, Poljane nad Škofjo Loko 135, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Poljane nad Škofjo Loko - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Frančiška Dolenec, 30.05.1955, Lom nad Volčo, Lom nad Volčo 4, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Matej Šink, 10.05.1992, Delnice, Delnice 26, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Poljane nad Škofjo Loko - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Mateja Primožič, 13.02.1976, Gorenja Brdo, Gorenje Brdo 10a, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Jakob Petrovčič, 24.07.1999, Malenski Vrh, Malenski Vrh 2, 4223 Poljane nad Škofjo LokoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Sovodenj - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martina More, 14.03.1985, Sovodenj, Sovodenj 29, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev
2Tomo Peternelj, 04.03.1975, Sovodenj, Sovodenj 13, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev
3Metod Ambrožič, 05.06.1969, Sovodenj, Sovodenj 41, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Sovodenj - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martin Kumer, 11.11.1987, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 16, 4225 SovodenjMarko Bajt in skupina volivcev
2Zvonko Dolinar, 13.06.1963, Stara Oselica, Stara Oselica 2, 4225 SovodenjSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Stanko Bajt, 28.04.1961, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 18a, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev
4Tina Peternelj Mravlje, 05.09.1979, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 13, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev
5Metka Šturm, 25.10.1972, Stara Oselica, Stara Oselica 66, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev
6Ana Marija Jereb Bervar, 22.07.1991, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 19, 4225 SovodenjMarko Bajt in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Sovodenj - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Helena Živkovič, 18.08.1950, Hobovše pri Stari Oselici, Hobovše pri Stari Oselici 17, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev
2Jože Šifrar, 03.03.1961, Stara Oselica, Stara Oselica 6a, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Sovodenj - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1David Treven, 02.12.1992, Laniše, Laniše 11, 4224 Gorenja vasNevenka Telban in skupina volivcev
2Nataša Jezeršek, 14.03.1971, Nova Oselica, Nova Oselica 5, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev
3Gabrijel Podobnik, 01.11.1958, Javorjev Dol, Javorjev Dol 7, 4225 SovodenjNevenka Telban in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Trebija - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Roman Kokalj, 20.03.1960, Trebija, Trebija 47, 4224 Gorenja vasRudolf Kokelj in skupina volivcev
2Matjaž Šifrar, 17.01.1968, Trebija, Trebija 63, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Irma Oblak, 29.04.1969, Trebija, Trebija 28, 4224 Gorenja vasRudolf Kokelj in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Trebija - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Karla Šturm, 17.11.1991, Podgora, Podgora 20, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Valentin Frelih, 06.02.1970, Podgora, Podgora 23, 4224 Gorenja vasSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Trebija - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tomaž Jereb, 09.02.1989, Fužine, Fužine 24, 4224 Gorenja vasRudolf Kokelj in skupina volivcev
2Irena Bogataj, 31.12.1972, Fužine, Fužine 10, 4224 Gorenja vasRudolf Kokelj in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Trebija - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Miha Mrak, 05.01.1980, Stara Oselica, Stara Oselica 26, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Lucija Klemenčič, 15.12.1991, Stara Oselica, Stara Oselica 37, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Trebija - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Boris Žnidarčič, 01.06.1964, Kladje, Kladje 10, 4224 Gorenja vasSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.