Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Vaška skupnost - Kočevske Poljane

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Igor Mavsar, 24.03.1964, Kočevske Poljane, Kočevske Poljane 8 a, 8350 Dolenjske TopliceUroš Mavsar in skupina volivcev
2Silvo Kumelj, 29.11.1988, Kočevske Poljane, Kočevske Poljane 3a, 8350 Dolenjske TopliceUroš Mavsar in skupina volivcev
3Petra Avguštin, 15.05.1984, Kočevske Poljane, Kočevske Poljane 11, 8350 Dolenjske TopliceUroš Mavsar in skupina volivcev
4Tilen Avguštin, 05.09.1998, Kočevske Poljane, Kočevske Poljane 11, 8350 Dolenjske TopliceUroš Mavsar in skupina volivcev
5Tatjana Fink, 11.04.1977, Kočevske Poljane, Kočevske Poljane 1 a, 8350 Dolenjske TopliceUroš Mavsar in skupina volivcev

Vaška skupnost - Pod Srebotnikom

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Irena Kapš, 11.06.1979, Občice, Občice 22, 8350 Dolenjske TopliceBeno Kop in lista predlagateljev
2Andrej Majerič, 25.08.1974, Občice, Občice 22, 8350 Dolenjske TopliceBeno Kop in lista predlagateljev
3Marjan Štangelj, 08.09.1964, Občice, Občice 11, 8350 Dolenjske TopliceBeno Kop in lista predlagateljev
4Aleš Kapš, 27.01.1983, Občice, Občice 22, 8350 Dolenjske TopliceBeno Kop in lista predlagateljev
5Darja Štangelj, 02.11.1977, Občice, Občice 11, 8350 Dolenjske TopliceBeno Kop in lista predlagateljev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.