Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA DOBROVNIK
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - KS DOBROVNIK - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Deziderij Sekereš, 28.08.1951, Dobrovnik, Dobrovnik 18, 9223 DobrovnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
2Franc Vuk, 02.01.1976, Dobrovnik, Dobrovnik 30, 9223 DobrovnikRobert Glavač in skupina volivcev
3Simona Glavač, 22.10.1980, Dobrovnik, Dobrovnik 29, 9223 DobrovnikRobert Glavač in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS DOBROVNIK - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Avgust Horvat, 12.01.1975, Dobrovnik, Dobrovnik 274b, 9223 DobrovnikLadislav Solarič in skupina volivcev
2Katarina Bojnec, 27.03.1952, Dobrovnik, Dobrovnik 276a, 9223 DobrovnikMarija Kardinar in skupina volivcev
3Jožef Mate, 05.11.1975, Dobrovnik, Dobrovnik 274a, 9223 DobrovnikMarija Kardinar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS STREHOVCI - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jure Jurinić, 27.02.1991, Strehovci, Strehovci 47, 9223 DobrovnikAleš Casar in skupina volivcev
2Sonja Pucko, 15.02.1974, Strehovci, Strehovci 53, 9223 DobrovnikAleš Casar in skupina volivcev
3Leon Casar, 26.06.1984, Strehovci, Strehovci 2, 9223 DobrovnikAleš Casar in skupina volivcev
4Tadeja Casar, 27.08.1980, Strehovci, Strehovci 57, 9223 DobrovnikAleš Casar in skupina volivcev
5Ciril Lovrenčec, 05.07.1967, Strehovci, Strehovci 54, 9223 DobrovnikAleš Casar in skupina volivcev

Krajevna skupnost - KS ŽITKOVCI - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Darko Bekő, 10.11.1981, Žitkovci, Žitkovci 54, 9223 DobrovnikSandra Bači in skupina volivcev
2Ladislav Bači, 30.06.1969, Žitkovci, Žitkovci 34, 9223 DobrovnikSandra Bači in skupina volivcev
3Sabina Horvat, 11.02.1991, Žitkovci, Žitkovci 34, 9223 DobrovnikSandra Bači in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.