Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - ŽERJAV - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ALEKSANDRA ROZMAN, 09.03.1973, Črna na Koroškem, Žerjav 35, 2393 Črna na KoroškemSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2MARJETKA ODER, 30.06.1966, Črna na Koroškem, Žerjav 73, 2393 Črna na KoroškemKATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3JASMINA KEVP, 19.03.1980, Črna na Koroškem, Žerjav 59, 2393 Črna na KoroškemSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4ZORKA ODERLAP, 26.06.1967, Črna na Koroškem, Žerjav 46, 2393 Črna na KoroškemKATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
5ALOJZ ZMRZLIKAR, 04.06.1965, Črna na Koroškem, Žerjav 77, 2393 Črna na KoroškemKATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
6ANDREJ POLC, 19.05.1971, Črna na Koroškem, Žerjav 13, 2393 Črna na KoroškemSD - SOCIALNI DEMOKRATI
7MILAN JAVORNIK, 12.12.1962, Črna na Koroškem, Žerjav 23, 2393 Črna na KoroškemKATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
8JOŽE KROPIVNIK mag., 03.03.1971, Črna na Koroškem, Žerjav 74, 2393 Črna na KoroškemKATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
9MILENA JAVORNIK, 27.05.1962, Črna na Koroškem, Žerjav 23, 2393 Črna na KoroškemKATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
10JERNEJ FORSTNER, 20.08.1986, Črna na Koroškem, Žerjav 48, 2393 Črna na KoroškemSD - SOCIALNI DEMOKRATI
11MARIJAN ODERLAP, 30.10.1952, Črna na Koroškem, Žerjav 43.b, 2393 Črna na KoroškemKATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV
12ZORAN MIĆIĆ, 08.10.1965, Črna na Koroškem, Žerjav 23, 2393 Črna na KoroškemSD - SOCIALNI DEMOKRATI
13GABI RATAJ, 15.06.2000, Črna na Koroškem, Žerjav 54, 2393 Črna na KoroškemSD - SOCIALNI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.