Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

MESTNA OBČINA CELJE
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Četrtna skupnost - Center - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Ane Šterpin, 16.09.1957, Celje, Kocbekova 2, 3000 CeljeAndrej Dušan Pavlin in skupina volivcev
2Sandi Šarman, 28.10.1972, Celje, Stanetova ulica 24, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
3Valentin Steblovnik, 30.01.1946, Celje, Cankarjeva 7, 3000 CeljeAndrej Dušan Pavlin in skupina volivcev
4Irena Ašič, 16.03.1968, Celje, Cankarjeva 5, 3000 CeljeAndrej Dušan Pavlin in skupina volivcev
6Branko Feldin, 11.05.1957, Celje, Razlagova 3, 3000 CeljeAndrej Dušan Pavlin in skupina volivcev
7Vlasta Gričar, 29.10.1956, Celje, Na okopih 13, 3000 CeljeAndrej Dušan Pavlin in skupina volivcev
8Primož Golež, 11.05.1980, Celje, Glavni trg 6, 3000 CeljeCELJSKA NEODVISNA LISTA
9Predrag Kokanović, 06.10.1976, Celje, Razlagova 3, 3000 CeljeAndrej Dušan Pavlin in skupina volivcev
10Ana Cvikl, 14.07.1986, Celje, Na okopih 13, 3000 CeljeCELJSKA NEODVISNA LISTA
12Jasmina Blažan, 29.06.1968, Celje, Cankarjeva 8, 3000 CeljeMO SDS CELJE

Četrtna skupnost - Dečkovo naselje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Indira Žalac, 29.05.1969, Celje, Pod gabri 3, 3000 CeljeMO SDS CELJE
2Aleksandra Saša Kosmatin, 16.12.1994, Celje, Robova ulica 7, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
3Primož Posinek, 02.05.1965, Celje, Pod gabri 21, 3000 CeljePrimož Posinek in skupina volivcev
4Franc Hovnik, 14.11.1946, Celje, Pod kostanji 4, 3000 CeljePrimož Posinek in skupina volivcev
5Brigita Tratnik, 01.08.1972, Celje, Novi trg 9, 3000 CeljeMO SDS CELJE
6Aleksandra Hrastar, 21.07.1976, Celje, Dečkova cesta 54, 3000 CeljePrimož Posinek in skupina volivcev
7Vlasta Berk, 27.07.1955, Celje, Robova 3, 3000 CeljePrimož Posinek in skupina volivcev
8Bojan Sedlar, 28.12.1950, Celje, Grčarjeva ulica 1, 3000 CeljePrimož Posinek in skupina volivcev
9Verica Pristovnik, 22.04.1958, Celje, Šaranovičeva ulica 6, 3000 CeljePrimož Posinek in skupina volivcev
10dr. Aljoša Košak, 11.06.1973, Celje, Pod gabri 3, 3000 CeljeMO SDS CELJE
11Marko Kužner, 18.11.1983, Celje, Grčarjeva ulica 12, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE

Četrtna skupnost - Dolgo polje - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Radovan Romih, 13.07.1957, Celje, Oblakova ulica 1, 3000 CeljeAleš Vrečko in skupina volivcev
2Aleš Vrečko, 09.07.1949, Celje, Ipavčeva ulica 2, 3000 CeljeAleš Vrečko in skupina volivcev
3Ivan Domitrovič, 23.06.1946, Celje, Kosovelova ulica 5, 3000 CeljeAleš Vrečko in skupina volivcev
4Viktorija Knez, 08.04.1949, Celje, Kersnikova ulica 44, 3000 CeljeAleš Vrečko in skupina volivcev
5Dragica Poznič, 13.01.1953, Celje, Oblakova ulica 2, 3000 CeljeAleš Vrečko in skupina volivcev
6Vincenc Kolar, 30.06.1953, Celje, Kersnikova ulica 46 a, 3000 CeljeAleš Vrečko in skupina volivcev
7Urška Močnik, 16.10.1972, Celje, Gregorčičeva ulica 1, 3000 CeljeAleš Vrečko in skupina volivcev

Četrtna skupnost - Gaberje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Brigita Balon, 15.09.1951, Celje, Milčinskega ulica 11, 3000 CeljeVitomir Sanković in skupina volivcev
2Marija Gobec, 22.11.1952, Celje, Tovarniška ulica 6, 3000 CeljeVitomir Sanković in skupina volivcev
3Robert Blazinšek, 02.11.1970, Celje, Milčinskega ulica 6, 3000 CeljeVitomir Sanković in skupina volivcev
4Dragica Reberšak, 14.03.1949, Celje, Mariborska cesta 68, 3000 CeljeVitomir Sanković in skupina volivcev
5Marjan Skočir, 02.02.1969, Celje, Milčinskega ulica 11, 3000 CeljeVitomir Sanković in skupina volivcev
6Jolanda Goručan, 04.11.1959, Celje, Opekarniška cesta 12, 3000 CeljeVitomir Sanković in skupina volivcev
7Janko Koštomaj, 17.04.1952, Celje, Mariborska 28, 3000 CeljeMO SDS CELJE
8Silva Kozmus, 20.07.1963, Celje, Delavska ulica 16, 3000 CeljeMO SDS CELJE
9Anton Rebevšek, 23.05.1955, Celje, Milčinskega ulica 5, 3000 CeljeVitomir Sanković in skupina volivcev

Četrtna skupnost - Hudinja - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Srečko Čater, 31.03.1949, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 8, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
2Barbara Dežnak Vidmar, 13.09.1961, Celje, Žagarjeva 1, 3000 CeljeDragica Poklšek in skupina volivcev
3Dragana Jusupović, 20.09.1969, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 15, 3000 CeljeDragica Poklšek in skupina volivcev
4Martina Strniša, 01.11.1981, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 3, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
5Rumica Veber, 10.02.1940, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 44, 3000 CeljeDragica Poklšek in skupina volivcev
6Marjan Murko, 25.03.1958, Celje, Žagarjeva ulica 12, 3000 CeljeDragica Poklšek in skupina volivcev
7Robert Hostnik, 18.02.1967, Celje, Ulica bratov Dobrotinškov 3, 3000 CeljeDragica Poklšek in skupina volivcev
8mag. Filip Koželnik, 04.08.1992, Celje, Ulica frankolovskih žrtev 15, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
9Milan Podbregar, 08.06.1960, Celje, Kačeva 4, 3000 CeljeDragica Poklšek in skupina volivcev

Četrtna skupnost - Kajuh - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Milan Kolar, 24.12.1936, Celje, Trubarjeva ulica 53 b, 3000 CeljeAngela Koštomaj in skupina volivcev
2Edeltrud Tomažin, 30.10.1943, Celje, Malgajeva ulica 2 a, 3000 CeljeAngela Koštomaj in skupina volivcev
3Marko Schmidt, 07.02.1950, Celje, Trubarjeva ulica 53 b, 3000 CeljeAngela Koštomaj in skupina volivcev
4Marija Praznik, 30.07.1946, Celje, Malgajeva ulica 2 a, 3000 CeljeAngela Koštomaj in skupina volivcev
5Marjan Korošec, 26.08.1953, Celje, Trubarjeva ulica 18, 3000 CeljeAngela Koštomaj in skupina volivcev
6Janko Cvetko, 30.09.1946, Celje, Malgajeva ulica 4, 3000 CeljeAngela Koštomaj in skupina volivcev
7Aleksandra Kostanjevec, 25.08.1955, Celje, Trubarjeva ulica 55 a, 3000 CeljeAngela Koštomaj in skupina volivcev
8Edvard Jazbinšek, 08.09.1977, Celje, Malgajeva ulica 4, 3000 CeljeLucija Koštomaj in skupina volivcev
9mag. Maša Cigale, 10.10.1982, Celje, Trubarjeva ulica 9, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE

Četrtna skupnost - Lava - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Marjan Tržan, 03.03.1965, Celje, Zatišje 23, 3000 CeljeHarald Flis in skupina volivcev
2Harald Flis, 03.05.1943, Celje, Ulica Milke Kerinove 3, 3000 CeljeHarald Flis in skupina volivcev
3Jožica Knez, 05.12.1949, Celje, Cesta v Lokrovec 43, 3000 CeljeHarald Flis in skupina volivcev
4mag. Mihaela Tršinar, 02.06.1955, Celje, Cesta v Lokrovec 41, 3000 CeljeHarald Flis in skupina volivcev
5Čarli Grmič, 04.09.1953, Celje, Goriška ulica 2, 3000 CeljeHarald Flis in skupina volivcev
6Ida Užmah, 23.08.1947, Celje, Goriška ulica 6, 3000 CeljeHarald Flis in skupina volivcev
7Bojan Leskovšek, 31.10.1977, Celje, Iršičeva ulica 14, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
8Anton Jager, 27.10.1943, Celje, Cesta na Ostrožno 19, 3000 CeljeHarald Flis in skupina volivcev

Četrtna skupnost - Nova vas - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Majda Radjenović, 20.01.1953, Celje, Kraigherjeva ulica 6, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
2Gregor Gregorin, 03.11.1977, Celje, Škapinova ulica 13, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
3Vladimir Šunjevarić, 07.09.1971, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
4Slaviša Golinac, 12.07.1983, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 6, 3000 CeljeSlaviša Golinac in skupina volivcev
5Ksenija Podpečan, 15.12.1966, Celje, Škapinova ulica 14, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
6Ika Plevnik, 21.01.1944, Celje, Škapinova 10, 3000 CeljeMO SDS CELJE
7Vida Grivič, 05.06.1950, Celje, Okrogarjeva ulica 12, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
8Ludvik Stepančič, 03.07.1954, Celje, Cesta na Dobrovo 51 a, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
9Maksimiljan Klemen, 23.09.1944, Celje, Škapinova ulica 2, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
10Dragotin Prtenjak, 13.12.1947, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
11mag. Jožica Tamše, 31.10.1951, Celje, Cesta na Dobrovo 100, 3000 CeljeAnita Brajković in skupina volivcev

Četrtna skupnost - Savinja - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Lidia Majerič, 27.09.1951, Celje, Ljubljanska cesta 33, 3000 CeljeDimitrij Černe in skupina volivcev
2Branko Pilko, 08.02.1963, Celje, Trubarjeva ulica 40, 3000 CeljeDimitrij Černe in skupina volivcev
3Rihard Mlekuž, 06.09.1951, Celje, Trubarjeva ulica 40, 3000 CeljeDimitrij Černe in skupina volivcev
4Terezija Sluga, 26.08.1964, Celje, Partizanska cesta 35, 3000 CeljeVesna Zorzo in skupina volivcev
5Duško Herman, 29.08.1951, Celje, Partizanska cesta 55, 3000 CeljeVesna Zorzo in skupina volivcev
6Andrej Karner, 02.08.1966, Celje, Tržaška ulica 10, 3000 CeljeEva Špoljar in skupina volivcev
7Vladimir Pečnik, 05.05.1967, Celje, Trubarjeva ulica 38, 3000 CeljeDimitrij Černe in skupina volivcev
8Vojko Velenšek, 04.07.1972, Celje, Čopova 7, 3000 CeljeMO SDS CELJE
9Zdenka Zdolšek, 02.10.1957, Celje, Partizanska cesta 17 a, 3000 CeljeDimitrij Černe in skupina volivcev

Četrtna skupnost - Slavko Šlander - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Matej Maligoj, 04.11.1960, Celje, Škvarčeva ulica 18, 3000 CeljeViktorija Pajnič in skupina volivcev
2dr. Marta Križnar Škapin, 22.05.1941, Celje, Škvarčeva ulica 1, 3000 CeljeViktorija Pajnič in skupina volivcev
3Svetlana Stojanovič, 27.04.1984, Celje, Ljubljanska 30, 3000 CeljeCELJSKA NEODVISNA LISTA
4Romana Satler, 10.01.1964, Celje, Na zelenici 9, 3000 CeljeViktorija Pajnič in skupina volivcev
5Robi Špan, 22.06.1982, Celje, Ljubljanska 32, 3000 CeljeCELJSKA NEODVISNA LISTA
6Rok Cokan, 14.11.1985, Celje, Vojkova ulica 16, 3000 CeljeCELJSKA NEODVISNA LISTA
7Alojz Melavc, 24.12.1942, Celje, Škvarčeva ulica 6, 3000 CeljeViktorija Pajnič in skupina volivcev
8Marjan Vižin, 22.03.1953, Celje, Na zelenici 8, 3000 CeljeViktorija Pajnič in skupina volivcev
9Majda Kološa, 09.08.1946, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 10, 3000 CeljeCELJSKA NEODVISNA LISTA
10Marija Prevolšek, 30.09.1956, Celje, Čopova ulica 23, 3000 CeljeViktorija Pajnič in skupina volivcev
11Matevž Jug, 23.09.1981, Celje, Na zelenici 13, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
12mag. Metka Čobec, 27.05.1971, Celje, Na zelenici 6, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
13Mihael Zver, 14.08.1952, Celje, Ljubljanska 32, 3000 CeljeCELJSKA NEODVISNA LISTA
14Svetozar - Cveto Miljević, 02.07.1948, Celje, Čopova ulica 25, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
15Jožef Prevolšek, 09.04.1952, Celje, Čopova ulica 23, 3000 CeljeViktorija Pajnič in skupina volivcev
16Matej Verdnik, 16.04.1976, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 6, 3000 CeljeMO SDS CELJE

Krajevna skupnost - Aljažev hrib - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Zdravko Logar, 27.02.1957, Celje, Sketova ulica 8, 3000 CeljeMO SDS CELJE
2Alena Mulej, 07.01.1964, Celje, Teharska 22, 3000 CeljeStanko Pompe in skupina volivcev
3Amalija Jošt, 16.07.1942, Celje, Popovičeva 8, 3000 CeljeStanko Pompe in skupina volivcev
4Silvo Dobrajc, 06.11.1957, Celje, Pod gradom 2 c, 3000 CeljeSilvo Dobrajc in skupina volivcev
5Daša Gregorin Štifter, 29.09.1955, Celje, Hribarjeva ulica 1, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
6Franc Ožek, 22.05.1951, Celje, Zvodno 57, 3000 CeljeStanko Pompe in skupina volivcev
7Cvetozar Videnšek, 20.05.1961, Celje, Mirna pot 4 a, 3000 CeljeStanko Pompe in skupina volivcev
8Sonja Kosaber, 06.06.1953, Celje, Seliškarjeva 6, 3000 CeljeStanko Pompe in skupina volivcev
9Robert Kvar, 23.11.1966, Celje, Teharska cesta 117, 3000 CeljeStanko Pompe in skupina volivcev
10Stanko Pompe, 10.05.1960, Celje, Ulrikova 1, 3000 CeljeStanko Pompe in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Ljubečna - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jure Naglič, 07.12.1987, Ljubečna, Žepina 14 a, 3202 LjubečnaMarjan Kukovič in skupina volivcev
2Stanislava Mirnik, 30.03.1955, Ljubečna, Leskovec 24 a, 3202 LjubečnaFranc Gutenberger in skupina volivcev
3Petra Kristan, 27.01.1980, Ljubečna, Žepina 15, 3202 LjubečnaMarjan Kukovič in skupina volivcev
4Tomaž Lenart, 24.04.1974, Ljubečna, Murnova ulica 20, 3202 LjubečnaFranc Gutenberger in skupina volivcev
5Aljoša Naglič, 10.07.1978, Ljubečna, Kurirska pot 1, 3202 LjubečnaFranc Gutenberger in skupina volivcev
6Lidija Gornjak, 27.08.1961, Celje, Kurirska pot 5, 3000 CeljeMO SDS CELJE
7Simona Horvat, 10.07.1970, Ljubečna, Šmiklavž pri Škofji vasi 9b, 3202 LjubečnaFranc Gutenberger in skupina volivcev
8Ignac Trobiš, 20.12.1951, Ljubečna, Na gmajni 5, 3202 LjubečnaMarjan Kukovič in skupina volivcev
9Dejan Brecl, 11.08.1970, Ljubečna, Šmiklavž pri Škofji vasi 2, 3202 LjubečnaFranc Gutenberger in skupina volivcev
10Anton Pantner, 04.05.1950, Celje, Začret 51, 3000 CeljeMO SDS CELJE
11Diana Lipičnik Laura, 14.09.1964, Ljubečna, Glinsko 1, 3202 LjubečnaFranc Gutenberger in skupina volivcev
12Gorazd Železnik, 13.11.1959, Ljubečna, Murnova ulica 13, 3202 LjubečnaFranc Gutenberger in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Medlog - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Andrej Pišek, 22.04.1964, Celje, Medlog 67, 3000 CeljeAndrej Pišek in skupina volivcev
2Karmen Frece, 24.04.1966, Celje, Ložnica pri Celju 10, 3000 CeljeAndrej Pišek in skupina volivcev
3Andrej Šelih, 09.12.1968, Celje, Ljubljanska cesta 58, 3000 CeljeAndrej Pišek in skupina volivcev
4Anita Pesan, 19.05.1982, Celje, Medlog 58 a, 3000 CeljeAndrej Pišek in skupina volivcev
5Jože Strenčan, 04.03.1967, Celje, Lava 17, 3000 CeljeAndrej Pišek in skupina volivcev
6Karel Mirnik, 23.08.1948, Celje, Ljubljanska cesta 60, 3000 CeljeAndrej Pišek in skupina volivcev
7Romana Jurhar, 13.02.1967, Celje, Medlog 44, 3000 CeljeAndrej Pišek in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Ostrožno - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Maja Vaš, 03.05.1979, Celje, Ulica heroja Šarha 20, 3000 CeljeCELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE
2Drago Knez, 03.11.1953, Celje, Cesta na Ostrožno 87, 3000 CeljeAndrej Turnšek in skupina volivcev
3Živa Eržen, 17.05.1984, Celje, Cvetlična ulica 29, 3000 CeljePeter Pišek in skupina volivcev
4Daša Verbovšek, 22.04.1989, Celje, Razgledna ulica 11, 3000 CeljeAndrej Turnšek in skupina volivcev
5Simona Pompe, 03.07.1970, Celje, Cesta na Ostrožno 110, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
6Dejan Žohar, 08.12.1970, Celje, Prvomajska ulica 52, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
7Milan Kroflič, 16.04.1948, Celje, Efenkova ulica 30, 3000 CeljeErnest Rojc in skupina volivcev
8mag. Marjan Ferjanc, 15.06.1956, Celje, Ulica bratov Vedenikov 3, 3000 CeljeMO SDS CELJE
9Ines Deželak, 20.09.1986, Celje, Lopata 20 e, 3000 CeljePeter Pišek in skupina volivcev
10Jožef Založnik, 08.03.1951, Celje, Ulica heroja Rojška 46, 3000 CeljeAndrej Turnšek in skupina volivcev
11Vanda Fric, 24.07.1960, Celje, Lokrovec 47, 3000 CeljePeter Pišek in skupina volivcev
12Aleksander Velenšek, 15.04.1968, Celje, Črtomirova 7, 3000 CeljeAndrej Turnšek in skupina volivcev
13Dejan Korenak, 07.07.1978, Celje, Lopata 71, 3000 CeljeBoris Pesan in skupina volivcev
14Ivan Brežnik, 01.08.1946, Celje, Lopata 17, 3000 CeljePeter Pišek in skupina volivcev
15Pavel Stermecki, 27.06.1971, Celje, Lokrovec 45, 3000 CeljePeter Pišek in skupina volivcev
16Marjeta Marguč, 22.02.1972, Celje, Efenkova 6, 3000 CeljeAndrej Turnšek in skupina volivcev
17Peter Pišek, 16.09.1967, Celje, Lopata 17, 3000 CeljePeter Pišek in skupina volivcev
18Andrej Knez, 06.09.1969, Celje, Ulica Dušana Kvedra 2, 3000 CeljeAndrej Turnšek in skupina volivcev
19mag. Jelena Konda, 29.06.1970, Celje, Dobrova 19 a, 3000 CeljeMO SDS CELJE
20Rebeka Ratajc, 12.10.1996, Celje, Ulica heroja Šarha 2, 3000 CeljeAndrej Turnšek in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Pod gradom - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Karl Borlak, 02.12.1955, Celje, Tremerje 25, 3000 CeljeMO SDS CELJE
2Rikard Majcen, 07.08.1953, Celje, Japljeva ulica 3, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
3Vladimir Ljubek, 23.06.1953, Celje, Lisce 23 e, 3000 CeljeTerezija Jazbec in skupina volivcev
4Darja Kaučič, 17.06.1959, Celje, Košnica pri Celju 51 h, 3000 CeljeMO SDS CELJE
5Irma Jurkovšek, 29.12.1959, Celje, Zagrad 70, 3000 CeljeTerezija Jazbec in skupina volivcev
6Sašo Farčnik, 17.07.1987, Celje, Pečovnik 13, 3000 CeljeTerezija Jazbec in skupina volivcev
7Maks Vrečer, 29.08.1958, Celje, Polule 78a, 3000 CeljeTerezija Jazbec in skupina volivcev
8Suzi Kvas, 22.04.1971, Celje, Zvodno 25 b, 3000 CeljeZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
9Sonja Jazbec, 11.11.1972, Celje, Lisce 23, 3000 CeljeTerezija Jazbec in skupina volivcev
10Janez Sivka, 19.01.1966, Celje, Osenca 3, 3000 CeljeTerezija Jazbec in skupina volivcev
11Katja Kunstič, 13.08.1982, Celje, Polule 74, 3000 CeljeTerezija Jazbec in skupina volivcev
12Ivan Kaučič, 24.01.1958, Celje, Košnica pri Celju 51 h, 3000 CeljeMO SDS CELJE

Krajevna skupnost - Škofja vas - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Karolina Vrhovšek, 19.04.1974, Škofja vas, Škofja vas 50, 3211 Škofja vasJanez Budja in skupina volivcev
2Tatjana Dremelj, 29.08.1952, Škofja vas, Zadobrova 33 c, 3211 Škofja vasZBOR ČLANIC IN ČLANOV LOKALNEGA ODBORA SMC - CELJE
3Željko Pavlović, 16.01.1970, Škofja vas, Zadobrova 9, 3211 Škofja vasJanez Budja in skupina volivcev
4Andrej Belina, 15.12.1977, Škofja vas, Prekorje 15, 3211 Škofja vasAndrej Belina in skupina volivcev
5Jure Grad, 23.05.1982, Škofja vas, Runtole 3a, 3211 Škofja vasJanez Budja in skupina volivcev
6Tatjana Budja, 27.10.1967, Škofja vas, Škofja vas 50 a, 3211 Škofja vasJanez Budja in skupina volivcev
7Metka Hojnik Verdev, 10.01.1959, Škofja vas, Zadobrova 37 a, 3211 Škofja vasJanez Budja in skupina volivcev
8Tomaž Gorenšek, 22.08.1952, Škofja vas, Ilirska ulica 2, 3211 Škofja vasJanez Budja in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Šmartno v Rožni dolini - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1mag. Katja Plesnik, 08.03.1992, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem 27 d, 3201 Šmartno v Rožni doliniCELJSKA NEODVISNA LISTA
2Mihec Ribič, 25.09.1974, Šmartno v Rožni dolini, Slatina v Rožni dolini 15 a, 3201 Šmartno v Rožni doliniSimona Anderluh in skupina volivcev
3Barbara Ramšak, 10.12.1976, Šmartno v Rožni dolini, Rožni vrh 22, 3201 Šmartno v Rožni doliniSimona Anderluh in skupina volivcev
4Nataša Dimec, 19.04.1975, Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 15 a, 3201 Šmartno v Rožni doliniMonika Strenčan in skupina volivcev
5Jelka Čuk, 07.10.1965, Celje, Gorica pri Šmartnem 32, 3000 CeljeSimona Anderluh in skupina volivcev
6Jože Kresnik, 02.09.1971, Celje, Gorica pri Šmartnem 47, 3000 CeljeSimona Anderluh in skupina volivcev
7mag. Darja Brežnik, 17.10.1984, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem 30, 3201 Šmartno v Rožni doliniSimona Anderluh in skupina volivcev
8Stanislav Turnšek, 30.03.1961, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem 21, 3201 Šmartno v Rožni doliniZdenko Klenovšek in skupina volivcev
9Sebastjan Domadenik, 04.07.1982, Šmartno v Rožni dolini, Brezova 16 a, 3201 Šmartno v Rožni doliniCELJSKA NEODVISNA LISTA
10Srečko Razgoršek, 01.05.1975, Šmartno v Rožni dolini, Brezova 10, 3201 Šmartno v Rožni doliniSimona Anderluh in skupina volivcev
11Matej Kos, 02.11.1978, Šmartno v Rožni dolini, Jezerce pri Šmartnem 8, 3201 Šmartno v Rožni doliniMonika Strenčan in skupina volivcev
12Drago Weber, 07.12.1958, Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 45 a, 3201 Šmartno v Rožni doliniSebastjan Weber in skupina volivcev
13Andrej Apotekar, 28.04.1983, Šmartno v Rožni dolini, Rupe 4, 3201 Šmartno v Rožni doliniMonika Strenčan in skupina volivcev
14Ilija Kelavić, 16.04.1964, Šmartno v Rožni dolini, Brezova 36 b, 3201 Šmartno v Rožni doliniZdenko Klenovšek in skupina volivcev
15Martina Cigelšek, 09.10.1967, Šmartno v Rožni dolini, Loče 4 a, 3201 Šmartno v Rožni doliniZdenko Klenovšek in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Teharje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martin Kopitar, 16.10.1956, Teharje, Vrhe 61, 3000 CeljeKsenija Kresnik in skupina volivcev
2David Dolenc, 09.10.1969, Teharje, Bukovžlak 18 a, 3000 CeljeKsenija Kresnik in skupina volivcev
3Karmen Kroflič, 29.07.1970, Teharje, Vrhe 15, 3221 TeharjeKarmen Kroflič in skupina volivcev
4Jožef Ocvirk, 16.01.1957, Teharje, Vrhe 13, 3221 TeharjeVladimir Gaberšek in skupina volivcev
5Cvetka Rezar, 15.03.1985, Teharje, Slance 14 a, 3000 CeljeKsenija Kresnik in skupina volivcev
6Sergeja Maršič, 25.04.1970, Celje, Teharje 14, 3000 CeljeMO SDS CELJE

Krajevna skupnost - Trnovlje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1mag. Anja Ramšak, 06.05.1976, Celje, Cesta v Zadobrovo 1, 3000 CeljeAnja Ramšak in skupina volivcev
2Ivan Golec, 11.07.1946, Celje, Obrtna cesta 25, 3000 CeljeMO SDS CELJE
3Franci Vok, 10.10.1973, Trnovlje pri Celju, Nadvozna cesta 11, 3000 CeljeOBČINSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA
4Janez Golec, 24.04.1949, Trnovlje, Obrtna cesta 40, 3000 CeljeAnja Ramšak in skupina volivcev
5Ivana Gajšek, 12.12.1949, Celje, Trnoveljska cesta 14, 3000 CeljeMO SDS CELJE
6Dejan Gorjak, 06.04.1977, Trnovlje, Obrtna cesta 21, 3000 CeljeAnja Ramšak in skupina volivcev
7Tanja Hrastnik, 11.05.1970, Trnovlje, Kulturniška 11, 3000 CeljeAnja Ramšak in skupina volivcev
8Denis Pirc, 21.01.1976, Celje, Na plate 5, 3000 CeljeMO SDS CELJE
9Alenka Golež, 01.01.1958, Trnovlje, Gaji 11, 3000 CeljeAlenka Golež in skupina volivcev
10Tjaša Kroflič, 28.05.1988, Trnovlje, Trnoveljska cesta 107, 3000 CeljeAnja Ramšak in skupina volivcev
11Dušan Končan, 23.08.1957, Trnovlje, Kotna ulica 6, 3000 CeljeAnja Ramšak in skupina volivcev
12Anton Soršak, 02.06.1961, Celje, Trnoveljska cesta 106, 3000 CeljeAlenka Golež in skupina volivcev
13Silvester Šolar, 11.12.1946, Trnovlje, Poštna pot 7, 3000 CeljeAlenka Golež in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.