Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA BLED
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Bled - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1METKA PAZLAR, 30.12.1959, BLED, PREŽIHOVA CESTA 15, 4260 BledSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Bled - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MAJA STAN, 25.10.1972, BLED, HRASTOVA ULICA 2, 4260 BledALENKA ŠIMNIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2GORAN DALJEVIĆ, 04.02.1990, BLED, PREŠERNOVA CESTA 4, 4260 BledSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3BARBARA PLEŠEC, 02.03.1970, BLED, CANKARJEVA CESTA 22, 4260 BledSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4POLONCA FRELIH, 01.07.1974, BLED, MLADINSKA CESTA 25A, 4260 BledNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Bled - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BREDA CUZNAR, 24.12.1957, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 33, 4260 BledSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2DOMEN JAN, 05.01.1994, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 8A, 4260 BledJANJA JAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3URŠULA KAVALAR POBEGAJLO, 09.10.1970, BLED, GREGORČIČEVA ULICA 17, 4260 BledIVANA RAKUŠ IN SKUPINA VOLIVEC
4ŽIGA NAGLIČ, 23.08.1975, BLED, GOZDARSKA ULICA 7, 4260 BledZOFIJA NAGLIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
5JELENA JAN, 22.12.1979, BLED, NASELJE JAKA BERNARDA 1, 4260 BledNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6TINA RAZUMIĆ, 04.08.1999, BLED, ROŽNA ULICA 12, 4260 BledZOFIJA NAGLIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Bohinjska Bela - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARKO DASOVIĆ, 04.07.1973, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 139, 4263 Bohinjska BelaKATJA STUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2MARTINA PODLIPNIK PREŠEREN, 02.11.1975, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 113, 4263 Bohinjska BelaMILAN RAVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANTON JAMAR, 13.09.1952, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 90, 4263 Bohinjska BelaMILAN RAVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4BOŠTJAN RAZINGER, 05.03.1969, KUPLJENIK, KUPLJENIK 6, 4263 Bohinjska BelaANDREJ JALEN IN SKUPINA VOLIVCEV
5ZDRAVKO STRAŠNIK, 09.10.1962, OBRNE, OBRNE 9A, 4263 Bohinjska BelaKATJA STUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
6MARJETKA ŽOS MUŽAN, 29.12.1985, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 150A, 4263 Bohinjska BelaKATJA STUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
7ANETA VARL, 07.04.1969, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 121, 4263 Bohinjska BelaKATJA STUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
8GAŠPER HUMAR, 06.01.1967, OBRNE, OBRNE 3, 4263 Bohinjska BelaKATJA STUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
9BARBARA POGAČAR, 27.11.1980, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 47, 4263 Bohinjska BelaANDREJ JALEN IN SKUPINA VOLIVCEV
10DAVORIN BERNARD, 31.05.1976, KUPLJENIK, KUPLJENIK 7, 4263 Bohinjska BelaMILAN RAVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
11BOJAN BRGLEZ, 06.07.1966, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BELA 13C, 4263 Bohinjska BelaANDREJ JALEN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ribno - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BORIS FERJAN, 31.05.1974, RIBNO, IZLETNIŠKA ULICA 13, 4260 BledNENSY NASIHA FERJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2ALENKA ČEH, 03.03.1964, RIBNO, SAVSKA CESTA 65, 4260 BledMERI POKLUKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3ŽIGA ŠORLI, 28.06.1984, RIBNO, PARTIZANSKA ULICA 10, 4260 BledCVETKO ŠULIGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV
4DUŠAN ŽNIDARŠIČ, 04.03.1959, RIBNO, ULICA I. GRUPE ODREDOV 6, 4260 BledMERI POKLUKAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ribno - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ZLATKO BERNARD, 24.07.1953, KORITNO, KORITNO 48A, 4260 BledALOJZ JANŠA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ribno - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1FRANCI VALANT, 19.10.1958, BODEŠČE, BODEŠČE 17A, 4260 BledCIRIL URH IN SKUPINA VOLIVCEV
2MATIJA MURN, 18.08.1976, BODEŠČE, BODEŠČE 19, 4260 BledTONE MURN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Ribno - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MIHAELA PESRL, 24.10.1952, SELO PRI BLEDU, SELO PRI BLEDU 55, 4260 BledVLADIMIRA POLJANEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Zasip - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MIJA KOVAČIČ, 21.12.1958, ZASIP, SEBENJE 84, 4260 BledSTANISLAVA OGRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2ALJAŽ VIDIC, 18.09.1985, ZASIP, LEDINA 40, 4260 BledSTANISLAVA OGRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
3PETER ZUPAN, 28.07.1984, ZASIP, DOBJE 10, 4260 BledSTANISLAVA OGRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
4MAJA AMBROŽIČ, 27.09.1976, ZASIP, MUŽE 11, 4260 BledSTANISLAVA OGRIN IN SKUPINA VOLIVCEV
5FRANCI ŠMIT, 10.12.1960, ZASIP, REBR 40, 4260 BledSTANISLAVA OGRIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Rečica - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ALENKA STRAŽIŠAR, 20.07.1972, BLED, TRIGLAVSKA CESTA 21A, 4260 BledMETKA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2DOMEN POGAČAR, 24.02.1978, BLED, ALJAŽEVA CESTA 11, 4260 BledMETKA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANA SVETE, 21.08.1989, BLED, REČIŠKA CESTA 12, 4260 BledMETKA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4TOMAŽ SMOLEJ, 06.07.1990, BLED, POLJŠIŠKA CESTA 6, 4260 BledMETKA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
5JANEZ ZUPAN, 17.06.1971, BLED, VALVASORJEVA ULICA 17, 4260 BledMETKA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.