PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 257.098
Število veljavnih glasovnic: 254.895
Število neveljavnih glasovnic: 2.203


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

Podatki za celotno Slovenijo

Na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper 1.712.686 volivcev. Glasovalo je skupaj 257.139 volivcev in sicer:
REFERENDUM ZIUGDT
glasovalo skupaj
257.139
glasovalo po volilnih imenikih
257.137
glasovalo s potrdilom
2
glasovali vpisani v seznam invalidov
0
volilna udeležba
15,01 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
Udeležba
ZIUGDT (2017)
odstotek udeležbe
11,74 %
36,38 %
20,55 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
426
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne okraje, po imenu

Seznam vseh volilnih okrajev, po volilnih enotah
Seznam vseh volilnih okrajev, po volilni udeležbi
Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
Udeležba
ZIUGDT (2017)
Ajdovščina
20.658
4.040
19,56 %
19,00 %
46,71 %
25,74 %
Brežice
21.473
2.744
12,78 %
9,87 %
31,34 %
18,02 %
Celje I
29.782
4.073
13,68 %
10,51 %
34,22 %
19,92 %
Celje II
22.747
3.146
13,83 %
10,73 %
31,65 %
19,63 %
Cerknica- Logatec
24.974
4.504
18,03 %
15,71 %
43,53 %
24,31 %
Črnomelj- Metlika
23.140
3.374
14,58 %
12,58 %
35,32 %
19,82 %
Domžale I
23.988
3.716
15,49 %
12,30 %
41,87 %
23,14 %
Domžale II
22.445
3.697
16,47 %
12,50 %
40,61 %
23,36 %
Dravograd- Radlje
21.156
2.497
11,80 %
8,87 %
31,07 %
17,72 %
Gornja Radgona
18.218
2.231
12,25 %
9,55 %
29,88 %
16,53 %
Grosuplje
31.579
5.032
15,93 %
15,34 %
43,68 %
22,14 %
Hrastnik
8.030
1.261
15,70 %
8,37 %
26,95 %
21,86 %
Idrija
13.768
2.180
15,83 %
13,24 %
38,25 %
21,27 %
Ilirska Bistrica
13.030
2.207
16,94 %
12,12 %
30,77 %
21,87 %
Izola
12.762
1.834
14,37 %
8,48 %
28,76 %
18,83 %
Jesenice
26.596
3.150
11,84 %
9,16 %
27,07 %
17,37 %
Kamnik
27.937
4.214
15,08 %
12,45 %
39,95 %
21,57 %
Kočevje
14.557
1.750
12,02 %
10,40 %
28,55 %
15,96 %
Koper I
18.771
2.852
15,19 %
7,97 %
27,87 %
19,82 %
Koper II
24.775
3.981
16,07 %
9,06 %
29,42 %
24,55 %
Kranj I
20.687
2.974
14,38 %
11,95 %
35,85 %
19,88 %
Kranj II
20.746
3.022
14,57 %
10,89 %
36,23 %
19,15 %
Kranj III
23.913
4.266
17,84 %
15,20 %
45,96 %
24,06 %
Krško
23.818
3.162
13,28 %
10,59 %
34,97 %
18,06 %
Laško
15.245
2.546
16,70 %
11,68 %
35,10 %
23,19 %
Lenart
16.204
1.855
11,45 %
9,94 %
34,73 %
15,61 %
Lendava
21.972
2.202
10,02 %
8,09 %
27,61 %
13,95 %
Litija
17.341
2.936
16,93 %
11,95 %
38,95 %
23,67 %
LJ- Bežigrad I
23.522
4.135
17,58 %
13,57 %
42,97 %
23,20 %
LJ- Bežigrad II
21.554
3.281
15,22 %
11,86 %
40,04 %
19,86 %
LJ-Center
22.389
3.029
13,53 %
11,89 %
40,00 %
18,18 %
LJ-Moste- Polje I
23.256
3.748
16,12 %
12,54 %
39,29 %
21,81 %
LJ-Moste- Polje II
15.988
2.036
12,73 %
8,86 %
32,74 %
16,59 %
LJ-Moste- Polje III
20.728
2.873
13,86 %
11,27 %
34,14 %
18,70 %
LJ-Šiška I
14.404
2.211
15,35 %
11,70 %
39,50 %
19,67 %
LJ-Šiška II
18.516
3.034
16,39 %
12,74 %
40,15 %
21,52 %
LJ-Šiška III
17.110
2.963
17,32 %
13,44 %
40,84 %
23,19 %
LJ-Šiška IV
21.996
3.986
18,12 %
13,91 %
43,04 %
24,06 %
Ljutomer
15.668
2.182
13,93 %
9,79 %
33,03 %
18,35 %
LJ-Vič- Rudnik I
24.827
4.285
17,26 %
13,51 %
42,14 %
22,75 %
LJ-Vič- Rudnik II
16.885
2.542
15,05 %
11,76 %
41,28 %
21,32 %
LJ-Vič- Rudnik III
16.602
2.856
17,20 %
14,20 %
43,37 %
23,34 %
LJ-Vič- Rudnik IV
21.301
3.836
18,01 %
14,66 %
44,79 %
24,04 %
Maribor I
18.647
2.430
13,03 %
9,52 %
32,36 %
17,91 %
Maribor II
21.269
2.699
12,69 %
9,13 %
31,85 %
18,69 %
Maribor III
19.058
2.136
11,21 %
9,18 %
30,26 %
16,10 %
Maribor IV
14.780
2.056
13,91 %
10,74 %
31,64 %
18,96 %
Maribor V
16.862
1.905
11,30 %
8,80 %
27,57 %
17,24 %
Maribor VI
16.945
2.354
13,89 %
10,06 %
32,26 %
20,04 %
Maribor VII
15.277
1.822
11,93 %
8,56 %
26,46 %
17,34 %
Mozirje
13.854
1.963
14,17 %
12,91 %
41,35 %
20,72 %
Murska Sobota I
25.392
4.158
16,38 %
12,41 %
28,33 %
19,95 %
Murska Sobota II
25.474
3.320
13,03 %
9,92 %
31,60 %
18,95 %
Nova Gorica I
25.423
3.994
15,71 %
13,92 %
36,57 %
21,79 %
Nova Gorica II
24.287
3.814
15,70 %
12,87 %
35,78 %
20,91 %
Novo mesto I
26.559
3.425
12,90 %
12,67 %
39,00 %
18,50 %
Novo mesto II
25.840
3.352
12,97 %
11,92 %
36,95 %
19,86 %
Ormož
14.726
2.333
15,84 %
11,19 %
34,86 %
20,90 %
Pesnica
16.743
1.919
11,46 %
8,98 %
28,15 %
16,43 %
Piran
14.935
1.843
12,34 %
8,15 %
27,69 %
15,71 %
Postojna
18.156
3.168
17,45 %
11,60 %
35,39 %
22,19 %
Ptuj I
21.565
2.937
13,62 %
11,16 %
38,36 %
18,94 %
Ptuj II
17.475
2.421
13,85 %
9,97 %
34,49 %
19,66 %
Ptuj III
20.068
2.704
13,47 %
10,80 %
34,35 %
17,71 %
Radovljica I
13.720
2.389
17,41 %
12,86 %
38,79 %
22,09 %
Radovljica II
15.962
2.454
15,37 %
11,39 %
36,61 %
20,77 %
Ravne na Koroškem
21.601
2.992
13,85 %
10,28 %
31,95 %
19,15 %
Ribnica
11.611
2.247
19,35 %
19,50 %
43,72 %
24,11 %
Ruše
13.068
1.573
12,04 %
9,52 %
30,63 %
17,76 %
Sevnica
15.323
2.385
15,56 %
11,24 %
35,47 %
21,91 %
Sežana
21.862
4.058
18,56 %
12,64 %
32,30 %
23,95 %
Slovenj Gradec
18.201
2.640
14,50 %
10,07 %
37,15 %
19,87 %
Slovenska Bistrica
30.368
4.420
14,55 %
9,78 %
35,30 %
19,99 %
Slovenske Konjice
19.122
3.171
16,58 %
12,08 %
38,69 %
22,14 %
Šentjur
17.152
2.549
14,86 %
11,89 %
37,93 %
20,94 %
Škofja Loka I
18.573
3.356
18,07 %
15,29 %
45,19 %
22,92 %
Škofja Loka II
15.438
3.050
19,76 %
17,86 %
49,58 %
24,81 %
Šmarje pri Jelšah
27.794
3.287
11,83 %
9,36 %
30,82 %
16,34 %
Tolmin
16.525
3.431
20,76 %
18,37 %
41,00 %
25,65 %
Trbovlje
14.034
2.152
15,33 %
10,19 %
29,23 %
21,92 %
Trebnje
16.548
2.422
14,64 %
12,33 %
38,87 %
19,80 %
Tržič
12.691
1.729
13,62 %
10,90 %
34,14 %
19,64 %
Velenje I
16.644
2.343
14,08 %
9,22 %
33,48 %
19,41 %
Velenje II
17.582
2.662
15,14 %
10,41 %
36,09 %
20,81 %
Vrhnika
19.816
3.665
18,50 %
14,67 %
44,52 %
25,37 %
Zagorje
14.026
2.279
16,25 %
11,71 %
37,45 %
23,67 %
Žalec I
17.995
2.653
14,74 %
11,37 %
35,36 %
21,58 %
Žalec II
18.637
2.978
15,98 %
12,98 %
37,50 %
21,92 %