PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 257.098
Število veljavnih glasovnic: 254.895
Število neveljavnih glasovnic: 2.203


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

IZIDI GLASOVANJA ZA SLOVENIJO

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
127.293
49,94 %
Glasovi PROTI
127.602
50,06 %

UDELEŽBA NA REFERENDUMU - PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO

REFERENDUM ZIUGDT
glasovalo skupaj
257.139
glasovalo po volilnih imenikih
257.137
glasovalo s potrdilom
2
glasovali vpisani v seznam invalidov
0
volilna udeležba
15,01 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
Udeležba
ZIUGDT (2017)
odstotek udeležbe
11,74 %
36,38 %
20,55 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
426
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)