Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA VRANSKO
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Franc Sušnik, 04.09.1955, Vransko, Čeplje 1 C, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Arnold Marko, 15.04.1974, Vransko, Prapreče 24, 3305 VranskoANUŠKA KRIŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV "ZA NOV ZAGON"

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Janez Lencl, 30.04.1965, Vransko, Prekopa 11 C, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Breda Čvan, 02.08.1966, Vransko, Prekopa 3 A, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Rok Dobnik, 20.07.1977, Vransko, Čeplje 26, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Brigita Gosak, 13.08.1980, Vransko, Čeplje 3 A, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Ivan Mihevc, 29.10.1969, Vransko, Brode 11 A, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Nataša Juhart, 22.07.1975, Vransko, Brode 12 B, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Danilo Štante, 15.12.1972, Vransko, Vransko 117 A, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Marjan Pečovnik, 19.04.1967, Vransko, Vransko 130, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Jadranka Kramar, 04.03.1956, Vransko, Vransko 88, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Anton Golob, 27.09.1948, Vransko, Vransko 100, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Kristina Bogataj, 17.04.1992, Vransko, Vransko 110 B, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 5

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Maja Jerman, 30.01.1974, Vransko, Ločica pri Vranskem 40 B, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Rafael Novak, 09.10.1961, Vransko, Zajasovnik - del 14, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 6

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Primož Jerman, 13.07.1985, Vransko, Zahomce 12, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Adrijana Ferme, 13.01.1962, Trojane, Limovce 3, 1222 TrojaneNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 7

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Sonja Cencelj, 05.03.1983, Vransko, Jerornim 50, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Tomaž Slapnik, 07.05.1990, Vransko, Vologa 4, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 8

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Ivan Kokovnik, 12.10.1953, Vransko, Stopnik 41, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Peter Reberšek, 15.01.1982, Vransko, Stopnik 7 A, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 9

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Boris Košica, 03.04.1958, Vransko, Jerornim 22, 3305 VranskoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Jože Matko, 21.12.1972, Vransko, Selo pri Vranskem 17, 3305 VranskoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.