Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MATEJA AŽMAN, 29.01.1981, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 123A, 3327 Šmartno ob PakiSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2JANKO KOPUŠAR, 20.03.1965, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 6A, 3327 Šmartno ob PakiNATALIJA ZABUKOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1JOSIP LUKENDA, 04.04.1986, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 49G, 3327 Šmartno ob Paki
2KARMEN PETEK, 31.10.1976, ŠMARTNO OB PAKI, PAŠKA VAS 33B, 3327 Šmartno ob Paki
3ANŽE VOLK, 14.08.1997, ŠMARTNO OB PAKI, SKORNO 7A, 3327 Šmartno ob Paki
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1TADEJA ZACIRKOVNIK, 06.04.1986, ŠMARTNO OB PAKI, GAVCE 7, 3327 Šmartno ob Paki
2BORUT ŠKRBOT, 06.12.1977, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 18A, 3327 Šmartno ob Paki
3CVETKA AŽMAN, 22.06.1957, ŠMARTNO OB PAKI, GORENJE 14A, 3327 Šmartno ob Paki
4MITJA GORNJAK, 21.12.1978, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 138, 3327 Šmartno ob Paki
5MARTINA HRASTNIK, 10.11.1954, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 32, 3327 Šmartno ob Paki
6ANTON PETROVČIČ, 06.01.1945, ŠMARTNO OB PAKI, GORENJE 2A, 3327 Šmartno ob Paki
3DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1RUDOLF MEH, 12.03.1945, ŠMARTNO OB PAKI, SKORNO 5A, 3327 Šmartno ob Paki
2HILDA TROP, 31.12.1942, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 84, 3327 Šmartno ob Paki
3IVAN OCEPEK, 31.05.1943, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 61B, 3327 Šmartno ob Paki
4JOŽEFA BRUNŠEK, 18.03.1943, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 43, 3327 Šmartno ob Paki
5DR. KONRAD STEBLOVNIK, 22.12.1951, ŠMARTNOOB PAKI, REČICA OB PAKI 37, 3327 Šmartno ob Paki
4NATALIJA ZABUKOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
1ZDRAVKO RAMŠAK, 26.12.1954, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 43, 3327 Šmartno ob Paki
2MARJANCA ROGEL PERŠIČ, 19.06.1972, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 69, 3327 Šmartno ob Paki
3BOJAN RAKUN, 23.02.1973, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 15, 3327 Šmartno ob Paki
4BERNARDA RADOSLOVNIK, 28.02.1971, ŠMARTNO OB PAKI, SKORNO 29, 3327 Šmartno ob Paki
5LEOPOLD REZAR, 02.10.1956, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 146 B, 3327 Šmartno ob Paki
6VESNA KOLŠEK, 24.02.1964, ŠMARTNO OB PAKI, MALI VRH 1, 3327 Šmartno ob Paki
7ŽIGA OMLADIČ, 25.02.1991, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 41, 3327 Šmartno ob Paki
8ANA PIREČNIK, 18.05.1947, ŠMARTNO OB PAKI, SKORNO 43A, 3327 Šmartno ob Paki
9ROMAN ŠABEC, 16.05.1966, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 118, 3327 Šmartno ob Paki
10ROMAN HRIBERŠEK, 05.11.1970, ŠMARTNO OB PAKI, GAVCE 12, 3327 Šmartno ob Paki
11ROMANA MANDELC, 04.11.1957, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 8A, 3327 Šmartno ob Paki
12NIK ŠABEC, 27.03.1998, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 118, 3327 Šmartno ob Paki
5SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1DAMIJAN LOČIČNIK, 06.05.1961, ŠMARTNO OB PAKI, PODGORA 12 B, 3327 Šmartno ob Paki
2MATEJA AŽMAN, 29.01.1981, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 123 A, 3327 Šmartno ob Paki
3DEJAN VODOVNIK, 03.10.1978, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 120, 3327 Šmartno ob Paki
4MOJCA KUMAR, 19.02.1988, ŠMARTNO OB PAKI, PAŠKA VAS 25, 3327 Šmartno ob Paki
5TOMAŽ SREBOTNIK, 03.01.1989, ŠMARTNO OB PAKI, VELIKI VRH 43, 3327 Šmartno ob Paki
6VESNA PUSOVNIK, 14.12.1981, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 13, 3327 Šmartno ob Paki
7NEJC VAČUN, 12.12.1993, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 8, 3327 Šmartno ob Paki
8BLAŽKA ŽIBRET, 13.12.1991, ŠMARTNO OB PAKI, MALI VRH 92, 3327 Šmartno ob Paki
9MITJA LOČIČNIK, 23.01.1987, ŠMARTNO OB PAKI, PODGORA 12C, 3327 Šmartno ob Paki
10ROMAN KOLAR, 29.11.1969, ŠMARTNO OB PAKI, VELIKI VRH 20, 3327 Šmartno ob Paki
11MARIJA ŽERJAV, 25.10.1949, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 130, 3327 Šmartno ob Paki
12FRANČIŠEK FUŽIR, 18.09.1955, ŠMARTNO OB PAKI, PAŠKA VAS 20, 3327 Šmartno ob Paki
6SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1JANKO AVBERŠEK, 02.12.1960, ŠMARTNO OB PAKI, GAVCE 49 B, 3327 Šmartno ob Paki
2ALENKA KUKOVEC, 26.04.1973, ŠMARTNO OB PAKI, MALI VRH 5 C, 3327 Šmartno ob Paki
3RAJKO PIRNAT, 23.07.1959, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 60 B, 3327 Šmartno ob Paki
4MARIJA BORUTA, 15.07.1947, ŠMARTNO OB PAKI, GORENJE 19, 3327 Šmartno ob Paki
5ALJAŽ ZAGAJŠEK, 02.09.1987, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 24, 3327 Šmartno ob Paki
6SLAVICA LUKAČ, 27.05.1950, ŠMARTNO OB PAKI, MALI VRH 99, 3327 Šmartno ob Paki
7ROBERT CRNJAC, 17.08.1968, ŠMARTNO OB PAKI, PODGORA 49, 3327 Šmartno ob Paki
8BARBARA MUMELJ, 01.09.1989, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 4, 3327 Šmartno ob Paki
9ŽIGA GORJUP, 08.05.1983, ŠMARTNO OB PAKI, SKORNO 25, 3327 Šmartno ob Paki
10VALERIJA JESENIČNIK, 20.11.1968, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 102, 3327 Šmartno ob Paki
11ANŽE PODGORŠEK, 11.07.1986, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 28, 3327 Šmartno ob Paki
12AVGUST REBERŠAK, 01.09.1944, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 30 A, 3327 Šmartno ob Paki
7SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1DARKO POKLEKA, 19.07.1951, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 16 B, 3327 Šmartno ob Paki
2JOŽEFA SLEMENŠEK, 12.02.1957, ŠMARTNO OB PAKI, PAŠKA VAS 20 B, 3327 Šmartno ob Paki
3PETER ROSENSTEIN, 02.09.1977, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 15A, 3327 Šmartno ob Paki
4BRIGITA PETEK, 29.08.1970, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 103, 3327 Šmartno ob Paki
5VIKTOR PARFANT, 17.02.1958, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 80, 3327 Šmartno ob Paki
6BARBARA ŠMERC-VERZELAK, 03.01.1979, ŠMARTNO OB PAKI, PODGORA 40, 3327 Šmartno ob Paki
7JOŽEF STAKNE, 18.03.1960, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 30 C, 3327 Šmartno ob Paki
8POLONA MIKLAVŽINA, 14.01.1966, ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 40 B, 3327 Šmartno ob Paki
9MATJAŽ DVORNIK, 20.09.1955, ŠMARTNO OB PAKI, PAŠKA VAS 30, 3327 Šmartno ob Paki
10TONIKA STAKNE, 24.06.1956, ŠMARTNO OB PAKI, SLATINA 30 C, 3327 Šmartno ob Paki
11KLEMEN PARFANT, 19.08.1983, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 80, 3327 Šmartno ob Paki
12MIRAN DOBRAVC, 31.01.1963, ŠMARTNO OB PAKI, GORENJE 20 A, 3327 Šmartno ob Paki
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.