Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA RENČE-VOGRSKO
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1TARIK ŽIGON, 04.07.1982, Renče, Renški Podkraj 39, 5292 RenčeLISTA ZA VAS
2NEDELJKO GREGORIČ, 07.05.1957, Volčja Draga, Volčja Draga 30/b, 5293 Volčja DragaLista za gospodarski razvoj
3RAJKO LASIČ, 05.05.1961, Renče, Trg 5, 5292 RenčeZdruženje SKUPAJ
4ALEŠ FURLAN, 22.01.1974, Vogrsko, Vogrsko 35, 5293 Volčja DragaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5VINKO JARC, 25.08.1959, Vogrsko, Vogrsko 31, 5293 Volčja DragaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1DARKO LIKAR, 23.11.1958, Renče, Oševljek 1b, 5292 Renče
2ANASTAZIJA ZORN, 11.10.1946, Renče, Trg 65, 5292 Renče
3IVAN LIPOVŠEK, 02.05.1958, Renče, Trg 71, 5292 Renče
4HEMA JAKIN, 09.02.1950, Renče, Tureli 30, 5292 Renče
5SREČKO RUSJAN, 26.04.1948, Renče, Tureli 14, 5292 Renče
6VERA BUDIHNA, 29.11.1955, Renče, Podkraj 1, 5292 Renče
7ALDO MOZETIČ, 09.05.1943, Renče, Tureli 13, 5292 Renče
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1VIKTOR TROJER, 27.11.1955, Renče, Arčoni 8/a, 5292 Renče
2MIRJAM MARTINUČ, 24.12.1958, Renče, Tureli 10, 5292 Renče
3IGOR FURLAN, 05.12.1964, Renče, Martinuči 22, 5292 Renče
4ALEKSANDRA KOBAL, 30.07.1989, Renče, Oševljek 13, 5292 Renče
5FRANKO PREGELJ, 08.05.1958, Renče, Žigoni 19, 5292 Renče
6TEJA PAHOR, 05.02.1984, Renče, Žigoni 19, 5292 Renče
7SERGEJ PUŠNAR, 29.09.1960, Renče, Merljaki 4, 5292 Renče
3SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1BORIS ČOHA, 06.11.1951, Renče, Renški Podkraj 62, 5292 Renče
2VESNA PAHOR, 19.11.1978, Renče, Trg 36, 5292 Renče
3ŽAN KRPAN, 24.01.1993, Renče, Trg 50, 5292 Renče
4ANA SULIČ, 30.10.1961, Renče, Trg 55, 5292 Renče
4Združenje SKUPAJ
1BORUT ZORN, 21.10.1971, Renče, Martinuči 4/b, 5292 Renče
2FLORIDA PETELIN, 26.02.1961, Renče, Arčoni 6/c, 5292 Renče
3RADOVAN RUSJAN, 23.02.1962, Renče, Renški Podkraj 1, 5292 Renče
4NEDA BLAGONJA, 30.10.1967, Renče, Žigoni 22, 5292 Renče
5DARIJO KANTE, 05.06.1955, Renče, Merljaki 39/b, 5292 Renče
6MAJA ZORN, 20.04.1982, Renče, Mohorini 26/b, 5292 Renče
7RAJKO LASIČ, 05.05.1961, Renče, Trg 5, 5292 Renče
5NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1mag. EMIL PIRC, 19.05.1953, Renče, Merljaki 58/A, 5292 Renče
2MARTINA PIRC, 22.01.1977, Renče, Merljaki 58/A, 5292 Renče
6Lista za našo občino
1ROBERT AMBROŽ, 02.06.1966, Renče, Trg 69, 5292 Renče
2ZMAGA PROŠT, 09.05.1948, Renče, Mohorini 31, 5292 Renče
3MAURO MAKOVEC, 03.03.1969, Renče, Vinišče 8, 5292 Renče
4NEVICA ŽORŽ, 15.11.1961, Renče, Oševljek 35, 5292 Renče
5MIRAN KRPAN, 28.04.1958, Renče, Merljaki 14, 5292 Renče
6JADRANKA BISARO, 31.10.1958, Renče, Vinišče 8, 5292 Renče
7MARJAN MUROVEC, 02.11.1957, Renče, Trg 1, 5292 Renče
7SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1SAŠA PANIĆ, 19.05.1983, Renče, Merljaki 10, 5292 Renče
2ANJA JELERČIČ, 18.03.1986, Renče, Lukežiči 1/e, 5292 Renče
8Lista za gospodarski razvoj
1JORDAN ARČON, 25.03.1960, Renče, Lukežiči 24, 5292 Renče
2LUCIJANA KRAPEŽ, 17.10.1966, Renče, Žigoni 1, 5292 Renče
3ROBERT ŽNIDARČIČ, 07.12.1983, Renče, Mohorini 29/a, 5292 Renče
4SILVANA ČERNE, 13.11.1956, Renče, Oševljek 25/a, 5292 Renče
5TIMOTEJ KOMPARA, 27.02.1992, Renče, Renški Podkraj 36, 5292 Renče
6TODA JAĆIMOVIĆ, 21.03.1959, Renče, Trg 8, 5292 Renče
7DAMIR LIKAR, 01.11.1984, Renče, Žigoni 70, 5292 Renče
9LISTA ZA VAS
1ANDRAŽ FURLAN, 01.02.1990, Renče, Lukežiči 16, 5292 Renče
2AMELA TALIĆ, 11.04.1983, Renče, Martinuči 2, 5292 Renče
3ALAN ČOHA, 16.04.1990, Renče, Renški Podkraj 62, 5292 Renče
4NINA DUGULIN, 16.03.1990, Renče, Renški Podkraj 65, 5292 Renče
5URBAN MARTINUČ, 26.01.1986, Renče, Merljaki 15/a, 5292 Renče
6NENA KRIŽMAN, 26.10.1991, Renče, Žigoni 121, 5292 Renče
7TARIK ŽIGON, 04.07.1982, Renče, Renški Podkraj 39, 5292 Renče
10LEVICA
1MILIVOJ PERKON, 22.09.1960, Renče, Žigoni 61, 5292 Renče
2LJUBOMIRA VODOPIVEC, 19.09.1952, Renče, Žigoni 29, 5292 Renče
3MATJAŽ FURLAN, 28.09.1984, Renče, Arčoni 1/b, 5292 Renče
4ALONA HELENA SIMČIČ, 17.08.1973, Renče, Žigoni 32/a, 5292 Renče
5VOJKO JELERČIČ, 12.11.1956, Renče, Merljaki 26/a, 5292 Renče
6ALENKA FURLAN, 26.01.1965, Renče, Arčoni 1/b, 5292 Renče
7SLAVKO MAJCEN, 29.11.1954, Renče, Trg 84, 5292 Renče

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1JOŽEF HVALICA, 18.03.1953, Vogrsko, Vogrsko 111a, 5293 Volčja Draga
2ALBINCA PISK, 16.10.1948, Bukovica, Bukovica 47, 5293 Volčja Draga
3BRANKO BRANKOVIČ, 03.03.1948, Volčja Draga, Volčja Draga 105e, 5293 Volčja Draga
4DARINKA ZORN, 08.11.1948, Volčja Draga, Volčja Draga 55a, 5293 Volčja Draga
5EDVARD PETRIČ, 06.08.1936, Vogrsko, Vogrsko 33a, 5293 Volčja Draga
6ZDENKA JARC, 10.05.1953, Vogrsko, Vogrsko 35a, 5293 Volčja Draga
7JULIJANA DOLJAK, 31.07.1964, Bukovica, Bukovica 54b, 5293 Volčja Draga
8SILVESTER VONČINA, 01.01.1949, Bukovica, Bukovica 55d, 5293 Volčja Draga
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1MARKO ŠVARA, 27.06.1984, Vogrsko, Vogrsko 14/a, 5293 Volčja Draga
2TATJANA FRELIH, 07.10.1953, Vogrsko, Vogrsko 138, 5293 Volčja Draga
3VINKO JARC, 25.08.1959, Vogrsko, Vogrsko 31, 5293 Volčja Draga
4ANET ROŽIČ, 20.02.1991, Volčja Draga, Volčja Draga 33, 5293 Volčja Draga
5ALEKSANDER MASK, 17.08.1963, Bukovica, Bukovica 72/a, 5293 Volčja Draga
6LAURA BATISTIČ, 08.02.1968, Bukovica, Bukovica 51/b, 5293 Volčja Draga
7MARKO LAPAJNE, 24.04.1971, Bukovica, Bukovica 28/a, 5293 Volčja Draga
8KRISTINA BELTRAM JARC, 25.05.1980, Vogrsko, Vogrsko 31/a, 5293 Volčja Draga
3SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1ALEŠ FURLAN, 22.01.1974, Vogrsko, Vogrsko 35, 5293 Volčja Draga
2KARMEN ČERNIGOJ FURLAN, 06.11.1967, Vogrsko, Vogrsko 43a, 5293 Volčja Draga
3GREGOR KLADNIK, 31.07.1987, Volčja Draga, Volčja Draga 89c, 5293 Volčja Draga
4NASTJA SLOKAR, 16.10.1990, Bukovica, Bukovica 50d, 5293 Volčja Draga
5BRANKA ČERNE ČESNIK, 15.10.1953, Vogrsko, Vogrsko 44, 5293 Volčja Draga
4Združenje SKUPAJ
1DUŠAN NEMEC, 08.04.1952, Volčja Draga, Volčja Draga 57, 5293 Volčja Draga
2JASNA ŽIVEC, 10.08.1988, Vogrsko, Vogrsko 64/g, 5293 Volčja Draga
3DRAGAN ZORN, 14.12.1958, Bukovica, Bukovica 55/a, 5293 Volčja Draga
4TATJANA MOZETIČ, 13.09.1965, Volčja Draga, Volčja Draga 75, 5293 Volčja Draga
5ZORAN FORNAZARIČ, 17.09.1964, Vogrsko, Vogrsko 118, 5293 Volčja Draga
6IRENA GREGORIČ, 03.06.1953, Bukovica, Bukovica 51/a, 5293 Volčja Draga
7TOMAŽ GREGORIČ, 17.12.1959, Vogrsko, Vogrsko 131, 5293 Volčja Draga
8JANA BONUTTI, 04.07.1975, Vogrsko, Vogrsko 174, 5293 Volčja Draga
5NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1TINA SULIČ, 02.06.1983, Volčja Draga, Volčja Draga 31/b, 5293 Volčja Draga
2SILVO SULIČ, 08.08.1951, Volčja Draga, Volčja Draga 31/b, 5293 Volčja Draga
3MAJDA SULIČ, 09.04.1955, Volčja Draga, Volčja Draga 31/b, 5293 Volčja Draga
6LISTA ZA NAŠO OBČINO
1MARKO FURLAN, 15.08.1970, Dombrava, Dombrava 9, 5293 Volčja Draga
2VANDA OŽBOT, 13.03.1952, Volčja Draga, Volčja Draga 79, 5293 Volčja Draga
3VALTER GORJAN, 10.12.1974, Vogrsko, Vogrsko 82, 5293 Volčja Draga
4TJAŠA CERNATIČ, 03.03.1986, Vogrsko, Vogrsko 53/a, 5293 Volčja Draga
5MILOŠ GREGORIČ, 07.01.1964, Dombrava, Dombrava 5a, 5293 Volčja Draga
6JANA BOLČINA, 31.03.1974, Vogrsko, Vogrsko 148/a, 5293 Volčja Draga
7DENIS ŠVARA, 22.01.1988, Dombrava, Dombrava 4, 5293 Volčja Draga
8ANA KIKELJ, 07.02.1982, Vogrsko, Vogrsko 146, 5293 Volčja Draga
7SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1BETI BRAJDOT, 31.03.1971, Volčja Draga, Volčja Draga 95/a, 5293 Volčja Draga
8Lista za gospodarski razvoj
1NEDELJKO GREGORIČ, 07.05.1957, Volčja Draga, Volčja Draga 30/b, 5293 Volčja Draga
2NADJA VODOPIVEC, 20.07.1966, Bukovica, Bukovica 52, 5293 Volčja Draga
3VASJA RUSJAN, 07.09.1966, Volčja Draga, Volčja Draga 34, 5293 Volčja Draga
4ESTER OKRETIČ, 24.09.1973, Vogrsko, Vogrsko 158/n, 5293 Volčja Draga
5MATJAŽ SARZINA, 11.04.1978, Bukovica, Bukovica 59, 5293 Volčja Draga
6VESNA ŽNIDARČIČ, 24.07.1962, Bukovica, Bukovica 57, 5293 Volčja Draga
7DUŠAN ŠULIGOJ, 10.01.1960, Vogrsko, Vogrsko 123/b, 5293 Volčja Draga
8DORIS ČOTAR, 21.03.1971, Volčja Draga, Volčja Draga 105/c, 5293 Volčja Draga
9LISTA ZA VAS
1ŽAN BRIC, 21.09.1995, Vogrsko, Vogrsko 126, 5293 Volčja Draga
2JANA GREGORIČ, 21.09.1988, Volčja Draga, Volčja Draga 52/a, 5293 Volčja Draga
3DENIS PLAHUTA, 21.01.1987, Volčja Draga, Volčja Draga 86/c, 5293 Volčja Draga
4HANA ŠULIGOJ, 12.09.1992, Vogrsko, Vogrsko 6, 5293 Volčja Draga
5NEJC GORJAN, 09.05.1992, Vogrsko, Vogrsko 69, 5293 Volčja Draga
6GAJA KOMEL, 01.09.1999, Bukovica, Bukovica 10, 5293 Volčja Draga
7ANŽE VRABEC, 14.05.1989, Volčja Draga, Volčja Draga 105, 5293 Volčja Draga
10LEVICA
1KARMEN FURLAN, 30.12.1972, Bukovica, Bukovica 92, 5293 Volčja Draga
2BOJAN ROVTAR, 06.07.1949, Bukovica, Bukovica 78, 5293 Volčja Draga
3SUZANA ZORN, 27.06.1965, Bukovica, Bukovica 87, 5293 Volčja Draga
4EGON ŽIŽMOND, 22.11.1942, Volčja Draga, Volčja Draga 76, 5293 Volčja Draga
5TAMARA RIJAVEC, 11.01.1988, Vogrsko, Vogrsko 3, 5293 Volčja Draga
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.