Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA PODČETRTEK
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1PETER MISJA, 09.06.1968, Imenska Gorca, Imenska Gorca 6 D, 3254 PodčetrtekJana Stojnšek in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Srečko Gobec, 15.10.1953, Cmereška Gorca, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
2Klavdija Kovačič, 02.10.1978, Vonarje, Vonarje 25 A, 3253 Pristava pri Mestinju
3Janko Križan, 24.01.1974, Jerčin, Jerčin 16, 3253 Pristava pri Mestinju
4Romana Trnovšek, 18.10.1962, Cmereška Gorca, Cmereška Gorca 8 A, 3253 Pristava pri Mestinju
5Živko Jezovšek, 25.11.1949, Roginska Gorca, Roginska Gorca 12, 3253 Pristava pri Mestinju
6Mira Druškovič, 23.10.1961, Nezbiše, Nezbiše 4, 3253 Pristava pri Mestinju
7Zvonko Komerički, 15.05.1966, Cmereška Gorca, Cmereška Gorca 28 A, 3253 Pristava pri Mestinju
8Romana Hercl, 09.01.1967, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 29, 3253 Pristava pri Mestinju
9Darko Guzej, 17.03.1978, Sv. Ema, Sv. Ema 8 D, 3253 Pristava pri Mestinju
10Jelka Cverlin, 18.02.1976, Vidovica, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
11Srečko Šket, 15.07.1978, Sodna vas, Sodna vas 30 A, 3253 Pristava pri Mestinju
12Zlatko Vozlič, 30.06.1961, Vidovica, Vidovica 18 A, 3253 Pristava pri Mestinju
2LISTA ZA KS POLJE OB SOTLI
1Klemen Vindar, 08.12.1986, Sedlarjevo, Sedlarjevo 27, 3255 Buče
2Alenka Agrež, 14.11.1975, Lastnič, Lastnič 11, 3255 Buče
3Boštjan Hostnik, 22.02.1988, Polje ob Sotli, Polje ob Sotli 22, 3255 Buče
4Silvija Turk, 10.12.1967, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Polju 6, 3255 Buče
5Miran Filipančič, 11.05.1970, Sedlarjevo, Sedlarjevo 13, 3255 Buče
6Ema Gajšt, 20.03.1976, Lastnič, Lastnič 6, 3255 Buče
7Albin Kidrič, 24.08.1951, Prelasko, Prelasko 15, 3255 Buče
8Slavica Bunšek, 20.01.1962, Polje ob Sotli, Polje ob Sotli 10 A, 3255 Buče
3Lista za trajnostni razvoj Občine Podčetrtek
1mag. Darija Štraus Trunk, 08.12.1971, Imeno, Imeno 73, 3254 Podčetrtek
2Matjaž Prebil, 16.10.1976, Imenska Gorca, Imenska Gorca 11 B, 3254 Podčetrtek
3Nada Kodrin, 05.03.1962, Verače, Verače 43, 3254 Podčetrtek
4Matija Jagrič, 08.12.1982, Olimje, Olimje 68, 3254 Podčetrtek
5Sara Masnec, 15.06.1990, Sv. Ema, Sv. Ema 8 C, 3253 Pristava pri Mestinju
6Domen Juričan, 22.06.1995, Cmereška Gorca, Cmereška Gorca 7, 3253 Pristava pri Mestinju
7Barbara Kolar, 17.12.1973, Golobinjek ob Sotli, Golobinjek ob Sotli 13, 3254 Podčetrtek
8Milan Feldin, 16.02.1950, Cmereška Gorca, Cmereška Gorca 11 B, 3253 Pristava pri Mestinju
9Boštjan Plankar, 03.08.1974, Virštanj, Virštanj 78, 3254 Podčetrtek
10Darja Andrlon, 10.11.1965, Podčetrtek, Slake 2, 3254 Podčetrtek
11mag. Igor Hedrih, 26.11.1977, Imeno, Imeno 81, 3254 Podčetrtek
12Blaž Šelekar, 13.01.1987, Imeno, Imeno 76, 3254 Podčetrtek
4NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Alojz - Slavko Toplišek, 05.06.1955, Gostinca, Gostinca 18, 3254 Podčetrtek
2Irena Polak, 20.10.1980, Podčetrtek, Cesta na grad 20, 3254 Podčetrtek
3Anton Bevc, 10.01.1951, Verače, Verače 22, 3254 Podčetrtek
4Jožefa Žlender, 24.03.1957, Virštanj, Virštanj 41 A, 3254 Podčetrtek
5Jernej Kokot, 02.08.1942, Golobinjek ob Sotli, Golobinjek ob Sotli 19, 3254 Podčetrtek
5ROD LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA
1Sabina Pavčnik, 03.08.1973, Podčetrtek, Slake 7, 3254 Podčetrtek
2David Počivavšek, 11.10.1984, Imeno, Imeno 1 B, 3254 Podčetrtek
3Karmen Cvirn, 26.12.1992, Podčetrtek, Slake 7, 3254 Podčetrtek
4Vladimir Hrovatič, 03.05.1961, Podčetrtek, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek
5Metka Trupaj, 26.08.1963, Virštanj, Virštanj 10 B, 3254 Podčetrtek
6Gregor Ivačič, 30.10.1986, Sedlarjevo, Sedlarjevo 26 C, 3255 Buče
7Ida Valek, 15.02.1969, Imeno, Imeno 36 A, 3254 Podčetrtek
8Franc Čepin, 04.10.1968, Vidovica, Vidovica 7, 3253 Pristava pri Mestinju
9Marija Omerzu, 16.06.1974, Imeno, Imeno 25, 3254 Podčetrtek
10Marko Jakopina, 08.04.1965, Olimje, Olimje 75, 3254 Podčetrtek
11Darko Šket, 29.01.1975, Sodna vas, Sodna vas 30, 3253 Pristava pri Mestinju
12Bojan Škorjanc, 07.11.1971, Olimje, Olimje 37, 3254 Podčetrtek
6DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Janez Ilek, 24.04.1963, Verače, Verače 3, 3254 Podčetrtek
2Erika Bračko, 19.05.1955, Imeno, Imeno 55, 3254 Podčetrtek
3Rudolf Filej, 10.08.1948, Podčetrtek, Trška cesta 7, 3254 Podčetrtek
4Darinka Harinski, 23.12.1957, Podčetrtek, Škofja gora 3, 3254 Podčetrtek
5Dušan Rode, 05.02.1953, Sodna vas, Sodna vas 5, 3253 Pristava pri Mestinju
6Štefanija Lipnik, 31.10.1942, Podčetrtek, Cesta na grad 34, 3254 Podčetrtek
7Boris Harinski, 08.06.1965, Podčetrtek, Škofja gora 3, 3254 Podčetrtek
7DD - DOBRA DRŽAVA
1mag. Rosvita Svenšek, 20.08.1953, Podčetrtek, Cesta na grad 6, 3254 Podčetrtek
8SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Jožefa Užmah, 04.05.1963, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 17, 3253 Pristava pri Mestinju
2mag. Marko Jurak, 26.03.1971, Sela, Sela 3, 3254 Podčetrtek
3Štefanija Lipnik, 05.12.1953, Podčetrtek, Trška cesta 31, 3254 Podčetrtek
4Vladimir Grobelnik, 01.08.1957, Podčetrtek, Trška cesta 47, 3254 Podčetrtek
5Vanja Užmah, 20.06.1989, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 17, 3253 Pristava pri Mestinju
6mag. Srečko Jug, 11.03.1965, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Lesičnem 9, 3261 Lesično
7Ana Koprivc, 01.07.1942, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 41 C, 3253 Pristava pri Mestinju
8Aleš Drozg, 03.06.1982, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 40 B, 3253 Pristava pri Mestinju
9Ciril Jakopina, 22.05.1952, Olimje, Olimje 5, 3254 Podčetrtek
10Franc Lipovšek, 19.09.1953, Podčetrtek, Škofja gora 25, 3254 Podčetrtek
9LISTA ZA KS PRISTAVO
1Gojko Lončarič, 30.01.1960, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri Mestinju
2Brigita Drozg, 22.08.1963, Nezbiše, Nezbiše 44 A, 3253 Pristava pri Mestinju
3Ladislav Županec, 14.06.1955, Roginska Gorca, Roginska Gorca 24, 3253 Pristava pri Mestinju
4Brigita Gobec, 17.04.1973, Sodna vas, Sodna vas 8, 3253 Pristava pri Mestinju
5Marko Drofenik, 03.04.1970, Sv. Ema, Sv. Ema 1 A, 3253 Pristava pri Mestinju
6Marija Gobec, 10.08.1942, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 31, 3253 Pristava pri Mestinju
7Marjan Kovačič, 05.11.1960, Sv. Ema, Sv. Ema 10 B, 3253 Pristava pri Mestinju
8Erna Kolar, 08.02.1963, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 11 A, 3253 Pristava pri Mestinju
9Jožef Majer, 04.03.1957, Vidovica, Vidovica 22, 3253 Pristava pri Mestinju
10Zofija Kovačič, 02.09.1956, Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 7 A, 3253 Pristava pri Mestinju
11Marjan Humski, 27.06.1959, Nezbiše, Nezbiše 18, 3253 Pristava pri Mestinju
12Stanko Stres, 02.10.1977, Nezbiše, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.