Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA MIRNA PEČ
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ZVONKO LAH, 21.01.1958, Mirna Peč, Hrastje pri Mirni Peči 12, 8216 Mirna PečSTANISLAV BEVC in skupina volivcev
2ANDREJ KASTELIC, 07.02.1957, Mirna Peč, Goriška vas 1 A, 8216 Mirna PečDAMJAN ZUPANČIČ in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1BOGDAN KREVS, 16.06.1955, Mirna Peč, Trg 12, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2JANEZ MEŽAN, 22.11.1952, Mirna Peč, Rogovila 21, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3GREGOR PARKELJ, 11.05.1975, Mirna Peč, Trg 46, 8216 Mirna PečGREGOR PARKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
4ANAMARIJA MEŽAN, 22.05.1988, Mirna Peč, Rogovila 21, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5RUDI POVŠE, 04.05.1963, Mirna Peč, Dolenji Podboršt 8, 8216 Mirna PečGREGOR PARKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
6MAJDA ZAGORC, 05.12.1955, Mirna Peč, Češence 22, 8216 Mirna PečDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
7URŠKA RAPUŠ POTOČNIK, 01.05.1987, Mirna Peč, Češence 38, 8216 Mirna PečGREGOR PARKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
8MARIJA STANIŠA, 19.02.1960, Mirna Peč, Vihre 15, 8216 Mirna PečNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
9VLADISLAVA VIDIC, 14.02.1976, Mirna Peč, Malenska vas 7, 8216 Mirna PečZELENI SLOVENIJE

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1DRAGO MUHIČ, 11.12.1960, Mirna Peč, Orkljevec 1B, 8216 Mirna PečMARKO KUPLJENIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2MIHA LUŽAR, 26.09.1991, Mirna Peč, Šentjurij na Dolenjskem 9, 8216 Mirna PečMIHA LUŽAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3MILENA CESAR, 18.01.1978, Mirna Peč, Šentjurij na Dolenjskem 8, 8216 Mirna PečMILENA CESAR IN SKUPINA VOLIVCEV
4ZVONKO LAH, 21.01.1958, Mirna Peč, Hrastje pri Mirni Peči 12, 8216 Mirna PečSTANISLAV BEVC IN SKUPINA VOLIVCEV
5JOŽE BARBO, 31.03.1961, Mirna Peč, Mali Kal 11, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6JOŽE STROJINC, 11.01.1969, Mirna Peč, Postaja 40, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7MAJA FINK, 28.10.1988, Mirna Peč, Dolenja vas pri Mirni Peči 9A, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8DRAGO RETELJ, 16.02.1957, Mirna Peč, Poljane pri Mirni Peči 66, 8216 Mirna PečDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
9IRENA PUST, 23.01.1970, Mirna Peč, Dolenja vas pri Mirni Peči 14, 8216 Mirna PečSTANISLAV BEVC IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1RUDOLF UDOVČ, 21.12.1953, Mirna Peč, Vrhovo priu Mirni Peči 14, 8216 Mirna PečDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2DAMJAN ZUPANČIČ, 31.05.1973, Mirna Peč, Goriška vas 4, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3MARKO ŽAGAR, 05.04.1979, Mirna Peč, Jablan 35, 8216 Mirna PečŽAGAR MARKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 5

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1DEJAN SLAK, 29.11.1983, Mirna Peč, Biška vas 11, 8216 Mirna PečPETER KASTELIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2ALOJZIJ KASTELIC, 27.02.1948, Mirna Peč, Biška vas 40, 8216 Mirna PečDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3FRANC BERUS, 09.09.1970, Mirna Peč, Jelše 6, 8216 Mirna PečSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.