Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Mihael Rihar, 18.04.1978, Ljubljana, Cesta v dvor 2, 1000 LjubljanaKongres stranke Naprej Slovenija
2SMILJAN MEKICAR, 24.10.1969, LJUBLJANA, JEŽA 98, 1000 LjubljanaDOBRA DRŽAVA
3Jožef Jarh, 25.01.1946, Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 22, 1000 LjubljanaObčinski odbor Stranke enakopravnih dežel - SED
4DR. DRAGAN MATIĆ, 21.06.1964, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 18F, 1000 LjubljanaZBOR ČLANOV SMC LJUBLJANA
5MILAN JAKOPOVIČ, 18.07.1972, LJUBLJANA, KOTNIKOVA 21, 1000 LjubljanaLEVICA
6TOMAŽ OGRIN, 09.11.1940, LJUBLJANA, BRATOV UČAKAR 4, 1000 LjubljanaZELENI SLOVENIJE - ZBOR ČLANOV
7MATJAŽ BIDOVEC, 27.12.1972, Ljubljana, ULICA MARKA ŠLAJMERJA 34, 1000 Ljubljana-RudnikSOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE
8DR. ANŽE LOGAR, 15.05.1976, LJUBLJANA, PARMOVA 40, 1000 LjubljanaKONFERENCA MO SDS LJUBLJANA
9MARKO KOPRIVC, 14.12.1978, LJUBLJANA, POLJANSKI NASIP 30, 1000 LjubljanaVOLILNA KONVENCIJA - OBČINSKE ORGANIZACIJE LJUBLJANA SOCIALNI DEMOKRATI-SD
10Zoran Janković, 01.01.1953, Ljubljana, Vinterca 55, 1000 LjubljanaJOŽE MERMAL S SKUPINO VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1JADRANKA VOUK ŽELEZNIK, 04.06.1955, LJUBLJANA, MLINSKA POT 24, 1000 Ljubljana
2ANTON ANDERLIČ, 04.06.1956, Ljubljana, RESLJEVA 35, 1000 Ljubljana
3ZLATICA KOSTANDINOVIĆ, 22.06.1955, Ljubljana, Clevelandska 43, 1000 Ljubljana
4BOŠTJAN ROZMAN ZGONC, 01.02.1949, Ljubljana, RESLJEVA CESTA 40, 1000 Ljubljana
5LENKA NABER, 20.03.1948, Ljubljana, BRODARJEV TRG 6, 1000 Ljubljana
6JANEZ PESKAR, 14.08.1957, Ljubljana, Zaloška cesta 222E, 1000 Ljubljana
7RADMILA DUSPARA, 02.04.1969, Ljubljana, LITOSTROJSKA 26, 1000 Ljubljana
8MAG. MARJAN ŠETINC, 15.05.1949, Ljubljana, MESTNI TRG 17, 1000 Ljubljana
2NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MOJCA SOJAR, 15.07.1964, LJUBLJANA, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 44, 1000 Ljubljana
2JOŽEF HORVAT, 03.02.1965, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 16, 1000 Ljubljana
3MOJCA KUCLER DOLINAR, 26.08.1972, LJUBLJANA, GORNJI TRG 22, 1000 Ljubljana
4IGOR PIGAC, 06.08.1981, LJUBLJANA, NOVOSADSKA 18, 1000 Ljubljana
5KAROLINA KORENČAN, 26.07.1964, LJUBLJANA, BEŽIGRAD 19, 1000 Ljubljana
6TOMAŽ ČUČNIK, 18.07.1978, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA CESTA IV 25, 1000 Ljubljana
7JULIJA HUMAR, 19.06.1991, LJUBLJANA, KOTNIKOVA ULICA 20, 1000 Ljubljana
8UROŠ KOROŠEC, 30.05.1976, LJUBLJANA, ULICA BORCA PETRA 26, 1000 Ljubljana
9BOJANA PETKOVIĆ, 03.07.1988, LJUBLJANA, KRIŽNA 44, 1000 Ljubljana
10PAVLE ŠIJANEC, 25.10.1959, LJUBLJANA, VODNIKOVA CESTA 85, 1000 Ljubljana
11MARIJA ŠTERBENC, 17.03.1949, LJUBLJANA, MARTINČEVA 28, 1000 Ljubljana
12VILJEM SINDIČIČ, 19.07.1981, LJUBLJANA, ČRTOMIROVA 11, 1000 Ljubljana
13MARJETA BEC, 29.08.1978, LJUBLJANA, PRIMOŽIČEVA 19, 1000 Ljubljana
14MATEJ KEBER, 06.09.1990, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 9, 1000 Ljubljana
15MARIJA KUŠAR, 19.12.1963, LJUBLJANA, SAVELJSKA CESTA 102, 1000 Ljubljana
16ANDREJ JERAN, 09.10.1980, LJUBLJANA, ULICA KOROŠKEGA BATALJONA 9, 1000 Ljubljana
17VERONIKA BARTOLJ, 01.01.1971, LJUBLJANA, ŠIŠENSKA CESTA 78, 1000 Ljubljana
18IGNAC POLAJNAR, 13.09.1948, LJUBLJANA, PRELOGE 65, 1000 Ljubljana
19LIDIJA DROBNIČ, 16.05.1931, LJUBLJANA, PERIČEVA 7, 1000 Ljubljana
20BORIS KORENČAN, 16.02.1963, LJUBLJANA, BEŽIGRAD 19, 1000 Ljubljana
21ALBINA STRESEN, 10.12.1946, LJUBLJANA, TUGOMERJEVA 61, 1000 Ljubljana
22VLADIMIR GLAŽAR, 16.10.1943, LJUBLJANA, GUBČEVE BRIGADE 26, 1000 Ljubljana
23JOLANDA POLAJNAR, 07.09.1951, LJUBLJANA, PRELOGE 65, 1000 Ljubljana
24ALEŠ VOGRIN, 23.02.1981, LJUBLJANA, SCOPOLIJEVA 19, 1000 Ljubljana
25STANISLAVA SOSIČ, 27.10.1959, LJUBLJANA, CIRIL-METODOV TRG 13, 1000 Ljubljana
26ANTON HROMEC, 02.07.1951, LJUBLJANA, DANILE KUMARJEVE ULICA 11, 1000 Ljubljana
27MARIJA ŽABJEK, 07.09.1944, LJUBLJANA, PRŽANJSKA ULICA 22, 1000 Ljubljana
28MARJAN KOVAČ, 15.07.1949, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 136, 1000 Ljubljana
29ANICA BAŠA, 30.07.1957, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 12, 1000 Ljubljana
30ALOJZ SUHOVERŠNIK, 16.05.1967, SPODNJE GAMELJNE, SPODNJE GAMELJNE 36, 1000 Ljubljana
31MIRJAM ČEMAŽAR, 20.11.1959, LJUBLJANA, KLEČE 25, 1000 Ljubljana
32ANDREJ JANDREŠIČ, 13.07.1947, LJUBLJANA, PLANINSKA 7, 1000 Ljubljana
33NEVENKA PERIŠIĆ, 27.09.1966, LJUBLJANA, LOVSKA ULICA 29, 1000 Ljubljana
34MILAN MATOS, 11.04.1945, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 27E, 1000 Ljubljana
35ANICA KOS PLESTENJAK, 04.07.1961, LJUBLJANA, TOPNIŠKA 58, 1000 Ljubljana
36MIROSLAV MIRKO KOVAČ, 18.07.1931, LJUBLJANA, JAKČEVA 43, 1000 Ljubljana
37KSENIJA HORVAT, 10.06.1966, LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 16, 1000 Ljubljana
38JOŽE JURKOVIČ, 20.04.1955, LJUBLJANA, GODEŽEVA 1, 1000 Ljubljana
39ROMANA DOBRINA, 21.01.1966, LJUBLJANA, MUCHERJEVA 7, 1000 Ljubljana
40JOŽE STRGAR, 21.12.1929, LJUBLJANA, HLEBČEVA 1, 1000 Ljubljana
3LEVICA
1MILAN JAKOPOVIČ, 18.07.1972, LJUBLJANA, KOTNIKOVA ULICA 21, 1000 Ljubljana
2ASTA VREČKO, 13.08.1984, LJUBLJANA, LINHARTOVA CESTA 3, 1000 Ljubljana
3GREGA CIGLAR, 03.05.1997, LJUBLJANA, SOJERJEVA ULICA 36, 1000 Ljubljana
4URŠKA HONZAK, 01.02.1988, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 4, 1000 Ljubljana
5ANŽE ŠTRUKELJ, 25.12.1984, LJUBLJANA, VILHARJEVA 44, 1000 Ljubljana
6ALENKA PIRJEVEC, 05.07.1945, LJUBLJANA, ULICA IVICE PIRJEVČEVE 36, 1000 Ljubljana
7DAN JUVAN, 24.12.1987, LJUBLJANA, DERGOMAŠKA 37, 1000 Ljubljana
8IVA PADAR, 21.07.1957, LJUBLJANA, ILIRSKA ULICA 5, 1000 Ljubljana
9DUŠAN VUJIČ, 24.03.1951, LJUBLJANA, KLEMENČIČEVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
10MARJANA VIDMAR, 15.10.1959, LJUBLJANA, CESTA V GORICE 25, 1000 Ljubljana
11BOŠTJAN ZRNEC, 07.03.1969, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 14, 1000 Ljubljana
12MATEJA HOČEVAR, 05.04.1964, LJUBLJANA, JAKOPIČEVA ULICA 6, 1000 Ljubljana
13PETER RONDAIJ, 01.07.1951, LJUBLJANA, KOROŠKA ULICA 24, 1000 Ljubljana
14TATJANA GREIF, 03.12.1966, LJUBLJANA, ČERNETOVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
15JANEZ BERTONCELJ, 30.09.1955, LJUBLJANA, VRTAČA 8, 1000 Ljubljana
16BISERKA AVSEC, 25.11.1957, LJUBLJANA, BLAŽIČEVA ULICA 28A, 1000 Ljubljana
17ALEN JELEN, 08.12.1970, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 28B, 1000 Ljubljana
18AGATA PADAR KOGOJ, 19.10.1998, LJUBLJANA, ILIRSKA ULICA 5, 1000 Ljubljana
19BLAŽ SAŠEK, 11.07.1989, LJUBLJANA, ČERNETOVA ULICA 1B, 1000 Ljubljana
20DAŠA BOLE KOSMAČ, 08.10.1947, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 134, 1000 Ljubljana
21ALAN KACIN, 20.06.1974, LJUBLJANA, POVŠETOVA ULICA 104B, 1000 Ljubljana
22ARIANA KRIZMANIĆ, 01.03.1971, LJUBLJANA, KOROŠKA ULICA 24, 1000 Ljubljana
23BORIS CESAR, 16.04.1987, LJUBLJANA, JAMOVA CESTA 62, 1000 Ljubljana
24BRINA MINCA HERLEC, 06.03.1998, LJUBLJANA, PAPIRNIŠKI TRG 7, 1000 Ljubljana
25LJUBO REZAR, 03.12.1954, LJUBLJANA, KOROŠKA ULICA 18, 1000 Ljubljana
26AJDA ZELINKA, 31.10.1984, LJUBLJANA, TRŽAŠKA CESTA 49, 1000 Ljubljana
27PETER VUČKOVIĆ, 06.03.1987, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 13, 1000 Ljubljana
28ZALA METLIKA, 08.07.1995, LJUBLJANA, LINHARTOVA CESTA 60, 1000 Ljubljana
29FRANC KRAGELJ, 05.12.1934, LJUBLJANA, DERGOMAŠKA ULICA 37, 1000 Ljubljana
30KATARINA BAJŽELJ ŽVOKELJ, 06.01.1965, LJUBLJANA, KOROŠKA ULICA 16, 1000 Ljubljana
31DIMITAR ANASTASOV, 08.09.1937, LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 4, 1000 Ljubljana
32BLAŽ DEBEVEC, 11.03.1988, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA C. II 8B, 1000 Ljubljana
33SAŠO SLAČEK BRLEK, 21.05.1983, LJUBLJANA, LINHARTOVA CESTA 3, 1000 Ljubljana
34NATAŠA SUKIČ, 01.06.1962, LJUBLJANA, HRADECKEGA CESTA 46, 1000 Ljubljana
35VIOLETA TOMIĆ, 22.01.1963, LJUBLJANA, KOMENSKEGA ULICA 14, 1000 Ljubljana
36LARA JANKOVIČ, 30.06.1971, LJUBLJANA, PARTIZANSKA ULICA 32, 1000 Ljubljana
4LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1JANEZ STARIHA, 02.09.1976, LJUBLJANA, FABIANIJEVA 33, 1000 Ljubljana
2MOJCA KIRN, 07.12.1970, LJUBLJANA, ROŽIČEVA 7, 1000 Ljubljana
3LUKA PLANINŠEK, 14.02.1989, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 18, 1000 Ljubljana
4MINA PIŠLJAR, 06.08.1981, LJUBLJANA, ŽORGOVA ULICA 97, 1000 Ljubljana
5STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1MAŠA KOCIPER, 17.07.1972, LJUBLJANA, OB PRISTANU 8, 1000 Ljubljana
2DANILO HOVNIK, 19.01.1972, LJUBLJANA, ULICA MOLNIŠKE ČETE 3, 1000 Ljubljana
3TATJANA VOJ, 21.03.1940, LJUBLJANA, TRNOVSKI PRISTAN 22, 1000 Ljubljana
4ĐORĐE BERAK, 22.07.1976, LJUBLJANA, ŠERKOVA 3, 1000 Ljubljana
5MATEJA LOGAR, 07.02.1970, LJUBLJANA, PLOČANSKA 10, 1000 Ljubljana
6MAG. DORIAN RUDOLF SPANZEL, 19.08.1984, LJUBLJANA, STARI TRG 22, 1000 Ljubljana
7OLIVERA GOMBOC, 22.04.1960, LJUBLJANA, NA BREŽINI 5, 1000 Ljubljana
8DR. JERNEJ ŠOŠTAR, 01.01.1982, LJUBLJANA, PERIČEVA 7, 1000 Ljubljana
9SANJA AJANOVIĆ HOVNIK, 14.07.1977, LJUBLJANA, MOLNIŠKE ČETE 3, 1000 Ljubljana
10MARIJAN KEPIC, 08.12.1945, LJUBLJANA, BRATOV BABNIK 21, 1000 Ljubljana
11NINA PETRIĆ, 22.02.1975, LJUBLJANA, BILEČANSKA 4, 1000 Ljubljana
12AMIR ČAUŠEVIĆ, 03.10.1980, LJUBLJANA, RAKUŠEVA 16, 1000 Ljubljana
13MILKA PETROVIĆ, 04.01.1954, LJUBLJANA, POHORSKEGA BATALJONA 87, 1000 Ljubljana
14IGOR GRČAR, 18.10.1946, LJUBLJANA, PERIČEVA 33, 1000 Ljubljana
15ŽANETI NOVAK, 19.02.1989, LJUBLJANA, ERBEŽNIKOVA 2, 1000 Ljubljana
16DUŠAN HVALA, 16.08.1931, LJUBLJANA, POD HRASTI 22, 1000 Ljubljana
17DRAGANA MARJANOVIĆ, 17.03.1954, LJUBLJANA, MOLNIŠKE ČETE 3, 1000 Ljubljana
18ALOJZ UNETIČ, 07.05.1955, LJUBLJANA, DUNAJSKA 113, 1000 Ljubljana
19JANA SUBOTIĆ, 28.07.1955, LJUBLJANA, RUSJANOV TRG 9, 1000 Ljubljana
20BRUNO ŠTERPIN, 18.12.1945, LJUBLJANA, POKOPALIŠKA 1, 1000 Ljubljana
21ŠPELA ELIZABETA KORBIČ ELMGREN, 22.08.1977, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 6, 1000 Ljubljana
22MARGARETA ARLOV, 08.05.1944, LJUBLJANA, NA KOROŠCI 2, 1000 Ljubljana
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1dr. DRAGAN MATIĆ, 21.06.1964, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 18F, 1000 Ljubljana
2PETRA LOŽAR, 06.06.1972, LJUBLJANA, BIZJAKOVA 1B, 1000 Ljubljana
3MATEJ JAVORNIK, 01.04.1969, PODMOLNIK, V KARLOVCE 33E, 1261 Ljubljana - Dobrunje
4VESNA UGRINOVSKI, 04.07.1981, LJUBLJANA, HERBERSTEINOVA 14, 1000 Ljubljana
5JANI (JANKO) MÖDERNDORFER, 03.10.1965, LJUBLJANA, SUHADOLČANOVA ULICA 85, 1000 Ljubljana
6mag. NASTJA BRELIH, 28.06.1958, LJUBLJANA, CESTA NA BRDO 55, 1000 Ljubljana
7ALOJZ HITIJ, 11.01.1961, STANEŽIČE, STANEŽIČE 7D, 1000 Ljubljana
8DIANA JUŽNIČ, 14.01.1961, LJUBLJANA, RAVNIKOVA 6, 1000 Ljubljana
9ALEKSANDAR KOSTIĆ, 24.07.1979, LJUBLJANA, ŠTEPANJSKA CESTA 22, 1000 Ljubljana
10MOJCA IFKO PINOSA, 24.04.1973, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 18, 1000 Ljubljana
11SIMON ZAJC, 25.06.1980, LJUBLJANA, POVŠETOVA 104C, 1000 Ljubljana
12mag. BOJANA CVAHTE, 06.11.1948, LJUBLJANA, ŠARHOVA 30, 1000 Ljubljana
13MATIJA JUTRAŽ, 31.05.1949, LJUBLJANA, HODOŠČKOVA 3, 1000 Ljubljana
14ANDREJA TURMAN, 04.06.1963, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 32, 1000 Ljubljana
15SAŠA TABAKOVIĆ, 20.04.1981, LJUBLJANA, ERJAVČEVA 5, 1000 Ljubljana
16ANJA JANKOVIČ, 11.02.1987, LJUBLJANA, TRUBARJEVA CESTA 20, 1000 Ljubljana
17dr. PETER UMEK, 07.07.1946, LJUBLJANA, DUNAJSKA 115, 1000 Ljubljana
18MARUŠA ŠKOPAC, 30.11.1971, LJUBLJANA, V MURGLAH 103, 1000 Ljubljana
19DIAMOND DE WEALTHHORN, 20.05.1985, LJUBLJANA, TRUBARJEVA CESTA 20, 1000 Ljubljana
20ALENKA ANTLOGA, 24.12.1983, LJUBLJANA, ŠARHOVA 28, 1000 Ljubljana
21ALEŠ PRIJON, 03.10.1963, LJUBLJANA, POD LIPAMI 48, 1000 Ljubljana
22LILI TANCAR, 20.05.1963, STANEŽIČE, STANEŽIČE 3D, 1000 Ljubljana
23DEJAN BALAŽIČ, 23.09.1980, LJUBLJANA, JAMOVA CESTA 36, 1000 Ljubljana
24NINA CANKAR, 25.12.1983, LJUBLJANA, JAKČEVA ULICA 43, 1000 Ljubljana
25JURE VOZELJ, 27.07.1988, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 5, 1000 Ljubljana
26MONIKA GREGORČIČ, 05.03.1969, LJUBLJANA, SMREKARJEVA ULICA 7, 1000 Ljubljana
27mag. VLADIMIR PEGAN, 26.10.1960, LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA 25, 1000 Ljubljana
28ALENKA PENGOV, 22.05.1953, LJUBLJANA, MAISTROVA 8, 1000 Ljubljana
29DEJAN DJURIŠIĆ, 25.06.1975, LJUBLJANA, PUHOVA ULICA 16, 1000 Ljubljana
30SILVIJA STANIČ, 27.12.1978, LJUBLJANA, GERBIČEVA 22, 1000 Ljubljana
31ANDREJ ŽABJEK, 24.07.1951, LJUBLJANA, TAVČARJEVA ULICA 10, 1000 Ljubljana
32SNEŽANA GOLE, 28.07.1955, LJUBLJANA, TOPNIŠKA 19, 1000 Ljubljana
33JURIJ METLIČAR, 29.03.1953, LJUBLJANA, VODNIKOVA CESTA 318, 1000 Ljubljana
34BREDA KLATZER BRIŠNIK, 17.02.1951, LJUBLJANA, MESTNI TRG 9A, 1000 Ljubljana
35MARKO KORAČIN, 12.03.1954, LJUBLJANA, GROBELJSKA POT 1, 1000 Ljubljana
36JASMINKA VRAKELJA, 12.04.1975, BESNICA, BESNICA 55, 1000 Ljubljana
37BRANKO VITAMVAS, 16.08.1964, LJUBLJANA, HRUŠEVSKA CESTA 24, 1000 Ljubljana
38PETRA KIRN, 04.03.1981, LJUBLJANA, GROŠLJEVA 8, 1000 Ljubljana
39JAN NOVAK, 07.04.1989, LJUBLJANA, ERBEŽNIKOVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
40JELA MITROVIĆ, 06.03.1963, LJUBLJANA, PRIVŠKOVA 10, 1000 Ljubljana
41dr. FRANC ŠVEGL, 24.09.1964, LJUBLJANA, POKLUKARJEVA ULICA 66, 1000 Ljubljana
42TINA BAJEC, 16.04.1982, LJUBLJANA, NOVAKOVA 3, 1000 Ljubljana
43LADO KURENT, 23.05.1959, LJUBLJANA, VOJKOVA 73, 1000 Ljubljana
44NINA KLEMENČIČ, 13.05.1998, LJUBLJANA, GOZDNA POT 10, 1000 Ljubljana
45GREGOR ŽIDAN, 05.10.1965, LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 170, 1000 Ljubljana
7SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
1ŽAN ŽALEC, 29.03.1993, LJUBLJANA, TRG KOMANDANTA STANETA 4, 1000 Ljubljana
2MARIJANA DRAGULJEŠĆ, 03.10.1978, LJUBLJANA, ČANŽEKOVA ULICA 16, 1000 Ljubljana
3MARKO DRAGULJEŠĆ, 02.05.1991, LJUBLJANA, BRATOV BABNIK 18, 1000 Ljubljana
4MATEJA SAVIĆ, 10.01.1994, LJUBLJANA, KLOPČIČEVA ULICA 4, 1000 Ljubljana
5VITO HRIBAR, 10.05.1998, LJUBLJANA, ULICA ANE ZIHERLOVE 6, 1000 Ljubljana
6ŠPELA LOGAR, 30.08.1989, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 10, 1000 Ljubljana
7BLAŽ PETEK, 01.10.1992, LJUBLJANA, KVEDROVA 17, 1000 Ljubljana
8ERIKA BRUMEN, 23.03.1962, LJUBLJANA, JURČKOVA CESTA 191, 1000 Ljubljana
8DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1MARIJA Horvat, 21.04.1953, Ljubljana, CESTA NA BRDO 117, 1000 Ljubljana
2FRANC VREČIČ, 30.07.1949, Ljubljana, BEBLERJEV TRG 1, 1000 Ljubljana
3LUČKA AŽMAN, 24.05.1952, Ljubljana, JAKČEVA 2, 1000 Ljubljana
4ZLATKO BOŽIČ, 26.02.1947, Ljubljana, ULICA BRATOV UČAKAR 120, 1000 Ljubljana
5mag. ALOJZIJA STRLE, 01.10.1954, ČRNA VAS, BRGLEZOV ŠTRADON 9, 1000 Ljubljana
6NEDELJKO TEGELTIJA, 07.11.1947, Ljubljana, POT NA MAH 3, 1000 Ljubljana
7mag. DOROTEA VERŠA PAIĆ, 06.10.1966, Ljubljana, ULICA ANGELE VODE 5, 1000 Ljubljana
8MIROSLAV KUPLJENIK, 02.01.1949, Ljubljana, PREGLOV TRG 7, 1000 Ljubljana
9Dr. LJILJANA LESKOVIC, 15.05.1959, Ljubljana, KOČENSKA 14, 1000 Ljubljana
10JANEZ ARTAČ, 30.12.1941, Ljubljana, ZA PROGO 17A, 1000 Ljubljana
11JELKA ZUPANEK, 18.02.1947, Ljubljana, BILEČANSKA ULICA 4, 1000 Ljubljana
12SAŠA IVAN GERŽINA, 12.12.1940, Ljubljana, KANTETOVA ULICA 91, 1000 Ljubljana
13MARJETA BURGER, 12.08.1943, Ljubljana, JAKČEVA ULICA 39, 1000 Ljubljana
14ANTON SLAK, 06.09.1942, Ljubljana, METLIŠKA 6, 1000 Ljubljana
15MOJCA PRELOVŠEK, 27.01.1954, Ljubljana, KREMŽARJEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
16MAJ VIRANT, 22.04.1969, Ljubljana, ULICA JOŽETA JAPLJA 23, 1000 Ljubljana
17DARINKA ŽERJAV, 23.05.1947, Ljubljana, SOJERJEVA 2, 1000 Ljubljana
18mag. MILAN ŠKRLJ, 21.02.1935, Ljubljana, ULICA KOROŠKEGA BATALJONA 26, 1000 Ljubljana
19MARIJA KERMAN, 18.07.1959, Ljubljana, BEBLERJEV TRG 1, 1000 Ljubljana
20PETER PINTER, 03.12.1975, Ljubljana, JAKČEVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
21LUCIJA SOTLAR, 06.11.1958, Ljubljana, ULICA HERMANA POTOČNIKA 41, 1000 Ljubljana
22VALTER OPREŠNIK, 18.02.1942, Ljubljana, ULICA VIDE PREGARČEVE 34, 1000 Ljubljana
23MARIJA OPREŠNIK, 11.01.1959, Ljubljana, ULICA VIDE PREGARČEVE 34, 1000 Ljubljana
24JOSIP ZAMUDA, 17.03.1951, Ljubljana, KAMNOGORIŠKA 43, 1000 Ljubljana
25JOŽE ZRNEC, 09.07.1951, Ljubljana, RUDNIK II 5, 1000 Ljubljana
26JOŽE KERNC, 14.07.1957, Ljubljana, PERUZZIJEVA ULICA 58, 1000 Ljubljana
27ANTON KOHEK, 06.06.1945, Ljubljana, VODNIKOVA 64, 1000 Ljubljana
28EDVARD SMUK, 23.03.1942, Ljubljana, BRATOV KOMEL 32, 1000 Ljubljana
29ŽELJKO ŽELEZNIK, 10.08.1933, Ljubljana, PUSTOVRHOVA 19, 1000 Ljubljana
30ČEDO ŠKONDRIĆ, 22.07.1950, Ljubljana, JAKČEVA ULICA 28, 1000 Ljubljana
9STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL - ENAKOPRAVNI DEŽELANI
1Jožef Jarh, 25.01.1946, Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 22, 1000 Ljubljana
10NAPREJ SLOVENIJA - NPS
1Mihael Rihar, 18.04.1978, Ljubljana, Cesta v dvor 2, 1000 Ljubljana
2Suzana Georgijevski, 09.06.1963, Ljubljana, Kajuhova ulica 34, 1000 Ljubljana
3Marjan Trček, 02.04.1955, Ljubljana, Jurčkova cesta 125, 1000 Ljubljana
11ZELENI SLOVENIJE
1MIRKO BRNIČ JAGER, 11.01.1954, LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 28, 1000 Ljubljana
2KARMEN STARIHA, 11.06.1964, LJUBLJANA, KOROŠKA ULICA 2A, 1000 Ljubljana
3TOMAŽ OGRIN, 09.11.1940, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 4, 1000 Ljubljana
4JELKA ŽUGELJ, 07.05.1960, LJUBLJANA, JAKŠIČEVA 16, 1000 Ljubljana
5MIHA TOMŠIČ, 14.04.1962, LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 28, 1000 Ljubljana
6KATARINA DEA ŽETKO, 28.09.1968, LJUBLJANA, ULICA BRATOV ROZMANOV 4, 1000 Ljubljana
7MARKO MITJA FEGUŠ, 06.04.1947, LJUBLJANA, POT NA FUŽINE 45, 1000 Ljubljana
8MATEJA ŽVANUT, 03.02.1943, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 4, 1000 Ljubljana
9JURE DJORDJE ŽIKIĆ, 29.08.1959, LJUBLJANA, KOGOJEVA 4, 1000 Ljubljana
10VIKTORIJA PEČNIKAR OBLAK, 30.05.1974, LJUBLJANA, SNEBERSKA CESTA 166C, 1000 Ljubljana
11JAN JELEN, 01.07.1996, LJUBLJANA, NA BREŽINI 48, 1000 Ljubljana
12JANA KRALJ, 22.10.1975, LJUBLJANA, RIMSKA CESTA 10, 1000 Ljubljana
13IZTOK PEČAR, 20.08.1943, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 56, 1000 Ljubljana
14METKA ŠTRAUS PEČAR, 22.12.1955, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 56, 1000 Ljubljana
15FRANC ŽUGELJ, 15.06.1952, LJUBLJANA, JAKŠIČEVA 16, 1000 Ljubljana
16LILJANA LASIČ, 27.07.1961, LJUBLJANA, POT NA FUŽINE 49, 1000 Ljubljana
17PERO KOLOBARIĆ, 08.06.1964, LJUBLJANA, TOMIŠELJSKA ULICA 44, 1000 Ljubljana
18SANJA KNEZ, 10.06.1970, LJUBLJANA, POT V HRIBEC 13, 1000 Ljubljana
19MITJA LASIČ, 12.10.1955, LJUBLJANA, POT NA FUŽINE 49, 1000 Ljubljana
20IRENA ŠTRAVS, 06.02.1964, LJUBLJANA, KADILNIKOVA 3A, 1000 Ljubljana
21VOJKO KOGEJ, 16.04.1955, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 10E, 1000 Ljubljana
22SVETLANA KOGEJ, 12.02.1956, LJUBLJANA, SOSTRSKA CESTA 10E, 1000 Ljubljana
23MARTIN PEČAR, 08.05.1978, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 56, 1000 Ljubljana
24ERIKA ŠAFLIN, 21.09.1971, LJUBLJANA, KVEDROVA CESTA 5, 1000 Ljubljana
25MARKO OGRIN, 30.12.1973, LJUBLJANA, ANDREAŠEVA 14, 1000 Ljubljana
26DARJA GRIMŠIČ, 13.09.1968, LJUBLJANA, ZALOŠKA 76, 1000 Ljubljana
27MATJAŽ DOMIJAN, 03.07.1987, LJUBLJANA, PRIJATELJEVA ULICA 19, 1000 Ljubljana
28MATJAŽ OGRIN, 12.02.1976, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 4, 1000 Ljubljana
12SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
1JANEZ ŽAGAR, 07.04.1959, BESNICA, BESNICA 23A, 1000 Ljubljana
2APOLONIJA NAGLIČ, 12.01.1965, LJUBLJANA, KOLESARSKA POT 9, 1000 Ljubljana
3BOŠTJAN FURLAN, 31.08.1983, LJUBLJANA, POT NA HREŠE 29C, 1000 Ljubljana
4RENATA PICEJ, 08.05.1956, LJUBLJANA, ŠTIHOVA 12, 1000 Ljubljana
5ALEŠ PRIMC, 20.11.1973, LJUBLJANA, MALEJEVA 3, 1000 Ljubljana
6ROŽA BREZOVAR, 12.04.1959, LJUBLJANA, KAJUHOVA 30, 1000 Ljubljana
7INGO FALK PASCH WALLERSBERG, 14.01.1941, LJUBLJANA, STARI TRG 11A, 1000 Ljubljana
8MAJA ERBEŽNIK, 23.08.1983, LJUBLJANA, PRUŠNIKOVA ULICA 30, 1000 Ljubljana
9MIHAEL JARC, 22.05.1950, LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 19, 1000 Ljubljana
10MARGARETA KLASINC, 17.05.1950, LJUBLJANA, MAŠERA SPASIĆEVA 9, 1000 Ljubljana
11JANEZ PODOBNIK, 17.09.1959, LJUBLJANA, PREŠERNOVA CESTA 7, 1000 Ljubljana
12POLONCA BLUMAUER, 29.01.1965, LJUBLJANA, HRVATSKI TRG 3, 1000 Ljubljana
13DRAGO STEZINAR, 04.02.1967, LJUBLJANA, MESARSKA CESTA 20, 1000 Ljubljana
14BRIGITA MIKULEC BIZJAK, 01.08.1978, LJUBLJANA, KLOPČIČEVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
15ANDREJ UMEK, 04.08.1938, LJUBLJANA, PRULE 7, 1000 Ljubljana
16MATEJA RAHNE, 17.01.1972, LJUBLJANA, POT NA LABAR 13, 1000 Ljubljana
17IGOR BEGUŠ, 21.12.1953, LJUBLJANA, ROJČEVA 26, 1000 Ljubljana
18ANTONIJA LEČNIK, 15.09.1971, LJUBLJANA, TRŽAŠKA CESTA 151, 1000 Ljubljana
19JOŽE GAŠPER FILIPLIČ, 21.11.1944, LJUBLJANA, SOJERJEVA 51, 1000 Ljubljana
20KATARINA HRUSTEK SNOJ, 28.08.1989, LJUBLJANA, SLAPE 68, 1000 Ljubljana
21EMIL KANDRIČ, 26.06.1942, LJUBLJANA, ULICA BRATOV BABNIK 13, 1000 Ljubljana
22DARINKA JURJEVEC, 08.11.1954, LJUBLJANA, MUCHERJEVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
23VALENTIN KALAN, 12.02.1943, LJUBLJANA, POD AKACIJAMI 15, 1000 Ljubljana
24MIRA GRABELJŠEK, 10.11.1983, LJUBLJANA, SOJERJEVA 5, 1000 Ljubljana
25IGOR KOPRIVNIKAR, 03.02.1973, BREZJE PRI LIPOGLAVU, BREZJE PRI LIPOGLAVU 2D, 1000 Ljubljana
26JERNEJA ŽAGAR, 21.03.1987, BESNICA, BESNICA 23A, 1000 Ljubljana
27ALEKS LEO VEST, 11.06.1944, LJUBLJANA, VOŠNJAKOVA 8, 1000 Ljubljana
28ANTONIJA BLAŽUN, 07.06.1941, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 63, 1000 Ljubljana
29PETER PAVEL KLASINC, 18.06.1946, LJUBLJANA, MAŠERA SPASIĆEVA 9, 1000 Ljubljana
30MIROSLAVA OLUP UMEK, 15.03.1943, LJUBLJANA, PRULE 7, 1000 Ljubljana
31DRAGO ČEPAR, 21.12.1946, LJUBLJANA, TOMAŽIČEVA 34, 1000 Ljubljana
32VERONIKA NOVAK, 11.09.1940, LJUBLJANA, POT NA HREŠE 25B, 1000 Ljubljana
33IZIDOR REJC, 05.11.1936, LJUBLJANA, VODOVODNA 3, 1000 Ljubljana
34MARJETA SNOJ, 27.07.1961, LJUBLJANA, SLAPE 68, 1000 Ljubljana
35JOŽEF OSTERC, 16.03.1942, LJUBLJANA, VALVASORJEVA 1, 1000 Ljubljana
36MARIJA ŽAGAR, 21.11.1957, LJUBLJANA, PRELOGE 65, 1000 Ljubljana
37JOŽEF JERAJ, 28.02.1938, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 41, 1000 Ljubljana
38FRANJA PORENTA, 29.11.1966, LJUBLJANA, ZAVOGLJE 12, 1000 Ljubljana
39BORIS LELJAK, 11.07.1956, LJUBLJANA, LINHARTOVA CESTA 17, 1000 Ljubljana
40MILAN BIZJAN, 15.02.1968, PODGRAD, PODGRAJSKA CESTA 9C, 1000 Ljubljana
41BRANKO AVSEC, 10.01.1966, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 62, 1000 Ljubljana
42JOŽE JERAJ, 20.10.1983, LJUBLJANA, ULICA V KOKOVŠEK 1, 1000 Ljubljana
43STANISLAV RAŠČAN, 22.11.1963, LJUBLJANA, NOVO POLJE CESTA XVI 25, 1000 Ljubljana
44MIHAELA ŽVIPELJ, 24.08.1963, LJUBLJANA, VOŠNJAKOVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
45JANEZ CERKOVNIK, 18.02.1962, LJUBLJANA, ZLATEK 63, 1000 Ljubljana
13SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1DR. Anže Logar, 15.05.1976, Ljubljana, Parmova ulica 40, 1000 Ljubljana
2Mojca Škrinjar, 30.11.1955, Ljubljana, Podjunska 16, 1000 Ljubljana
3DR. Zvone Čadež, 04.12.1966, Ljubljana, Štihova ulica 6, 1000 Ljubljana
4Ksenija Sever, 24.07.1947, Ljubljana, Pestotnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
5Igor Horvat, 09.10.1973, Ljubljana, Povšetova ulica 57, 1000 Ljubljana
6Ana Zagožen, 05.09.1987, Ljubljana, Hafnerjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana
7Uroš Minodraš, 25.05.1980, Ljubljana, Glinškova ploščad 12, 1000 Ljubljana
8Ida Medved, 09.02.1955, Ljubljana, Savska cesta 8A, 1000 Ljubljana
9Gregor Slabe, 17.04.1989, Ljubljana, Pot na Visoko 18, 1000 Ljubljana
10Maruša Babnik, 09.03.1977, SADINJA VAS, Sadinja vas 18, 1000 Ljubljana
11Matjaž Vede, 11.06.1966, Ljubljana, Menardova 24, 1000 Ljubljana
12Anita Jelen, 10.03.1967, Ljubljana, Primorska 8, 1000 Ljubljana
13Uroš Logar, 08.06.1978, Ljubljana, Rožna dolina, cesta XI 12, 1000 Ljubljana
14Irena Horvat, 23.02.1955, Ljubljana, Brilejeva 21, 1000 Ljubljana
15Igor Prodanović, 27.08.1976, Ljubljana, Žigonova 9A, 1000 Ljubljana
16Katarina Lužnik, 09.08.1990, Ljubljana, Valvasorjeva 10, 1000 Ljubljana
17Klemen Traven, 22.03.1991, Ljubljana, Fabianijeva 13, 1000 Ljubljana
18Darinka Kovačič, 17.12.1957, Ljubljana, Ocvirkova 59, 1000 Ljubljana
19Rok Kleindienst, 16.06.1964, Ljubljana, Miklošičeva 15, 1000 Ljubljana
20Tanja Bizjan, 09.08.1969, PODGRAD, Podgrajska cesta 5B, 1000 Ljubljana
21Rihard Gerbec, 29.09.1952, Ljubljana, Adamičeva 3, 1000 Ljubljana
22Marija Kobe, 05.02.1945, Ljubljana, Ulica stare pravde 5, 1000 Ljubljana
23Borut Vrščaj, 11.06.1953, Ljubljana, Vidmarjeva 25, 1000 Ljubljana
24Marija Ana Kužnik, 15.07.1945, Ljubljana, Dergomaška 25, 1000 Ljubljana
25Ivan Oven, 23.02.1959, SADINJA VAS, Sadinja vas 12, 1000 Ljubljana
26Romana Jančar, 29.01.1962, Ljubljana, Ulica miru 2, 1000 Ljubljana
27Anton Vtič, 22.12.1954, Ljubljana, Cesta španskih borcev 47, 1000 Ljubljana
28Martina Kajzer, 12.04.1953, Ljubljana, Malejeva 2, 1000 Ljubljana
29Sebastian Svete, 27.11.1977, Ljubljana, Clevelandska 25, 1000 Ljubljana
30Jelka Suhadolnik Vtič, 29.07.1960, Ljubljana, Cesta španskih borcev 47, 1000 Ljubljana
31Milan Novak, 09.04.1950, Ljubljana, Ulica bratov Židan 14, 1000 Ljubljana
32Marija Pušnik, 24.01.1956, Ljubljana, Šišenska 9, 1000 Ljubljana
33Samo Podgornik, 19.01.1961, Ljubljana, Hafnerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
34Helena Grom, 10.08.1959, Ljubljana, Kušarjeva 7, 1000 Ljubljana
35Bogdan Groznik, 11.01.1944, ZGORNJE GAMELJNE, Zgornje Gameljne 3A, 1000 Ljubljana
36mag. Patricija Hvale Perc, 23.02.1976, Ljubljana, Linhartova 76, 1000 Ljubljana
37Anton Kolenc, 28.05.1948, Ljubljana, Pot v Mlake 9, 1000 Ljubljana
38Tatjana Kodre, 23.01.1949, Ljubljana, Mala vas 15B, 1000 Ljubljana
39Franc Bavec, 26.01.1945, Ljubljana, Sojerjeva 21, 1000 Ljubljana
40Brigita Kastelic, 12.04.1969, Ljubljana, Bizoviška cesta 49, 1000 Ljubljana
41Aleš Kužnik, 01.01.1967, Ljubljana, Jakčeva 38, 1000 Ljubljana
42Divna Eržen, 24.12.1956, Ljubljana, Bratovševa ploščad 27, 1000 Ljubljana
43Janez Dimnik, 16.05.1952, Ljubljana, Zaloška cesta 305, 1000 Ljubljana
44Alenka Traven, 13.10.1947, Ljubljana, Fabianijeva 13, 1000 Ljubljana
45Stanislav Artelj, 20.06.1976, Ljubljana, Gustinčičeva 2, 1000 Ljubljana
14KSU - KRŠČANSKI SOCIALISTI
1IZIDOR PREDAN, 30.01.1984, LJUBLJANA, GLAVARJEVA 49, 1000 Ljubljana
15DOBRA DRŽAVA
1SMILJAN MEKICAR, 24.10.1969, LJUBLJANA, JEŽA 98, 1000 Ljubljana
2SIMONA LESKOVEC, 08.12.1965, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 63, 1000 Ljubljana
3ROK RUS, 15.07.1989, LJUBLJANA, CESTA NA JEŽAH 26, 1000 Ljubljana
4NATALIJA TRIPKOVIĆ, 30.09.1975, LJUBLJANA, TREBINJSKA ULICA 1, 1000 Ljubljana
5LUKA FABJAN, 30.10.1988, LJUBLJANA, ŠTAJERSKA CESTA 16, 1000 Ljubljana
6MARIJANA ŠEMRL, 04.04.1960, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 59, 1000 Ljubljana
7GORAN DOMANJKO, 14.04.1976, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
8MELANI MEKICAR, 10.01.2000, LJUBLJANA, JEŽA 98, 1000 Ljubljana
9GABRIJEL LESKOVEC, 28.10.1962, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 63, 1000 Ljubljana
10FRIDA CAR, 23.02.1955, LJUBLJANA, PLANINSKA CESTA 29, 1000 Ljubljana
11GREGOR ŠKERLEP, 14.07.1975, LJUBLJANA, POPOVIČEVA ULICA 29, 1000 Ljubljana
12DEJA KRAJNC, 23.10.1986, LJUBLJANA, PRAŽAKOVA ULICA 16, 1000 Ljubljana
13GREGA BAGGIA, 29.04.1975, LJUBLJANA, ULICA IGA GRUDNA 21, 1000 Ljubljana
14POLONCA ŠTEFANIČ, 23.10.1979, LJUBLJANA, RAŠIŠKA ULICA 1, 1000 Ljubljana
15CVETKO KOSEC, 20.03.1956, LJUBLJANA, POLANŠKOVA ULICA 17, 1000 Ljubljana
16DRAGICA BUBNJIĆ, 21.04.1963, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
17ŽIVKO RUS, 01.08.1952, LJUBLJANA, STRNIŠEVA CESTA 36, 1000 Ljubljana
18DŽURŽA RUS, 04.09.1956, LJUBLJANA, STRNIŠEVA CESTA 36, 1000 Ljubljana
19DAMJAN BOJOVIĆ, 09.04.1969, LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 166, 1000 Ljubljana
20MANCA OMAHEN MAJNARDI, 25.07.1974, LJUBLJANA, ŽAUCERJEVA 20, 1000 Ljubljana
21BRANKO RISTIĆ, 14.11.1983, LJUBLJANA, CESTA V PEČALE 19, 1000 Ljubljana
22ANDREJA DOMANJKO, 14.07.1975, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
23PETER GOLOB, 03.05.1973, LJUBLJANA, ULICA MILANA MAJCNA 49A, 1000 Ljubljana
24ALIBERTA LORBEK, 27.04.1979, LJUBLJANA, KAMNOGORIŠKA CESTA 53, 1000 Ljubljana
25IVAN CAR, 25.12.1952, LJUBLJANA, PLANINSKA CESTA 29, 1000 Ljubljana
26SIMONA ČAS, 30.05.1972, LJUBLJANA, CESTA V PEČALE 52, 1000 Ljubljana
27PETER PERHAJ PUNTAR, 01.03.1974, LJUBLJANA, TRTNIKOVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
28DANICA DOMANJKO, 06.03.1953, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 22, 1000 Ljubljana
29MILAN KRALJ, 01.05.1964, LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA ULICA 13, 1000 Ljubljana
30TEA MELART, 13.06.1976, LJUBLJANA, JEŽKOVA ULICA 10, 1000 Ljubljana
31JOŽE FIŠTROVIČ, 10.03.1972, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA 15, 1000 Ljubljana
32SILVANA FIŠTROVIČ, 09.01.1971, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA 15, 1000 Ljubljana
33MATEVŽ BENEDIČIČ, 19.09.1936, LJUBLJANA, NADE OVČAKOVE 17, 1000 Ljubljana
34TINKA LESKOVEC, 26.07.1995, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 63, 1000 Ljubljana
35FRANO BUBNJIĆ, 20.11.1959, LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, 1000 Ljubljana
36SARA FIŠTROVIČ, 29.11.1998, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA ULICA 15, 1000 Ljubljana
37RATKO RISTIĆ, 04.09.1958, LJUBLJANA, CESTA V PEČALE 19, 1000 Ljubljana
38ALENKA MEKICAR, 10.06.1969, LJUBLJANA, JEŽA 98, 1000 Ljubljana
39GAŠPER MARKELJ, 27.02.1988, LJUBLJANA, KAŠELJSKA CESTA 105, 1000 Ljubljana
40DANICA ROSC OREHEK, 27.09.1960, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 198, 1000 Ljubljana
41ZORAN KUS, 06.03.1955, LJUBLJANA, MESARSKA CESTA 22, 1000 Ljubljana
42TILEN MAJNARDI, 09.09.1972, LJUBLJANA, ŽAUCERJEVA ULICA 20, 1000 Ljubljana
43PETER JAMNIKAR, 15.05.1959, LJUBLJANA, PRAŽAKOVA ULICA 14, 1000 Ljubljana
44JAKA VADNJAL, 11.03.1965, LJUBLJANA, CESTA V ZELENI LOG 32, 1000 Ljubljana
45BOJAN DOBOVŠEK, 24.02.1962, LJUBLJANA, SUHADOLČANOVA ULICA 59, 1000 Ljubljana
16DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1PAVEL REMEC, 02.07.1949, LJUBLJANA, CESTA II. GRUPE ODREDOV 27B, 1000 Ljubljana
2NATAŠA ŠRAM, 14.10.1979, LJUBLJANA, OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 44, 1000 Ljubljana
3SAŠO LJUBAS, 03.12.1975, LJUBLJANA, MUCHERJEVA ULICA 9, 1000 Ljubljana
4BARBARA MOŠKON, 03.12.1974, LJUBLJANA, GOLJARJEVA POT 9, 1000 Ljubljana
5MATJAŽ BRIŠKI, 17.11.1964, LJUBLJANA, KOŠČEVA ULICA 4, 1000 Ljubljana
6MARIJA HELENA KOŠIR, 12.03.1946, LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 436, 1000 Ljubljana
7ROBERT IVANC, 11.08.1972, LJUBLJANA, TKALSKA 43, 1000 Ljubljana
8NATAŠA ZALOKAR, 09.05.1974, LJUBLJANA, KAMNOGORIŠKA 61A, 1000 Ljubljana
9ROLAND STEPANČIČ, 17.01.1956, LJUBLJANA, KOGOJEVA 8, 1000 Ljubljana
10MARTINA GOSTINČAR, 29.08.1971, LJUBLJANA, CESTA II. GRUPE ODREDOV 27B, 1000 Ljubljana
11JANEZ KREGAR, 22.06.1946, LJUBLJANA, TACENSKA 23, 1000 Ljubljana
12KARMEN GOLE, 01.07.1974, LJUBLJANA, NOVOSADSKA ULICA 10E, 1000 Ljubljana
13VELIBOR MAKSIMOVIĆ, 25.08.1958, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 7, 1000 Ljubljana
14ALBINA REBOLJ, 11.01.1941, LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 396, 1000 Ljubljana
15ANDREJ KLEMEN, 14.10.1953, LJUBLJANA, ULICA POHORSKEGA BATALJONA 143, 1000 Ljubljana
16ANGELA GOLE, 03.06.1939, LJUBLJANA, NOVOSADSKA 10, 1000 Ljubljana
17VILJEM KOVAČIČ, 01.11.1941, LJUBLJANA, NA STRAŠKI VRH 26, 1000 Ljubljana
18EVA ŠKOF, 19.02.1992, LJUBLJANA, GUSTINČIČEVA ULICA 30, 1000 Ljubljana
19RIHARD CEJ, 02.04.1944, LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 28A, 1000 Ljubljana
17LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA
1CLAUDIA SOVRE, 16.12.1964, LJUBLJANA, CESTA ANDREJA BITENCA 11, 1000 Ljubljana
2GORDAN ŠIBIĆ, 05.04.1952, LJUBLJANA, POKOPALIŠKA 49, 1000 Ljubljana
18LISTA MARJANA ŠARCA
1mag. KATJA DAMIJ, 06.05.1971, LJUBLJANA, ŠARHOVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
2mag. DOMEN PETELIN, 21.07.1978, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA, CESTA XIX 7, 1000 Ljubljana
3TINA TRČEK, 11.02.1984, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 105, 1000 Ljubljana
4ZDRAVKO SELIČ, 25.12.1956, LJUBLJANA, ČERNIGOJEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
5NATAŠA HOZJAN BREZNJIK, 29.07.1970, LJUBLJANA, ZADOBROVŠKA CESTA 10C, 1000 Ljubljana
6mag. ALEŠ DEBEVEC, 25.05.1977, LJUBLJANA, ŠVABIĆEVA 1, 1000 Ljubljana
7SONJA ŠTRAMEC - NEMEC, 20.05.1977, ŠIŠKA, RAKUŠEVA ULICA 24, 1000 Ljubljana
8ANDREJ TRČEK, 20.04.1987, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 105, 1000 Ljubljana
9MAJDA KELENC, 01.09.1959, LJUBLJANA, VERDNIKOVA ULICA 15, 1000 Ljubljana
10JARO VIČAR, 18.05.1958, LJUBLJANA, GRINTOVŠKA ULICA 16, 1000 Ljubljana
11SANJA MEHMEDIĆ, 25.02.1972, LJUBLJANA, NA JAMI 5, 1000 Ljubljana
12JANEZ TRČEK, 30.04.1956, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 105, 1000 Ljubljana
13MAJA KOVAČIČ, 05.01.1982, LJUBLJANA, ČERNIGOJEVA ULICA 22, 1000 Ljubljana
14SLAVKO (ALOJZ) MLAKAR, 26.04.1972, LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 43, 1000 Ljubljana
15META ŠKUFCA, 08.12.1961, LJUBLJANA, ČRTOMIROVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
16PETER LEVIĆ, 06.09.1969, LJUBLJANA, KUNAVERJEVA 7, 1000 Ljubljana
17ERNA KOKALJ JEZOVŠEK, 25.08.1970, LJUBLJANA, ŠIVIČEVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
18Dr. DAVID PETELIN, 02.07.1984, LJUBLJANA, TRNOVSKA ULICA 10, 1000 Ljubljana
19VESNA HABINC, 18.11.1965, LJUBLJANA, TOPNIŠKA ULICA 58A, 1000 Ljubljana
20Dr. ALEŠ ŠAFARIČ, 12.11.1984, LJUBLJANA, ZIHERLOVA ULICA 39, 1000 Ljubljana
21ALEKSANDRA ČEŠNOVAR, 07.06.1975, LJUBLJANA, ULICA KOROŠKEGA BATALJONA 9, 1000 Ljubljana
22LJUBOMIL JASNIČ, 29.05.1947, LJUBLJANA, ŠVABIĆEVA 1, 1000 Ljubljana
23MAJA KURALT, 10.05.1968, LJUBLJANA, V MURGLAH 131, 1000 Ljubljana
24VID SELIČ, 14.06.1993, LJUBLJANA, SUHADOLČANOVA 61, 1000 Ljubljana
25KARIN BRUMEN, 19.04.1984, LJUBLJANA, ULICA 28. MAJA 71, 1000 Ljubljana
26NACE MAJCEN, 12.07.1968, Ljubljana, TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 11, 1000 Ljubljana
27BOJAN BANFI, 07.09.1960, LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 52, 1000 Ljubljana
28DEAN MARIJANOVIĆ, 15.05.1982, LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 20, 1000 Ljubljana
29BOJAN MAJIČ, 01.11.1957, SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 53 A, 1000 Ljubljana
30PETER MIKLIČ, 24.10.1953, LJUBLJANA, V MURGLAH 21, 1000 Ljubljana
31KOSTJA ŽIDAN, 16.03.1971, LJUBLJANA, KVEDROVA CESTA 14, 1000 Ljubljana
32mag. MATEJA KIRN, 16.12.1978, Ljubljana, ROZMANOVA ULICA 2, 1000 Ljubljana
33MATEJ ŠPEHAR, 15.05.1973, LJUBLJANA, CESTA NA VRHOVCE 71, 1000 Ljubljana
34SVETLA BOŽIČNIK, 19.09.1980, Ljubljana, GRABLOVIČEVA ULICA 30, 1000 Ljubljana
19SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE
1MATJAŽ BIDOVEC, 27.12.1972, LJUBLJANA, ULICA MARKA ŠLAJMERJA 34, 1000 Ljubljana
2NINA SONIA KOVAČIČ, 26.08.1971, LJUBLJANA, NAGODETOVA ULICA 8, 1000 Ljubljana
20SOCIALNI DEMOKRATI - SD
1MARKO KOPRIVC, 14.12.1978, LJUBLJANA, POLJANSKI NASIP 30, 1000 Ljubljana
2MARTINA VUK, 22.04.1979, Ljubljana, POLANŠKOVA 2, 1000 Ljubljana
3KLEMEN ŽIBERT, 01.06.1985, LJUBLJANA, HACQUETOVA 9, 1000 Ljubljana
4MIRA KLJUČANIN, 09.06.1952, Ljubljana, BRODARJEV TRG 7, 1000 Ljubljana
5BORIS MAKOTER, 13.01.1954, LJUBLJANA, VOJKOVA 71, 1000 Ljubljana
6NATAŠA BOMBAČ, 15.06.1973, LJUBLJANA, AVGUSTINČIČEVA 5, 1000 Ljubljana
7MATJAŽ ŠPAT, 11.09.1951, LJUBLJANA, BRILEJEVA 14, 1000 Ljubljana
8TANJA VRZIĆ, 24.06.1980, LJUBLJANA, KRIMSKA ULICA 17, 1000 Ljubljana
9TADEJ CMEREKAR, 28.07.1985, LJUBLJANA, POT V HRIBEC 24, 1000 Ljubljana
10ŽIVA VIDMAR, 22.07.1949, LJUBLJANA, CESTA 27. APRILA 1, 1000 Ljubljana
11BOŠTJAN PETELINC, 31.12.1975, LJUBLJANA, Glinškova ploščad 4, 1000 Ljubljana
12JASMINA VOLARIČ, 03.01.1961, LJUBLJANA, ANDRIĆEVA ULICA 31, 1000 Ljubljana
13GORAN ISKRIĆ, 27.06.1948, LJUBLJANA, PETKOVŠKOVO NABREŽJE 23, 1000 Ljubljana
14PETRA CULETTO, 27.07.1982, LJUBLJANA, POT K SEJMIŠČU 8, 1000 Ljubljana
15VASILIJE SIMEUNOVIĆ, 06.10.1994, SADINJA VAS, SADINJA VAS 19, 1000 Ljubljana
16ZLATKA ŠKRLEC, 28.07.1950, LJUBLJANA, UL. METODA MIKUŽA 18, 1000 Ljubljana
17FRANC GROM, 28.01.1944, LJUBLJANA, UL. HERMANA POTOČNIKA 37, 1000 Ljubljana
18STANKA RITONJA, 06.08.1954, LJUBLJANA, TRUBARJEVA CESTA 7, 1000 Ljubljana
19MARJAN STARC, 22.11.1953, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 72, 1000 Ljubljana
20AVGUŠTINA ZUPANČIČ, 08.08.1950, LJUBLJANA, POSAVSKEGA ULICA 28, 1000 Ljubljana
21MILAN OVNIČ, 01.09.1948, LJUBLJANA, ZIHERLOVA 10, 1000 Ljubljana
22IVANA SIMONITI, 26.09.1988, LJUBLJANA, SKETOVA 1, 1000 Ljubljana
23BOŠTJAN RUPNIK, 26.05.1971, LJUBLJANA, 24. JUNIJA 76, 1000 Ljubljana
24SONJA LOKAR, 16.03.1948, LJUBLJANA, VODNIKOVA 44, 1000 Ljubljana
25ZVONIMIR URBANČIČ, 25.07.1950, LJUBLJANA, ZVEZDA 1, 1000 Ljubljana
26ALIJANA LEPŠINA, 02.04.1961, LJUBLJANA, JAKOPIČEVA 9, 1000 Ljubljana
27DUŠAN MILIČ, 15.04.1941, LJUBLJANA, POLJANSKA 14, 1000 Ljubljana
28NATAŠA ZUPANC, 30.04.1970, LJUBLJANA, RAIČEVA ULICA 4L, 1000 Ljubljana
29EMIR OKANOVIĆ, 14.09.1977, LJUBLJANA, ZADOBROVŠKA CESTA 10, 1000 Ljubljana
30EVA KOŠULJANDIĆ, 22.12.1954, LJUBLJANA, FLANDROVA 17, 1000 Ljubljana
31ZVIJEZDAN MIKIĆ, 10.07.1972, LJUBLJANA, MOKRŠKA ULICA 34A, 1000 Ljubljana
32MONIKA MORGENSTERN VRHOVNIK, 22.01.1963, LJUBLJANA, MIRKA TOMŠIČA 15, 1000 Ljubljana
33BOGDAN HRIBAR, 17.07.1953, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 2, 1000 Ljubljana
34HELENA LAMPE, 30.04.1957, LJUBLJANA, PRIMOŽIČEVA 16, 1000 Ljubljana
35ALEKSANDER ROZMAN, 14.05.1959, LJUBLJANA, POT K RIBNIKU 10, 1000 Ljubljana
36ANJA GLAVAČ, 27.08.1992, LJUBLJANA, C. 24. JUNIJA 74, 1000 Ljubljana
37MARKO KASTELIC, 18.06.1985, LJUBLJANA, CHENGDUJSKA 4, 1000 Ljubljana
38AJDA ŽIŽEK, 28.03.1985, LJUBLJANA, PAVŠIČEVA 4, 1000 Ljubljana
39FRANC KRIŽANIČ, 04.12.1954, LJUBLJANA, MLINSKA 10, 1000 Ljubljana
40DOMINIKA ŠVARC PIPAN, 09.07.1978, LJUBLJANA, ŽUPANČIČEVA ULICA 12, 1000 Ljubljana
41DANILO TOMŠIČ, 02.11.1970, LJUBLJANA, MAROLTOVA 10, 1000 Ljubljana
42TANJA FAJON, 09.05.1971, LJUBLJANA, NOVO POLJE C. VII 31, 1000 Ljubljana
43DEJAN PREŠIČEK, 21.12.1970, LJUBLJANA, MALEJEVA 19, 1000 Ljubljana
44ANJA KOPAČ MRAK, 04.04.1974, Ljubljana, KOTNIKOVA ULICA 20, 1000 Ljubljana
45JERNEJ PIKALO, 30.05.1975, LJUBLJANA, PREGLOV TRG 1, 1000 Ljubljana
21LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1Zoran Janković, 01.01.1953, Ljubljana, Vinterca 55, 1000 Ljubljana
2Tjaša Ficko, 09.09.1981, Ljubljana, Dunajska cesta 184A, 1000 Ljubljana
3PROF. Janez Koželj, 19.08.1945, Ljubljana, Tabor 5, 1000 Ljubljana
4Jelka Žekar, 24.10.1949, Ljubljana, Resljeva cesta 42, 1000 Ljubljana
5Aleš Čerin, 18.07.1949, Ljubljana, Gradaška ulica 20, 1000 Ljubljana
6DR. Marta Bon, 22.03.1962, Ljubljana, Ane Ziherlove 14, 1000 Ljubljana
7Dejan Crnek, 05.03.1964, Ljubljana, Kogejeva ulica 17, 1000 Ljubljana
8Dunja (Marija Dunja) Piškur Kosmač, 23.11.1941, Ljubljana, Rimska cesta 16, 1000 Ljubljana
9Marjan Sedmak, 23.04.1938, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 6, 1000 Ljubljana
10Julka (Julijana) Žibert, 20.08.1938, Ljubljana, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana
11Tomaž Kučič, 12.01.1962, Ljubljana, Tržna ulica 3, 1000 Ljubljana
12Stanka (Stanislava Marija) Ferenčak Marin, 26.06.1955, Ljubljana, Rusjanov trg 2, 1000 Ljubljana
13Anže Miklavec, 24.12.1984, Ljubljana, Novo naselje 5, 1000 Ljubljana
14Francka (Frančiška) Trobec, 04.10.1944, Ljubljana, Pod brezami 14, 1000 Ljubljana
15Tone (Anton) Podobnik, 23.06.1942, Ljubljana, Novo Polje cesta XVIII 4A, 1000 Ljubljana
16MAG. Mojca Lozej, 16.06.1980, Ljubljana, Anžurjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
17Iztok Kordiš, 16.04.1953, Ljubljana, Hudovernikova ulica 4, 1000 Ljubljana
18Nada Verbič, 05.04.1956, Ljubljana, Dolenjska cesta 149A, 1000 Ljubljana
19Danilo Šarić, 11.11.1962, Ljubljana, Ramovševa ulica 23, 1000 Ljubljana
20Bruna Antauer, 22.05.1954, Ljubljana, Martina Krpana 7, 1000 Ljubljana
21Daniel Avdagič, 05.08.1977, Ljubljana, Stoženska ulica 12A, 1000 Ljubljana
22Emilija Mitrović Miloš, 30.10.1991, Ljubljana, Španova pot 3, 1000 Ljubljana
23Tone (Anton) Kastelic, 23.02.1943, Ljubljana, Bilečanska ulica 5, 1000 Ljubljana
24Jožka Hegler, 14.04.1953, Ljubljana, Cesta Ceneta Štuparja 3, 1000 Ljubljana
25Klemen Avbelj, 20.05.1978, Ljubljana, Mesarska cesta 24, 1000 Ljubljana
26DR. Sonja Novak Lukanović, 14.11.1954, Ljubljana, Pod topoli 68, 1000 Ljubljana
27Haris Muratagić, 27.06.1982, Ljubljana, Linhartova cesta 66, 1000 Ljubljana
28MAG. Nives Cesar, 28.09.1956, Ljubljana, Peričeva ulica 37, 1000 Ljubljana
29Dušan Kobal, 08.03.1975, Ljubljana, Trtnikova ulica 11, 1000 Ljubljana
30Eva Strmljan Kreslin, 04.02.1969, Ljubljana, Izletniška ulica 13, 1000 Ljubljana
31Franc Zalar, 08.08.1951, Ljubljana, Štihova ulica 2, 1000 Ljubljana
32MAG. Verica Šenica Pavletič, 05.06.1962, Ljubljana, Ulica Hermana Potočnika 25, 1000 Ljubljana
33Žiga Oven, 28.08.1989, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 11, 1000 Ljubljana
34Mirjam Kanalec, 28.04.1968, Ljubljana, Tržaška cesta 49, 1000 Ljubljana
35Robert Waltl, 18.11.1965, Ljubljana, Štihova ulica 6, 1000 Ljubljana
36Indira Vehbić, 21.03.1978, Ljubljana, Bilečanska ulica 4, 1000 Ljubljana
37Rok Štemberger, 17.04.1991, Ljubljana, Topniška ulica 29, 1000 Ljubljana
38Metka (Marjetka) Zorec, 30.08.1975, Ljubljana, Laknerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana
39Amir Crnojević, 04.07.1987, Ljubljana, Mucherjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
40Tatjana (Silva) Železnik, 12.10.1953, Ljubljana, Gornji trg 38, 1000 Ljubljana
41Robert Pešut, 01.12.1965, Ljubljana, Adamičeva 13, 1000 Ljubljana
42Irena Kokovnik, 16.03.1950, ČRNA VAS, Črna vas 255, 1000 Ljubljana
43Jure (Jurij) Zdovc, 13.12.1966, Ljubljana, Ciril-Metodov trg 16, 1000 Ljubljana
44MAG. Suzana Antić, 09.10.1964, Ljubljana, Trnovski pristan 12, 1000 Ljubljana
45Jože Mermal, 08.10.1954, Ljubljana, Ulica v Kokovšek 16A, 1000 Ljubljana
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.