Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA GROSUPLJE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1DUŠAN RUS, 16.05.1961, GATINA, GATINA 24, 1290 GrosupljeSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
2DR. PETER VERLIČ, 13.12.1962, TLAKE, TLAKE 22 C, 1293 Šmarje - SapSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1IVAN GAJIĆ, 29.11.1952, GROSUPLJE, KOZAKOVA CESTA 7, 1290 Grosuplje
2NEVENKA ZAVIRŠEK, 19.10.1952, ŠMARJE SAP, TRDINOVA CESTA 13, 1293 Šmarje - Sap
3MIRKO GAVEZ, 21.09.1946, ŠMARJE SAP, MURNOVA CESTA 5, 1293 Šmarje - Sap
4ELIZABETA SIMONIČ, 24.11.1950, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKI VRH PRI ŠMARJU 50, 1293 Šmarje - Sap
5JANEZ ŽITNIK, 21.04.1952, GROSUPLJE, KERSNIKOVA CESTA 11, 1290 Grosuplje
6SANDRA BERTALANIČ, 22.03.1986, GROSUPLJE, KERSNIKOVA CESTA 7, 1290 Grosuplje
7BOJAN ZUPANČIČ, 19.11.1972, GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 18, 1290 Grosuplje
8SONJA BOH, 26.04.1948, ZGORNJA SLIVNICA, ZGORNJA SLIVNICA 17, 1293 Šmarje - Sap
9ANTON TIHOLE, 19.05.1942, ŠMARJE SAP, TRDINOVA CESTA 10, 1293 Šmarje - Sap
10JOŽICA ZUPANČIČ, 28.05.1948, GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 18, 1290 Grosuplje
11MARIJA HREN, 27.02.1944, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 4, 1290 Grosuplje
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MATJAŽ TRONTELJ, 28.05.1970, ŠMARJE SAP, GREGORČIČEVA CESTA 12 A, 1293 Šmarje - Sap
2ŠTEFKA ZAVIRŠEK dr., 16.12.1956, BREZJE PRI GROSUPLJEM, BREZJE PRI GROSUPLJEM 26, 1290 Grosuplje
3JANEZ SVETEK, 22.09.1961, VELIKO MLAČEVO, VELIKO MLAČEVO 21, 1290 Grosuplje
4BARBARA ČERNE STRGAR mag., 09.02.1981, ŠMARJE SAP, RIMSKA CESTA 21, 1293 Šmarje - Sap
5MARJAN KASTELIC dr., 25.07.1970, GROSUPLJE, ROŽNA DOLINA 5, 1290 Grosuplje
6MOJCA GRUDEN, 09.05.1976, GROSUPLJE, ADAMIČEVA CESTA 3 B, 1290 Grosuplje
7JANEZ GERL, 01.11.1968, PONOVA VAS, PONOVA VAS 17, 1290 Grosuplje
8TATJANA BAVDEK, 14.01.1961, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 107, 1290 Grosuplje
9DARKO STARC, 05.11.1964, GROSUPLJE, PREČNA POT 7, 1290 Grosuplje
10MARIA ANA SLAK TRONTELJ, 25.01.1970, ŠMARJE SAP, GREGORČIČEVA CESTA 12 A, 1293 Šmarje - Sap
11JANEZ TOMAŽIN, 17.12.1968, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKI VRH PRI ŠMARJU 59, 1293 Šmarje - Sap
12SMILJANA NOSE, 13.07.1962, GROSUPLJE, SELIŠKARJEVA CESTA 15, 1290 Grosuplje
13ANDREJ PETERLE, 17.06.1974, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 32, 1290 Grosuplje
14MATEJA DUŠA, 25.12.1974, VELIKO MLAČEVO, VELIKO MLAČEVO 32, 1290 Grosuplje
15dr. PETER HOSTNIK, 19.01.1960, GROSUPLJE, POD HRIBOM CESTA II 24 A, 1290 Grosuplje
16DAMJANA GERL, 01.10.1970, PONOVA VAS, PONOVA VAS 17, 1290 Grosuplje
17URŠKA PETAK, 25.02.1979, MALI VRH PRI ŠMARJU, MALI VRH PRI ŠMARJU 53, 1293 Šmarje - Sap
18TOMAŽ CUNDER, 06.06.1967, GROSUPLJE, BEVKOVA CESTA 1, 1290 Grosuplje
19JASMINA PETERLE, 09.11.1987, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 32, 1290 Grosuplje
20MARKO GRUM, 26.11.1993, GROSUPLJE, PREŠERNOVA CESTA 82, 1290 Grosuplje
21MARTA SMOLE, 20.02.1958, MALE LIPLJENE, MALE LIPLJENE 27, 1290 Grosuplje
22TOMAŽ PETAK, 26.03.1977, MALI VRH PRI ŠMARJU, MALI VRH PRI ŠMARJU 53, 1293 Šmarje - Sap
23NATAŠA SPREIZER, 26.08.1976, GROSUPLJE, SELIŠKARJEVA CESTA 17, 1290 Grosuplje
24DARINKA VIRANT, 15.03.1958, ŠKOCJAN, ŠKOCJAN 14, 1311 Turjak
3SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1NEJC KOLMANČIČ, 04.01.1984, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 5, 1290 Grosuplje
2VIOLETA TRONTELJ, 11.01.1964, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 4 C, 1290 Grosuplje
3ANDREJ BAHOVEC, 11.05.1958, ČUŠPERK, ČUŠPERK 16 A, 1290 Grosuplje
4mag. NATALIJA DURAČAK BITENC, 15.11.1981, PEROVO, PEROVO 43, 1290 Grosuplje
5dr. PETER GAŠPERŠIČ, 19.09.1965, PEROVO, PEROVO 41, 1290 Grosuplje
6BARBARA DRAGAŠ HROVAT, 17.12.1979, LUČE, LUČE 18, 1290 Grosuplje
7ŽELJKO MOIČEVIĆ, 27.06.1984, GROSUPLJE, LEVSTIKOVA CESTA 10, 1290 Grosuplje
8ŠPELA JOVANOVIČ GABERŠEK, 08.03.1984, GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 3, 1290 Grosuplje
9DEJAN VUGA, 23.08.1969, GROSUPLJE, ADAMIČEVA CESTA 3 A, 1290 Grosuplje
10SIMONA KAPLAN, 30.04.1966, VELIKE LIPLJENE, VELIKE LIPLJENE 13 A, 1311 Turjak
11BOGDAN KULIĆ, 17.04.1971, GROSUPLJE, VALVAZORJEV DVOR 3, 1290 Grosuplje
12MIRSADA DURAČAK, 20.08.1955, PEROVO, PEROVO 43, 1290 Grosuplje
13BOJAN TRONTELJ, 21.07.1961, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 4 C, 1290 Grosuplje
14LAZAR DRAGAŠ, 26.03.1976, LUČE, LUČE 18, 1290 Grosuplje
15MAJDA GABERŠEK dr., 22.06.1951, GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 3, 1290 Grosuplje
16mag. IZIDOR DERGANC, 08.05.1956, PRESKA, PRESKA 26, 1290 Grosuplje
17JOŽE DERŽIČ, 03.03.1948, ŠMARJE SAP, KRAČMANOVA CESTA 6, 1293 Šmarje - Sap
18JOVANKA MOIČEVIĆ, 21.08.1961, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 4 C, 1290 Grosuplje
19JANEZ KRALJIČ, 09.03.1952, VELIKE LIPLJENE, VELIKE LIPLJENE 13 A, 1311 Turjak
20MARTIN JESIH, 02.04.1935, GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 17, 1290 Grosuplje
4DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1VALENTINA VEHOVEC, 29.05.1945, LOBČEK, LOBČEK 2 A, 1290 Grosuplje
2ZLATKO JAGODIČ, 06.03.1946, GROSUPLJE, KAJUHOV DVOR 5, 1290 Grosuplje
3JELKA LAKNER, 18.09.1954, GROSUPLJE, KOZINOVA CESTA 28, 1290 Grosuplje
4ANTON LISEC, 29.04.1940, GROSUPLJE, VALVAZORJEV DVOR 10, 1290 Grosuplje
5ANA VIDMAR, 27.05.1942, GROSUPLJE, TRUBARJEVA CESTA 14, 1290 Grosuplje
6JOŽE RESMAN, 30.05.1954, POLICA, POLICA 70 A, 1290 Grosuplje
5MLADI ZA GROSUPLJE - LMG
1NIK GORIŠEK, 27.09.1995, GROSUPLJE, BRINJE CESTA I 35, 1290 Grosuplje
2ALJA KNEP, 04.09.1996, GROSUPLJE, STRANSKA POT III 1, 1290 Grosuplje
3TONI JERŠIN, 09.04.1990, PONOVA VAS, PONOVA VAS 13 A, 1290 Grosuplje
4SABINA PODRŽAJ, 28.11.1992, MALO MLAČEVO, MALO MLAČEVO 7 A, 1290 Grosuplje
5DAVOR KASTELEC, 12.12.1988, VELIKO MLAČEVO, VELIKO MLAČEVO 53, 1290 Grosuplje
6TANJA KASTELEC, 29.11.1992, VELIKO MLAČEVO, VELIKO MLAČEVO 53, 1290 Grosuplje
7KLAVDIJA MEHLE, 26.09.1994, UDJE, UDJE 8, 1290 Grosuplje
8TADEJ SKUBIC, 23.11.1989, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 3, 1290 Grosuplje
9EVA DROBNIČ, 16.08.1999, GROSUPLJE, BEVKOVA CESTA 3, 1290 Grosuplje
6SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1UROŠ VODOPIVEC, 04.12.1989, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 14 A, 1290 Grosuplje
2ALOJZIJA FINK, 04.12.1962, ČUŠPERK, ČUŠPERK 4 D, 1290 Grosuplje
3JOŽE BERDAJS, 28.03.1973, ČUŠPERK, ČUŠPERK 4 A, 1290 Grosuplje
4DARJA GIOAHIN, 06.02.1964, PEČ, PEČ 13, 1290 Grosuplje
5GAŠPER KUS, 11.02.1992, GROSUPLJE, VESELOVA CESTA III 5, 1290 Grosuplje
6URŠKA MEHLE, 29.05.1979, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 71, 1290 Grosuplje
7GREGA ŠTRUS, 07.09.1991, PECE, PECE 2, 1290 Grosuplje
8KATI VALENTINČIČ, 12.02.1976, BIČJE, BIČJE 14, 1290 Grosuplje
9MATJAŽ PERME, 04.08.1979, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM 1, 1290 Grosuplje
10TATJANA NOVLJAN, 03.08.1959, MALA RAČNA, MALA RAČNA 10, 1290 Grosuplje
11JANEZ (JANKO) HREN, 18.03.1962, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 4, 1290 Grosuplje
12MIHAELA PERČIČ, 22.01.1976, PARADIŠČE, PARADIŠČE 10, 1293 Šmarje - Sap
13ROK STAREC, 29.07.1990, VELIKA RAČNA, VELIKA RAČNA 2, 1290 Grosuplje
14PETER ŠLAJPAH, 08.01.1957, ŠMARJE SAP, LAHOVA CESTA 10, 1293 Šmarje - Sap
15IVANKA RAKOVEC, 02.02.1950, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 7, 1290 Grosuplje
16JOŽE PODERŽAJ, 08.01.1955, ČUŠPERK, ČUŠPERK 2, 1290 Grosuplje
17ALEŠ PLANINŠEK, 28.04.1975, PARADIŠČE, PARADIŠČE 9, 1293 Šmarje - Sap
18TJAŠA STAREC, 19.09.1993, VELIKA RAČNA, VELIKA RAČNA 2, 1290 Grosuplje
19ALJOŠA ILČENKO MUŠIČ, 30.09.1991, GROSUPLJE, JAKHLOVA CESTA 11, 1290 Grosuplje
20MARIJA PERME, 12.01.1959, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM 1, 1293 Šmarje - Sap
21MATEVŽ VIDIC, 09.09.1943, POLICA, POLICA 1 A, 1290 Grosuplje
22ANTON RIGLER, 22.05.1948, MALI VRH PRI ŠMARJU, MALI VRH PRI ŠMARJU 90, 1290 Grosuplje
23LUČKA VIDIC, 16.06.1962, DOLENJA VAS PRI POLICI, DOLENJA VAS PRI POLICI 14, 1290 Grosuplje
24JANEZ DOLINŠEK, 25.06.1956, PEČ, PEČ 6, 1290 Grosuplje
7SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1dr. PETER VERLIČ, 13.12.1962, TLAKE, TLAKE 22 C, 1293 Šmarje - Sap
2PETRA ZAKRAJŠEK, 04.12.1984, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKI VRH PRI ŠMARJU 23, 1293 Šmarje - Sap
3mag. DUŠAN HOČEVAR, 06.03.1975, TLAKE, TLAKE 66, 1293 Šmarje - Sap
4SABINA ROŠTAN mag., 24.06.1987, GROSUPLJE, ADAMIČEVA CESTA 41 C, 1290 Grosuplje
5dr. BOŽO PREDALIČ, 04.12.1957, GROSUPLJE, PREČNA POT 2, 1290 Grosuplje
6URŠA LEAH PREDALIČ, 29.12.1984, GROSUPLJE, PREČNA POT 2, 1290 Grosuplje
7MIHAEL HOČEVAR mag., 28.02.1981, GROSUPLJE, BREZJE PRI GROSUPLJEM 74, 1290 Grosuplje
8VERA ŠPAROVEC, 20.09.1959, GROSUPLJE, SELIŠKARJEVA CESTA 4, 1290 Grosuplje
9JANEZ PINTAR, 13.12.1967, ŠMARJE SAP, ADAMIČEVA CESTA 6, 1293 Šmarje - Sap
10MARINA (MARIJA) RAČKI, 04.06.1959, GROSUPLJE, POD GOZDOM CESTA IV 2 A, 1290 Grosuplje
11ŽAN SKUBIC, 22.01.1994, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 3, 1290 Grosuplje
12NIVES RUPČIĆ mag., 11.09.1988, TLAKE, TLAKE 37, 1293 Šmarje - Sap
13ALOJZ BAVDEK, 15.09.1955, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 107, 1290 Grosuplje
14IZTOK VRHOVEC mag., 10.11.1976, GROSUPLJE, JAKHLOVA CESTA 13, 1290 Grosuplje
15URŠKA BERLAN, 29.06.1984, PLEŠIVICA PRI ŽALNI, PLEŠIVICA PRI ŽALNI 18, 1290 Grosuplje
16DANIJEL NAGELJ, 10.10.1951, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 9, 1290 Grosuplje
17DRAGO ANDROČEC, 21.02.1949, POLICA, POLICA 29, 1290 Grosuplje
18KAROLINA MARTA LAVRIH, 29.10.1941, GROSUPLJE, HRIBARJEVA CESTA 1, 1290 Grosuplje
19JOŽEF ŠKRJANC, 17.01.1946, GROSUPLJE, MURNOVA CESTA 7, 1290 Grosuplje
20TAMARA ROZMAN, 15.10.1986, GROSUPLJE, SLOMŠKOVA ULICA 27, 1290 Grosuplje
21DAMIJAN ROT, 30.09.1980, GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 3, 1290 Grosuplje
22MARINKA REBOLJ dr., 27.05.1978, PONOVA VAS, PONOVA VAS 44, 1290 Grosuplje
23ANTON LAMPRET, 17.01.1959, GATINA, GATINA 23 A, 1290 Grosuplje
24MARTIN TOMAŽIN, 16.03.1967, ROŽNIK, ROŽNIK 3, 1311 Turjak
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.