Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA DIVAČA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Anton Može, 08.04.1953, Senožeče, Senožeče 102/m, 6224 SenožečeDD - DOBRA DRŽAVA
2Alenka Štrucl Dovgan, 24.04.1960, Dolenja vas, Dolenja vas 2, 6224 SenožečeNATAŠA HREŠČAK in skupina volivcev
3Branka Škrlj, 05.03.1971, Dane pri Divači, Dane pri Divači 23, 6215 DivačaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Franko Kancijanić, 02.03.1954, Divača, Bevkova ulica 6, 6215 DivačaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2Nives Skuk, 22.10.1965, Divača, Kettejeva ulica 7, 6215 DivačaIGOR ZAFRED in skupina volivcev
3Vinko Mahnič, 14.06.1952, Divača, Ulica Istrskega odreda 4, 6215 DivačaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Sandi Rojc, 19.06.1967, Divača, Partizanska ulica 4, 6215 DivačaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Suzana Gačnik, 01.04.1972, Divača, Kajuhova ulica 50, 6215 DivačaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6Stojan Cerkvenik, 27.07.1952, Divača, Bevkova ulica 3, 6215 DivačaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
7Damijana Gustinčič, 21.07.1961, Divača, Kajuhova ulica 21a, 6215 DivačaLAURA DUŠAN in skupina volivcev
8Stojan Lipolt, 16.11.1959, Divača, Kosovelova ulica 8, 6215 DivačaDD - DOBRA DRŽAVA
9Dobrivoje Subić, 17.01.1958, Divača, Ulica Brkinskega odreda 6, 6215 DivačaIGOR ZAFRED in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Brigita Horvat, 02.09.1951, Divača, Trg 15. aprila 1a, 6215 DivačaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Majda Koren, 28.01.1951, Kačiče-Pared, Kačiče-Pared 2a, 6215 DivačaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3Benjamin Škrlj, 09.03.1973, Dane pri Divači, Dane pri Divači 24, 6215 DivačaLADO PARAPAT in skupina volivcev
4Bruno Bombač, 03.08.1957, Dolnje Ležeče, Dolnje Ležeče 62, 6215 DivačaNIKA MASLO in skupina volivcev
5Mojca Matjažič, 20.06.1980, Divača, Ulica Ludvika Požrlja 4, 6215 DivačaLADO PARAPAT in skupina volivcev
6Robert De Lucia, 15.03.1987, Divača, Trg 15. aprila 1a, 6215 DivačaROBERT DE LUCIA in skupina volivcev
7Ivan Kovačič, 20.07.1980, Dolnje Ležeče, Dolnje Ležeče 68, 6215 DivačaPETER ŠKRLJ in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Urška Florjančič, 10.09.1985, Dolnje Vreme, Dolnje Vreme 43, 6217 Vremski BritofDRAGICA KRANJEC in skupina volivcev
2Marčelino Prelc, 02.04.1976, Zavrhek, Zavrhek 17a, 6217 Vremski BritofNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Slavko Cerkvenik, 12.09.1957, Škoflje, Škoflje 25, 6217 Vremski BritofSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Mirjam Frankovič Franetič, 17.05.1953, Famlje, Famlje 17, 6217 Vremski BritofDRAGICA KRANJEC in skupina volivcev
5Martin Prelc, 21.02.1970, Podgrad pri Vremah, Podgrad pri Vremah 2, 6217 Vremski BritofGREGOR PRELC in skupina volivcev
6Andrej Dekleva, 02.09.1981, Misliče, Misliče 24, 6217 Vremski BritofDRAGICA KRANJEC in skupina volivcev
7Urša Skerbiš Štok, 28.12.1990, Famlje, Famlje 22, 6217 Vremski BritofGREGOR PRELC in skupina volivcev
8Mario Benkoč, 25.12.1986, Barka, Barka 21, 6217 Vremski BritofANU KAHUNA in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Klemen Delak, 19.04.1990, Laže, Laže 7, 6224 SenožečeMITJA GERŽELJ in skupina volivcev
2Jernej Franc Premrl, 27.09.1972, Senožeče, Senožeče 103, 6224 SenožečeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Edvin Škamperle, 03.08.1960, Dolenja vas, Dolenja vas 23, 6224 SenožečeJOVO FERFILA in skupina volivcev
4Barbara Zadravec, 11.06.1971, Dolenja vas, Dolenja vas 34a, 6224 SenožečeJOVO FERFILA in skupina volivcev
5Bruno Kocjan, 18.04.1957, Senožeče, Senožeče 114, 6224 SenožečeSD - SOCIALNI DEMOKRATI
6Mirko Višnjevec, 06.03.1956, Senožeče, Senožeče 82c, 6224 SenožečeDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
7Diego Loredan, 13.10.1958, Laže, Laže 15, 6224 SenožečeJOVO FERFILA in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.