Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1PETRA MISJA ZORKO, 18.04.1980, BISTRICA OB SOTLI, ZAGAJ 10, 3256 Bistrica ob SotliMETODA RAINER IN SKUPINA VOLIVCEV
2FRANJO DEBELAK, 17.09.1963, BISTRICA OB SOTLI, ČREŠNJEVEC OB BISTRICI 13A, 3256 Bistrica ob SotliDUŠAN BERKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1URŠA PLESNIK, 29.08.1994, BISTRICA OB SOTLI, KRIŽAN VRH 23, 3256 Bistrica ob SotliFRANJO DEBELAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2SARA STADLER, 06.03.1995, BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 58A, 3256 Bistrica ob SotliPETRA MISJA ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3JURE LUPŠINA, 11.06.1997, BISTRICA OB SOTLI, HRASTJE OB BISTRICI 46, 3256 Bistrica ob SotliSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4BREDA KOVAČIČ, 29.09.1976, BISTRICA OB SOTLI, KUNŠPERK 13, 3256 Bistrica ob SotliFRANJO DEBELAK IN SKUPINA VOLIVCEV
5MANUEL ŠTERLEK, 24.05.1979, BISTRICA OB SOTLI, SREBRNIK 34, 3256 Bistrica ob SotliPETRA MISJA ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV
6BOJANA URŠIČ, 11.07.1980, BISTRICA OB SOTLI, TREBČE 5, 3256 Bistrica ob SotliSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7PRIMOŽ MOŠET, 16.06.1980, BISTRICA OB SOTLI, POLJE PRI BISTRICI 4, 3256 Bistrica ob SotliNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
8AMBROŽ ZORENČ, 08.12.1988, BISTRICA OB SOTLI, HRASTJE OB BISTRICI 23, 3256 Bistrica ob SotliFRANJO DEBELAK IN SKUPINA VOLIVCEV
9NATALIJA VALENČAK, 20.11.1983, BISTRICA OB SOTLI, SREBRNIK 5, 3256 Bistrica ob SotliFRANJO DEBELAK IN SKUPINA VOLIVCEV
10METODA RAINER, 06.08.1986, BISTRICA OB SOTLI, ZAGAJ 56, 3256 Bistrica ob SotliPETRA MISJA ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV
11SIMON ROGINA, 06.07.1977, BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 31, 3256 Bistrica ob SotliPETRA MISJA ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV
12JOŽEF VRAČUN, 28.12.1947, BISTRICA OB SOTLI, DEKMANCA 3A, 3256 Bistrica ob SotliNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
13MATIC MOŠKON, 01.05.1991, BISTRICA OB SOTLI, ZAGAJ 16, 3256 Bistrica ob SotliFRANJO DEBELAK IN SKUPINA VOLIVCEV
14MARKO STADLER, 24.12.1955, BISTRICA OB SOTLI, ZAGAJ 40, 3256 Bistrica ob SotliSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
15DUŠAN BERKOVIČ, 14.12.1966, BISTRICA OB SOTLI, DEKMANCA 47, 3256 Bistrica ob SotliFRANJO DEBELAK IN SKUPINA VOLIVCEV
16JANEZ DRAŠLER, 26.01.1953, BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 9A, 3256 Bistrica ob SotliSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
17DUŠAN GERŠAK, 23.06.1989, BISTRICA OB SOTLI, PLES 13, 3256 Bistrica ob SotliSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
18ŠPELA DRAŠLER, 08.06.1985, BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 9A, 3256 Bistrica ob SotliSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
19ANDREJ KNEZIĆ, 30.05.1982, BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 66, 3256 Bistrica ob SotliFRANJO DEBELAK IN SKUPINA VOLIVCEV
20ROMANCA HICTALER, 10.02.1981, BISTRICA OB SOTLI, TREBČE 59, 3256 Bistrica ob SotliNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.