Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KOZJE
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Buče - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1FRANC ŠTUKELJ, 28.03.1955, BUČE, BUČE 55, 3255 BučeDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2BRANKO LUGARIČ, 05.02.1961, BUČE, BUČE 31, 3255 BučeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Buče - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ROBERT MARTIN KRAJNC, 05.11.1968, VRENSKA GORCA, VRENSKA GORCA 44, 3255 BučeNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2JOŽE KLAKOČER, 15.06.1950, VRENSKA GORCA, VRENSKA GORCA 23, 3255 BučeDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3SILVA VALENČAK, 08.12.1982, VRENSKA GORCA, VRENSKA GORCA 46, 3255 BučeKRISTIJAN KAJBA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kozje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ALJA KOSTAJNŠEK, 11.07.1992, KOZJE, KOZJE 34, 3260 KozjeZSI - GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA
2MILOŠ ČEPIN, 14.08.1951, KOZJE, KOZJE 75A, 3260 KozjeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3ANJA KOSTAJNŠEK, 19.11.1990, KOZJE, KOZJE 34, 3260 KozjeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4ZDRAVKO CENTRIH, 22.08.1955, KOZJE, KOZJE 78, 3260 KozjeNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Kozje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1PRIMOŽ RESNIK, 23.10.1991, KOZJE, KOZJE 151, 3260 KozjeSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2PRIMOŽ PEČNIK, 20.07.1978, KOZJE, KOZJE 152, 3260 KozjeMARIJA VALERIJA ZORENČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Kozje - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MIRAN KRIŽNIK, 19.04.1987, JEŠOVEC PRI KOZJEM, JEŠOVEC PRI KOZJEM 39, 3260 KozjeSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2MILENA JAGRIČ, 26.08.1958, JEŠOVEC PRI KOZJEM, JEŠOVEC PRI KOZJEM 3, 3260 KozjeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Kozje - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1TANJA PERC, 16.05.1968, ZDOLE, ZDOLE 15, 3260 KozjeDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2ŽELJKO KOLAR, 11.11.1958, ZDOLE, ZDOLE 41, 3260 KozjeNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Kozje - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ZDENKO RESNIK, 18.06.1970, VETRNIK, VETRNIK 33, 3260 KozjeSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lesično - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARTINA STRGAR, 12.11.1972, LESIČNO, LESIČNO 1, 3261 LesičnoDRAGICA PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Lesično - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARKO ROMIH, 15.02.1972, DRENSKO REBRO, DRENSKO REBRO 32, 3261 LesičnoMARTA BOSTNER IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Lesično - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANICA POTOČNIK, 26.07.1968, GUBNO, GUBNO 39, 3261 LesičnoFRANC LUPŠE IN SKUPINA VOLIVCEV
2KARMEN KRIŽNIK JOKOSENUMI, 26.12.1979, GUBNO, GUBNO 20A, 3261 LesičnoDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3FRANC AMON, 21.03.1969, GUBNO, GUBNO 7B, 3261 LesičnoFRANC LUPŠE IN SKUPINA VOLIVCEV
4BORIS KOPRIVC, 06.03.1960, GUBNO, GUBNO 7D, 3261 LesičnoZSI - GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA
5JERNEJ ŠKOBERNE, 26.08.1975, GUBNO, GUBNO 22, 3261 LesičnoNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Lesično - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1IRENA POLUTNIK, 15.09.1977, DOBLEŽIČE, DOBLEŽIČE 11, 3261 LesičnoBOJAN MAGDALENC IN SKUPINA VOLIVCEV
2IVAN LUPŠE, 18.05.1957, DOBLEŽIČE, DOBLEŽIČE 26A, 3261 LesičnoSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Lesično - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANTON AGREŽ, 03.05.1950, PILŠTANJ, PILŠTANJ 52, 3261 LesičnoSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2FRANC PLAHUTA, 27.05.1961, PILŠTANJ, PILŠTANJ 35, 3261 LesičnoSTANISLAV NOVAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Osredek - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1JOŽE OKROŠEK, 18.03.1959, OSREDEK PRI PODSREDI, OSREDEK PRI PODSREDI 14, 3257 PodsredaBRIGITA ŠULC IN SKUPINA VOLIVCEV
2BORIS BEUC, 20.06.1983, OSREDEK PRI PODSREDI, OSREDEK PRI PODSREDI 18, 3257 PodsredaMARTIN ŠULC IN SKUPINA VOLIVCEV
3BOŠTJAN JAGRIČ, 15.10.1986, OSREDEK PRI PODSREDI, OSREDEK PRI PODSREDI 26, 3257 PodsredaALENKA KUNEJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Podsreda - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1PRIMOŽ LESJAK, 12.07.1979, PODSREDA, PODSREDA 51, 3257 PodsredaKATARINA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2MAJA KUKOVIČIČ, 16.12.1978, PODSREDA, PODSREDA 3A, 3257 PodsredaDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3MARTINA ZUPAN, 14.11.1986, PODSREDA, PODSREDA 21, 3257 PodsredaKATARINA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4JOŽE KUNEJ, 20.08.1960, PODSREDA, PODSREDA 99, 3257 PodsredaNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Krajevna skupnost - Podsreda - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1BOJANA BRATUŠA, 06.01.1979, GRADIŠČE, GRADIŠČE 6A, 3257 PodsredaIVAN PRESKAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Podsreda - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SUZANA HORVATIČEK, 01.02.1982, GORJANE, GORJANE 26A, 3257 PodsredaMILENA JAGRIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2GREGOR KLAVŽAR, 31.01.1986, GORJANE, GORJANE 23, 3257 PodsredaADOLF KUNEJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Podsreda - VOLILNA ENOTA 04

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1ANTON PRESKAR, 26.01.1982, POKLEK PRI PODSREDI, POKLEK PRI PODSREDI 29, 3257 PodsredaMIHAEL NOVAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Podsreda - VOLILNA ENOTA 05

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MILAN OMERZEL, 20.05.1979, VOJSKO, VOJSKO 43, 8282 KoprivnicaMARIJA PEČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Zagorje - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1MARKO ZALOKAR, 17.02.1954, ZAGORJE, ZAGORJE 6, 3261 LesičnoIVANA ZALOKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2DARKO KOLAR, 20.06.1964, ZAGORJE, ZAGORJE 44, 3261 LesičnoMARJAN ROMIH IN SKUPINA VOLIVCEV
3MARKO BEVC, 13.07.1992, ZAGORJE, ZAGORJE 75, 3261 LesičnoMITJA REŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Zagorje - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1DARKO ANTLEJ, 18.03.1978, BISTRICA, BISTRICA 25, 3261 LesičnoSILVO POTOČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost - Zagorje - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1SIMON STADLER, 25.06.1983, TOPOLOVO, TOPOLOVO 5A, 3261 LesičnoDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2BOŠTJAN OPREŠNIK, 14.08.1989, TOPOLOVO, TOPOLOVO 11, 3261 LesičnoMARTIN POLUTNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.