Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA DIVAČA
seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(nazaj na seznam občin)

Krajevna skupnost - Barka - VOLILNA ENOTA 10

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Boris Prelec, 03.03.1967, Barka, Barka 36, 6217 Vremski BritofSILVANA ČEPAR in skupina volivcev
2Mario Benkoč, 25.12.1986, Barka, Barka 21, 6217 Vremski BritofANU KAHUNA in skupina volivcev
3Denis Ambrožič, 04.03.1977, Barka, Barka 28, 6217 Vremski BritofINGRID AMBROŽIČ in skupina volivcev
4Dejan Prelec, 22.07.1977, Barka, Barka 16, 6217 Vremski BritofALOJZ PRELEC in skupina volivcev
5Marko Kovačič, 18.01.1967, Barka, Barka 43, 6217 Vremski BritofSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Krajevna skupnost - Divača - VOLILNA ENOTA 21

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Vinko Mahnič, 14.06.1952, Divača, Ulica Istrskega odreda 4, 6215 DivačaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Robert De Lucia, 15.03.1987, Divača, Trg 15. aprila 1a, 6215 DivačaROBERT DE LUCIA in skupina volivcev
3Mojca Matjažič, 20.06.1980, Divača, Ulica Ludvika Požrlja 4, 6215 DivačaNIVES SKUK in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Divača - VOLILNA ENOTA 22

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Tanja Gec, 19.07.1994, Brežec pri Divači, Brežec pri Divači 10, 6215 DivačaDRAGO POŽRL in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Divača - VOLILNA ENOTA 23

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jernej Babuder, 16.11.1992, Naklo, Naklo 18, 6215 DivačaORJANA GOMBAČ in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Divača - VOLILNA ENOTA 24

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Benjamin Škrlj, 09.03.1973, Dane pri Divači, Dane pri Divači 24, 6215 DivačaJERNEJA ŠKRLJ in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Misliče - VOLILNA ENOTA 30

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Robert Cergolj, 11.09.1970, Misliče, Misliče 3, 6217 Vremski BritofBORIS CERGOLJ in skupina volivcev
2Kristjan Drožina, 11.05.1983, Misliče, Misliče 20, 6217 Vremski BritofANDREJ DEKLEVA in skupina volivcev
3Mirko Grlica, 03.07.1977, Vareje, Vareje 11, 6217 Vremski BritofMARKO BENČIČ in skupina volivcev
4Mitja Ivančič, 13.02.1987, Vatovlje, Vatovlje 9, 6217 Vremski BritofZDRAVKO VATOVEC in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Senožeče - VOLILNA ENOTA 41

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Katarina Kleva, 09.01.1979, Senožeče, Senožeče 146, 6224 SenožečeJOVO FERFILA in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Senožeče - VOLILNA ENOTA 42

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Nejc Škapin, 28.08.1992, Potoče, Potoče 1, 6224 SenožečeNATAŠA MOŽE in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Senožeče - VOLILNA ENOTA 43

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martin Franetič, 14.08.1993, Dolenja vas, Dolenja vas 1E, 6224 SenožečeEDVIN ŠKAMPERLE in skupina volivcev
2Katarina Marinšek, 17.11.1981, Dolenja vas, Dolenja vas 13, 6224 SenožečeEDVIN ŠKAMPERLE in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Senožeče - VOLILNA ENOTA 44

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1David Škapin, 01.10.1975, Laže, Laže 27A, 6224 SenožečeDIEGO LOREDAN in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Senožeče - VOLILNA ENOTA 45

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Sebastjan Margon, 22.12.1976, Gabrče, Gabrče 11, 6224 SenožečeKRISTA MILAVEC in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Senožeče - VOLILNA ENOTA 46

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Slavko Gerželj, 29.09.1969, Senadole, Senadole 29, 6224 SenožečeMATJAŽ TAŠIČ in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 51

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Dejan Hreščak, 21.09.1966, Goriče pri Famljah, Goriče pri Famljah 4, 6217 Vremski BritofMIROSLAV MARTINČIČ in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 52

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Barbara Race, 11.08.1982, Famlje, Famlje 28, 6217 Vremski BritofMIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 53

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Aljoša Franetič, 25.01.1987, Vremski Britof, Vremski Britof 10, 6217 Vremski BritofMARJANA GRANDIČ in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 54

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Stanko Cerkvenik, 03.02.1957, Dolnje Vreme, Dolnje Vreme 40A, 6217 Vremski BritofROBERT MAGAJNA in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 56

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Dinko Ružič, 06.04.1958, Gornje Ležeče, Gornje Ležeče 2, 6217 Vremski BritofKLAVDIJO SKUK in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 57

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Drago Županc, 04.10.1977, Škoflje, Škoflje 39, 6217 Vremski BritofPETER KRUH in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 58

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Jana Trebec, 26.11.1965, Zavrhek, Zavrhek 10a, 6217 Vremski BritofANICA ŠKRLJ in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Vreme - VOLILNA ENOTA 59

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Martin Prelc, 21.02.1970, Podgrad pri Vremah, Podgrad pri Vremah 2, 6217 Vremski BritofGREGOR PRELC in skupina volivcev

Krajevna skupnost - Dolnje Ležeče - VOLILNA ENOTA 60

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Ime liste/predlagatelja
1Irena Perhavec, 08.04.1974, Dolnje Ležeče, Dolnje Ležeče 28, 6215 DivačaBOGDAN GERŽELJ in skupina volivcev
2Iztok Grandič, 07.02.1971, Dolnje Ležeče, Dolnje Ležeče 75, 6215 DivačaBOGDAN GERŽELJ in skupina volivcev
3Alojz Grubišić, 05.05.1954, Dolnje ležeče, Dolnje Ležeče 13, 6215 DivačaBOGDAN GERŽELJ in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.