Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.

Volitve v številkah

Volitve županov

Število kandidatov za župana (mestne občine): 104
Število kandidatov za župana (ostale občine): 707
Število kandidatov za župana (skupaj): 811
Število kandidatk za županjo (ženske): 108
Število kandidatov za župana (moški): 703
Najstarejši kandidat: 74 let
Najmlajši kandidat: 22 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 16
Število izvoljenih moških kandidatov: 196

Volitve občinskih/mestnih svetov

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine): 4.371
Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine): 18.956
Število kandidatov za občinske in mestne svete (skupaj): 23.327
Število kandidatk za občinske in mestne svete (ženske): 10.507
Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): 12.820
Najstarejši kandidat: 90 let
Najmlajši kandidat: 18 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 1.069
Število izvoljenih moških kandidatov: 2.296

Volitve narodnostnih in romskih skupnosti v občinske/mestne svete

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine): 7
Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine): 49
Število kandidatov za občinske in mestne svete (skupaj): 56
Število kandidatk za občinske in mestne svete (ženske): 15
Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): 41
Najstarejši kandidat: 82 let
Najmlajši kandidat: 21 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 9
Število izvoljenih moških kandidatov: 25

Volitve v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti

Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(mestne občine):
4.468
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
(ostale občine):
10.220
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (skupaj): 14.688
Število kandidatk za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (ženske): 5.695
Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (moški): 8.993
Najstarejši kandidat: 91 let
Najmlajši kandidat: 18 let
Število izvoljenih ženskih kandidatov: 2.571
Število izvoljenih moških kandidatov: 5.251