Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 16:00 ure, dne 01.10.2014.

OBČINA KOMEN
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Goran Živec, 22.9.1973, Gorjansko, Gorjansko 32, 6223 KomenDejan Suban In Skupina Volivcev
2Marko Bandelli, 19.11.1967, Kobdilj, Kobdilj 31a, 6222 ŠtanjelZbor članic in članov ZaAB Komen
3Danijel Božič, 12.3.1959, Gorjansko, Gorjansko 41, 6223 KomenObčinska konvencija OO ZZP Komen
4Andrej Fric, 7.12.1957, Štanjel, Štanjel 101, 6222 ŠtanjelKandidacijski zbor Zeleni Slovenije

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Valter Ščuka, 14.6.1953, Štanjel, Štanjel 153, 6222 Štanjel
2Margerita Perišić, 17.6.1990, Komen, Komen 23, 6223 Komen
3Aleksander Grmek, 24.4.1959, Lukovec, Lukovec 1, 6222 Štanjel
4Bruna Ščuka, 23.1.1956, Štanjel, Štanjel 153, 6222 Štanjel
5Stojan Grmek, 12.2.1946, Kobjeglava, Kobjeglava 16, 6222 Štanjel
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Ivo Kobal, 2.2.1967, Štanjel, Štanjel 55, 6222 Štanjel
2Karmen Uršič, 7.7.1972, Gorjansko, Gorjansko 98a, 6223 Komen
3Ivan Žežlina, 18.3.1967, Brje pri Komnu, Brje pri Komnu 1, 6223 Komen
4Kaja Žerjal, 14.8.1995, Kobdilj, Kobdilj 6b, 6222 Štanjel
3ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO
1Danijel Božič, 12.3.1959, Gorjansko, Gorjansko 41, 6223 Komen
2Mateja Terčon, 29.1.1991, Klanec pri Komnu, Klanec pri Komnu 17, 6223 Komen
3Damjan Grmek, 24.5.1950, Štanjel, Štanjel 115, 6222 Štanjel
4Dunja Peric, 18.11.1974, Štanjel, Štanjel 10, 6222 Štanjel
5David Zega, 18.5.1973, Gorjansko, Gorjansko 1, 6223 Komen
6Tanja Marc, 4.7.1985, Kobjeglava, Kobjeglava 25, 6222 Štanjel
7Sergij Colja, 14.3.1963, Sveto, Sveto 24, 6223 Komen
8Bojana Trebec, 6.10.1970, Hruševica, Hruševica 53, 6222 Štanjel
9Tomaž Vončina, 19.12.1988, Komen, Komen 134, 6223 Komen
10Karmen Žerjal, 28.1.1986, Lukovec, Lukovec 10, 6222 Štanjel
11Bruna Štolfa, 29.3.1960, Volčji Grad, Volčji Grad 8, 6223 Komen
12Ervin Pegan, 21.6.1973, Lisjaki, Lisjaki 2, 5295 Branik
13Majda Pipan, 27.3.1954, Komen, Komen 5b, 6223 Komen
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Boris Budal, 12.12.1964, Komen, Komen 134a, 6223 Komen
2Martina Rebula, 22.8.1978, Brestovica pri Komnu, Brestovica pri Komnu 32, 6223 Komen
3Dejan Jančar, 22.6.1984, Tomačevica, Tomačevica 2a, 6223 Komen
4Nina Tavčar, 4.7.1981, Gorjansko, Gorjansko 14, 6223 Komen
5Jožef Strnad, 18.3.1960, Komen, Komen 30, 6223 Komen
6Simona Baler, 23.1.1972, Tomačevica, Tomačevica 47, 6223 Komen
7Anton Petje, 3.10.1932, Gabrovica pri Komnu 29, Gabrovica pri Komnu 29, 6223 Komen
8Vesna Šibelja, 5.6.1960, Tomačevica, Tomačevica 6, 6223 Komen
9Pavel Jazbec, 27.4.1956, Komen, Komen 126a, 6223 Komen
10Marta Semolič, 25.5.1946, Komen, Komen 22, 6223 Komen
11Igor Zega, 4.1.1963, Komen, Komen 96, 6223 Komen
12Amalija Buda, 17.10.1947, Gorjansko, Gorjansko 14, 6223 Komen
5SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Marijan Gulič, 7.4.1958, Kobdilj, Kobdilj 5b, 6222 Štanjel
2Vesna Colja, 24.7.1944, Gabrovica pri Komnu, Gabrovica pri Komnu 22, 6223 Komen
3Sebastjan Birsa, 16.10.1970, Komen, Komen 137a, 6223 Komen
4Bojana Kermolj, 25.6.1954, Sveto, Sveto 50, 6223 Komen
5Dean Zalesjak, 25.9.1966, Lisjaki, Lisjaki 12, 5295 Branik
6Lidija Švagelj, 30.5.1951, Štanjel, Štanjel 59b, 6222 Štanjel
7Mirko Gulič, 5.11.1985, Kobdilj, Kobdilj 5b, 6222 Štanjel
8Neda Švagelj, 11.8.1961, Ivanji grad, Ivanji grad 16, 6223 Komen
6SMC - STRANKA MIRA CERARJA
1Rajko Lisjak, 18.9.1956, Hruševica, Hruševica 20, 6222 Štanjel
2Tanja Petelin, 1.12.1981, Tomačevica, Tomačevica 43, 6223 Komen
3Dimitrij Čigon, 27.2.1964, Hruševica, Hruševica 29, 6222 Štanjel
4Katjuša Rina Trampuž, 5.9.1946, Gorjansko, Gorjansko 51, 6223 Komen
7ZELENI SLOVENIJE
1Karmen Čuk, 13.10.1971, Štanjel, Štanjel 52, 6222 Štanjel
8LISTA ZA NAŠE DOMAČIJE
1Marjan Mržek, 20.4.1968, Hruševica, Hruševica 12, 6222 Štanjel
2Špela Rodman, 2.11.1992, Komen, Komen 39, 6223 Komen
3Bogdan Cotič, 3.4.1946, Škrbina, Škrbina 62, 6223 Komen
4Aleksandra Pelicon, 21.10.1950, Coljava, Coljava 5, 6223 Komen
5Jurij Grgič, 25.12.1980, Komen, Komen 117, 6223 Komen
6Tanja Godnič, 13.3.1977, Škrbina, Škrbina 45a, 6223 Komen
7Dejan Kukanja, 11.8.1970, Komen, Komen 17, 6223 Komen
8Nives Pipan, 9.5.1973, Komen, Komen 25a, 6223 Komen
9Alan Peloz, 11.5.1975, Brje pri Komnu, Brje pri Komnu 24a, 6223 Komen
10Jordan Štrekelj, 11.11.1966, Gorjansko, Gorjansko 83a, 6223 Komen
9LISTA ZA RAST IN RAZVOJ (ZaAB, ZARES)
1Marko Bandelli, 19.11.1967, Kobdilj, Kobdilj 31a, 6222 Štanjel
2Blanka Malgaj, 2.2.1965, Kobdilj, Kobdilj 39, 6222 Štanjel
3Bogdan Kosovelj, 2.5.1963, Zagrajec, Zagrajec 1a, 6223 Komen
4Karmen Pahor, 27.11.1976, Tomačevica, Tomačevica 25b, 6223 Komen
5Vojko Markočič, 6.2.1959, Štanjel, Štanjel 24, 6222 Štanjel
6Sonja Pilat, 22.6.1954, Štanjel, Štanjel 134, 6222 Štanjel
7Samo Godnič, 18.8.1967, Komen, Komen 101, 6223 Komen
8Patricija Furlan Fon, 30.6.1965, Kobdilj, Kobdilj 31b, 6222 Štanjel
9Karlo Bunc, 5.11.1962, Škrbina, Škrbina 18, 6223 Komen
10Mirjam Ukmar, 12.6.1988, Čehovini, Čehovini 1, 6222 Štanjel
10IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM
1Stojan Kosmina, 13.9.1966, Volčji grad, Volčji grad 2, 6223 Komen
2Tatjana Arandjelović, 7.1.1954, Ivanji grad, Ivanji grad 9, 6223 Komen
3Gojmir Lešnjak, 22.2.1959, Škofi, Škofi 6, 6223 Komen
4Karmen Gec, 5.3.1969, Komen, Komen 6a, 6223 Komen
5Sergej Verč, 27.3.1948, Gabrovica pri Komnu, Gabrovica pri Komnu 23, 6223 Komen
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.