prva stran
englishŠtevilo oddanih glasovnic: 885.860
Število neveljavnih glasovnic: 11.569
Število veljavnih glasovnic: 874.291

Preštetih je 100,00 % glasovnic.


Udeležba do 19:00 ure. Uradni podatki volitev v Državni zbor.

Podatki za celotno Slovenijo

Na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor je imelo pravico glasovati skupaj 1.713.067 volivcev.
Do 19:00 je glasovalo skupaj 886.124 volivcev.


Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije
glasovalo skupaj
886.124
od tega glasovalo po volilnih imenikih
886.111
od tega glasovalo s potrdilom
10
od tega glasovali vpisani v seznam invalidov
3
volilna udeležba
51,73 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
3.834
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)
Volilna udeležba na preteklih volitvah v Državni zbor

Podatki za volilne enote

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Kranj
209.802
113.012
53,87 %
Postojna
211.296
106.803
50,55 %
Ljubljana Center
215.636
123.199
57,13 %
Ljubljana Bežigrad
225.088
122.809
54,56 %
Celje
216.012
112.272
51,97 %
Novo mesto
205.340
103.783
50,54 %
Maribor
214.700
104.646
48,74 %
Ptuj
215.193
99.600
46,28 %