PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Mag. Danijel Brestovac, roj. 13.01.1976, Kranjska gora, Dovje 114, Dovje,
Magister ekonomije, univ.dipl. org., železničar, Prometnik
1. volilni okraj
Alen Kofol, roj. 22.11.1973, Bled, Rečiška cesta 17, Bled,
Profesor defektologije, Inšpektor
2. volilni okraj
Mark Toplak, roj. 28.03.1963, Radovljica, Zapuže 9, Zapuže,
MBA, univ. dipl. ing. strojništva, Svetovalec
3. volilni okraj
Tatjana Trilar, roj. 19.04.1947, Kranj, Stražiška ulica 41, Kranj,
Trgovska pomočnica, Upokojenka
4. volilni okraj
Saša Kristan, roj. 03.05.1958, Kranj, Trojarjeva ulica 32, Kranj,
Administratorka, Upokojenka
5. volilni okraj
Mag. Branko Grims, roj. 26.08.1962, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj,
Mag. politoloških znanosti, univ. dipl. ing. geol., Poslanec DZ RS
6. volilni okraj
Dr. Andreja Valič Zver, roj. 21.09.1960, Kranj, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
Doktor znanosti, zgodovinarka in anglistka, Direktorica Študijskega centra za narodno spravo
7. volilni okraj
Mag. Marko Pogačnik, roj. 30.01.1972, Šenčur, Sajevčevo naselje 1, Šenčur,
Magister znanosti organizacijskih ved, Poslanec DZ RS
8. volilni okraj
Žan Mahnič, roj. 12.01.1990, Gorenja vas-Poljane, Blegoška ulica 20, Gorenja vas,
Gimnazijski maturant, Študent
9. volilni okraj
Damjan Hribar, roj. 07.08.1984, Kamnik, Veliki Hrib 1b, Veliki Hrib,
Inž. gradbeništva, Strok. sod. na področju inv. in varstva pri delu
10. volilni okraj
Hermina Lampe, roj. 24.03.1960, Idrija, Predgriže 33 a, Predgriže,
Medicinska sestra, Medicinska sestra
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Danijel Krivec, roj. 16.05.1965, Bovec, Srpenica 37, Srpenica,
Univ. dipl. ing. elektrotehnike, energetik, Poslanec DZ RS
1. volilni okraj
Alojz Zorn, roj. 23.02.1941, Piran, Ulica borcev NOB 5, Lucija,
Zdravnik, otorinolaringolog, Upokojenec s pogodbenim delom
2. volilni okraj
Silvano Radin, roj. 27.06.1955, Koper, Krožna cesta 8, Koper,
Voznik mehanik, ribič, Ribič
3. in 4. volilni okraj
Mojca Hilj Trivič, roj. 22.12.1977, Koper, Škocjan 51, Škocjan,
Dipl. ekonomist, Direktor podjetja
5. volilni okraj
Mara Glušič, roj. 15.06.1963, Komen, Komen 134/a, Komen,
Prodajalka, zavarovalniški zastopnik, Zavarovalniški zastopnik
6. volilni okraj
Dušan Grbec, roj. 14.09.1967, Ilirska Bistrica, Vrbovo 74, Vrbovo,
Strojni tehnik, avtoklepar, /
7. volilni okraj
Zvonko Černač, roj. 23.09.1962, Postojna, Ulica Vilka Kledeta 24, Postojna,
Univ. dipl. pravnik, Poslanec DZ RS
8. volilni okraj
Damjana Pavlica, roj. 06.10.1950, Nova Gorica, Šempas 63/a, Šempas,
Ekonomski tehnik, Upokojenka
9. in 10. volilni okraj
Eva Irgl, roj. 09.12.1976, Vipava, Beblerjeva ulica 25, Vipava,
Gimnazijska maturantka, Poslanka DZ RS
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
Mag. ANDREJ ŠIRCELJ, roj. 28.02.1959, Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 87, BREZJE PRI GROSUPLJEM,
Mag. s področja davčnega prava, univ. dipl. ekon., Poslanec DZ RS
1. volilni okraj
NATAŠA FRANK, roj. 14.07.1982, Vrhnika, Velika Ligojna 64, VELIKA LIGOJNA,
Dipl. ekonomist, Višji svetovalec III
2. volilni okraj
ALENKA JERAJ, roj. 23.02.1973, Ig, Na Pungart 11, IG,
Gimnazijska maturantka, Poslanka DZ RS
3. volilni okraj
DRAGUTIN MATE, roj. 02.05.1963, Škofljica, Zalog pri Škofljici 2B, ZALOG PRI ŠKOFLJICI,
Univ. dipl. obramboslovec, Poslanec DZ RS
4. volilni okraj
MAJA URBANC, roj. 07.03.1989, Ljubljana, Tesovnikova ulica 88, LJUBLJANA,
Dipl. slovenistka, Študentka
5. volilni okraj
Mag. ANŽE LOGAR, roj. 15.05.1976, Ljubljana, Parmova ulica 40, LJUBLJANA,
Magister znanosti, Pooblaščeni minister (diplomat 1. ranga)
6. volilni okraj
MIRKO BRNIČ JAGER, roj. 11.01.1954, Ljubljana, Slovenska cesta 28, LJUBLJANA,
Univ. dipl. inž. arhitekture, Planiranje, načrtovanje, oblikovanje prostora
7. volilni okraj
MARUŠA GORIŠEK, roj. 04.01.1993, Ljubljana, Zabretova ulica 10D, LJUBLJANA,
Gimnazijski maturant, Študentka
8. volilni okraj
Mag. GORDANA MOŽINA, roj. 28.12.1959, Ljubljana, Rusjanov trg 1, LJUBLJANA,
Mag. znanosti s področja socialnega managementa, Podsekretar
9. volilni okraj
TINKARA OBLAK, roj. 29.12.1989, Ljubljana, Vižmarska pot 40, LJUBLJANA,
Gimnazijski maturant, Študentka
10. volilni okraj
JERNEJ PAVLIN, roj. 30.12.1973, Ljubljana, Kotnikova ulica 34, LJUBLJANA,
Univ. dipl. politolog, Strokovni sodelavec PS SDS
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Luka Bubnjić, roj. 30.07.1986, Kočevje, Konca vas 33, Konca vas,
Komercialist, Komercialist
1. volilni okraj
Jože Tanko, roj. 16.04.1956, Ribnica, Breg pri Ribnici na Dolenjskem 82, Breg pri Ribnici na Dolenjskem,
Univ. dipl. ing. lesarstva, Poslanec DZ RS
2. volilni okraj
Janez (Ivan) Janša, roj. 17.09.1958, Velenje, Silova 13, Silova,
Univ. dipl. obramboslovec, Predsednik SDS
3. volilni okraj
Dr. Božo Predalič, roj. 04.12.1957, Grosuplje, Prečna pot 2, Grosuplje,
Dr. znanosti s področja prava, Generalni sekretar
4. volilni okraj
Mojca Škrinjar, roj. 30.11.1955, Ljubljana, Podjunska ulica 16, Ljubljana,
Prof. angleškega in nemškega jezika, Pomočnica direktorice
5. volilni okraj
Matjaž Vede, roj. 11.06.1966, Ljubljana, Menardova ulica 24, Ljubljana,
Živilski tehnolog, Vodja splošne službe
6. volilni okraj
Ida Medved, roj. 09.02.1955, Ljubljana, Savska cesta 8 A, Ljubljana,
Višji sanitarni tehnik, Upokojenka, prokuristka
7. volilni okraj
Nataša Mahne, roj. 07.03.1974, Zagorje ob Savi, Trg Pohorskega bataljona 1 B, Kisovec,
Upravni tehnik, Tajnica direktorja
8. volilni okraj
Darinka Kovačič, roj. 17.12.1957, Ljubljana, Ocvirkova ulica 59, Ljubljana,
Višji upravni tehnik, statistik, Samostojni referent
9. volilni okraj
Robert Hrovat, roj. 10.04.1971, Domžale, Stritarjeva ulica 18, Dob,
Kemijski procesničar, Poslanec DZ RS
10. volilni okraj
Borut Kurmanšek, roj. 19.08.1979, Domžale, Gorjuša 2, Gorjuša,
Univ. dipl. inženir elektrotehnike, Samostojni strokovni sodelavec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Jelka Godec, roj. 21.11.1969, Šentjur, Ponikva 57, Ponikva,
Univ. prof. fizike, Direktorica LU Šentjur
1. volilni okraj
Sonja Ramšak, roj. 24.06.1958, Celje, Pod kostanji 8, Celje,
Dipl. upr. organizatorka, Poslanka DZ RS
2. volilni okraj
Karmen Kozmus, roj. 24.02.1985, Celje, Delavska ulica 16, Celje,
Prof. zgodovine in teologije, Novinarka
3. volilni okraj
Ljubo Žnidar, roj. 22.12.1960, Polzela, Travniška cesta 42, Polzela,
Dipl. inž. gradbeništva, Poslanec v Državnem zboru RS
4. volilni okraj
Robert Čehovin, roj. 13.01.1963, Žalec, Gotovlje 106f, Žalec,
Univ. dipl. ekonomist, Vodja projektov
5. volilni okraj
Nada Brinovšek, roj. 24.04.1961, Mozirje, Ljubija 6a, Mozirje,
Spec. javne uprave, Direktorica občinske uprave
6. volilni okraj
Anton De Costa, roj. 21.02.1942, Velenje, Cesta II 29, Velenje,
Profesor športne vzgoje, Upokojenec
7. volilni okraj
Miro Petek, roj. 06.03.1959, Mežica, Celovška cesta 60, Mežica,
Univ. dipl. novinar, Svetovanje, komuniciranje
8. volilni okraj
Silvo Gros, roj. 03.02.1960, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen 60b, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Ekonomski tehnik, Direktor
9. volilni okraj
Suzana Vodnjov, roj. 23.03.1965, Ravne na Koroškem, Javornik 64, Ravne na Koroškem,
Prof. defektologije, Ravnateljica
10. volilni okraj
Alenka Helbl, roj. 25.10.1965, Radlje ob Dravi, Dobrava 1, Radlje ob Dravi,
Prof. slovenščine in nemščine, Učiteljica slovenščine
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
Mag. MIRA BRODARIČ, roj. 23.05.1960, METLIKA, ROSALNICE 15, ROSALNICE,
MAG. EKONOMSKIH IN POSLOVN. VED, DIPL. MED. SESTRA, DIPL. MED. SESTRA
1. volilni okraj
ANJA BAH ŽIBERT, roj. 27.06.1973, BREZOVICA, NA LAZIH 21A, VNANJE GORICE,
DIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, GENERALNA SEKRETARKA SDS
2. volilni okraj
PETER KOSTREVC, roj. 03.07.1970, NOVO MESTO, DOLENJE KAMENCE 9A, NOVO MESTO,
UNIV. DIPL. INŽ. ARHITEKTURE, PRODUKTNI VODJA
3. volilni okraj
ZVONKO LAH, roj. 21.01.1958, MIRAN PEČ, HRASTJE PRI MIRNI PEČI 12, HRASTJE PRI MIRNI PEČI,
STROJNI TEHNIK, POSLANEC DZ RS
4. volilni okraj
Mag. ANDREJ VIZJAK, roj. 06.08.1964, BREŽICE, ULICA STARE PRAVDE 28, BREŽICE,
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE, POSLANEC DZ RS
5. volilni okraj
Mag. MARTINA PREVEJŠEK, roj. 19.10.1977, KRŠKO, GORENJA LEPA VAS 8, GORENJA LEPA VAS,
MAG. ZNANOSTI NA PODROČJU MANAGEMENTA, PROFESORICA
6. volilni okraj
TOMAŽ LISEC, roj. 19.02.1978, SEVNICA, DOLENJI BOŠTANJ 104, DOLENJI BOŠTANJ,
UNIV. DIPL. POLITOLOG, POSLANEC DZ RS
7. volilni okraj
Mag. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK, roj. 28.05.1966, RADEČE, POT NA BROD 2, RADEČE,
MAGISTRA UPRAVNIH VED, SEKRETARKA NA DURS
8. volilni okraj
VIKA JELEN ŠKRLEP, roj. 11.04.1952, HRASTNIK, GORE 48, GORE,
ŠIVILJA, UPOKOJENKA
9. volilni okraj
ALENKA FORTE, roj. 07.09.1957, TRBOVLJE, OPEKARNA 1, TRBOVLJE,
ZDRAVNICA, SPECIALISTKA, ZDRAVNICA - DIREKTORICA
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Dr. Vinko GORENAK, roj. 15.12.1955, Šmarje pri Jelšah, Vršna vas 39, Vršna vas,
Dr. organizacijski znanosti, Poslanec DZ RS
1. volilni okraj
Jožef JEROVŠEK, roj. 01.02.1950, Slovenska Bistrica, Spodnja Nova vas 36, Spodnja Nova vas,
Univ. dipl. inž. kemije, Poslanec DZ RS
2. volilni okraj
Bojan PODKRAJŠEK, roj. 08.01.1968, Slovenske Konjice, Škedenj 2/c, Škedenj,
Obdelovalec kovin, Vodja vzdrževanja
3. volilni okraj
Dr. Vlasta KRMELJ, roj. 08.06.1969, Selnica ob Dravi, Fala 40/a, Fala,
Dr. tehničnih znanosti, Direktorica energetske agencije
4. volilni okraj
Kaja MEDVED, roj. 29.03.1982, Maribor, Pod vinogradi 28, Maribor,
Ekonomski tehnik, -
5. volilni okraj
Ivan PIŠEK, roj. 07.04.1965, Starše, Zlatoličje 105, Zlatoličje,
Mag. poslovnih ved, Samostojni strokovni sodelavec
6. volilni okraj
Dejan KALOH, roj. 01.02.1975, Maribor, Koroška cesta 53/d, Maribor,
Univ. dipl. pravnik, Svetovalec
7. volilni okraj
Mag. Tomaž KANCLER, roj. 09.11.1961, Maribor, Sadjarska ulica 5/b, Maribor,
Mag. arhitekturnih in urban.znanosti, Arhitekt
8. volilni okraj
Dr. Gregor PIVEC, roj. 19.04.1955, Maribor, Na Gorci 20, Zrkovci,
Dr. medicine, kirurg, Direktor UKC Maribor
9. volilni okraj
Dr. Andreja ŠPERNJAK, roj. 12.09.1978, Maribor, Prušnikova ulica 30, Maribor,
Dr. bioloških znanosti, Asistentka
10. volilni okraj
Vladimira COKOJA, roj. 10.04.1961, Maribor, Celestrina 11/b, Celestrina,
Spec. poslovne ekonomije, Vodja finančno računovodske službe
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Ivan Rajtar, roj. 21.05.1976, Črenšovci, Trnje 48 c, Črenšovci,
Univ.dipl.inž. kmetijstva, Direktor
1. volilni okraj
Valerija Kolenko, roj. 26.01.1976, Ormož, Cvetkovci 18, Cvetkovci,
Dipl. ekonomist, Finančni računovodja
2. volilni okraj
Petra Mlinarič Jager, roj. 05.11.1980, Ljutomer, Užiška ulica 2 c, Ljutomer,
Dipl. ekonomistka, Frizerka
3. volilni okraj
Mateja Novak, roj. 16.10.1980, Moravske Toplice, Suhi Vrh 102, Fokovci,
Ekonomski tehnik, aranžerski tehnik, Direktor
4. volilni okraj
Peter Peterka, roj. 26.03.1983, Cankova, Cankova 58, Cankova,
Univ.dipl. teolog, Direktor
5. volilni okraj
Mag. Zvonko Zinrajh, roj. 17.05.1954, Maribor, Nasipna ulica 67 a, Maribor,
Mag. znanosti s področja držav. in evrop. študij, Upokojenec
6. volilni okraj
Franc Breznik, roj. 23.07.1970, Cerkvenjak, Cogetinci 46, Cogetinci,
Dipl. ekonomist, inženir elektronike, Poslanec DZ RS
7. volilni okraj
Marijan Pojbič, roj. 06.02.1961, Šentilj, Sladki Vrh 53 a, Sladki Vrh,
Gimnazijski maturant, Poslanec DZ RS
8. volilni okraj
Andrej Čuš, roj. 29.07.1990, Ptuj, Ciril Metodov drevored 9, Ptuj,
Dipl. družboslovec, Poslanec DZ RS
9. volilni okraj
Miroslav Luci, roj. 31.01.1946, Ptuj, Ulica Lackove čete 44, Ptuj,
Zdravnik pulmolog, Upokojenec
10. volilni okraj
Suzana Lep Šimenko, roj. 30.10.1979, Videm, Pobrežje 65 c, Pobrežje,
Univ.dipl. ekonomistka, DM specialist
11. volilni okraj
na vrh