PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

POZITIVNA SLOVENIJA - PS

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Dragutin Mlinarec, roj. 24.08.1960, Jesenice, Cesta maršala Tita 1a, Jesenice,
Metalurški tehnik, Trener hokeja
1. volilni okraj
Alenka Hiti, roj. 05.05.1977, Bled, Finžgarjeva cesta 19 a, Bled,
Gimnazijski maturant, Direktorica, Hiti Šport d.o.o.
2. volilni okraj
Barbara Mandelj, roj. 04.06.1969, Radovljica, Bazoviška ulica 15 a, Radovljica,
Specialist organizacije manegamenta, Direktor sektorja za človeške vire
3. volilni okraj
Branko Hribar, roj. 01.10.1958, Naklo, Spodnje Duplje 10 a, Spodnje Duplje,
Diplomirani ekonomist, Prokurist v podjetju FMG
4. volilni okraj
Janez Bedina, roj. 27.02.1984, Kranj, Krožna ulica 9, Kranj,
Ekonomski tehnik, Financiranje vozil
5. volilni okraj
Franc Ekar, roj. 17.10.1942, Preddvor, Nova vas 1, Nova vas,
Magister organizacijskih znanosti, Upokojenec
6. volilni okraj
Matjaž Hrgović, roj. 01.08.1963, Tržič, Kovorska cesta 59, Bistrica pri Tržiču,
Kemijski tehnik, Samostojni podjetnik
7. volilni okraj
Anita Urbanija, roj. 29.04.1980, Kranj, Zgornje Bitnje 46, Zgornje Bitnje,
Diplomirani ekonomist, Višji računovodja
8. volilni okraj
Valentin Bašelj, roj. 26.12.1955, Kranj, Laze 20, Kranj,
Strojni inženir, Svetovalec
9. volilni okraj
Dr. Aleksander Kustec, roj. 28.02.1967, Kamnik, Ljubljanska cesta 9 a, Kamnik,
Doktor znanosti, Podjetnik, svetovalec managementu
10. volilni okraj
Anica Caruso, roj. 16.05.1956, Ljubljana, Jakopičeva ulica 17, Ljubljana,
Diplomirana ekonomistka, Upokojenka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Milan Jojić, roj. 28.06.1963, Bovec, Dvor 5, Dvor,
Mlekarski tehnik, Laborant
1. volilni okraj
Slavko Despotović, roj. 15.12.1955, Piran, Stopniška pot 1a, Portorož,
Inženir elektrotehnike, Predsednik uprave
2. volilni okraj
Lejla Hercegovac, roj. 18.09.1951, Koper, Beblerjeva ulica 14, Koper,
Dr. med. spec. pediater, Poslanka v državnem zboru
3. volilni okraj
Tina Komel, roj. 13.04.1980, Koper, Rozmanova ulica 9, Koper,
Komercialistka, Poslanka v državnem zboru
4. volilni okraj
Beti Vivoda, roj. 04.02.1971, Koper, Cesta I. Istrske brigade 1, Pobegi,
Komercialist, Referent
5. volilni okraj
Dušan Može, roj. 07.02.1969, Sežana, Skopo 2l, Skopo,
Ključavničar, Direktor
6. volilni okraj
Jožef Šlenc, roj. 30.06.1948, Ilirska Bistrica, Cankarjeva ulica 19, Ilirska Bistrica,
Univ. dipl. ekonomist, Upokojenec
7. volilni okraj
Jernej Knific, roj. 19.11.1981, Postojna, Cesta v Staro vas 5, Postojna,
Gimnazijski maturant, Brezposeln
8. volilni okraj
Haideja Černe, roj. 19.04.1954, Šempeter - Vrtojba, Obmejna cesta 28, Vrtojba,
Višji učitelj svetnik, Učiteljica osnovne šole
9. volilni okraj
Črtomir Špacapan, roj. 09.04.1956, Nova Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica,
Univ. dipl. ekonomist, Direktor RRA Primorske
10. volilni okraj
Milanka Nešković, roj. 24.02.1953, Ajdovščina, Cesta IV. Prekmorske 6, Ajdovščina,
Ekonomski tehnik, Upokojenec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
SREČKO TEKAVEC, roj. 03.07.1951, Logatec, Pavšičeva ulica 28, LOGATEC,
Komercialist, Direktor
1. volilni okraj
ALENKA BIKAR, roj. 07.01.1974, Medvode, Cesta na Svetje 7, MEDVODE,
Tehn.pošt. in ekon. prom./nekd. vrhunska športnica, Poslanka v Državnem zboru
2. volilni okraj
MILAN RAJF, roj. 18.05.1954, Škofljica, Gumnišče 16, GUMNIŠČE,
Poklicni gasilec, Upokojenec
3. volilni okraj
NADA VERBIČ, roj. 05.04.1956, Ljubljana, Dolenjska cesta 149A, LJUBLJANA,
Profesor socialne pedagogike, Ravnateljica vrtca
4. volilni okraj
DUŠAN REBOLJ, roj. 08.12.1948, Koper, Kampel 2C, KAMPEL,
Univ. dipl. ekonomist, Upokojenec
5. volilni okraj
TADEJA DRENOVEC, roj. 05.10.1983, Krško, Veliki Kamen 25, VELIKI KAMEN,
Dipl. med. sestra, Namest. direktorja za področje zdr. nege in oskrbe
6. volilni okraj
MATJAŽ SLAVKO ILNIKAR, roj. 18.08.1953, Ljubljana, Runkova ulica 2, LJUBLJANA,
Dipl. inž. elektrotehnike, SPL Ljubljana d.d.
7. volilni okraj
JANJA KLASINC, roj. 20.11.1955, Ljubljana, Brilejeva ulica 13, LJUBLJANA,
Univ. dipl. novinarka, Poslanka v Državnem zboru
8. volilni okraj
MARJAN SEDMAK, roj. 23.04.1938, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 6, LJUBLJANA,
Univ. dipl. pravnik, Upokojenec
9. volilni okraj
Dr. GORAZD PRETNAR, roj. 19.07.1956, Piran, Šentjane 17A, PORTOROŽ,
Doktor znanosti - mikrobiolog, Vodja laboratorija za sanitarno mikrobiologijo
10. volilni okraj
ERDIS ŠKRGIĆ, roj. 05.01.1989, Medvode, Donova cesta 2, MEDVODE,
Ekonomski tehnik, Tehnik omrežja na T-2
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Aleksandra Osterman, roj. 18.03.1972, Kočevje, Ulica slovenskih teritorialcev 2, Kočevje,
Ekonomistka, Poslanka v Državnem zboru
1. volilni okraj
Liliana Grosar, roj. 05.07.1978, Sodražica, Zavoda 8, Sodražica,
Diplomirana varstvoslovka, Poklicna rehabilitacija
2. volilni okraj
Ervin Struna, roj. 25.06.1960, Grosuplje, Kračmanova cesta 11, Šmarje-Sap,
Univ. dipl. pravnik, Direktor
3. volilni okraj
Rudi Japelj, roj. 07.09.1959, Litija, Ulica Luke Svetca 5, Litija,
Višji upravni delavec, Upokojenec
4. volilni okraj
Mateja Špan, roj. 08.09.1968, Ljubljana, Ilirska ulica 28, Ljubljana,
Uni. dipl. ing. arhitekture, Vodja projektov
5. volilni okraj
Mag. Melita Župevc, roj. 16.06.1978, Trbovlje, Novi dom 32 A, Trbovlje,
Magistra znanosti, Poslanka v Državnem zboru
6. volilni okraj
Robert Kus, roj. 07.12.1965, Škofljica, Gorenje Blato 105, Gorenje Blato,
Magister politoloških ved, Načelnik oddelka/upravni delavec
7. volilni okraj
Britta Bilać, roj. 04.12.1968, Domžale, Dragomelj 150 A, Dragomelj,
Univ. dipl. prevajalka, Strokovna sodelavka poslanske skupine PS
8. volilni okraj
Sanela Halilović, roj. 22.12.1980, Ljubljana, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana,
Uni. dipl. sociolog, Direktor
9. volilni okraj
Mag. Frane Mazovec, roj. 26.01.1973, Trzin, Motnica 16, Trzin,
Magister pravnih znanosti, Direktor
10. volilni okraj
Saša Kos, roj. 02.05.1953, Domžale, Ulica Ivana Pengova 20, Domžale,
Profesorica, Poslanka v Državnem zboru
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Sandra Kiker, roj. 18.03.1974, Celje, Cigaletova ulica 6, Celje,
Prometni tehnik, Vodja prodaje in marketinga
1. volilni okraj
Henrik Dvoršak, roj. 10.02.1952, Celje, Prvomajska ulica 48, Celje,
Univ. dipl. inž. stojništva, Direktor
2. volilni okraj
Stanko Stepišnik, roj. 05.06.1956, Celje, Šmiklavž pri Škofji vasi 19b, Ljubečna,
Magister poslovnih ved, Poslanec v DZ
3. volilni okraj
Bojan Jereb, roj. 12.05.1954, Prebold, Na zelenici 6, Prebold,
Socialni delavec, Višji referent za socialo in zdravstvo
4. volilni okraj
Nataša Meznarič, roj. 05.07.1976, Žalec, Prežihova ulica 5, Žalec,
Dipl. inž. agronomije, Nezaposlena
5. volilni okraj
Žana Uratnik, roj. 18.08.1987, Mozirje, Nove trate 40, Mozirje,
Dipl. inž. gradbeništva, Operativa v gradbeništvu
6. volilni okraj
Jožef Kavtičnik, roj. 16.03.1953, Velenje, Ljubljanska cesta 38a, Velenje,
Profesor športne vzgoje, Poslanec v Državnem zboru RS
7. volilni okraj
Aleksandar Arsekić, roj. 10.06.1980, Velenje, Kidričeva cesta 7, Velenje,
Inž. pomorstva, Vodja kabineta ministra za gospodarstvo
8. volilni okraj
Aleksander Camlek, roj. 15.04.1957, Slovenj Gradec, Stari trg 74, Slovenj Gradec,
Univ. dipl. inž. matematike, Profesor na gimnazija
9. volilni okraj
Peter Oder, roj. 28.05.1973, Ravne na Koroškem, Javornik 65, Ravne na Koroškem,
Strojni tehnik, Podjetnik
10. volilni okraj
Katarina Praznik, roj. 07.11.1964, Velenje, Šaleška cesta 20b, Velenje,
Profesorica športne vzgoje, Profesorica športne vzgoje
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
RENATA BRUNSKOLE, roj. 25.04.1970, METLIKA, HRAST PRI JUGORJU 1A, HRAST PRI JUGORJU,
SPECIALISTKA POSLOVNE EKONOMIJE, POSLANKA V DZ RS
1. volilni okraj
ALOJZIJ MUHIČ, roj. 13.05.1950, NOVO MESTO, BIRČNA VAS 3, BIRČNA VAS,
DIPLOMIRANI EKONOMIST, ŽUPAN MO NOVO MESTO
2. volilni okraj
DR. MARTA BON, roj. 22.03.1962, LJUBLJANA, ULICA ANE ZIHERLOVE 14, LJUBLJANA,
DOKTORICA KINEZIOLOŠKIH ZNANOSTI, ASISTENTKA NA FAKULTETI ZA ŠPORT
3. volilni okraj
MAG. DRAGICA MARTA STERNAD, roj. 01.12.1953, LJUBLJANA, KEKČEVA ULICA 14, LJUBLJANA,
MAGISTRA SOCIOLOGIJE, UPOKOJENKA
4. volilni okraj
ANAMARIJA TOTH POPE, roj. 03.11.1980, BREŽICE, TRUBARJEVA ULICA 9, BREŽICE,
UNIV. DIPL. PSIH., SPECIALIST ZDT, MBA, DIREKTORICA
5. volilni okraj
GAZMEND ĆATIPI, roj. 14.01.1983, RADEČE, TITOVA ULICA 58, RADEČE,
UNIV. DIPL. POLITOLOG, DIREKTOR
6. volilni okraj
IGOR KUŽELJ, roj. 12.02.1974, BREŽICE, BORŠT 5A, BORŠT,
ORGANIZATOR MENEDŽER - INFORMATIKA, VODJA PROJEKTA V DRUŠTVU EUROENERGIJA - IZGRADNJA
7. volilni okraj
ALENKA GRAD PEČNIK, roj. 26.11.1956, CELJE, OZKA ULICA 3, CELJE,
UNIV. DIPL. IUR., ODVETNICA
8. volilni okraj
JOŽE VELIKONJA, roj. 06.05.1965, HRASTNIK, BRDCE 38, BRDCE,
UNIV. DIPL. INŽENIR RUDARSTVA, POSLANEC V DZ RS
9. volilni okraj
MAG. BARBARA ŽGAJNER, roj. 12.02.1976, TRBOVLJE, TRG REVOLUCIJE 4, TRBOVLJE,
MAGISTRA SOCIOLOŠKIH ZNANOSTI, POSLANKA V DZ RS
10. volilni okraj
ALEŠ GULIČ, roj. 05.03.1954, TRBOVLJE, ULICA SALLAUMINES 10, TRBOVLJE,
PROFESOR, UPOKOJENEC
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Zoran DIMOVIĆ, roj. 14.07.1978, Vojnik, Ulica Janeza Žige Popoviča 29, Vojnik,
Mag. znanosti elektrotehnike, Podjetnik
1. volilni okraj
Luka ZORKO, roj. 18.08.1977, Slovenska Bistrica, Špindlerjeva ulica 37, Slovenska Bistrica,
Gimnazijski maturant, Samostojni podjetnik
2. volilni okraj
Peter ŠPEGELJ, roj. 25.05.1973, Slovenske Konjice, Mestni trg 3/a, Slovenske Konjice,
Osnovna šola, Samostojni podjetnik
3. volilni okraj
Severin STANOJEVIĆ, roj. 01.01.1957, Maribor, Žolgarjeva ulica 20, Maribor,
Dr. stomatologije, Zobozdravnik
4. volilni okraj
Alenka NAROBE, roj. 21.02.1967, Slovenska Bistrica, Leskovec 88, Leskovec,
Ekonomski tehnik, Nezaposlena
5. volilni okraj
Blaž VAMPL, roj. 17.05.1982, Maribor, Cesta proletarskih brigad 63, Maribor,
Ekonomski tehnik, Nezaposlen
6. volilni okraj
Vesna GRANULIĆ, roj. 28.09.1975, Maribor, Kardeljeva cesta 51, Maribor,
Dipl. ekonomistka, Asistenka v prodaji
7. volilni okraj
Alenka LAMPE, roj. 27.09.1975, Maribor, Gregorčičeva ulica 26, Maribor,
Dipl. organizatorka turizma, Poslanka v DZ RS
8. volilni okraj
Boris ZEMLJIČ, roj. 13.02.1975, Maribor, Žitna ulica 10, Maribor,
Ekonomist, Zastopnik za tujino v veleprodaji
9. volilni okraj
Matjaž ZEMLJIČ, roj. 15.10.1969, Maribor, Hlebova ulica 5, Maribor,
Univ. dipl. inž. strojništva, Podjetnik
10. volilni okraj
Milena OSOLE, roj. 11.08.1951, Celje, Maistrova ulica 8, Celje,
Magistra medicine, Kirurginja
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Zlata Frajzman, roj. 17.06.1956, Lendava, Lendavske Gorice 212, Lendavske Gorice,
Trgovski poslovodja, Zaposlena v ZKD
1. volilni okraj
Mag. Boštjan Štefančič, roj. 09.11.1964, Ormož, Cvetlična ulica 1, Ormož,
Mag. agronomskih znanosti, Kmetijski inšpektor
2. volilni okraj
Simona Grantaša, roj. 04.03.1988, Ljutomer, Grlava 19 a, Križevci pri Ljutomeru,
Univ.dipl. matematičarka, Samostojna podjetnica
3. volilni okraj
Srečko Belec, roj. 16.11.1960, Murska Sobota, Mladinska ulica 4, Bakovci,
Pravnik (višja pravna šola), Revizor matične evidence pri ZPIZ in podjetnik
4. volilni okraj
Damir Klemenčič, roj. 06.10.1978, Murska Sobota, Prežihova ulica 14, Murska Sobota,
Strojni tehnik, Samostojni podjetnik
5. volilni okraj
Branko Ficko, roj. 29.10.1956, Radenci, Murska ulica 4, Radenci,
Ekonomist, Poslanec DZ RS
6. volilni okraj
Mirko Šijanec, roj. 15.06.1940, Benedikt, Strma ulica 10, Benedikt,
Strojnik, Upokojenec
7. volilni okraj
Katarina Maltarski, roj. 09.10.1956, Maribor, Ulica Šercerjeve brigade 9, Maribor,
Diplomirana ekonomistka, Nezaposlena
8. volilni okraj
Sonja Drašler, roj. 31.05.1950, Maribor, Pajkova ulica 22, Maribor,
Administratorka, Upokojenka
9. volilni okraj
Gorazd Šket, roj. 06.08.1965, Ptuj, Abramičeva ulica 11, Ptuj,
Profesor športne vzgoje, Profesor športne vzgoje
10. volilni okraj
Zvonko Milošič, roj. 30.04.1955, Kidričevo, Ob železnici 7, Njiverce,
Univ.dipl.ing. strojništva, Samostojni podjetnik - varnostni inž.
11. volilni okraj
na vrh