PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI - NSI

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Jurij Dolžan, roj. 14.08.1976, Žirovnica, Breg 109, Žirovnica,
Univ. dipl. inž. elektrotehnike in elektronike, Višji svetovalec
1. volilni okraj
Maja Fajdiga Komar, roj. 25.05.1967, Bohinj, Podrebrom 4, Bohinjska Bistrica,
Profesorica biologije, Naravovarstvena sodelavka B TNP
2. volilni okraj
Marija Rogar, roj. 27.02.1983, Kranjska gora, Rateče 23, Kranjska gora,
Doktorica veterinarske medicine, Raziskovalka
3. volilni okraj
Martin Leskovar, roj. 27.12.1941, Kranj, Cesta na Rupo 28, Kranj,
Elektro inženir, dipl. oec., Upokojenec
4. volilni okraj
Irena Dolenc, roj. 06.02.1968, Kranj, Zgornje Bitnje 205 a, Zgornje Bitnje,
Univ. dipl. ekonomistka, Učiteljica ekonomskih predmetov
5. volilni okraj
Jože Ipavec, roj. 19.10.1955, Cerklje na Gorenjskem, Zalog pri Cerkljah 61, Zalog pri Cerkljah,
Lesarski tehnik, Upokojenec
6. volilni okraj
Marija Lavtar, roj. 24.12.1945, Tržič, Retnje 9, Retnje,
Kuharica, Upokojenka
7. volilni okraj
Dr. Marija Klopčič, roj. 24.05.1962, Škofja Loka, Ljubljanska cesta 4, Škofja Loka,
Doktor kmetijski znanosti, Docentka in raziskovalka
8. volilni okraj
Jurij Dolžan, roj. 14.08.1976, Žirovnica, Breg 109, Žirovnica,
Univ. dipl. inž. elektrotehnike in elektronike, Višji svetovalec
9. volilni okraj
Mag. Matej Tonin, roj. 30.07.1983, Kamnik, Zgornji Tuhinj 39 b, Zgornji Tuhinj,
Magister politologije, Poslanec DZ RS
10. volilni okraj
Metod Habe, roj. 30.06.1953, Idrija, Zadlog 64, Zadlog,
Varnostni inženir, S.p. strok.naloge iz varstva in zdravja pri delu
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Pavel Sivec, roj. 26.01.1947, Kobarid, Mlinsko 4, Mlinsko,
Univ. dipl. inž. kemije, Upokojenec
1. volilni okraj
Moira Gei, roj. 27.09.1986, Piran, Parecag 76, Parecag,
Ekonomski tehnik, Podpora in svetovanje strankam, prodaja
2. volilni okraj
Julija Humar, roj. 19.06.1991, Ljubljana, Kotnikova ulica 20, Ljubljana,
Gimnazijski maturant, Študentka UL. Fakulteta za družbene vede
3. volilni okraj
Danijel Sertić, roj. 07.05.1977, Koper, Prešernov trg 6, Koper,
Pek-slaščičar, Samostojni podjetnik
4. volilni okraj
Miloš Klinec, roj. 21.09.1943, Koper, Kavaliči 34, Sveti Anton,
Mesar, Upokojenec
5. volilni okraj
Ljudmila Cantarutti, roj. 27.04.1955, Cerknica, Gasilska ulica 14, Rakek,
Administratorka, Upokojenka
6. volilni okraj
Irena Vadnjal, roj. 23.01.1966, Postojna, Matenja vas 22b, Matenja vas,
Univ. dipl. org., Sekretarka na uradu vlade RS
7. in 8. volilni okraj
Ivan Humar, roj. 25.06.1957, Kanal, Seniški breg 21, Seniški breg,
Dipl. gosp. inž., Nepremičninski posrednik - prokurist
9. volilni okraj
Anton Harej, roj. 07.03.1977, Nova Gorica, Potok pri Dornberku 9c, Potok pri Dornberku,
Univ. dipl. politolog, Višji svetovalec
10. volilni okraj
Jernej Vrtovec, roj. 24.05.1985, Komen, Čehovini 11a, Čehovini,
Diplomirani teolog, Predstavnik NSI za odnose z javnostmi
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
IVA DIMIC, roj. 28.10.1972, Cerknica, Dolenja vas 97, DOLENJA VAS,
Diplomirana ekonomistka, Poslanka Državnega zbora RS
1. volilni okraj
POLONA KOVAČIČ, roj. 02.12.1985, Vrhnika, Ljubljanska cesta 36A, VRHNIKA,
Univerzitetna diplomirana pravnica, Brezposelna
2. volilni okraj
UROŠ KOROŠEC, roj. 30.05.1976, Ljubljana, Ulica borca Petra 26, LJUBLJANA,
Univerzitetni diplomirani obramboslovec, Podsekretar na MDDSZ
3. in 4. volilni okraj
MOJCA SOJAR, roj. 15.07.1964, Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 44, LJUBLJANA,
Gimnazijska maturantka, Vodja programov
5. volilni okraj
MOJCA KUCLER DOLINAR, roj. 26.08.1972, Ljubljana, Gornji trg 22, LJUBLJANA,
Univerzitetna diplomirana pravnica, Podsekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve
6. volilni okraj
ANTON KRANJC, roj. 17.05.1955, Ljubljana, Rožna dolina, cesta IV 39, LJUBLJANA,
Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, Direktor
7. volilni okraj
MARJETA BEC, roj. 29.08.1978, Ljubljana, Primožičeva ulica 19, LJUBLJANA,
Profesorica angleškega jezika, Višja svetovalka na JS RS RKŠ
8. volilni okraj
KLEMEN JERINC, roj. 03.10.1984, Ljubljana, Draveljska ulica 27, LJUBLJANA,
Univerzitetni diplomirani socialni delavec, Socialni delavec
9. volilni okraj
ALEN ŠTOJS GOLJAR, roj. 09.10.1988, Ljubljana, Goljarjeva pot 9, LJUBLJANA,
Diplomirani varstvoslovec, Podiplomski študent na UL, Teološki fakulteti
10. volilni okraj
ALEŠ HOJS, roj. 12.12.1961, Ljubljana, Jamnikarjeva ulica 75, LJUBLJANA,
Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, Direktor področja
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Dr. vet. med. Jože Jurkovič, roj. 20.04.1955, Ljubljana, Godeževa ulica 1, Ljubljana,
Doktor veterinarske medicine, Upokojenec
1. volilni okraj
Ljudmila Novak, roj. 01.08.1959, Moravče, Imenje 8, Imenje,
Profesorica nemškega in slovenskega jezika, Poslanka Državnega zbora RS
2. volilni okraj
Štefka Zaviršek, roj. 16.12.1956, Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 26, Brezje pri Grosupljem,
Doktorica medicine, Vodja dispanzerja, zdrav. v otroš. in šolskem dis.
3. volilni okraj
Špela Planinšek, roj. 21.06.1990, Litija, Konj 3 A, Konj,
Dipl. sociologinja in dipl. zgodovinarka, Podiplomska študentka na UL, Filozof. fakulteta
4. volilni okraj
Igor Pigac, roj. 06.08.1981, Ljubljana, Novosadska ulica 18, Ljubljana,
Živilski tehnik, Strokovni sodelavec NSI Ljubljana
5. in 6. volilni okraj
Slava (Stanislava) Sosić, roj. 27.10.1959, Ljubljana, Ciril-Metodov trg 13, Ljubljana,
Diplomirana ekonomistka, Strokovni vodja
7. volilni okraj
Mihael Novak, roj. 29.09.1960, Ljubljana, Bratov Čebuljev ulica 7, Ljubljana,
Univerzitetni diplomirani ekonomist, Načelnik Upravne enote Kamnik
8. volilni okraj
Karolina Korenčan, roj. 26.07.1964, Ljubljana, Bežigrad 19, Ljubljana,
Univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva, Podsekretarka na Agenciji RS za okolje
9. volilni okraj
Ljudmila Novak, roj. 01.08.1959, Moravče, Imenje 8, Imenje,
Profesorica nemškega in slovenskega jezika, Poslanka Državnega zbora RS
10. volilni okraj
Peregrin Stegnar, roj. 31.08.1949, Domžale, Turnše 5, Turnše,
Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Samostojni podjetnik
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Franc Korenjak, roj. 11.01.1957, Šentjur, Lokarje 2d, Lokarje,
Avtoklepar, Operater AKL
1. volilni okraj
Franc Pristovšek, roj. 27.07.1959, Vojnik, Cesta talcev 13, Vojnik,
Univ. dipl. pravnik, Direktor JS RS za razvoj kadrov in štipendije
2. volilni okraj
Ksenija Senegačnik, roj. 17.06.1972, Celje, Na otoku 15, Celje,
Prof., spec. managementa v izobraževanju, Profesorica razrednega pouka
3. volilni okraj
Jasna Ajtnik, roj. 06.02.1977, Žalec, Zabukovica 84a, Zabukovica,
Absolventka na Fakulteti za fotografijo, Fotografinja, poslovodja - vodja enote
4. volilni okraj
Aleksander Reberšek, roj. 09.10.1980, Vransko, Čeplje 8, Čeplje,
Elektrotehnik - elektronik, Samostojni podjetnik
5. volilni okraj
Andraž Krznar, roj. 11.04.1982, Škofja Loka, Demšarjeva cesta 17, Škofja Loka,
Univ. dipl. ekon., Samostojni podjetnik
6. volilni okraj
Urška Šporin, roj. 02.03.1990, Nazarje, Rovt pod Menino 8, Rovt pod Menino,
Gimnazijska maturantka, Absolventka na Fakulteti za varnostne vede
7. volilni okraj
Marko Dado Brvar, roj. 20.04.1970, Šoštanj, Koroška cesta 32, Šoštanj,
Diplomirani sanitarni inženir, Inšpektor za hrano
8. volilni okraj
Janez Lavre, roj. 14.05.1968, Slovenj gradec, Mislinjska Dobrava 42c, Mislinjska Dobrava,
Zdravnik, specialist interne medicine, Direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
9. volilni okraj
Danijela Čepin, roj. 07.08.1976, Ravne na Koroškem, Janeče 45, Janeče,
Inženirka varstva okolja in komunale, Brezposelna
10. volilni okraj
Franc Hamler, roj. 12.08.1958, Muta, Vorančeva ulica 10, Muta,
Dipl. ekonomist, Višji referent na Ministrstvu za obrambo
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
Dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ, roj. 16.07.1959, NOVO MESTO, ULICA TALCEV 14, NOVO MESTO,
DOKTORICA VETERINARSKE ZNANOSTI, GENERALNA DIREKTORICA UPRAVE RS ZA VARNO HRANO,...
1. volilni okraj
LUKA LUZAR, roj. 08.09.1983, ŠENTJERNEJ, STARO SEJMIŠČE 20, ŠENTJERNEJ,
PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE, SAMOSTOJNI PODJETNIK
2. volilni okraj
MARKO DVORNIK, roj. 16.05.1978, NOVO MESTO, PODBREZNIK 110, NOVO MESTO,
GIMNAZIJSKI MATURANT, SPLETNI RAZVIJALEC
3. volilni okraj
MATJAŽ LONGAR, roj. 26.08.1965, MEDVODE, VIKRČE 37A, VIKRČE,
UNIV. DIPL. EKONOMIST IN SPEC. MEDNARODNIH ODNOSOV, VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE NA MZZ
4. volilni okraj
MOJCA STOSCHITZKY, roj. 18.08.1963, LUKOVICA, MAKLENOVEC 16, LUKOVICA PRI DOMŽALAH,
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PRAVNICA, STROKOVNA SODELAVKA V POSLANSKI SKUPINI NSI
5. volilni okraj
MARJETKA KERIN, roj. 22.07.1985, KRŠKO, STRAŽA PRI KRŠKEM 3, STRAŽA PRI KRŠKEM,
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA ZGODOVINARKA, SKUPINSKI HABILITATOR
6. volilni okraj
MIRAN PRNAVER, roj. 24.01.1965, RADEČE, NAD MLINŠČICO 8, RADEČE,
GIMNAZIJSKI MATURANT, POKLICNI ČLAN SVETA DELAVCEV, SŽ - INFRASTRUKTURA
7. volilni okraj
JOŽE SENICA, roj. 14.03.1960, LAŠKO, GLOBOKO 8H, GLOBOKO,
STROJNI TEHNIK, OPERATER NA MERILNIH MREŽAH
8. volilni okraj
GREGA ŠTENDLER, roj. 06.02.1971, ZAGORJE OB SAVI, PODLIPOVICA 33C, PODLIPOVICA,
DIPLOMIRANI INŽENIR LESARSTVA, UČITELJ STROKOVNO-TEHNIČNIH PREDMETOV
9. volilni okraj
TADEJA ŠUŠTAR, roj. 14.09.1990, DOMŽALE, IGRIŠKA ULICA 30, PRESERJE PRI RADOMLJAH,
DIPLOMIRANA BIOLOGINJA, PODIPLOMSKA ŠTUDENTKA NA BIOTEHNIŠKI FAKULTETI
10. volilni okraj
GREGA ŠTENDLER, roj. 06.02.1971, ZAGORJE OB SAVI, PODLIPOVICA 33C, PODLIPOVICA,
DIPLOMIRANI INŽENIR LESARSTVA, UČITELJ STROKOVNO-TEHNIČNIH PREDMETOV
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Martin MIKOLIČ, roj. 07.10.1959, Rogatec, Steklarska 16, Rogatec,
Univ.dipl.inž.strojništva, Župan
1. volilni okraj
Samo PUČNIK, roj. 06.07.1988, Slovenska Bistrica, Preloge 21/a, Preloge,
Gimnazijski maturant, Študent
2. volilni okraj
Irena ŠVAB KAVČIČ, roj. 18.01.1968, Slovenske Konjice, Spodnje Preloge 40, Sp. Preloge,
Univ. dipl. ekonomistka, Namestnica direktorja
3. volilni okraj
Sabina MUMINOVIĆ, roj. 20.01.1986, Hoče - Slivnica, Vzhodna 25, Hoče,
Univ. dipl. ekologinja, Nezaposlena
4. volilni okraj
Andrej ŠAUPERL, roj. 29.08.1964, Maribor, Vrhovdolska pot 18, Limbuš,
Elektrotehnik, Grafični oblikovalec
5. volilni okraj
Matjaž STRNAD, roj. 12.03.1978, Hoče - Slivnica, Polana 15/a, Hoče,
Dipl. organizator, Delo v marketingu
6. volilni okraj
Janko HAUPTMAN, roj. 29.05.1964, Duplek, Dvorjane 89, Sp. Duplek,
Ekonomist, Vodja obdelav na sistemu
7. volilni okraj
Dr. Magdalena (Alenka) ŠVERC, roj. 02.08.1967, Maribor, Gregorčičeva 29/a, Maribor,
Doktorica teoloških znanosti, Vodja medgeneracijske akademije
8. volilni okraj
Mag. Bernard MEMON, roj. 25.10.1972, Maribor, Kamenškova ulica 24, Maribor,
Magister znanosti, Podsekretar na ministrstvu za obrambo
9. volilni okraj
Teja HACIN, roj. 02.04.1991, Maribor, Radvanjska 56, Maribor,
Ekonomski tehnik, Študentka
10. volilni okraj
Mag. Andrej BOŽIN, roj. 30.08.1965, Maribor, Goriška 17/a, Maribor,
Mag. arhitekturnih znanosti, Arhitekt
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Jožef Horvat, roj. 08.07.1955, Črenšovci, Žižki 31 g, Žižki,
Univ.dipl. fizik, Poslanec državnega zbora RS
1. volilni okraj
Dr. Simon Kolmanič, roj. 12.02.1972, Ormož, Novakova cesta 4 a, Ormož,
Doktor znanosti s področja računaln. in informat., Asistent za področje računalništva
2. volilni okraj
Laura Žigert, roj. 21.08.1991, Križevci, Šalinci 16 a, Šalinci,
Tehnik zdravstvene nege, Delo v strežbi
3. volilni okraj
Nataša Kuhar Čerpnjak, roj. 30.03.1976, Petrovci, Martinje 40, Martinje,
Profesorica slovenskega in nemšega jezika, Učiteljica tujega jezika
4. volilni okraj
David Lovšin, roj. 12.03.1987, Beltinci, Vrtna ulica 7, Beltinci,
Turistični tehnik, Nezaposlen
5. volilni okraj
Dr. Peter Kralj, roj. 25.02.1954, Gornja Radgona, Grajska cesta 9, Gornja Radgona,
Doktor znanosti, Direktor, znanstvenik
6. volilni okraj
Darja Šuta, roj. 13.05.1972, Sveta Trojica, Pot v Dobravo 22, Sveta Trojica,
Konfekcionar, Rejnica
7. volilni okraj
Karina Lorenčič, roj. 14.02.1975, Šentilj, Zg. Velka 94 b, Zg. Velka,
Diplomirana ekonomistka, Višja svetovalka na Ministrstvu za notranje zadev
8. volilni okraj
Silvo Sok, roj. 21.06.1975, Gorišnica, Zamušani 52 b, Zamušani,
Ekonomist, Direktor
9. volilni okraj
Dejan Rožmarin, roj. 17.07.1979, Ptuj, Poljska cesta 13 a, Ptuj,
Elektrotehnik - elektronik, Omrežni tehnik
10. volilni okraj
Lidija Cafuta, roj. 30.05.1977, Zavrč, Pestike 8 a, Pestike,
Dipl.ing. agronomije, Prodajni zastopnik
11. volilni okraj
na vrh